רשימת משתתפים במרתון טבריה 2021

First NameLast Nameאגודהמקצה
שליהרצמן21 ק"מ
אמיל חורגין10 ק"מ
נסיםאסבןרצי רמת הגולן 42 ק"מ
פנינהלוי10 ק"מ
תמירבן ציון42 ק"מ
רוזיכהן21 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אנטוןטברסקי42 ק"מ
אבישיקפלןלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
שנירטסלר42 ק"מ
fname 565lname t56M&M10 ק"מ
איתן זאבשוסהיים42 ק"מ
יעקבצדיק42 ק"מ
נדב ישיאלכסנדראבא פגום- רצים ביחד21 ק"מ
מאירפרקשפשוט לרוץ21 ק"מ
תהלאוחיון10 ק"מ
רמישרבי10 ק"מ
NatiManos10 ק"מ
yorameliashar21 ק"מ
אביהורוביץ42 ק"מ
דניאברמוביץרצי גבעתיים21 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים21 ק"מ
יחיאלבאומל21 ק"מ
יעקבעבוהאלופים של יגאל 42 ק"מ
אריסויד21 ק"מ
אבירומנו4fitness42 ק"מ
GenHuss42KM
איסראריאל42 ק"מ
ליאתטל21 ק"מ
יצחקאזולאי10 ק"מ
פנינהציוןהכל בראש42 ק"מ
שרוןעזריאל21 ק"מ
עמישולמן42 ק"מ
אורןבודק10 ק"מ
אסףלברצים עם אסף לב42 ק"מ
יואבשמעוןYFitness42 ק"מ
שרוןגרינברגEyal’s PB42 ק"מ
משהפישמן42 ק"מ
אליחיגוטמן42 ק"מ
שירןשמשי42 ק"מ
אופיראליעזאתלטי לידר ירושלים42 ק"מ
גיאזהביכושר באושר BBB42 ק"מ
יונתןמיכאליTRI-GO42 ק"מ
טלגלבוערצי המושבות42 ק"מ
שלוםדדוןRunning views21 ק"מ
אלוןשמאי42 ק"מ
אמיר כהן דרימן 10 ק"מ
יגאלשריוןמכ. תל אביב42 ק"מ
שלומיברכהRunWithMoshe42 ק"מ
YinonAshkenazyMalabi TRC42 ק"מ
חייםלב42 ק"מ
רפאלגרטי42 ק"מ
נאוהשרמןRUN4FUN42 ק"מ
גילגראו21 ק"מ
שחרגיל42 ק"מ
איילוענונו42 ק"מ
אסףאינגבר42 ק"מ
עמרישיצר42 ק"מ
חייםרוזן21 ק"מ
קמהשמעוני42 ק"מ
אריאלכהנא42 ק"מ
נתנאל פופר42 ק"מ
איתמרשבו42 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
דודדרימישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
אנטוניוולרסוללים ים10 ק"מ
אנריקהמוסינקורצי העמק42 ק"מ
אלכסנדרטרייבס42 ק"מ
איגורטרייבס42 ק"מ
עדי מנשהאדי42 ק"מ
לאונידפולוקשט42 ק"מ
GalElmalah 42 ק"מ
אמירבאבאללהאבא פגום- רצים ביחד42 ק"מ
LeonidKanאלתרמנס42 ק"מ
דניאלהגרשפלד21 ק"מ
שניריצחקיאן42 ק"מ
אדירברוך10 ק"מ
רונןסופרprogRUN42 ק"מ
רפיכחלוןRunGate42 ק"מ
LisaOren10 ק"מ
רפיאסייגE-TEAM21 ק"מ
עינתאחרמנקו42 ק"מ
מקסיםקולשוב42 ק"מ
אריקווקסטוקEndure42 ק"מ
אירהקוליקוב10 ק"מ
ענתפלדמןTrimax42 ק"מ
שיאברהם42 ק"מ
משה (צ'יקו)אלקיים42 ק"מ
רןרשף42 ק"מ
מורןסיון10 ק"מ
מתירוזן42 ק"מ
גסטוןיעקבסון21 ק"מ
EladHalevy42 ק"מ
AntonSalnikov42 ק"מ
ArikRadoאחר42 ק"מ
שחףשגיא42 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
איתןאלמלם42 ק"מ
רועי הר-יפה42 ק"מ
מזרחיגולןרצי רמת הגולן 21 ק"מ
אפימנדלוביץאדרנלין42 ק"מ
אבילנדאו42 ק"מ
יערההלוי42 ק"מ
נירשגיא 42 ק"מ
דדיסופר10 ק"מ
נוריאלזאבירצי הוד השרון21 ק"מ
מיטל שגיא21 ק"מ
אהרוןאבות42 ק"מ
אוריברגד42 ק"מ
‪kobihofiרצי פסגות- ראש העין42 ק"מ
שגיאאוחיון10 ק"מ
משהפרץRunWithMoshe42 ק"מ
חזיכהן21 ק"מ
יובלמינס42 ק"מ
חנןעמיר42 ק"מ
ראובןמערבי42 ק"מ
ריםחילו10 ק"מ
אביויזמן42 ק"מ
נריהגוריןRUN+42 ק"מ
אמירמזרחיamirunners42 ק"מ
ברקשורץ42 ק"מ
אורןברגר42 ק"מ
שמריתטל גורטלרprogRUN42 ק"מ
KrzysztofFreszel42KM
יניבגרוס10 ק"מ
ליאורסמוגורה42 ק"מ
אביאסףליאון42 ק"מ
יובלעופר42 ק"מ
אברהםסמוגורה21 ק"מ
דודושטרית21 ק"מ
אפקגול42 ק"מ
זהרזייף42 ק"מ
גיליאמיתימשרד הביטחון ליגה42 ק"מ
עופרשעררצי אם המושבות42 ק"מ
איציקישראל42 ק"מ
הללטל10 ק"מ
שמואלעוזללא מועדון42 ק"מ
ארזבלשאי42 ק"מ
איציקלויאיילות - תל אביב21 ק"מ
גלעדטלר21 ק"מ
שאולפינקרפלד42 ק"מ
דורוןדורי42 ק"מ
HugoCardenas42KM
נועהכהן10 ק"מ
דודבן דב42 ק"מ
שיסימון42 ק"מ
זהרקורןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ