רשימת משתתפים במרוץ הרי הגעש 2020

First NameLast Nameאגודהמקצה
שליהרצמן17 ק"מ
איציק מתוקו17 קמ
ronaabuavלרוץ עם הלב17 קמ
צביקהסלובין17 ק"מ
סוניהמנדלוביץEndure17 ק"מ
חייםפרץרצי המושבות17 ק"מ
אנדרסריכטר32 ק"מ
יסמיןיעקב17 קמ
אלוןג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 32 קמ
רונית סנדי17 קמ
חייםכהןRUN4FUN17 קמ
גדעוןגל32 ק"מ
טמיליכרייף17 ק"מ
AdrianaAttiya11 ק"מ הליכה נורדית
אריאלקצין17 קמ
אריקדימו17 קמ
שגבאפלבאוםרצי רמה"ש17 ק"מ
AnicaLancuski17km
דניאלסירקיןאלתרמנס17 קמ
עדיאלזיוון17 קמ
אביסמירנוברצי קריית השרון17 ק"מ
אלכסמייטיסמועדון רצי תל-אביב32 קמ
גוון קנינגמועדון הריצה של גוון קנינג32 ק"מ
צביקהשפיררצים עם אסף לב32 ק"מ
pauleשמלה32 קמ
אולההדר11 ק"מ הליכה נורדית
מריםגולדשטיין 17 ק"מ
שיוייס32 קמ
ורדערוסי17 קמ
דורברקוביץ17 ק"מ
רזלבנוןYolo17 קמ
בנימייןסנדי17 קמ
יהודהבן שבו32 ק"מ
אלוןרצון32 קמ
כרמלמיכאליNRSPIRIT17 קמ
תוםפרידמןלוטם לרוץ בטבע17 קמ
עשהאלרפאלי32 ק"מ
דניאלרודויאלתרמנס17 ק"מ
מורןרגב32 ק"מ
עידומתתיהו3 ק"מ
עידואהרוני55017 קמ
רועיגבאי3 ק"מ
יהונתןדויב3 ק"מ
דניאלקשת17 ק"מ
עמריוייסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 3 ק"מ
יהלכהןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 3 ק"מ
אתי נתנאל 17 קמ
גלקלמר32 ק"מ
ברוייסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 3 ק"מ
שרוןגוברין32 קמ
NatiManos17 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים17 ק"מ
איתירפאלי32 ק"מ
אנירלסRun2Three32 קמ
דניסלעיMyFitness17 ק"מ
דןאמירללא מועדון32 ק"מ
טליבוסתנאיRUNDevue32 קמ
רןשמואליRUN4FUN32 קמ
מיכלפזרצי המושבות17 ק"מ
יובלכהןרצים עם דובי17 קמ
משהשגיאTsaff&Go32 ק"מ
רחליברכה3 ק"מ
זיונבוןTeam ultra32 קמ
ליזוגילינסקי17 ק"מ
עדיסגל32 ק"מ
יפעתינוקא17 ק"מ
אריקקרונפלד32 קמ
דרורסגללוטם לרוץ בטבע17 קמ
עידיתג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 17 קמ
חמוטלסלובין17 ק"מ
שמוליקהודסEndure17 קמ
שליזינגרלרוץ עם הלב11 ק"מ הליכה נורדית
קרןאגמוןלרוץ עם הלב11 ק"מ הליכה נורדית
רונןיניב74517 ק"מ
חמוטלשלום17 קמ
אילןצוק17 קמ
עליזהגזלההליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
עידולוי17 ק"מ
ענברבאריYolo17 קמ
דורוןבלוךFITNESS432 ק"מ
גליתפוספלד17 ק"מ
אביסויסהRUN4FUN32 קמ
יובלסופר32 ק"מ
ערןשורץ3 ק"מ
עיריתשגיא17 ק"מ
מאיר אוחיוןסופה בעמק32 קמ
אוריזיורצים עם הרוח32 ק"מ
מיריתכהןלרוץ עם הלב17 קמ
רוניויטיס17 ק"מ
צחיאסיףטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 17 קמ
יוסינוקריאןאחר17 קמ
עמיתשליומועדון הריצה של גוון קנינג32 קמ
דבבוכולטר32 ק"מ
אשרברפנו דרך17 קמ
שחרבן ארצי32 ק"מ
רוניתכהן3 ק"מ
יגאלאבל32 ק"מ
פנינהציוןהכל בראש32 ק"מ
תמירכבירימועדון רצי תל-אביב17 ק"מ
GilFainshtein32 ק"מ
Talharrisמועדון רצי דרור17 קמ
יואלגאל-דור32 ק"מ
דנהפורת17 קמ
שרוןעזריאל32 ק"מ
אלוןכהןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 32 ק"מ
YossiPortugali32 קמ
חגיתאמסלםלרוץ עם הלב17 קמ
איילתמרום17 קמ
מיריקרחיTsaff&Go17 ק"מ
סיגלית ניסים רצים עם הרוח17 קמ
יואבשמעוןYFitness32 ק"מ
גלספיר17 ק"מ
יובלעסיס17 ק"מ
מיקיעטיהVAG TEAM32 קמ
שחרשגיב32 ק"מ
שרוןקירשנבאום32 קמ
גיאלרנררצי קריית השרון17 ק"מ
עמיתדוברטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 17 קמ
גיאצחוריYolo17 קמ
שיפרידמןאחר32 ק"מ
ברוךשושן17 קמ
DaniKiryati17 קמ
נחוםפצ'ניקאחר17 קמ
טלפדאלרצי המושבות32 ק"מ
מאיהלשם32 קמ
שרהכהןFITNESS432 ק"מ
איתיבריקנר32 ק"מ
שרוןבאוםYolo17 קמ
איילחברוני32 קמ
אוהדשריד32 קמ
אפרתמרגליתמועדון הריצה של גוון קנינג17 ק"מ
איתןשטרסברגרצי רמת הגולן 17 ק"מ
אליגנאור32 קמ
אלוןבלסברג32 ק"מ
‫יוסינווה17 קמ
פנינה צדיקריורןRUN17 קמ
אפרתשרגאלרוץ עם הלב17 קמ
MabelParedes17 קמ
אהרוןדהן32 קמ
נדבפופלבסקי17 קמ
טלגלבוערצי המושבות32 ק"מ
מאימרקוביץרצי המושבות17 ק"מ
בעזקלייןRUN4FUN32 קמ
גיליחנוךטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 3 ק"מ
קרןשטיין17 קמ
ישיבן ציון32 ק"מ
עוזיפדאלרצי המושבות32 ק"מ
אמירקירשנבאום32 קמ
סלחה סוליחיררצי המושבות32 ק"מ
עופרשטייןRUN4FUN17 קמ
איילשולGolan Active Runners17 קמ
ענתבנבנישתיטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 32 קמ
אילןרוזנברגלרוץ עם אריה גמליאל32 ק"מ
הילהצחי17 ק"מ
אורליעסיס3 ק"מ
עינתשבתאירצי המושבות32 קמ
אוריתקלרלרוץ עם הלב11 ק"מ הליכה נורדית
אילןמתתיהוPipman Team17 ק"מ
רות אליהוRUN4FUN32 קמ
איילגבאי32 ק"מ
יוחאירםרצי המושבות17 ק"מ
עמיגבאי17 ק"מ
ארזבר32 קמ
TanjaLemke17 קמ
עדישירצים עכשיו32 קמ
מיכליפהEndure17 ק"מ
גילנאמןYolo32 קמ
גאנדיפלאחאדרנלין32 קמ
ניריתבן דוד17 ק"מ
אבימרדכימועדון רצי דרור17 קמ
תומרכהן-פרידמן17 ק"מ
עינתאפרתלרוץ עם הלב11 ק"מ הליכה נורדית
גילגומארצי המושבות17 ק"מ
בשמתמתתיהו3 ק"מ
גיאטלמור17 ק"מ
שיסובל32 ק"מ
לילךברביסופה בעמק32 קמ
משה אזולאי 3 ק"מ
אורןמנחםEndure17 קמ
אסףאדמוני32 קמ
עפריגבאי54017 קמ
יניבזרקא32 ק"מ
יאירגולדפרב32 קמ
לילךתבורTRI WITH ME-RI17 קמ
רותם רייטן יוחננוף17 קמ
איריסמנדלוביץ'RUN4FUN32 קמ
אפרתאלפרטרצי המושבות32 קמ
אורןארסטר54017 קמ
סמדרקדם17 קמ
אסףבן לוי17 ק"מ
שמריתברין3 ק"מ
ענתמולא חאג'17 ק"מ
FelixMetger32km
לירןיחיאלי17 ק"מ
מאיהיעקובי17 ק"מ
ליזמלכה32 קמ
נדבבן-ארירצי רמת הגולן 17 ק"מ
מורןוייס11 ק"מ הליכה נורדית
אריאלמעין32 קמ
SimonWrigley32 קמ
דודדרימישהו לרוץ איתו 32 ק"מ
צינסיה קלייןלרוץ עם הלב11 ק"מ הליכה נורדית
אריגליקמןמועדון הריצה של גוון קנינג32 ק"מ
מיכלקקוזיןאלתרמנס32 קמ
אלכסקלסןRUNNING B732 קמ
אן מודעילרוץ עם הלב17 קמ
אוהריינר3 ק"מ
גילמאיר17 ק"מ
JeanLavie32 ק"מ
שחףאמיתי17 ק"מ
בניבאוור17 ק"מ
יוליהסליצקיRUNNING B717 קמ
מריםבנק17 ק"מ
LeonidKanאלתרמנס17 קמ
סרגייסאפל17 קמ
מיכאלבנק3 ק"מ
אלכסנדרמקובסקירצים עם הרוח32 קמ
אלכסיימולצ'נובClub 22617 קמ
סבטלנהמולצ'נובClub 22617 קמ
קרןפוטש17 ק"מ
יאנהמוררצים עם הרוח17 קמ
שירהזיסמן17 קמ
jeannettemichaeli Summit Running & Fitness32 ק"מ
ציפימסבכר32 ק"מ
חנהמרטיסקאינן17 ק"מ
יניבשרון17 קמ
רונןסופרprogRUN17 ק"מ
דורון שחם32 קמ
תפארתקהתירצי רמת הגולן 17 קמ
שחרקזקובDRAFTING32 קמ
אורשיכמן17 ק"מ
ערןהר טוב עשת32 קמ
נעמהברזילי17 קמ
דמיטרירודוי17 ק"מ
דודוידלRundevue32 קמ
עידודסה32 ק"מ
אוריבירן32 קמ
שיפרגמניקוב17 ק"מ
AsherMalul17 ק"מ
לן סנדי32 קמ
גליתשרביט לוירצים עם הרוח32 ק"מ
יוחאיבן-צבירצי רמת הגולן 17 קמ
טלשריד32 קמ
ערןלהבprogRUN17 קמ
בועזכהןRUN4FUN17 קמ
יהודהסיני17 ק"מ
תומרצרפתי17 קמ
נתנאלאלבז44617 קמ
אריהבייץRUN4FUN17 קמ
תוםדויטש17 ק"מ
צביאלגל17 ק"מ
איילהאייגראחר32 ק"מ
סעראללוף17 קמ
שיאמיר17 קמ
ג׳ניפרזלסר17 קמ
רג'יןדויבהפ. עמק הירדן3 ק"מ
איתןבן עמי32 קמ
דותןדרוק32 ק"מ
גלעדרסיסי17 קמ
ש"יויצמן32 קמ
ShaunaNaghi17 ק"מ
רוניברקאירצי רמת הגולן 3 ק"מ
זאבטננבאום17 ק"מ
אריאלאניסBeit Arye Run Club17 ק"מ
אריאלההרץלצאת מהכורסא17 קמ
יניבקוטאי32 ק"מ
רוםפרגמניקוב17 ק"מ
פטריסיהדראירצי המושבות17 קמ
ברקדרור32 קמ
חנהברץפנו דרך32 קמ
בועזחן17 קמ
סיוןמצליח17 ק"מ
מירבשואן17 קמ
מעייןאשדYolo17 קמ
להבקושפן17 ק"מ
איקאצ'יפמן32 ק"מ
תמרמתתיהו3 ק"מ
שיוייסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 17 קמ
לירןזמר32 קמ
מתןברקאירצי רמת הגולן 3 ק"מ
יעללסקורצים עם הרוח32 קמ
מיריתזיידה32 קמ
ליאורלדררמועדון ריצה גליל עליון17 קמ
אורישימרוני32 קמ
משהברקאירצי רמת הגולן 3 ק"מ
תומרכרמי17 קמ
פרדיסגל32 קמ
NoamBen Tsion32 קמ
אביבהבוידקרצים עם דובי17 קמ
אסףבן שושןרצי ברקאי 32 קמ
גילפלג17 ק"מ
שלומיבנגו32 ק"מ
עוזרשטול17 ק"מ
עדיביבי32 קמ
אלוןקורן17 ק"מ
יאירמידןרצי השפלה17 ק"מ
מזרחיגולןרצי רמת הגולן 17 קמ
זיופרץללא מועדון32 ק"מ
צביקהברוטמןרצי המושבות32 קמ
מירילוינסקיMAGIC RUNNERS17 ק"מ
נטעוייסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 3 ק"מ
רוןבר-דוד32 ק"מ
ראובןכהןFITNESS432 ק"מ
מעיןקוסובסקי גוסלקרמועדון הריצה של גוון קנינג17 ק"מ
אמנוןפוטש32 ק"מ
עידןבר-סבר3 ק"מ
עמיתברזילי17 קמ
ארז (קפיצי)בן-ארויה73932 ק"מ
יעללדר סלומון17 ק"מ
אמירברRUN4FUN32 קמ
שירלי וורשביאק32 קמ
ירוןשרוני32 ק"מ
יאירקולטקר32 ק"מ
לאהפרוידRUN4FUN32 קמ
צוראליעזר32 קמ
נעמיליכטנשטיין17 קמ
שמואלקנררצי קריית השרון17 ק"מ
איהולטוך17 ק"מ
טלטוב עלםמועדון רצי תל-אביב17 ק"מ
אורןאדרדרך הריצה17 קמ
ברוךרישנבך17 ק"מ
נירמצרי17 קמ
מיכלגונדרמן17 ק"מ
דנהתהילה17 קמ
אסתימקמלBgym runners17 קמ
שמואלאברמוביץ32 ק"מ
AdiShay17 קמ
נמרודגרוס17 ק"מ
פרחאןטריף17 ק"מ
מוטימשי זהב32 קמ
אורכצנשטיין32 ק"מ
מישלרוסו17 ק"מ
הלהשחרYolo17 קמ
אבישירוטפוס17 קמ
גילבן נר17 ק"מ
שריתברוטמןרצי המושבות32 קמ
מיהבאום כהןמועדון הריצה של גוון קנינג17 קמ
ORNITYABLONלרוץ עם הלב17 קמ
שימיפרידמן32 קמ
נריהקורץ17 ק"מ
אוריהאייזברג17 ק"מ
רןברמן32 קמ
יאירפסואה17 ק"מ
יאירכספי17 ק"מ
מיכלוינשטוקמועדון הריצה של גוון קנינג32 ק"מ
אסףמאירי17 ק"מ
ליאורשכטר32 ק"מ
HadarPniel32 קמ
גלבועהר17 קמ
דינהאמסלם17 ק"מ
IvanSkindzer17 קמ
תמירזנדברג17 ק"מ
עידובריקנר32 ק"מ
חזיאברס32 ק"מ
נדבלביא17 קמ
נופרמילר מאירי17 ק"מ
עודדגבעוניאינטרוול- יותר מקבוצת ריצה32 קמ
אדםפולצ'ק17 ק"מ
אריאלשקולניק רצים עם אסף לב32 ק"מ
נחוםשי17 קמ
עמוסעדיני3 ק"מ
רונן ליןאחר17 ק"מ
ליאורהחן11 ק"מ הליכה נורדית
אריהקצנשטייןהליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
איציקלויהליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
איציקמלולמועדון הריצה של גוון קנינג17 ק"מ
רעותשרון17 קמ
שרליפז17 קמ
דניגרונדמןרצי המושבות17 ק"מ
נסיםזיוRUNNING B732 קמ
אורהקצנשטייןהליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
שלישורקYolo17 קמ
BoazGluskaרצי המושבות32 ק"מ
RoyMcLoughlin32km
רפיהדר17 קמ
תמיוינשטיין3 ק"מ
פינייפהמועדון הריצה של גוון קנינג17 ק"מ
רנןדורוןמועדון הריצה של גוון קנינג17 ק"מ
מוטיאורטלפנו דרך17 קמ
ציפיצבעונילרוץ עם הלב11 ק"מ הליכה נורדית
רניירום32 קמ
מירישחורהליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
יעלרוזןהליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
ציקוציוןהכל בראש17 ק"מ
תמירוינשטיין3 ק"מ
שמואלווקנין56117 ק"מ
יוסיסבאג17 ק"מ
שיזייד17 קמ
אורןדורון17 קמ
ישראלאמיר17 קמ
דודמנדלוביץ32 ק"מ
סילבנהבר זכאיטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 17 ק"מ
מיכאלריינראחר32 ק"מ
אביבן זקן17 קמ
בניכהן17 ק"מ
כהןבועז32 ק"מ
עדימגדרצי המושבות32 קמ
אילפוספלד32 ק"מ
דליהגרטלרORNA אימוני ריצה וכושר32 ק"מ
שלמהכהן17 קמ
רוחיהנבואניהליכה נורדית11 ק"מ הליכה נורדית
אדוהמגל כהן17 קמ
יובלשלום32 קמ
אביטלסימוןRUN4FUN17 קמ
ענתסוליציאנו קינןרצי המושבות17 ק"מ
רעותרגב32 ק"מ
שאולברקוביץ17 ק"מ
אסףאסידו32 קמ
גלמיינצראלתרמנס32 קמ
חנוךשאולוב32 ק"מ
עופרהבר17 ק"מ
שמעוןגור32 ק"מ
PhilipGordonרצים עם לורנס32 קמ
עינתקודמןמועדון הריצה של גוון קנינג17 ק"מ
עמיתבן ציון32 קמ
אופירצירלין17 ק"מ
סוזיבן דורימועדון הריצה של גוון קנינג32 ק"מ
סימיפטיתו11 ק"מ הליכה נורדית
מרינהקריסטלSUMMIT32 ק"מ
לורנסגורדוןרצים עם לורנס17 קמ
יאירערן17 קמ
עזראחן11 ק"מ הליכה נורדית
אליסלובס17 קמ
מיקיכהן11 ק"מ הליכה נורדית
יצחקפטיתו11 ק"מ הליכה נורדית