רשימת משתתפים בבוזולה 2020

First NameLast Nameאגודהמקצה
ג'ניאבנירצי האקליפטוסרצים בתחפושת 21 ק"מ
בתיהזעפרניFit4Youרצים בתחפושת 7 ק"מ
bittonmichelרצי המושבותרצים בתחפושת 12 ק"מ
קוביקרייזלרRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
אילנהטוויגרצים בתחפושת 7 ק"מ
דןחרשרצים בתחפושת 14 ק"מ
DavidLevyרצים בתחפושת 21 ק"מ
טלגולןרצים בתחפושת 12 ק"מ
רוברטגוטסמןרצים בתחפושת 21 ק"מ
עודדברזליאבא פגום- רצים ביחדרצים בתחפושת 14 ק"מ
ברוךלוירצים בתחפושת 14 ק"מ
מאיהרונןרצים בתחפושת 7 ק"מ
אוראל ברנערצים בתחפושת 7 ק"מ
שנייעקברצי המושבותרצים בתחפושת 21 ק"מ
אורוזמירZamiRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
ישיבן דברצי שפיררצים בתחפושת 7 ק"מ
עדיבן משהרצים בתחפושת 7 ק"מ
מוריהאברהמירצים בתחפושת 7 ק"מ
מקסיםפינקלWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 14 ק"מ
אופירביטוןרצים בתחפושת 7 ק"מ
מיכלילובסקירצים בתחפושת 14 ק"מ
סיון נוימרקרצים בתחפושת 14 ק"מ
מאירפרקשפשוט לרוץרצים בתחפושת 14 ק"מ
עפרליןרצים בתחפושת 14 ק"מ
אילנהשרון-יהב561רצים בתחפושת 12 ק"מ
ערן בן דברצי שפיררצים בתחפושת 14 ק"מ
חן כהןרצי שמשיתרצים בתחפושת 21 ק"מ
מאיהלדרמןרצים בתחפושת 5 ק"מ
מאיראבירםרצים בתחפושת 12 ק"מ
רינהשמואלרצים בתחפושת 7 ק"מ
סמדררופאלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
איילזמירZamiRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
איציקשמואל רצים בתחפושת 14 ק"מ
גדי בנבנישתה רצים בתחפושת 14 ק"מ
נועהיונישרצים בתחפושת 14 ק"מ
Enaryהבר4fitnessרצים בתחפושת 7 ק"מ
עודדקדםרצים בתחפושת 5 ק"מ
צביקרןרצים בתחפושת 14 ק"מ
איתןטלDRAFTINGרצים בתחפושת 7 ק"מ
רונןטישלRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
ורדניבlove2runרצים בתחפושת 14 ק"מ
hagitkerenרצים בתחפושת 14 ק"מ
שרוןעזריאלרצים בתחפושת 21 ק"מ
כנרתרצון פיקובסקיZen מאמנים לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
מיכלנוהRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
ארזמנחםRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
זהרניבlove2runרצים בתחפושת 14 ק"מ
שרוןגרברזוחלי גני תקווהרצים בתחפושת 14 ק"מ
יעקברחמניהאלופים של יגאל רצים בתחפושת 7 ק"מ
צביקהפיזיקRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
רובישאשהרצים בתחפושת 14 ק"מ
אוריתטואףteamisgavרצים בתחפושת 14 ק"מ
yairzafranyאורייןרצים בתחפושת 7 ק"מ
זיויונהRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
ליאתזהותרצים בתחפושת 21 ק"מ
לי-אוןפרוסטרצים בתחפושת 7 ק"מ
אריאללויRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
טלחלמישרצים בתחפושת 7 ק"מ
אושרית לוי קמחיEzeRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
שגיאזררצים בתחפושת 7 ק"מ
מלייצחקlove2runרצים בתחפושת 7 ק"מ
מירבנירפזZen מאמנים לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
טלכדורירצים בתחפושת 14 ק"מ
דנהפלסרRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
הדסרקח- דביר רצים בתחפושת 14 ק"מ
מיקיבישיץ שייןרצים בתחפושת 14 ק"מ
אוריתפרוכטרteamisgavרצים בתחפושת 14 ק"מ
ליאורסגלדרך הריצהרצים בתחפושת 14 ק"מ
שי אלבלינגRun2Threeרצים בתחפושת 21 ק"מ
מירהקרןRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
מיכלמזרחיZamiRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
דרורגלעדרצים בתחפושת 14 ק"מ
סיגליתוסרמןRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
טלירובינשטייןRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
רותםבנבנישתה רצים בתחפושת 14 ק"מ
אורטל סהר קויטל רצים בתחפושת 7 ק"מ
כנרת אהרוניWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
יואב יונה רצים בתחפושת 7 ק"מ
חייםכהןרצים בתחפושת 7 ק"מ
כרמלמינרבורצים למטרהרצים בתחפושת 7 ק"מ
טלישקדnrspiritרצים בתחפושת 12 ק"מ
ירוןאלבויםלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
מטיאלאלוףZen מאמנים לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
אמירלוסטרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים רצים בתחפושת 14 ק"מ
שריתדקלNRSPIRITרצים בתחפושת 12 ק"מ
איתיגדותרצים בתחפושת 7 ק"מ
ערןשץאחררצים בתחפושת 7 ק"מ
רןשוורץרצים בתחפושת 14 ק"מ
מרברוטנרלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
מיכלסלעWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
AvitalOphirרצים בתחפושת 21 ק"מ
מיטלביטוןWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 14 ק"מ
עדיהכלרNRSPIRITרצים בתחפושת 14 ק"מ
חניבורוביקרצי המושבותרצים בתחפושת 12 ק"מ
זיואברהםרצים בתחפושת 7 ק"מ
OhadKlessרצים בתחפושת 21 ק"מ
אמיראורליWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 15 ק"מ
שלומיתמרמרWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 14 ק"מ
ישיהורוביץרצים בתחפושת 14 ק"מ
עמירטורץרצים בתחפושת 7 ק"מ
אמירגולןרצים בתחפושת 21 ק"מ
יואבשילוחרצים בתחפושת 7 ק"מ
אריאלרטנרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים רצים בתחפושת 12 ק"מ
שינאמןרצים בלי תחפושת 12 ק"מ
צח חרמוןרצים בתחפושת 7 ק"מ
אסףאדמונירצים בתחפושת 21 ק"מ
שרוןזלצמןZen מאמנים לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
ליאתדישוןרצים בתחפושת 7 ק"מ
יפעתבאוער פוקסלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
נעמיאלבויםלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
בניהופלסרRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
שרוןקדםרצים בתחפושת 5 ק"מ
דולבארןNRSPIRITרצים בתחפושת 14 ק"מ
צחידוידוברצים בתחפושת 7 ק"מ
לילךרדזי שילוחlove2runרצים בתחפושת 7 ק"מ
הדסנאמןרצים בלי תחפושת 12 ק"מ
ענברקמיר-לויRun2Threeרצים בתחפושת 7 ק"מ
MichalKlessרצים בתחפושת 21 ק"מ
לילךפלדמןRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
אוריגלובוסרצים בתחפושת 7 ק"מ
עדילוסטרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים רצים בתחפושת 14 ק"מ
יפעתשוורץ סילרצים בתחפושת 21 ק"מ
אסףצביאלירצים בתחפושת 14 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Avivרצים בתחפושת 21 ק"מ
עמירחולודנקו446רצים בתחפושת 14 ק"מ
אנהויינרNRSPIRITרצים בתחפושת 14 ק"מ
אביברוםרצים בתחפושת 14 ק"מ
אלכסנדרברנזבורגרצים בתחפושת 7 ק"מ
יאנהדליותרצים בתחפושת 7 ק"מ
דניאלגולדמןרצים בתחפושת 21 ק"מ
אלינהפושקרברצים בתחפושת 14 ק"מ
תומר בסלררצים בתחפושת 21 ק"מ
JOSESLIPAKרצים בתחפושת 21 ק"מ
תומררוןרצי השדותרצים בתחפושת 14 ק"מ
אפרתברגמןרצים בתחפושת 7 ק"מ
ורדסיון רוטנברגהסטודיו של דליהרצים בתחפושת 7 ק"מ
קיםויקטורלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
דקלהלנדסמןלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
אינהשמידוברצים בתחפושת 14 ק"מ
לימורגורגWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
דברליגולדמןרצים בתחפושת 21 ק"מ
רחלידנינוZamiRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
גילירוקחWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
מיכלאורליWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 15 ק"מ
אורליצ׳ליק פייסטZen מאמנים לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
לירןטמיר יונהרצים בתחפושת 7 ק"מ
דודאלטלWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 14 ק"מ
מיכללויRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
חגיתכהןרצים בתחפושת 14 ק"מ
שרוןבן יוסףרצים בתחפושת 7 ק"מ
אולגהלנדררצים בתחפושת 7 ק"מ
עודדהר-טלרצים בתחפושת 14 ק"מ
יואבבן פורתאחררצים בתחפושת 12 ק"מ
שלומידיאנהרצים בתחפושת 14 ק"מ
אנטוליקופסטסרצים בתחפושת 7 ק"מ
מאיהלדרמןרצים בתחפושת 5 ק"מ
יובלבזנימןרצים בתחפושת 7 ק"מ
שלומיתכדורי רצים בתחפושת 7 ק"מ
ליטלשמש בררצים בתחפושת 7 ק"מ
איתמרפלדמןרצים בתחפושת 14 ק"מ
אורליטבולרצים בתחפושת 21 ק"מ
ZivMelamedרצים בתחפושת 12 ק"מ
אורלימוזסרצים בתחפושת 7 ק"מ
MiriamAngelרצים בתחפושת 7 ק"מ
עליתגולןרצים בתחפושת 12 ק"מ
עדיבנזימןרצים בתחפושת 7 ק"מ
ElenaSuslovichרצים בתחפושת 21 ק"מ
יעלבר-זאברצים בתחפושת 7 ק"מ
מורןאשכנזירצים בתחפושת 7 ק"מ
רוןשעבליRUN TIMEרצים בתחפושת 12 ק"מ
שלומי בכרWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
שרוןטבולרצי האקליפטוסרצים בתחפושת 21 ק"מ
נעמה קונונוביץ כוחי רצים בתחפושת 7 ק"מ
בנימיןפרידמןרצים בתחפושת 14 ק"מ
אליגריןרצים בתחפושת 7 ק"מ
טלרוקחרצים בתחפושת 14 ק"מ
הילהמטלוןרצים בתחפושת 14 ק"מ
נטלייונהRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
ליטלגריןרצים בתחפושת 7 ק"מ
אוריקםרצים בתחפושת 14 ק"מ
חגיתרוקחרצים בתחפושת 7 ק"מ
נטעצנציפררצים בתחפושת 7 ק"מ
מירבכהןE.N Teamרצים בתחפושת 12 ק"מ
טלקדוש חיימוביץרצים בתחפושת 14 ק"מ
אוהדכספירצים בתחפושת 14 ק"מ
עדוברקלצאת מהכורסארצים בתחפושת 14 ק"מ
נועםנגלררצים בתחפושת 7 ק"מ
קרןבכרWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
איציקחצקרצי פסגות- ראש העיןרצים בתחפושת 14 ק"מ
רנידישוןרצים בתחפושת 14 ק"מ
היליתקנטוררצים בתחפושת 7 ק"מ
ענתאלעזררצים בתחפושת 7 ק"מ
אורנוירצים בתחפושת 14 ק"מ
עדיגולדפינגררצים בתחפושת 7 ק"מ
אתימלולWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 14 ק"מ
מיטלברקלצאת מהכורסארצים בתחפושת 14 ק"מ
אפרתשלוםרצים בתחפושת 7 ק"מ
גיאסרוסירצים בתחפושת 21 ק"מ
צחיבר זאברצים בתחפושת 14 ק"מ
שירלי וורשביאקרצים בתחפושת 21 ק"מ
נועהגדרון מריlove2runרצים בתחפושת 7 ק"מ
גליהגלר פרייסlove2runרצים בתחפושת 7 ק"מ
טלעזוזרצים בתחפושת 21 ק"מ
דבליבוביץרצים בתחפושת 7 ק"מ
רועיצימררצי פסגות- ראש העיןרצים בתחפושת 14 ק"מ
נופרמצוייניםרצים בתחפושת 7 ק"מ
דנהקפולסקירצים בתחפושת 14 ק"מ
מיכל סיביאר כהןרצים בתחפושת 14 ק"מ
רז קצוניEzeRunרצים בתחפושת 14 ק"מ
יובלכהןרצים בתחפושת 14 ק"מ
הדררייכמןNRSPIRITרצים בתחפושת 12 ק"מ
אופיריהלוםרצים בתחפושת 7 ק"מ
טליהניגMyFitnessרצים בתחפושת 7 ק"מ
ניראמיררצים בתחפושת 14 ק"מ
Edobar-shayרצים בתחפושת 14 ק"מ
אפרתבן עטררצים בתחפושת 7 ק"מ
אבירםאדותרצים בתחפושת 7 ק"מ
מיריתחלפוןרצים בתחפושת 7 ק"מ
שרוןצביאלירצים בתחפושת 14 ק"מ
ניראנדלמןnrspiritרצים בתחפושת 14 ק"מ
קובי מקלףרצים בתחפושת 7 ק"מ
מירןמאיררצים בתחפושת 7 ק"מ
קרוליןפרוסטרצים בתחפושת 7 ק"מ
תמרגור אריהרצים בתחפושת 7 ק"מ
אריאלהעמרteamisgavרצים בתחפושת 14 ק"מ
קרןעציונירצים בתחפושת 7 ק"מ
אבישירוטפוסרצים בתחפושת 21 ק"מ
אורליאלוןלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
אלוןבררצים בתחפושת 7 ק"מ
הילהמקלףרצים בתחפושת 7 ק"מ
ורדפרץרצים בתחפושת 14 ק"מ
רותםורטנפלדרצים בתחפושת 14 ק"מ
איתמרשגיאRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
עינבמירןרצים בתחפושת 7 ק"מ
AsafBen Kishרצים בתחפושת 5 ק"מ
הילהקורחרצים בתחפושת 7 ק"מ
אוהדרשףרצים בתחפושת 12 ק"מ
שיחלימהרצים בתחפושת 7 ק"מ
עדיכהןרצים בתחפושת 14 ק"מ
אסתירויטלמןרצים בתחפושת 14 ק"מ
עדישמשרצים בתחפושת 14 ק"מ
דודיאריאליWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
יצחקלחאםWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 14 ק"מ
דנהבררצים בתחפושת 7 ק"מ
אורלי כהןרצים בתחפושת 7 ק"מ
ארז משה כהןרצים בתחפושת 7 ק"מ
ליעדחרמוןרצים בתחפושת 7 ק"מ
יניביצחקירצים בתחפושת 14 ק"מ
דרורשלפמןרצים בתחפושת 7 ק"מ
יעלברטפלדEzeRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
אתי חייםZamiRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
שלוםנחוםהפועל רצים בעבודה משרד הבטחוןרצים בתחפושת 14 ק"מ
שושי פישראיילות בוגרותרצים בתחפושת 14 ק"מ
אוריתברעםרצים בתחפושת 7 ק"מ
סהראלבזרצים בתחפושת 7 ק"מ
שולמית לוונטל מועדון הריצה של גוון קנינגרצים בתחפושת 14 ק"מ
דורוןאילןרצים בתחפושת 21 ק"מ
איתןגולדברגNRSPIRITרצים בתחפושת 12 ק"מ
פנינה סרור רצים בתחפושת 5 ק"מ
פנינה סרורכושר באושר BBBרצים בתחפושת 7 ק"מ
שייקהשפירארצים בתחפושת 7 ק"מ
זהבהקצלניק שורלוטם לרוץ בטבערצים בתחפושת 12 ק"מ
דורוןשלגירצים בתחפושת 21 ק"מ
ליאורהגולדברגNRSPIRITרצים בתחפושת 12 ק"מ
ניריתלופטוסרצים בתחפושת 7 ק"מ
נוריתנירNRSPIRITרצים בתחפושת 14 ק"מ
פנינהיוסוביץWIN תזונה ופעילות גופניתרצים בתחפושת 12 ק"מ
ארזשחרEzeRunרצים בתחפושת 14 ק"מ
ShlomiZismanרצים בתחפושת 21 ק"מ
דגניתהנדלשי לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
ארנוןקורץRun2Threeרצים בתחפושת 14 ק"מ
אריאלהאגרנטישי לחייםרצים בתחפושת 14 ק"מ
יוסףבן דורZamiRunרצים בתחפושת 7 ק"מ
יובלרמוןרצים בתחפושת 21 ק"מ
רועייונישרצים בתחפושת 14 ק"מ
ענתהויזלרteamisgavרצים בתחפושת 14 ק"מ
אודיניסנפלדרצים בתחפושת 12 ק"מ
yaelshulevitzרצים בתחפושת 7 ק"מ
נועהכהןרצים בתחפושת 7 ק"מ
לימורפינישרצים בתחפושת 7 ק"מ
ליעדחנגל שורץ רצים בתחפושת 7 ק"מ
איריסויינריברצים בתחפושת 14 ק"מ
שירבן קישרצים בתחפושת 5 ק"מ
רות זיורצים בתחפושת 7 ק"מ