רשימת משתתפים בערד מצדה 2019

First NameLast Nameאגודהמקצה
רונייסלזוןרצי בית שמש11 ק"מ
אלינהלבוןתל אביב 10011 ק"מ
דפנהמלכיאור21 ק"מ
גייםמולא21711 ק"מ
יאןבלוסטוצקיRUNNING B721 ק"מ
אברהםאשתה21721 ק"מ
יואבאורן11 ק"מ
נטליירוםמתנ"ס מעלה אדומים21 ק"מ
אןעינב11 ק"מ
ronaabuavלרוץ עם הלב11 ק"מ
ליאורהטובלילרוץ עם הלב11 ק"מ
מרטיןברהום 11 ק"מ
יואלפוקס21 ק"מ
אלוןג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
בטינהעברימועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
גילנזרEzeRun21 ק"מ
אליהומנחם21 ק"מ
רפאל לדרמן11 ק"מ
פנינה חדשMYWAY11 ק"מ
אילןברונשטיין21 ק"מ
אריאלהבן אברהםnrspirit21 ק"מ
סופיבכר11 ק"מ
וולריפרש21 km
אינהזלצמןמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
צביידלין21 ק"מ
גונןגרטנרRUN4FUN21 ק"מ
דניההרצברג21 ק"מ
דניאלהדראי21721 ק"מ
ראובןברון21 ק"מ
אילןסבג72721 ק"מ
בריהראלרצי תמר11 ק"מ
שבתאי לוי21 ק"מ
לאורהלאובראתגרים11 ק"מ
יהודיתיואל21 ק"מ
סטיבליס21 ק"מ
אירןטוביאנהבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
רחלרייכנרבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
סקוטפילדס11 ק"מ
נגהוילנרבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
יעקבבר משהRUN TIME11 ק"מ
חייםאוסטריצקי11 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אורית פרדקוףמקסימוב טריאתלון וכושר11 ק"מ
אלהירום11 ק"מ
סיוןהרןאחר21 ק"מ
מלךמיליחוב21711 ק"מ
אנדריזלמנוביץ21 ק"מ
נורהוינקלרORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
עידיתשבתאי21 ק"מ
גוון קנינגמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
אריאלהרטמןנולדנו לרוץ21 ק"מ
pauleשמלה21 ק"מ
שמואלישורון21 ק"מ
מיריסיימונס21 ק"מ
זהבהנצר יסמעני21711 ק"מ
אסתראדל21 ק"מ
אוריתאפל11 ק"מ
MarcoZurita21 km
נואלגיטלמן 21 ק"מ
עמריביתןAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
ענתשאבי21 ק"מ
אפרתפארבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
ורדערוסי11 ק"מ
רבקהספרין11 ק"מ
perrygros11 ק"מ
יונהמשה דוד21 ק"מ
שריתחלפוןmoda running ראש העין 21 ק"מ
ניר קליין21 ק"מ
רוןחג'ג'Bgym runners21 ק"מ
גיאגולדבלט21 ק"מ
מתןרוטשטיין21 ק"מ
טליזלמנוביץ11 ק"מ
נאורפישמן21 ק"מ
גיליברנשטייןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
הגרנפתלוביץ'Bgym runners21 ק"מ
עדןגולן11 ק"מ
אביה נחקשר עין21 ק"מ
אדיאגרונוב11 ק"מ
קורלדייגי21 ק"מ
שוליאניסבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
שניגמליאל11 ק"מ
קריסטינהכיאלrun positive11 ק"מ
שרוןפרידמן21 ק"מ
סחראבו גנברןRUN11 ק"מ
גלארצי11 ק"מ
גלסייר21711 ק"מ
אריקפלהיימר21 ק"מ
אדםסויסה21721 ק"מ
מחמודחמודה21 ק"מ
נרקיסגוהריאןAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
איבצןמליח21 ק"מ
אביעדצוברי21 ק"מ
נדבבנימין11 ק"מ
גיטלהברוצקיבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
שיאלפרןבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
טלעינב11 ק"מ
יונתןענב11 ק"מ
KerenLawner-Gold21 ק"מ
ניצן לויאחר21 ק"מ
יובלגולדשמידט11 ק"מ
שאנלבן ישעיהו11 ק"מ
עידומאיר21 ק"מ
סיוןפרל11 ק"מ
שלמהמלכה11 ק"מ
עידןלוי21 ק"מ
דודכהן21 ק"מ
נוידלגדו21 ק"מ
גלהירש21 ק"מ
רוניטנא11 ק"מ
ברשפרוני11 ק"מ
תומרברנט21 ק"מ
ליאורלסריAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
עומרעבאדי21 ק"מ
נעהטלAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אורטלעזר21 ק"מ
שחרג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
שחרלוי21 ק"מ
בנימין ירט21 ק"מ
מתןכספי21 ק"מ
תהילהנגרקשר עין11 ק"מ
OurielOhayon21 km
אבישיפוקס21 ק"מ
שיראלוגרזי השחר11 ק"מ
עינתיפרח21 ק"מ
דנידבורקין11 ק"מ
איהסרטל11 ק"מ
קרןעינב11 ק"מ
נועםביטאן21 ק"מ
אמירחיים21721 ק"מ
יניבחן21711 ק"מ
שירכהןללא מועדון11 ק"מ
יוסי אלקוביAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
אדםשחם21711 ק"מ
ליאבסאלם21 ק"מ
KarolinaJaworska21 km
אביטלביר11 ק"מ
גדיקירשנבאום11 ק"מ
תמרזהביבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
ענבלימיןmorfit 11 ק"מ
נועםרז21 ק"מ
משהכהן11 ק"מ
דרורשוורץ61411 ק"מ
עינתבן שמעון11 ק"מ
עומרשמשיהכל בראש11 ק"מ
אדםגמליאלURIKAN11 ק"מ
לי-אורקן-דרור21 ק"מ
נעהבן צבי21 ק"מ
מיכלילובסקי11 ק"מ
נעמהזיו-אבRunWithMoshe21 ק"מ
זואישפירohadlionheart coaching21 ק"מ
רעותלביאקשר עין11 ק"מ
גלקלמר21 ק"מ
עידיתגלבועאחר11 ק"מ
שגיאשדמי11 ק"מ
ניצןדגן21 ק"מ
אהרןקינרייך21721 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים11 ק"מ
יאירויסמן11 ק"מ
יאירעצמון 21 ק"מ
דעאללוי21 ק"מ
שמעוןסבירו21 ק"מ
אלדדלואנץרצי קליפר11 ק"מ
יפעת אזוברצי100מני11 ק"מ
טלירושלמי11 ק"מ
אריהסיריוס11 ק"מ
קוביבליסיהrun positive11 ק"מ
רמי ימיני21 ק"מ
פרנסיסאבירןM&M21 ק"מ
שלומיזעירא21 ק"מ
אריאדלר21721 ק"מ
אריאלשנער11 ק"מ
אוסנת קויתי21 ק"מ
נעםפלס11 ק"מ
מאירבן חמורצי קליפר11 ק"מ
ריקיחלוצי פוטרתל אביב 10011 ק"מ
אליללושלרוץ עם הלב21 ק"מ
אורניתנרקיס21 ק"מ
לילךלוי סדוביץ11 ק"מ
אילןבלילוס21 ק"מ
עידיתג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
שלומישחף54621 ק"מ
עדיתדרי11 ק"מ
אתינידםמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
גילגולדברג21 ק"מ
חמייוחאיRun&Fun Shremsrunning 11 ק"מ
אייליחיאל44611 ק"מ
רותאבוחצירה 21 ק"מ
קרןאגמוןלרוץ עם הלב11 ק"מ
עמיחי נגלברגללא מועדון21 ק"מ
ענתמאירAnatomic21 ק"מ
אילןהאמל21 ק"מ
חמוטלשלום11 ק"מ
אבימרוםDAN4RUN21 ק"מ
רחלהסרימתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
עמיתצור טלרצים למטרה11 ק"מ
נירית שםט שוחטתל אביב 10011 ק"מ
עמיתסירקיס21 ק"מ
זהרמימון21 ק"מ
יוסישינדלרNRSPIRIT11 ק"מ
זיוקרןPipman Team21 ק"מ
ורדאופירהפ. עמק הירדן11 ק"מ
רויטלשאון פנקס21 ק"מ
עבדאללהמסארווה11 ק"מ
לימורגבעונירצים למטרה11 ק"מ
מנשהשערי21711 ק"מ
פסיהורביץבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
איילתגולדברג11 ק"מ
רבין דן21 ק"מ
יוסףביזאוי21711 ק"מ
אסףשמרלרוץ עם הלב11 ק"מ
ליאתטל11 ק"מ
אוריתויסמונסקיrun positive21 ק"מ
מאיר אוחיוןסופה בעמק21 ק"מ
אילןבלאיש שאק שאק21 ק"מ
איתןאוחנהרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
רונןטרופררצי תמר11 ק"מ
אוריבן משה35121 ק"מ
shaidagan21 ק"מ
מיריתכהןלרוץ עם הלב11 ק"מ
סמיאמויאלNRSPIRIT21 ק"מ
יאיררוימישגיא RUN21 ק"מ
רונןמשהלרוץ איתנו 11 ק"מ
אפימאיר21 ק"מ
דליתצביmorfit 11 ק"מ
AdiMenuchin21 ק"מ
עמיתשליומועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
יניבגבריאלסופה בעמק21 ק"מ
שלומיחדשליאור מהלל קבוצות ריצה11 ק"מ
ברקמסה21 ק"מ
רחליגרינברג21 ק"מ
עובדיהכורש21 ק"מ
זהרבירמן21 ק"מ
שרוןשואן11 ק"מ
אילןאוליאל11 ק"מ
עדיברקאי21 ק"מ
יגאלנחום61421 ק"מ
מיכלפקטור21 ק"מ
פנינהציוןהכל בראש21 ק"מ
עינבבר-נס21 ק"מ
איהאמירהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
שרוןעזריאל21 ק"מ
אמירבכר21 ק"מ
סוליקינן21 ק"מ
YossiPortugali21 ק"מ
גילשגיאאחר11 ק"מ
מיריהדרURIKAN11 ק"מ
אורליבן חמורצי קליפר11 ק"מ
סיגלקלברינורזי השחר11 ק"מ
חגיתאמסלםלרוץ עם הלב11 ק"מ
IlanCohen21 ק"מ
זיוהבזקבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
סיגלחורש בן-ארימועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
סיגללוי11 ק"מ
נעםאבני11 ק"מ
ליאורפריג'ה21 ק"מ
יעקבשלו21711 ק"מ
ענתצנטנר11 ק"מ
מוטילויRUNNING B711 ק"מ
רןפרלמן21 ק"מ
חגיפנקר21711 ק"מ
אלוןבר אורין21721 ק"מ
רונןגולן21711 ק"מ
לילךצלניקBgym runners21 ק"מ
אסףסגל21 ק"מ
אבידקל21721 ק"מ
רונןמזרחי21711 ק"מ
רפאלגניש11 ק"מ
רונןגטר11 ק"מ
בנילבובזזים11 ק"מ
אלונהברק11 ק"מ
שרוןקירשנבאום11 ק"מ
גיאלרנררצי קריית השרון21 ק"מ
עמיתדוברטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
דרוריתנצרבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
אורנהצור11 ק"מ
ירוןצ'רני21 ק"מ
אהוד חן21 ק"מ
אושרתאדר21 ק"מ
יעלאבוEzeRun11 ק"מ
אלוןשוורין11 ק"מ
נימרודפלדמן21711 ק"מ
מיריגלרצים עם אבי- באר יעקב11 ק"מ
יוסףצלניק21711 ק"מ
אפרת שומרון מועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
יונתןזילפהלרוץ איתנו 21 ק"מ
אליוקנין21721 ק"מ
ורדיתדהןלרוץ עם הלב11 ק"מ
טלבר טור לרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
יעלהרוש72611 ק"מ
אשרהרוש11 ק"מ
ליאורדרזיE-sports11 ק"מ
שירלי אלבז11 ק"מ
ענברכוכבי אוסטרייך21 ק"מ
שרונה שלו מאייראדרנלין21 ק"מ
אריקסבגmoda running ראש העין 11 ק"מ
עינתכהןRUNNING B711 ק"מ
עפרהפטמןמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
אביקדוש21 ק"מ
עומר גורן11 ק"מ
דניאלהריברE-sports11 ק"מ
איתישחר21 ק"מ
יוסףהקר21721 ק"מ
מירבעובדיהמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
מאיהמונטר11 ק"מ
עומרקאופמןרצי אם המושבות11 ק"מ
יפיתכהןSUMMIT11 ק"מ
תמירשחם11 ק"מ
דנהבר-אוןתל אביב 10011 ק"מ
רחללוטן21 ק"מ
דניאללובל21711 ק"מ
מיכלאור21 ק"מ
ניריתטננבאוםאחר11 ק"מ
שירןשמשי11 ק"מ
אתיסבחnrspirit11 ק"מ
אוהדשריד11 ק"מ
ערןאיפרגן61411 ק"מ
אפרתמרגליתמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
אסףבן ישעיהו11 ק"מ
קרןעטיהE-sports21 ק"מ
אופיראליעזאתלטי לידר ירושלים21 ק"מ
אבי בן שימול21 ק"מ
עדיארבלprogRUN21 ק"מ
קרןניסים11 ק"מ
אביפינטו21 ק"מ
SagitbelfermanprogRUN21 ק"מ
אביבן זקן21 ק"מ
DannaHordan21 ק"מ
מיקיבישיץ שיין11 ק"מ
EhudEcker11 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
אפרתקוסטרצי גני תקווה21 ק"מ
BarakYagourתל אביב 10021 ק"מ
רפאלכהן אינטרוואל21 ק"מ
ברכהגולדשמידבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
שרהלהלדרמןizraelite11 ק"מ
אסףסמואל11 ק"מ
מחמודשלאבנהאחר11 ק"מ
רוניגל11 ק"מ
עמרםמלכהקשר עין11 ק"מ
אהרוןדהן21 ק"מ
אביחילחמן21 ק"מ
מיכלברוידה אביברזי השחר11 ק"מ
ירוןקרפ21 ק"מ
צבי ירום21 ק"מ
יניבאלבו61411 ק"מ
גליתלוי פרהומה21 ק"מ
Limorkedmiרצי גני תקווה21 ק"מ
איתמרקסBgym runners21 ק"מ
אילניתמולכוrun positive11 ק"מ
רזקריפסרזי השחר11 ק"מ
איתןקניגURIKAN11 ק"מ
אביבכספי11 ק"מ
ענבלדהן שרוןאחר11 ק"מ
מרבבן דודprogRUN11 ק"מ
אוריתכהנוביץאחר11 ק"מ
נועהגבערצי קריית השרון21 ק"מ
עידוהרשקוביץ21 ק"מ
אברהםבר תורג'מןשגיא RUN11 ק"מ
מיכלשור אדלר21711 ק"מ
תומרוסרמן21 ק"מ
אסף רוזןE-sports11 ק"מ
ליאוררווחמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
טלביביכושר באושר BBB21 ק"מ
סלחה סוליחיררצי המושבות21 ק"מ
כרמלמינרבורצים למטרה11 ק"מ
טלצורףE-sports11 ק"מ
רלי שלום 11 ק"מ
שוקיברדה21 ק"מ
איילהשרמי חוברהרצים למטרה11 ק"מ
איתיזימןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
בועזתמירתל אביב 10021 ק"מ
שריתאקסלרוד כהןמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
דוריגורן21 ק"מ
אמיראמסלם EzeRun11 ק"מ
מניסמרדי21 ק"מ
עמיררוח21711 ק"מ
ענתקרליץ זעפרני11 ק"מ
מיקיצסניקתושב משגב21 ק"מ
דניאלזערור כהן11 ק"מ
שרוןאיצקוביץORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
רןתמיר11 ק"מ
אליהוביטוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
עידיתביטוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אסנת שוקר EzeRun11 ק"מ
אמירלוי21 ק"מ
אושיקרושינק21 ק"מ
שרוןשכטר 21 ק"מ
מוקישריר21 ק"מ
ויקיסוריהE-sports11 ק"מ
‫צביקההרטמן‬‎21 ק"מ
רןאביברזי השחר11 ק"מ
מיכלברקרזי השחר11 ק"מ
גלכהןRUNNING B721 ק"מ
גיליליבוביץ11 ק"מ
דןזיצקRunWithMoshe21 ק"מ
גאנדיפלאחאדרנלין21 ק"מ
דרורשושן61411 ק"מ
מיהבן אברהם11 ק"מ
אמירלאורלרוץ איתנו 11 ק"מ
ירוןישראלי11 ק"מ
דורוןקמיונר21721 ק"מ
גרשוןבר21721 ק"מ
חנןאטינגררצי גני תקווה11 ק"מ
לילךגוטליבלרוץ עם הלב11 ק"מ
יהודהאשכנזי21 ק"מ
SharonPeretzתל אביב 10021 ק"מ
יאירכפרי21 ק"מ
עינתאפרתלרוץ עם הלב11 ק"מ
אביעזרחימובייץאדרנלין21 ק"מ
מיכלהצובאיmorfit 11 ק"מ
ענתברקתלרוץ עם הלב11 ק"מ
יריבלוטן21 ק"מ
יורםאמר21711 ק"מ
יפעת קציר21 ק"מ
אחיאל תורגימועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
שרוןולנרPipman Team21 ק"מ
אמירגולן21 ק"מ
אלמוגקורוצ'רו21 ק"מ
הראלגולסט21 ק"מ
אורןבסון21 ק"מ
טליאדמוני21 ק"מ
לילךברביסופה בעמק21 ק"מ
אילןטולדנו11 ק"מ
מאוראלחיאניאדרנלין21 ק"מ
כרמיתגניש21 ק"מ
אסףאדמוני21 ק"מ
תומראייזנרBgym runners11 ק"מ
אילנה כהןרזי השחר11 ק"מ
עופרמנשסמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
דנהשוורצקורן11 ק"מ
אסףעד21 ק"מ
איתמרלטניק21 ק"מ
erezalon61411 ק"מ
אילניתנחום11 ק"מ
ארזנחום11 ק"מ
אילאלגביש21711 ק"מ
ליאורארןאדרנלין21 ק"מ
אביבקוליןרצים עם אביב21 ק"מ
יפית גולד21 ק"מ
מירבאסיאד21 ק"מ
רחליתעיזירצים למטרה11 ק"מ
דובבלוינסון21 ק"מ
דולבארןNRSPIRIT11 ק"מ
אילתארד נוהלרוץ עם אריה גמליאל11 ק"מ
מיכלבנראינטרוואל21 ק"מ
איציקייני61411 ק"מ
נועםבנאיתל אביב 10011 ק"מ
רניתאלפרטשגיא RUN11 ק"מ
עינתאיילוןmorfit 11 ק"מ
נוריתמאיררןRUN11 ק"מ
רויתגולן11 ק"מ
נירקוהprogRUN11 ק"מ
יניבזגורי11 ק"מ
AmitAzoulayBgym runners11 ק"מ
דנהתמירתל אביב 10011 ק"מ
רןחרמון21 ק"מ
גליהגביש54911 ק"מ
איריסיוסף21 ק"מ
יובלמלאך21721 ק"מ
טלילאורללא מועדון11 ק"מ
ניריתגונטוב21 ק"מ
הילההראלבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
שימידהן21 ק"מ
מירבסודאירצי גני תקווה21 ק"מ
יריבכהן21 ק"מ
איילשרון21 ק"מ
יהודהכהן21721 ק"מ
סמדרקדם11 ק"מ
עמיפוקס21721 ק"מ
אמירעטאונה21711 ק"מ
טלמוסקוביץ11 ק"מ
ורדזיסו-כהן21 ק"מ
תומררוזנפלדAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
לירןיחיאלי11 ק"מ
שחרפרץ21 ק"מ
אוריאלשרינגטון11 ק"מ
מיכלפרנקMOVE11 ק"מ
רועיגולן21721 ק"מ
מאירליפשיץ21 ק"מ
ירדןאיתיאל21 ק"מ
עידושפסר11 ק"מ
אלהטייכרAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
שלומיבלולו11 ק"מ
הדסאלון21 ק"מ
נמרודפישר11 ק"מ
MatanZafni21 ק"מ
דניאלרותם21 ק"מ
עידושליטAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יקיר אליעזרשי21721 ק"מ
אפרתפרידמן21 ק"מ
רבקהקאופמן21 ק"מ
שירהטייבE-sports11 ק"מ
הילהגולד21 ק"מ
תהילהרפאלבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
ספיראבן חן11 ק"מ
חננאלאלבו11 ק"מ
נועהמוזס21 ק"מ
עמיתרטמן21 ק"מ
גלעדסוקול11 ק"מ
טלשטינמץקשר עין21 ק"מ
רותימרטיןבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
מעייןלוי11 ק"מ
עמוסרנד21711 ק"מ
דנהתמריAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
מירי פרנקבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
נמרודרוטברגרצי תמר11 ק"מ
אלוןגינת21 ק"מ
יעלבלייברג21 ק"מ
תמרהאמסלרצי תמר11 ק"מ
אהרון מנדלבאום 21 ק"מ
ספירריסמניE-sports11 ק"מ
אלעדאביטןרצי קריית השרון21 ק"מ
שחררוביןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יערהפטאל11 ק"מ
משה גנאור11 ק"מ
גדעוןהנמןמשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
אמריפארןקשר עין21 ק"מ
דנהיפת11 ק"מ
עינב שכטררצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
אסףקאופמן21 ק"מ
סיון ויזר Adidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
MonikaBercuORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
AndreiGluck11 ק"מ
צינסיה קלייןלרוץ עם הלב11 ק"מ
סנדרהינקלביץ'21 ק"מ
יוליקונביץ11 ק"מ
דיאנהשאיןתל אביב 10011 ק"מ
רחלכאהןמתנ"ס מעלה אדומים21 ק"מ
גיאויינר21 ק"מ
simonagorenתל אביב 10021 ק"מ
איליהאברמוביץE-sports11 ק"מ
עמירחולודנקו44611 ק"מ
דניאלדבוסקין21 ק"מ
שניאוסלנדררצי תמר11 ק"מ
ליסן21 ק"מ
אן מודעילרוץ עם הלב11 ק"מ
פבלגורליןmoda running ראש העין 11 ק"מ
ספירבלומנפלדE-sports11 ק"מ
אורייןבן עטרבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
הראלאהרונהיים GRC מועדון ריצה11 ק"מ
שריציבלין11 ק"מ
ליאורסווירסקי21 ק"מ
Dudi ForerAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
אביבפדידהAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
מרווהחזן21 ק"מ
אורילרמן11 ק"מ
Ohad Sinaiohadlionheart coaching21 ק"מ
נעהוקסלר21 ק"מ
ענתפלדמן11 ק"מ
Yulia VelikanovLeikin Team21 ק"מ
איתןגור אריה21 ק"מ
אינהרודק35121 ק"מ
EddieLazebnik21 ק"מ
גרמןוקיןRUNNING B721 ק"מ
מיכהגרונברגמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
מקסיםשיפרין11 ק"מ
פבלברוסילובסקי21 ק"מ
פלורינהטאוב11 ק"מ
אנהויינרNRSPIRIT21 ק"מ
מיכאלקרייטמן11 ק"מ
לובהלאוראחר21 ק"מ
אלכספקרובסקיAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
PAVELKORDONSKYרצי העמק21 ק"מ
בוריסגלעדי21 ק"מ
דניסזומבה סגלוביץnrspirit11 ק"מ
מיכאלאוסטר21 ק"מ
אלכסנדררפאלסקי21 ק"מ
אנהרוזנבליט11 ק"מ
ברטהבן שחראלתרמנס21 ק"מ
אבישיבמנולקר21711 ק"מ
עמית שמשTRIMORE21 ק"מ
עומרמוזיקנט21 ק"מ
ליאור אוזיק 21 ק"מ
אביבקידר21711 ק"מ
יואברמות21721 ק"מ
סרגיישמס21 ק"מ
AlexanderFokRun like Nili11 ק"מ
ראובןגאי21 ק"מ
סימוןדינקיןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
דיאנהפוגולייבסקי11 ק"מ
אהרוןזריצקי21 ק"מ
אולגבלוצרקובסקי מקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
MoranShraibman11 ק"מ
אנהרומננקו21721 ק"מ
‫פבלפבזנר‬‎21 ק"מ
יבגנירוזנבליטללא מועדון21 ק"מ
דניהאקט21 ק"מ
ויצסלבחיימוב21721 ק"מ
ארקדיקוזל11 ק"מ
נטלילנצמן21 ק"מ
קוסטיהלוקשין11 ק"מ
ליהדביר21 ק"מ
עדןמילמן11 ק"מ
רועיכהן21 ק"מ
ריטהרוז'בץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
רעותאהרוןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
דבירריטש11 ק"מ
נדיהטולמסוב תל אביב 10021 ק"מ
תוםכרמיאחר11 ק"מ
עמיתבלקיןmoda running ראש העין 21 ק"מ
פזטוביה21711 ק"מ
משהסלדין11 ק"מ
מאירמלול21 ק"מ
אלוןשובקשר עין21 ק"מ
קריסטינהיוחננוב11 ק"מ
בוריסצרנוב21 ק"מ
אנני רויזמן11 ק"מ
AlexanderZeleznyak21 km
עידואופק11 ק"מ
ליאוראהרונהיים11 ק"מ
יאירמנדלבאום21 ק"מ
DeanDelgado21 ק"מ
מור שליומתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
נועםכהן11 ק"מ
רועימילשטיין21 km
אלכסדוביןרצי קריית השרון21 ק"מ
רונייוסטמן21 ק"מ
טלשחר21 ק"מ
סבטהקוזל11 ק"מ
ניצןפרידמןMOVE21 ק"מ
מיכלברובקין21721 ק"מ
אלכסנדרשלפוב21 ק"מ
אונג׳וסט21 ק"מ
אליסון פולק21 ק"מ
ולדיכץ21 ק"מ
סופיוולש21 ק"מ
איציקסנדרס21 ק"מ
נעמהגברא21 ק"מ
מורןמישל21 ק"מ
אביטלשרינגטון11 ק"מ
יונתןבלאו11 ק"מ
אנהאוסטר11 ק"מ
כפירסייג21 ק"מ
Ruchama Back11 ק"מ
אבנרטל11 ק"מ
אילןבנימין21 ק"מ
מחמודאבו פולAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אדםאהרוני21 ק"מ
שחרבנזרף11 ק"מ
מירבקולדורף21 ק"מ
שחריתסיבוני11 ק"מ
לירזאברמוביץ 11 ק"מ
ברוךרייך21 ק"מ
ליאתאברג׳ל21 ק"מ
יונתןמוזסAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יעקבאמור21721 ק"מ
ליאור ישראלי11 ק"מ
שנירמנחם21 ק"מ
ניצןקימלמן11 ק"מ
אודרעין גל21 ק"מ
בניחכים21 ק"מ
איליהאגוף21 ק"מ
מקסיםקולשוב21 ק"מ
AlexBlykinרצי השדות21 ק"מ
איליהשובינסקיAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
GalinaProkhorenko11 ק"מ
ניריעקוביAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אנטוןגורודצקיnrspirit11 ק"מ
Jacob Ner-David21 km
מיכלשרף21 ק"מ
אנהסטרוזילץאחר21 ק"מ
סווהזיידינר21 ק"מ
כריסטינה אלבוחר מועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
נדבולנסי35121 ק"מ
קוביגוברמןTrimax21 ק"מ
גיאגלבוע21 ק"מ
דפנהמאיר21 ק"מ
אופיראלדר21 ק"מ
שירמזלי11 ק"מ
ענתסלערצים עם אבי- באר יעקב11 ק"מ
נעמהמרקוביץ11 ק"מ
עופרנעייר11 ק"מ
נויליבוביץAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אלוןדביררצים עם אביב21 ק"מ
אוריאלמן11 ק"מ
אירית מיטראן רצי גני תקווה21 ק"מ
גניתירדןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
TomerGreenbaum21 ק"מ
עידן קארס11 ק"מ
מיכלבקר21 ק"מ
יהלומיתכהןORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
פנינהזזוןקשר עין11 ק"מ
קרןפרץ21 ק"מ
טלשריד11 ק"מ
ירוןיונסתושב משגב21 ק"מ
מיכלכצנלסון11 ק"מ
איליהחיבריץ21 ק"מ
איילתשרםRun&Fun Shremsrunning 11 ק"מ
ארינהמיטייב21711 ק"מ
יעקב בן אברהםnrspirit21 ק"מ
סשהקוליקוב11 ק"מ
אירהקוליקוב11 ק"מ
תומרצרפתי21 ק"מ
NogaEizenberg11 ק"מ
פבלפודוקסיק21 ק"מ
קרןשולמןprogRUN21 ק"מ
MayaShalev11 ק"מ
סמיוייסלברג21711 ק"מ
הרמן אלחנדרומרקביץ21721 ק"מ
אנדרייסנקיב 21 ק"מ
ANDREIBALITSKIסוללים ים21 ק"מ
אמירערד21721 ק"מ
מיכל שירORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
יגורסקבלו21 ק"מ
adiyariv61411 ק"מ
אריאלטברסקי11 ק"מ
סעראללוף21 ק"מ
יואבבן פורתאחר11 ק"מ
יוסישביט21 ק"מ
יעלאור זךבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
נחמיהליפשיץ11 ק"מ
אופירמנחם11 ק"מ
אמיר אילון 21 ק"מ
ליאברהםרצים למטרה11 ק"מ
אילצוברי21 ק"מ
ליליאןספיר11 ק"מ
נינה יוסףORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
גליתרוביןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
שמעון שניידרמן21 ק"מ
ליאורויסמן11 ק"מ
רג'יןדויבהפ. עמק הירדן11 ק"מ
שניבנדטrun positive21 ק"מ
גלעדרוזנברגשגיא RUN21 ק"מ
מנחםהכהןאחר11 ק"מ
יותםמאייראדרנלין11 ק"מ
ירדןרונןאחר11 ק"מ
אוריתשלו61421 ק"מ
גיאגולדשטיין21 ק"מ
אוריאלויינר11 ק"מ
לירוןהללרצי המושבות21 ק"מ
שלמהבן עמרם21 ק"מ
סופיבן עמרם21 ק"מ
סוזן אביטבול 11 ק"מ
shlomithbollag21 ק"מ
מאיהבלנטר21 ק"מ
שני אזולאי11 ק"מ
סטפניבן שושן21 ק"מ
אלינהבן שושן11 ק"מ
YaakovCohen21 km
אליסהסגוסקין21 km
אמונהלבRunWithMoshe11 ק"מ
גילסופר21 ק"מ
אודיהליזן11 ק"מ
יעלונונו אטיאסרצי גני תקווה11 ק"מ
גיאאנטונובסקירצים למטרה11 ק"מ
אלהנאור21 ק"מ
מאירשוטנשטייןקשר עין11 ק"מ
גאיהשדמי11 ק"מ
כלניתטאוב21 ק"מ
אילנה ממןprogRUN11 ק"מ
איתיהצובאיmorfit 21 ק"מ
עומרפרידמן21 ק"מ
אלכסייאוסיפוב21 ק"מ
ויטהאוסיפוב21 ק"מ
שירליהירששגיא RUN11 ק"מ
‫אנסטסיהבורמיסטרוב‬‎21 ק"מ
נעםזילברמן 11 ק"מ
סוזילוירצי גני תקווה11 ק"מ
נעםגונן11 ק"מ
קנדיס דטנו21 ק"מ
יואבאלימי21 ק"מ
אודיכהן11 ק"מ
ירוןגל21 ק"מ
פנינהכהן11 ק"מ
סאלילוגסי21 ק"מ
איתיקהת21 ק"מ
יונתןרולס11 ק"מ
ליאור זגורי11 ק"מ
שרלידנינו21 ק"מ
גיאבנקר21 ק"מ
‫יניבמזומן‬‎כושר באושר BBB21 ק"מ
שמריתגרנות21 ק"מ
ינוןמצליחאחר21 ק"מ
נועהבר יעקבתל אביב 10011 ק"מ
אילנה שיRunWithMoshe21 ק"מ
רןמנגלאלתרמנס21 ק"מ
יניבשחם21721 ק"מ
תומרעזרא21 ק"מ
גליהקריסי21 ק"מ
אורןלויתל אביב 10021 ק"מ
אתימונוסטרסקירזי השחר11 ק"מ
סיוןמצליחאחר21 ק"מ
דודשיראוי21711 ק"מ
מירבשואן11 ק"מ
AdamLovat11 km
merleschachat21 km
MacyItzhakאלתרמנס21 ק"מ
ג׳קיזלודהAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יפעת ארד11 ק"מ
רונית שטרן21 ק"מ
JeffKupietzky21 ק"מ
מורחמוויFree21 ק"מ
ZoeKnecht 21 km
מיכלזילפהRUN4FUN11 ק"מ
ronihayon21 ק"מ
יניב בן שמעון11 ק"מ
avihaimarchianoAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
עמוסבן-נר21 ק"מ
אבירםאדרי21 ק"מ
RachelCohenRunWithMoshe11 ק"מ
גיאגורפינקל21 ק"מ
אודיחן21 ק"מ
מיכאלגינזבורג21 ק"מ
אביבלוטןMOVE21 ק"מ
StanislavBolshemennik21 km
איתמרדניאליאלתרמנס21 ק"מ
אליעזר בן עטר11 ק"מ
רויטלליפשיץלרוץ עם הלב11 ק"מ
נוגהוייסAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
DavidBen Haim21 ק"מ
גיימסגולד21 ק"מ
גיליאוריאלי כהן11 ק"מ
AaronFriedman11 km
אופיראילתאדרנלין21 ק"מ
טלירייכלין11 ק"מ
הלייןברנר11 ק"מ
רייצל רסמןקשר עין21 ק"מ
IgorGishko11 km
בנישטיין11 ק"מ
יפהויזנרכושר באושר BBB21 ק"מ
דודיעקב21721 ק"מ
יבגניסבסטיאנוב21 ק"מ
ירוןכהןRunWithMoshe11 ק"מ
חןנחום11 ק"מ
סטניסלבחליטוב21 ק"מ
גליתעמידרור21 ק"מ
הלנהשלגיrun positive21 ק"מ
אמירהרמן11 ק"מ
גלימוכריק11 ק"מ
רינתמיטלמןרצי גני תקווה11 ק"מ
רוניסטולר21 ק"מ
JonathanZimbalist21 km
גבריאלהגלר21 ק"מ
אוריתסילברבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
SariWinick21 km
OlgaAmelina 21 ק"מ
דריה צ'ורנהרמב"ם21 ק"מ
יאיר עופרקשר עין11 ק"מ
שרוןברון11 ק"מ
גילעדנוסבוים21 ק"מ
רוניסגל21 ק"מ
אמיררוט21 ק"מ
בנימיכאילוביץ21 ק"מ
אפרתלוק11 ק"מ
מורןאנטיגנוסORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
אורנה אלטמן כהן ORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
שיראזאברהם אסייגרזי השחר11 ק"מ
רונןפלדnrspirit21 ק"מ
שרוןניזרי21 ק"מ
אסףויזנרכושר באושר BBB21 ק"מ
יעקב (גקי)בן שחר21 ק"מ
נוריתרוזנזוןבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
איילתצפריר21 ק"מ
תמרשפרייבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
גיארובינשטיין72721 ק"מ
VladimirYashchenko21 km
ElenaYashchenko21 km
שניאסיאד ורקוני21 ק"מ
ערןסילוני21 ק"מ
SemyonZakharchenko21 ק"מ
זהבה דויטש21 ק"מ
מעיןגוסלקרמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
כוכבמאיר21 ק"מ
וסיםהנו21 ק"מ
הילהקלומיטי21 ק"מ
זאביקבלאוגרונד21 ק"מ
דנהאדלרrun positive11 ק"מ
חניפרידקובסקיתל אביב 10021 ק"מ
עומרגדז'11 ק"מ
ארזדעבול21 ק"מ
שלומיתתשובה וינקלרmorfit 11 ק"מ
הדסויצמןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
מיכלשחף44611 ק"מ
מושיקסחרשגיא RUN11 ק"מ
גוניחוט סילוני21 ק"מ
ישיקב21 ק"מ
SegevCohen21 ק"מ
עוזיעזרא moda running ראש העין 21 ק"מ
שחרחסון11 ק"מ
צביקהשי21 ק"מ
ניצן מליק11 ק"מ
שחרבן ארי72621 ק"מ
אסףליאון21 ק"מ
OfekLevin21 ק"מ
בועזווליניץ21 ק"מ
מירבכהןרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
פרח גולדנברגתקוות11 ק"מ
רוניתיונס11 ק"מ
בנידביר21 ק"מ
מבשרתנבו21 ק"מ
dudibiton21 ק"מ
שימריתקארו21711 ק"מ
מיה שלו11 ק"מ
מיכאלכהן21 ק"מ
אסףמיטלמן21 ק"מ
שילוי21 ק"מ
ליאורשחף21 ק"מ
שירהמוסקונה21 ק"מ
צוראליעזר21 ק"מ
ברקלהט21 ק"מ
נמרודצסניקRUN MISGAV21 ק"מ
RonenDavidov21 ק"מ
ימיתיונה21711 ק"מ
ישראלאפל11 ק"מ
מיכלליפשיץבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
שירהצור לדון11 ק"מ
גלעדיבין21 ק"מ
עמיתגרוס21 ק"מ
yakovrodman21 ק"מ
נוריתריינר11 ק"מ
ענבלביטון11 ק"מ
נויתפלראלתרמנס21 ק"מ
משה דוד21 ק"מ
רחלרוט11 ק"מ
מתןשמילוביץ21711 ק"מ
ישיוולפוביץ'11 ק"מ
נדב שאולרצי גני תקווה21 ק"מ
נדבשחם21721 ק"מ
נריהכברה21721 ק"מ
דובבמזור11 ק"מ
ורדאלבו61411 ק"מ
יוניתוינשטייןרצי גני תקווה21 ק"מ
שמואלמשה 11 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE21 ק"מ
נתיאבידן61411 ק"מ
יאירשניר21 ק"מ
שרהמעלם21711 ק"מ
רונןקציר21 ק"מ
מירבאפלבויםרצי גני תקווה11 ק"מ
דנהתהילה11 ק"מ
מיכאלעתיר21 ק"מ
אופירהלוי21 ק"מ
ליעדוייסמןמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
אנידוידוב21 ק"מ
יובלכהן11 ק"מ
נדבבן דוד21 ק"מ
רפאלביטוןסופה בעמק21 ק"מ
חזיכהן11 ק"מ
יוסישוורץ21 ק"מ
חגייוגב21 ק"מ
יואבשחר11 ק"מ
דבירבשןרזי השחר11 ק"מ
אופירעמר21 ק"מ
שירהספטר11 ק"מ
ציוןצרור11 ק"מ
נוגהפלד מנחםרצי גני תקווה11 ק"מ
בשמתלוריא ביקלס21 ק"מ
מנחםולדמןסופה בעמק21 ק"מ
מוטיאלקלעי21721 ק"מ
IlanSigalrun positive11 ק"מ
עפרסיקולר21721 ק"מ
אוריוינקלרE-sports21 ק"מ
לימורקוסקאס11 ק"מ
נעמהפרייליך21 ק"מ
ליאתירושלמי21 ק"מ
רוןאייל21 ק"מ
שושיסלומון זמורהORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
חנילדרמן שומרבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
אורןימפל GRC מועדון ריצה21 ק"מ
מיכלבסלימתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
עידוקוטלר21 ק"מ
יעלטראובM&M21 ק"מ
שרוןקורן52611 ק"מ
שרון וצלר גולןרצים למטרה11 ק"מ
איתמרנצר11 ק"מ
שלומיוקניןRUNNING B721 ק"מ
רםליפשיץ11 ק"מ
אסף דגןרצי פסגות- ראש העין11 ק"מ
ליאתכהן21 ק"מ
אהרוןמרציאנו44611 ק"מ
ORNITYABLONלרוץ עם הלב21 ק"מ
אורןבוסקילהטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
נופר שירשאשא חסיד11 ק"מ
ליאוריפרח21721 ק"מ
ליאורטמיר21 ק"מ
ענבלרוזנרתל אביב 10011 ק"מ
תמיקריכלי21 ק"מ
רועיפרץ21 ק"מ
NIVLEVI61411 ק"מ
עופר גרובשטייןרצי קליפר21 ק"מ
עדינחליאלי11 ק"מ
מירימורגנשטרןבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
נעםפז11 ק"מ
OscarRodríguez Vázquez11 km
אודליההולידיי11 ק"מ
כפירלב-ארי21 ק"מ
רמיפרנסה11 ק"מ
אבירםיוסף21711 ק"מ
אוריתואראס21 ק"מ
דותןלויrun positive21 ק"מ
הללליפשיץ21 ק"מ
חגייעקב21721 ק"מ
ערבה פז סביליה 11 ק"מ
מעוזלקובסקי11 ק"מ
גולןיוסף11 ק"מ
מיכלוינשטוקמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
קובימיכאלי21 ק"מ
אביגורן21 ק"מ
אמירליס21 ק"מ
Frank DirkKnedel11 km
שיפרידמן21 ק"מ
יונתןדגן21 ק"מ
מגיאבדי21 ק"מ
טלששוןמישהו לרוץ איתו 21 ק"מ
לירוןיניבמכבי צפון ראשל"צ21 ק"מ
יהונתן בן ענת21 ק"מ
איתמרקונפי21 ק"מ
רועיאטיאס21 ק"מ
עמיתהרפזEzeRun11 ק"מ
רן שמואלרצי תמר11 ק"מ
גילהרוש21 ק"מ
EitanLashevskyTrimax21 ק"מ
רונייסלזוןרצי בית שמש11 ק"מ
תומרקירמאיר21 ק"מ
יהודיתמרחוםרצי ראש העין11 ק"מ
שגיבמנגל 21 ק"מ
הילהסטי בלוך11 ק"מ
ליאורריבלוב21 ק"מ
רוניסגלאחר11 ק"מ
עדיוגרהוףרצי גני תקווה11 ק"מ
גיאשפירא11 ק"מ
קרנירימר צרי11 ק"מ
שרוןגור אריהרצי רמת הגולן 21 ק"מ
שמריתטל גורטלרprogRUN21 ק"מ
שרוןסבן11 ק"מ
דוריתרגרמןrun positive11 ק"מ
נטעליבנה כהן11 ק"מ
איריסחריש21 ק"מ
נדבעטר11 ק"מ
ליאוראלגאי21 ק"מ
אדיספרין11 ק"מ
חליברמןRUN TIME11 ק"מ
מיכל פרידמן21 ק"מ
אלעדגברה21 ק"מ
אילןמנדלרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אלוןאריה11 ק"מ
אלעדבוטנרוBgym runners21 ק"מ
שחר אברמוביץ11 ק"מ
מיכהבלכמן21 ק"מ
מירהגולן11 ק"מ
רןמעין21711 ק"מ
ליזהבן סימוןE-sports11 ק"מ
גליניצן11 ק"מ
טליופה21 ק"מ
טלאבזיז21 ק"מ
טלחיימי11 ק"מ
עוזיכהן21 ק"מ
מישאלדגן21 ק"מ
רפאלקריקוריאן21721 ק"מ
נעמהנבו11 ק"מ
ארדריכטר שאק שאק21 ק"מ
קרןמצרפי11 ק"מ
זיוברילRUNNING B721 ק"מ
יקירראובן21711 ק"מ
יניבקלעי11 ק"מ
מאיהצרנימועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
אריקשיינרRUNNING B711 ק"מ
איתיבירן61411 ק"מ
RhondaDempster11 km
BarbaraVreede11 km
נאורבליסיה21 ק"מ
יפעתבדוסהרזי השחר11 ק"מ
ארשידחמאדרצים למטרה11 ק"מ
אורירום11 ק"מ
StefanDe Goede21 ק"מ
JoelScheingrossרצי קליפר21 ק"מ
שרהרוטזייד21 ק"מ
עפרגפני11 ק"מ
עופרהאגמי11 ק"מ
אודיבן יעקבאיילות - תל אביב21 ק"מ
משהרול44611 ק"מ
יובלליניק21 ק"מ
מאירשריבררצי מודיעין21 ק"מ
ABBYEBEMB11 km
חייםינקו21721 ק"מ
SvenJoest21 km
אבנרפנחסמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
ציפיבלכר בולשטיין11 ק"מ
עפרהגפני11 ק"מ
איציקפזאחר11 ק"מ
רבקהיאנקו21721 ק"מ
טוניחן44611 ק"מ
אוהדאטיאסרצי גני תקווה11 ק"מ
מאיר בוהדנה11 ק"מ
חייםקסטלניץללא מועדון21 ק"מ
מיכלזקס11 ק"מ
מיריכהן21 ק"מ
שולמית לוונטל מועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
רעותברוך54621 ק"מ
אלינורמכלוף21 ק"מ
רונןדודאחר11 ק"מ
שרליפז11 ק"מ
אביבה סרוסי11 ק"מ
שושנהאטואן21 ק"מ
אמנוןבכר‬‎Endure11 ק"מ
אריהגמליאללרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
רוניתפרוינדמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
צחילביא11 ק"מ
זהבהמרטונוביץ11 ק"מ
דודדיבוןאלתרמנס21 ק"מ
מאירצ'סניקלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
טליערד11 ק"מ
יהונתןמאיר21 ק"מ
אליכהנא21 ק"מ
אליעזרפרגלEzeRun11 ק"מ
מוטירוזנר21 ק"מ
גדעוןחזן21 ק"מ
יאיררחמים11 ק"מ
אורליוקסלרNRSPIRIT21 ק"מ
נירעצמון11 ק"מ
יצחקברוך21 ק"מ
ענתויזלררזי השחר11 ק"מ
אתי הדסנוימןmorfit 11 ק"מ
shlomidiamant21 ק"מ
יוסיניב21 ק"מ
אליעטיאס21 ק"מ
simhaPostovsky11 ק"מ
ליאורהקשפיצקי11 ק"מ
רמיאברמוביץ11 ק"מ
משהבן עמיאחר11 ק"מ
נירבן-דב21 ק"מ
נאוהליברמןE-sports11 ק"מ
ארזכמוס11 ק"מ
מיקיויניש11 ק"מ
אבידבליברמן21 ק"מ
משהמורדוך11 ק"מ
חגישלורזי השחר11 ק"מ
שלוםנידםמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
מרבלביאprogRUN21 ק"מ
יוסיגלייטמן21 ק"מ
טובהפזרצי צהלה11 ק"מ
נפתלייונה21 ק"מ
רנןדורוןמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
בלההכהנא21 ק"מ
ציפיצבעונילרוץ עם הלב11 ק"מ
הדרליואיתל אביב 10011 ק"מ
מנחםיעקוביאןאדרנלין21 ק"מ
רניירום11 ק"מ
אריהמשה21721 ק"מ
רוןפילבסקיnrspirit21 ק"מ
יחזקאלמועלםAnatomic21 ק"מ
עפרשפרוני11 ק"מ
מלכהאמיר11 ק"מ
ישראלשלמה61421 ק"מ
אליאבן חן11 ק"מ
רמימרגליתטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
צפרירים11 ק"מ
אורלימיליקובסקירזי השחר11 ק"מ
ספיזיו11 ק"מ
דפנהאורנשטיין קימלמן11 ק"מ
אמנוןביבי21721 ק"מ
חייםבן שמעון URIKAN11 ק"מ
דניאלאדר11 ק"מ
אוסנתאזולאימתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
אמירטיקטיןרצים עם יעל11 ק"מ
רונישנרךמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
בשמתמרכסאדרנלין21 ק"מ
הללטל11 ק"מ
גליהאור11 ק"מ
אורןעינב11 ק"מ
יוסיאופק11 ק"מ
שלוםטוביה21711 ק"מ
עזראברהום21 ק"מ
חייםאליהBgym runners21 ק"מ
יחיאלעזריאלEzeRun21 ק"מ
אביבן זקן21 ק"מ
‪ilanmamo‬‏רצי קליפר11 ק"מ
דוריתפרצ׳יק11 ק"מ
עמית אסאRun4it 21 ק"מ
רנייחזקאל11 ק"מ
יעלדביראחר21 ק"מ
צמחזיו21711 ק"מ
נתנאלגידה21711 ק"מ
אהובהשנרךמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
סמי אביסרור M&M21 ק"מ
מאירטיבי21 ק"מ
ערןרגב21 ק"מ
רוניתאבן חן11 ק"מ
נעמיויינשטוק יופרnrspirit21 ק"מ
אורליגורדוןRun like Nili21 ק"מ
מורדיאלקובי61421 ק"מ
מיכלשפרוני11 ק"מ
גיארזניקמועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
אתיסבן27721 ק"מ
עדימגדרצי המושבות21 ק"מ
נוריתגוטליב61421 ק"מ
רונירשף21 ק"מ
יהודהגרףלרוץ עם הלב11 ק"מ
אליאטוןSUMMIT21 ק"מ
דגניתהנדלשי לחיים11 ק"מ
זמירורדי11 ק"מ
יובלשילדרמןרזי השחר21 ק"מ
אוסנתבן דוד21711 ק"מ
אריאלהאגרנטישי לחיים11 ק"מ
אלוןבן עמי21 ק"מ
איריסבצלאלmorfit 11 ק"מ
ענתעיני11 ק"מ
טובהמורדוך11 ק"מ
יקיוייס21 ק"מ
דליהגרטלרORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
יעלאגרודקאדרנלין11 ק"מ
דרורכרמלי21 ק"מ
רותלויNRSPIRIT21 ק"מ
שי קוסביצקיmorfit 11 ק"מ
עזרא ימיןmorfit 11 ק"מ
יובלשלום21 ק"מ
דסילמפרט11 ק"מ
שרונהריכטר11 ק"מ
אולגהדדון21721 ק"מ
ינוןפורתM&M21 ק"מ
יואבצוררזי השחר11 ק"מ
מירבקריספל21711 ק"מ
מורןדדון21721 ק"מ
רויטלזגלשטייןהרוח השנייה21 ק"מ
ירון סימסולומועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
לירןעידהAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אורירוזנרZen מאמנים לחיים21 ק"מ
דרוררמות21721 ק"מ
קרוליןאזררצי גני תקווה21 ק"מ
לניברמןרצים עם אבי- באר יעקב11 ק"מ
אסףבן נסים21711 ק"מ
אופירמאורי21 ק"מ
גליחייבי11 ק"מ
ישיאלוני11 ק"מ
רחלקמינסקי אליהוללא מועדון11 ק"מ
אלחי פלדBgym runners21 ק"מ
אלעד מוצפי21 ק"מ
עומרי פז 11 ק"מ
דןרביד21 ק"מ
רוביגולדשטיין11 ק"מ
PhilipGordonרצים עם לורנס21 ק"מ
LiranPitchonאחר21 ק"מ
נועהבטאט11 ק"מ
גלאופיר21 ק"מ
חגיתטורגמןmoda running ראש העין 11 ק"מ
חגיבלומנפלד11 ק"מ
מיכלאריה11 ק"מ
דורון פאר21 ק"מ
הדריופה21 ק"מ
נתאירייכנרבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
ארזרבניnrspirit11 ק"מ
רפאלצימבלרצים למטרה11 ק"מ
מיריפורסטבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
אורצימרמן21 ק"מ
דניאלהשרצקי כהןרצי גני תקווה11 ק"מ
נעמהשחר11 ק"מ
יניבחודדהשי לחיים21 ק"מ
רבקהמרגולסתל אביב 10021 ק"מ
מיכלבלומנפלד11 ק"מ
ramizelingher21 ק"מ
שמעוןבלמס21 ק"מ
רפיאלון21 ק"מ
איריסאורבךE-sports11 ק"מ
סוזיבן דורימועדון הריצה של גוון קנינג11 ק"מ
מומיאלבז11 ק"מ
שולהמנחם21 ק"מ
עמרםדהן21 ק"מ
רוניתאופנהייםORNA אימוני ריצה וכושר11 ק"מ
שולמיתבן שמעון11 ק"מ
חייםבן נזרף11 ק"מ
דבירוזנבליטרצים למטרה11 ק"מ
יעקברוזנברג54621 ק"מ
משהבן שימולאחר11 ק"מ
דודעטיהE-sports21 ק"מ
BorisDambievAdidas Runners Tel Aviv21 km
הללטלעזר11 ק"מ
רמישמירrun positive11 ק"מ
שמעוןבוסקילה 21 ק"מ
oscarmacias villar11 km
דורוןגורודצקיאיילות - תל אביב21 ק"מ
רוברטוייזמן21 km
סוזנהראשל44611 ק"מ