רשימת משתתפים באתגר החרמון

First NameLast Nameאגודהמקצה
אודטרזוןE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
לניברקnrspiritמסלול ארוך- 7 ק"מ
חייםפרץמסלול ארוך- 7 ק"מ
דורון גראוסמבוגר+ילד
דוידפלברגמסלול אתגרי- 10 ק"מ
SandrineFraissardRUN4FUNמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שגבאפלבאוםרצי רמה"שמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גסיקהספקטורמסלול ארוך- 7 ק"מ
יגאל ארדאחרמסלול ארוך- 7 ק"מ
דיויד וייסמןFit&Runמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אילןזלמנסקירצי רמת הגולן מסלול ארוך- 7 ק"מ
אילןסבג322מסלול אתגרי- 10 ק"מ
אורןאביבnrspiritמסלול ארוך- 7 ק"מ
אריקהגרינשפןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
פרידמןישראלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Avivמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אוליביהאלפנדרי קישקהמרת"אמסלול אתגרי- 10 ק"מ
סיבילסירקיסE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
זמירהאלפרטרצי המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ריאןפרויסמרת"אמסלול אתגרי- 10 ק"מ
BenEnoshמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איתינוהPipman Teamמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ורדערוסימסלול ארוך- 7 ק"מ
חנאןסעדימסלול אתגרי- 10 ק"מ
MendiBen Tzionמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עירןקייסGO GO GO מסלול אתגרי- 10 ק"מ
חופיתאלקלעיבנות היםמסלול קצר- 2.7 ק"מ
Yotam Pessenלוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
AvivGelernterללא מועדוןמסלול ארוך- 7 ק"מ
גיאדודמסלול קצר- 2.7 ק"מ
מאיראשכנזי GRC מועדון ריצהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דניאלרודויאלתרמנסמסלול ארוך- 7 ק"מ
ליאתנתנאלטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים מסלול אתגרי- 10 ק"מ
זואישפירohadlionheart coachingמסלול ארוך- 7 ק"מ
ורדשפיראNITROמסלול ארוך- 7 ק"מ
אביהורוביץמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אלוןברגרללא מועדוןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועליםמסלול ארוך- 7 ק"מ
גלשוהםמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דניסלעיMyFitnessמסלול ארוך- 7 ק"מ
אהרלהחרובירצי המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שמואלגלינוירמסלול ארוך- 7 ק"מ
כנרתהרריSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אביחסוןORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יעקבעבוהאלופים של יגאל מסלול ארוך- 7 ק"מ
מוטינחוםמרת"אמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דנהצוריאלאלתרמנסמסלול ארוך- 7 ק"מ
מירב יעישמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אלוןהוברמןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיכאלבררצי המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ליאורהפניאלמועדון רצי תל-אביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
הדסדבשיאסא טכניון חיפהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיקיאלמורמסלול ארוך- 7 ק"מ
חמייוחאיRun&Fun Shremsrunning מסלול אתגרי- 10 ק"מ
יוסיעזראהליכה נורדית
ronenyanivRun&Fun Shremsrunning מסלול ארוך- 7 ק"מ
אילןצוקמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יובלריינהSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עכמית פורת מסלול ארוך- 7 ק"מ
ורדאופירהפ. עמק הירדןמסלול ארוך- 7 ק"מ
נרימלכהE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
ליאורלהבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אריהבן שבת מסלול אתגרי- 10 ק"מ
גליאייביNITROמסלול ארוך- 7 ק"מ
צביקהאפשטייןרצי המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גדעוןאידהרצי השדותמסלול ארוך- 7 ק"מ
גילחכםמסלול ארוך- 7 ק"מ
אלימוסקוביץרצי רמת הגולן מסלול ארוך- 7 ק"מ
גדאייזן מסלול אתגרי- 10 ק"מ
יעלברזילימועדון רצי תל-אביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דןאילתמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אמירבכרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
GilPazמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עמיתקצירללא מועדוןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
SigalSoferמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גילסגלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גיאקופליק-מילררצי רמת הגולן מסלול ארוך- 7 ק"מ
אבירםשליטמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עדהבארי סימוניץ הליכה נורדית
שושילנדויSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ערןענברXtrimמסלול אתגרי- 10 ק"מ
aviteneמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יואבשמעוןYFitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איציקכהן אהרונימסלול ארוך- 7 ק"מ
רחלפרימוהליכה נורדית
גלספירמסלול קצר- 2.7 ק"מ
מיכלכספיSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
חגיפנקר217מסלול ארוך- 7 ק"מ
מושיקברכנימסלול אתגרי- 10 ק"מ
מוטיאביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יצחקאבנרימסלול אתגרי- 10 ק"מ
ערןרוביןORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מאיהסלעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
נמרודשחרמסלול ארוך- 7 ק"מ
חגיתצ'פניקרצי המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דניאלהריברE-sportsמסלול אתגרי- 10 ק"מ
רוניתגראוסמבוגר+ילד
יפיתכהןSUMMITמסלול ארוך- 7 ק"מ
גליסגלמסלול ארוך- 7 ק"מ
אוריתפופלינגרהליכה נורדית- עממי
חגיתברלינסקיסופה בעמקמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אוהדשרידמסלול ארוך- 7 ק"מ
ליאתגורןמסלול ארוך- 7 ק"מ
DannaHordanמסלול קצר- 2.7 ק"מ
אריולטמןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיכלאילוןSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גיאגלנצרE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
שרהלהלדרמןizraeliteמסלול אתגרי- 10 ק"מ
פלגחימסלול ארוך- 7 ק"מ
טלשגןNITROמסלול אתגרי- 10 ק"מ
קרןריסאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
בעזקלייןRUN4FUNמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עידו מאורי NITROמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יניבמשהרצי אם המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מריםוידרSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שחרממןFit&Runמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אליהואלמליחמסלול אתגרי- 10 ק"מ
תומרוסרמןמסלול קצר- 2.7 ק"מ
טלביביכושר באושר BBBמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יאיריובלE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
טלצורףE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
אורןגבריאלימסלול אתגרי- 10 ק"מ
חייםלסטmywayמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אודידורוןZONE3מסלול אתגרי- 10 ק"מ
דוררמתימסלול אתגרי- 10 ק"מ
גליתמולדמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דפנהבן גלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ירוןברמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ויקיסוריהE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
טלמורRunWithMosheמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גאנדיפלאחאדרנליןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
לבנתדורוןZONE3מסלול ארוך- 7 ק"מ
תומרכהן-פרידמןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גילגומארצי המושבותמסלול אתגרי- 10 ק"מ
הודקלייןרצים בעמקמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גלעדקראוזמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אלמוגקורוצ'רומסלול אתגרי- 10 ק"מ
אורליאלקלעיE&O Runnersמסלול ארוך- 7 ק"מ
יחיאלווילמבוגר+3 ילדים
איתמרלטניקמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דורוןגלנצרE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
DollyAlalufRun4itמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אסףבן לוימסלול ארוך- 7 ק"מ
MahmudKhatibמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ליזמלכהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שייקוברנדוייןלוטם לרוץ בטבעמסלול ארוך- 7 ק"מ
נועםאסיףמועדון ריצה גליל עליוןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ניבריץמסלול אתגרי- 10 ק"מ
EliVakninohadlionheart coachingמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אריאלמעיןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דודאנגלמאייררצי רמת הגולן מסלול ארוך- 7 ק"מ
ג'סיקהשפירמסלול ארוך- 7 ק"מ
ספירריסמניE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
גדעוןהנמןמשה רוזנבלום מאמן ריצהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
MonikaBercuORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
סנדרהינקלביץ'446מסלול ארוך- 7 ק"מ
EduardoShaharמסלול אתגרי- 10 ק"מ
DAVIDMARKUS238מסלול ארוך- 7 ק"מ
סרחיואללוףRUNNING B7מסלול אתגרי- 10 ק"מ
SagiRozenbergלוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
לנהפלוטקיןלוטם לרוץ בטבעמסלול קצר- 2.7 ק"מ
ליסןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אליסהנרימסלול ארוך- 7 ק"מ
חוסייןעזאיזהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אליאסח׳וריהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
Ohad Sinaiohadlionheart coachingמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דניאלוזהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
נטליארזמסלול קצר- 2.7 ק"מ
מרקקטסוןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ליביברנץמסלול קצר- 2.7 ק"מ
אלינהפנחסובמועדון רצי תל-אביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אלכסנדררפאלסקימסלול אתגרי- 10 ק"מ
אירינהרפאלסקימסלול קצר- 2.7 ק"מ
ולריגרינשפוןרצים עד 120מסלול אתגרי- 10 ק"מ
LeonidKanאלתרמנסמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אלירימראסא טכניון חיפהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
רחללוגסימסלול אתגרי- 10 ק"מ
סרגייסאפלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אולגבלוצרקובסקי מקסימוב טריאתלון וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
הנריאטליליאןמרת"אמסלול ארוך- 7 ק"מ
איליהמורגנשטרןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
נחליאלפוקרוימסלול אתגרי- 10 ק"מ
IvanNoikמסלול אתגרי- 10 ק"מ
jeannettemichaeli Summit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ציפימסבכרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
כרואןחלבילוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מתןגורןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
חנהמרטיסקאינןמסלול ארוך- 7 ק"מ
אלכסנדרשלפובמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מוטיסבאןמסלול קצר- 2.7 ק"מ
ולדיכץמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ZurikGirsh Yakintonמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיקיאיטיןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיכאלגרינפלדמסלול אתגרי- 10 ק"מ
DanielBlankמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אופיר ויטרק תמםמסלול ארוך- 7 ק"מ
שירה שלוםמסלול קצר- 2.7 ק"מ
יונתןמוזסAdidas Runners Tel Avivמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ניצן יסעורמכ. חיפה כרמלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אילןוישנבצקיGOLDMANמסלול אתגרי- 10 ק"מ
‫אלעדאיתן‬‎מסלול קצר- 2.7 ק"מ
TalYacobiמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שחרקזקובDRAFTINGמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אולגהגלושנקובמרת"אמסלול אתגרי- 10 ק"מ
לאונידקרסנובסקימסלול אתגרי- 10 ק"מ
מרקזימיןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יעקבוילנסקיהליכה נורדית
דניאלוילנסקימסלול אתגרי- 10 ק"מ
שמחהוכטלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
סווהזיידינרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דמיטרירודוימסלול ארוך- 7 ק"מ
ירוןפרידלנדרE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
יוליהלייקיןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
זיוריירמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שיפרגמניקובמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גליתקוןE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
לוטןמןמסלול ארוך- 7 ק"מ
אבימלסהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
טלשרידמסלול ארוך- 7 ק"מ
איילתשרםRun&Fun Shremsrunning מסלול אתגרי- 10 ק"מ
דינהכהןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
eranwinnerמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יבגניקובלבסקיאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מוטילוגסימסלול אתגרי- 10 ק"מ
ורדהכטמסלול ארוך- 7 ק"מ
ערןיערי351מסלול אתגרי- 10 ק"מ
ארינה טורופיןלוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
motiatiyaמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ערןשומרוןE-sportsמסלול אתגרי- 10 ק"מ
תמירגראוסמסלול ארוך- 7 ק"מ
אלוןפרידלנדרהליכה נורדית
סמיוןציביסלבסקימסלול קצר- 2.7 ק"מ
גליתרוביןORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
YoavDavidORNA אימוני ריצה וכושרמבוגר+2 ילדים
כוכיחכםNITROמסלול ארוך- 7 ק"מ
אוריתשלו614מסלול אתגרי- 10 ק"מ
יעלשויליקשר עיןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ירדןפופלינגרהליכה נורדית- עממי
ברקעוגןלצאת מהכורסאמסלול ארוך- 7 ק"מ
מירישימסלול אתגרי- 10 ק"מ
יואבאלימימסלול אתגרי- 10 ק"מ
ענתאהרונוביץUrban place מסלול אתגרי- 10 ק"מ
יעקבספירמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יניבעורקביNITROמסלול אתגרי- 10 ק"מ
Tor Johan NedrebergAskelandמסלול אתגרי- 10 ק"מ
קוביארדיטימסלול ארוך- 7 ק"מ
אמירדרורימסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיכאלגינזבורגמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מושיקמרקוביץSUMMITמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ערן עמרוסימסלול ארוך- 7 ק"מ
יבגניסבסטיאנובמסלול אתגרי- 10 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דריה צ'ורנהרמב"םמסלול ארוך- 7 ק"מ
אופירכוכבאמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ראידחגאזימסלול ארוך- 7 ק"מ
kerenamrusiמסלול ארוך- 7 ק"מ
אורנה אלטמן כהן ORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
DmitryRonisמסלול ארוך- 7 ק"מ
נירלאלזרתעשייה אוויריתמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אלינורקייםמסלול ארוך- 7 ק"מ
גלעמריNITROמסלול ארוך- 7 ק"מ
אסףשמעיהומסלול ארוך- 7 ק"מ
מיכאלמלר238מסלול אתגרי- 10 ק"מ
אופירקינדלרמועדון רצי תל-אביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דנהתהילהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
RavitGolan Ben ZeevSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
לילך דביר אבנרSUMMITמסלול אתגרי- 10 ק"מ
סמדרפוסמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איתןדהאןמסלול קצר- 2.7 ק"מ
AmitHar Pazאיילות - תל אביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
נתןמזרחימסלול אתגרי- 10 ק"מ
ארזחיוןNITROמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מייקכהן ORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ItamarKanterמסלול ארוך- 7 ק"מ
עדנןאסעדמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יקירגולדנרמועדון ניווט עמק חפרמסלול קצר- 2.7 ק"מ
אליקבראזמסלול אתגרי- 10 ק"מ
נוריתיעקבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איציקגנוןאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עודדמוסנזוןאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ZiporaFredmanמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עשהאלגרינפלדמסלול קצר- 2.7 ק"מ
עידןיעקובוביץ'מסלול אתגרי- 10 ק"מ
ליאורשכטרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
LiatEliyahuמסלול אתגרי- 10 ק"מ
חנןברגיגמסלול ארוך- 7 ק"מ
יהונתן בן ענתמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אריאלזיומסלול אתגרי- 10 ק"מ
דןאלתרמןאלתרמנסמסלול אתגרי- 10 ק"מ
טל אייזיקאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
קרןפרידלנדרE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
דרוררוטרZONE3מסלול אתגרי- 10 ק"מ
רניעמארלוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דרורברגמןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אילןגולדמןGOLDMANמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ארשידחמאדרצים למטרהמסלול ארוך- 7 ק"מ
חייםחכםמסלול ארוך- 7 ק"מ
שרליפזמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דניגרונדמןרצי המושבותמסלול ארוך- 7 ק"מ
עמילמדןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
דני (רוני דן)זוננשייןSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
AdrianaStanמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ויקטוריה שילתקיויתיהליכה נורדית
בניקיויתיהליכה נורדית
עמליה קאגןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
נמרודיערימסלול אתגרי- 10 ק"מ
עופר גולדרינגORNA אימוני ריצה וכושרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מוטיבונהמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אהרוןהוברמן GRC מועדון ריצהמסלול ארוך- 7 ק"מ
לפידותלפידותTri2Allמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אבידבליברמןמסלול אתגרי- 10 ק"מ
קוביסירקיסSUMMITמסלול ארוך- 7 ק"מ
עינתהוברמן GRC מועדון ריצהמסלול ארוך- 7 ק"מ
דניאלקרןמרת"אמסלול אתגרי- 10 ק"מ
סאפי חלבימסלול ארוך- 7 ק"מ
רונישיצרSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עידיתפסןהליכה נורדית
גביאדיבSUMMITמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איילזמירמרת"אמסלול אתגרי- 10 ק"מ
גליהבונהמסלול ארוך- 7 ק"מ
גיללוטםלוטם לרוץ בטבעמסלול קצר- 2.7 ק"מ
MinaNussboumZONE3מסלול אתגרי- 10 ק"מ
ספירחרשהליכה נורדית
דנימנחםמועדון רצי תל-אביבמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עמית אסאRun4it מסלול אתגרי- 10 ק"מ
נעמיברוידהE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
מורדיאלקובי614מסלול אתגרי- 10 ק"מ
ערןהדר E&O Runnersמסלול ארוך- 7 ק"מ
גיארזניקמועדון הריצה של גוון קנינגמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עפרשובלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אהובבשןלוטם לרוץ בטבעמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איריתזמירמרת"אמסלול ארוך- 7 ק"מ
נטליאטיאסאלתרמנסמסלול אתגרי- 10 ק"מ
אמלאסדימסלול ארוך- 7 ק"מ
UdiKedarSummit Running & Fitnessמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ניסיםאטיאסאלתרמנסמסלול אתגרי- 10 ק"מ
מיכלפרנקו דבשמסלול אתגרי- 10 ק"מ
יותםאשכנזימסלול אתגרי- 10 ק"מ
רפאלעמרE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
תמרלויאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
עדיאוליאלE-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
חלי שבי E-sportsמסלול ארוך- 7 ק"מ
ארזלוימסלול אתגרי- 10 ק"מ
JAREEROMARYאחרמסלול אתגרי- 10 ק"מ
פולמארינאמסלול אתגרי- 10 ק"מ
איציקשמשמסלול אתגרי- 10 ק"מ
ramizelingherמסלול אתגרי- 10 ק"מ
חייםאיבגימסלול ארוך- 7 ק"מ
יאירישראלמסלול אתגרי- 10 ק"מ
שלמהפרידלנדרהליכה נורדית
יחיאלמצקיןהליכה נורדית
דניאלטולדנואחרמסלול ארוך- 7 ק"מ
דורוןגורודצקיאיילות - תל אביבמסלול ארוך- 7 ק"מ