רשימת משתתפים במרתון טבריה 2020

First NameLast Nameאגודהמקצה
אפריםוינר21 ק"מ
MIKILAPINרצים בירוקה42 ק"מ
MaximilianWeiss42 KM
arielnotkovitch10 ק"מ
אסתישליטלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
זאבזלבסקי42 ק"מ
איילתפורתמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
DanielCohenמועדון ארוחת הבוקר ירושלים21 ק"מ
שושי שרוןXtrim21 ק"מ
שלמהישראלוב21 ק"מ
סימההנדריקסוןמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
MichaelRybski21 ק"מ
אמיל חורגין10 ק"מ
גוליהשפירארצים עם לורנס21 ק"מ
צבי נעםאורון21 ק"מ
אריהמקוביצקיהמדבשים42 ק"מ
קרןהללprogRUN42 ק"מ
דבאברמסון42 ק"מ
סינטיהברM&M10 ק"מ
אתיאופיר42 ק"מ
זאבגילקיס21 ק"מ
אוסקרפרישרותיקים10 ק"מ
דודעמיר42 ק"מ
רוןהאואררצי המושבות42 ק"מ
גלעדגרובר21 ק"מ
יעלבאן כהן תושב משגב21 ק"מ
לייברנשטיין21 ק"מ
AmnonApplbaumEndure42 ק"מ
דניאלקנדל10 ק"מ
פנינהלוי10 ק"מ
עמיכהן42 ק"מ
רםקרנר42 ק"מ
עמרישלומוביץTrimax42 ק"מ
בטינהעברימועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
יובלקפלינסקי42 ק"מ
איילקופיטכוכב יאיר42 ק"מ
זהבה פרץFITNESS410 ק"מ
רונןמליק42 ק"מ
דודישראל42 ק"מ
מיכאללסנס10 ק"מ
MeikeSiebel21 KM
ArielStolarמעוז טריאתלון42 ק"מ
מרקנצקי42 ק"מ
אלי דאושקרוגמןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אריאלקצין42 ק"מ
צביידלין42 ק"מ
אריה יעקבי42 ק"מ
ראובןגולדברג42 ק"מ
ציפיבר-אלrun-אופן21 ק"מ
פרנקכהן42 ק"מ
ElaineGreenblatt21 KM
מנחםשפיגלאחר21 ק"מ
טספהון-יונהמולו42 ק"מ
דניאלהנועם42 ק"מ
דב ד״רבירן21 ק"מ
עדיאלזיוון42 ק"מ
יונתןקובלRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
RichardBauer42 KM
טלגולן21 ק"מ
דניפרויד21 ק"מ
רוברטנביאליקצפריר גולן21 ק"מ
מיכאלספיבקמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
ניקולמורנו21 ק"מ
דליתלויןהפועל רצים בעבודה אל על 42 ק"מ
גילחיטיןללא מועדון42 ק"מ
רוזיכהן21 ק"מ
מייקאביעדRunWithMoshe42 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
רניפלדמן21 ק"מ
גביבר-משהאחר42 ק"מ
לאוןמורדכיFITNESS421 ק"מ
סיוןהרןאחר21 ק"מ
בןחורפנקר21 ק"מ
ענברוינשטייןRUN4FUN21 ק"מ
שלישלוםרצי100מני42 ק"מ
אריקהענתבי21 ק"מ
רוביקיזנרWIN תזונה ופעילות גופנית21 ק"מ
צביקהשפיררצים עם אסף לב42 ק"מ
אנטוןטברסקי42 ק"מ
דוד דיאמונד 21 ק"מ
מוטיפלדמןללא מועדון42 ק"מ
ברוךבלוךרצי מודיעין42 ק"מ
מריוושלררצים עם אבי- באר יעקב10 ק"מ
דוד בן גרשוםהרוח השנייה42 ק"מ
MarkGranatרצי בית שמש42 ק"מ
פיליפברבי21 ק"מ
חייםאלבויםהרוח השנייה42 ק"מ
תמיאלקוביRUN TIME42 ק"מ
אלמוגעובדיה42 ק"מ
NathalieDobeli21 KM
ElaFilog42 KM
EdwinaKeats42 KM
MichaelAltman21 ק"מ
עדילב אל10 ק"מ
נואלגיטלמן 42 ק"מ
franciscoballester21 ק"מ
יונתןפביןרצים עכשיו42 ק"מ
אליפויכטונגר YFitness42 ק"מ
אבישיקפלןלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
דור סנדרוסיEyal’s PB21 ק"מ
MohmadJbara10 ק"מ
נתנאלסעודייוחננוף10 ק"מ
בןאלקיים21 ק"מ
עמיתנחמהTeam Seroya42 ק"מ
דוד טנג'יאחר42 ק"מ
עודדיוסף42 ק"מ
אביטלמרסיאנו21 ק"מ
יובלפ42 ק"מ
לירןזק21 ק"מ
יצחקמילשטיין42 ק"מ
נבולסנס42 ק"מ
נאורפישמן21 ק"מ
דין שמואלאלמסלרוץ איתנו 42 ק"מ
אביחיעבאדירצי בית רימון10 ק"מ
עידןאטריFITNESS421 ק"מ
עמריבשוררצי אם המושבות42 ק"מ
יונתןחכם21 ק"מ
אוריה גרינשטיין10 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
עומריקול42 ק"מ
הנאאדיאב21 ק"מ
תוםאסיסקוביץ21 ק"מ
שנייעקברצי המושבות42 ק"מ
שנירטסלר42 ק"מ
איתימירובסקיAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אריקפלהיימר42 ק"מ
אביתרכהן10 ק"מ
עומרניטוקר10 ק"מ
נועםברונרמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
‫אוריאלאדמוני‬‎10 ק"מ
דודפריימן42 ק"מ
ElaViner21 ק"מ
נריהנמיר21 ק"מ
שמואלקלטיאן42 ק"מ
דורפרנסה42 ק"מ
לירןרזמעוז טריאתלון42 ק"מ
רןאלדן21 ק"מ
סאלחשאהין42 ק"מ
דולבששון42 ק"מ
אוהדרביב42 ק"מ
יקיר אלעזריEyal’s PB21 ק"מ
סהרזיו21 ק"מ
יובלטל42 ק"מ
אילוןאהלי10 ק"מ
יונתןענב21 ק"מ
נדבפחימהרצים עם לורנס21 ק"מ
yosefavitanRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
IdanMeir42 ק"מ
עידןטוקייר21 ק"מ
Yotam Pessenלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
רוןדהן42 ק"מ
עילית פסטרנק21 ק"מ
אורישמעון42 ק"מ
שייפה10 ק"מ
LidorFrenkel42 ק"מ
עילאיאלבז21 ק"מ
HamziSaedרןRUN42 ק"מ
איתישפיגלרצי רמה"ש10 ק"מ
טלכהן21 ק"מ
איתן זאבשוסהיים42 ק"מ
אבילובודנוב 10 ק"מ
רתםאשרימעוז טריאתלון42 ק"מ
רועישלזינגרמעוז טריאתלון21 ק"מ
אברהםדייטש42 ק"מ
שחףמלכה42 ק"מ
טל אבדר21 ק"מ
שקדשלוםרצי100מני10 ק"מ
עידןשכטר21 ק"מ
עמיתאבקסיס10 ק"מ
נריסצדוק42 ק"מ
אילוןשגיא21 ק"מ
אבישיברונר42 ק"מ
אליהשוהם42 ק"מ
טלברק10 ק"מ
איתןמסלו21 ק"מ
אהודברגר GRC מועדון ריצה42 ק"מ
תומראשכנזיMalabi TRC21 ק"מ
אילתזרנסט42 ק"מ
שיפרץרצי הנדיב21 ק"מ
יהונתןצוררו21 ק"מ
עדיגורבמן10 ק"מ
בת ציון ברום21 ק"מ
רתםשטרסברגרצי רמת הגולן 21 ק"מ
מוחמד אבו יונס 10 ק"מ
לילךשהם21 ק"מ
שירכהןללא מועדון10 ק"מ
אסףמנחםרצים עם אסף לב10 ק"מ
אלי דלל 42 ק"מ
שחףקוטנר21 ק"מ
איתיאמיר10 ק"מ
יונתןפלדשטרן21 ק"מ
רענןגנאורXtrim21 ק"מ
אילןבררצי המושבות21 ק"מ
דניאלרודויאלתרמנס21 ק"מ
שירהבנקר10 ק"מ
נועםרז21 ק"מ
RaymondSteenvoorden21 KM
גיאארושס42 ק"מ
אלהדקל10 ק"מ
נדב ישיאלכסנדראבא פגום- רצים ביחד21 ק"מ
עמיתרייזמן42 ק"מ
מנישחקרצי100מני42 ק"מ
דוידייחזקאל42 ק"מ
שריתרוטשילד21 ק"מ
עידןמזרחידPipman Team42 ק"מ
אלוןהרמן42 ק"מ
גלקורן42 ק"מ
ארזזדה 21 ק"מ
אלינורברגר פלטניקוב21 ק"מ
ציפידנינותל אביב 10042 ק"מ
רחלרוזנבלויש לי כנפיים42 ק"מ
אשרפרוכטר42 ק"מ
שלומי אלימלךE-sports42 ק"מ
נאורשימול42 ק"מ
מאירפרקשאבא פגום- רצים ביחד21 ק"מ
רותיםמעוז טריאתלון42 ק"מ
איתיאלבארי10 ק"מ
ניראוןחשאי GRC מועדון ריצה21 ק"מ
סיגליתעקרירצי גבעתיים21 ק"מ
אפריםאורן42 ק"מ
רוניקדםRUN4FUN42 ק"מ
תניברופארצי100מני21 ק"מ
אורןשריגרצי המושבות42 ק"מ
אלברטפנחס10 ק"מ
הדסלואנץ42 ק"מ
דורוןמאירוביץEzeRun21 ק"מ
אילאופיר42 ק"מ
אילתסגל10 ק"מ
רחלדהןרצי100מני21 ק"מ
גבריאלזריהןTsaff&Go21 ק"מ
NatiManos10 ק"מ
yorameliashar21 ק"מ
כוכבהאליהBgym runners21 ק"מ
אביהורוביץ42 ק"מ
דניאברמוביץרצי גבעתיים21 ק"מ
איציקיניבRUN4FUN42 ק"מ
ליאורשגברצי נס-ציונה21 ק"מ
רונימורןMOVE21 ק"מ
טלתמיר21 ק"מ
ניסיםחובבrun-אופן42 ק"מ
עפרשלמוןתל אביב 10021 ק"מ
רויטלכהןרצי100מני10 ק"מ
טלאלוןRun4it 42 ק"מ
שיזריהן שי לחיים42 ק"מ
דניסלעיMyFitness42 ק"מ
שמואלגלינוירBgym runners21 ק"מ
סערפוגל21 ק"מ
פזיתפלכסר21 ק"מ
חגיסידס42 ק"מ
תמידינטיZONE342 ק"מ
אמנוןלנדמן42 ק"מ
יחיאלבאומל42 ק"מ
סערפזרצי המושבות42 ק"מ
Yves MariePlard42 ק"מ
מיכלברק10 ק"מ
ירחירפיAxl active21 ק"מ
אוריתקוריאל42 ק"מ
רןשמואליRUN4FUN42 ק"מ
גלמרוםאחר21 ק"מ
יורם רז ארגמן 10 ק"מ
מיכלפזרצי המושבות42 ק"מ
NikitaKay10 ק"מ
רמי ימיני42 ק"מ
משהאזובל21 ק"מ
יעקבעבוהאלופים של יגאל 42 ק"מ
משהשגיא42 ק"מ
אליסודרי21 ק"מ
אסףקלויזנר21 ק"מ
אנדרומוריסרצי המושבות21 ק"מ
מוטיהדר42 ק"מ
LorraineSkupsky10 ק"מ
שאוליסלעMOVE42 ק"מ
גדסתיוM&M42 ק"מ
ענת שמעונירצי המושבות42 ק"מ
גדי הרניק10 ק"מ
יואלסבןרצי100מני21 ק"מ
נועםחרמוניTsaff&Go42 ק"מ
עפרבן-ארי42 ק"מ
LeonardMasango42 ק"מ
רונןארד42 ק"מ
יגאלפורטל42 ק"מ
נאוהרואהרצי המושבות42 ק"מ
סיגל חכיםרצי100מני10 ק"מ
דרורסגללוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
שמואלקולי10 ק"מ
רפישטרסברג42 ק"מ
הראלהפריזוסTsaff&Go21 ק"מ
ענתואן דה זנדה10 ק"מ
עידוןשביטרצי המושבות42 ק"מ
יעליניבRUN4FUN21 ק"מ
ירוןגרינברג21 ק"מ
ציוןמועלםרצי גבעתיים21 ק"מ
בועזכץ21 ק"מ
שירצאביEyal’s PB42 ק"מ
דבשוורץמועדון רצי תל-אביב21 ק"מ
לילךמליניאקרצי המושבות21 ק"מ
אמירביזןAxl active21 ק"מ
רינתברקאינטרוואל10 ק"מ
ענתמאירAnatomic42 ק"מ
אבימרוםDAN4RUN21 ק"מ
רוניתמזרחיRunningmania10 ק"מ
גיוראאבן צורהחברים של שניאור42 ק"מ
ניררודמןTsaff&Go42 ק"מ
מיריכהןרצי המושבות21 ק"מ
ירוןנאור10 ק"מ
יובלהלרPipman Team42 ק"מ
נירקליין21 ק"מ
גבריאלגינתיוחננוף42 ק"מ
זיושצרנסקי42 ק"מ
אריהבן שבת 21 ק"מ
שיעוזרייוחננוף21 ק"מ
אביעדשנירצי רעננה21 ק"מ
משהרוזנברגרצי הוד השרון21 ק"מ
חייםאייזM&M42 ק"מ
דניבניטה21 ק"מ
רוחהטנצמן הפולנייהרצי קריית השרון21 ק"מ
michayaish42 ק"מ
רונןתדהרRUN4FUN21 ק"מ
חןפרץרצי הנדיב21 ק"מ
עצמוןליזמי42 ק"מ
ליאתטל21 ק"מ
אביאליהו42 ק"מ
רונן שחר 42 ק"מ
אילןבלאיש שאק שאק42 ק"מ
איתןתגר42 ק"מ
שמעוןאזולאילוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
אביבן חמוM&M21 ק"מ
רעיהונטורהרצי100מני42 ק"מ
ריבי יעקברצי100מני10 ק"מ
יצחקאזולאי10 ק"מ
עופרבררצים קדימה21 ק"מ
דורון מילר42 ק"מ
לימורשחף21 ק"מ
תמימורןאחר42 ק"מ
רחמיםאדוני10 ק"מ
עופרהאדוני10 ק"מ
צורבשיריאדרנלין21 ק"מ
שריתמלמדרצי100מני10 ק"מ
אפייום-טובלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
אביקוניסDANI RUN21 ק"מ
שרון סרוררצי המושבות21 ק"מ
חנן פילוסוףאיילות - תל אביב42 ק"מ
שרוןעמרם21 ק"מ
חזיסנדורירצי100מני21 ק"מ
אמיררבינוביץ'21 ק"מ
פיניאוסט42 ק"מ
רחליגילרצי המושבות42 ק"מ
יצחקבן אבי42 ק"מ
מיכלקלדסרצי אם המושבות21 ק"מ
GilFainshtein21 ק"מ
אוריפריזר21 ק"מ
HeiniKoukkari42 ק"מ
KatzoverYoniאחר42 ק"מ
שרוןעזריאל21 ק"מ
עינתעשהאלעוצמה42 ק"מ
אוריגרסימועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
עמיגריבה21 ק"מ
דוריירוןרצי השפלה21 ק"מ
גיאקנדהתל אביב 10021 ק"מ
הדסחסון21 ק"מ
זאבשביט21 ק"מ
שרוןארגיל42 ק"מ
ערןצ'רני21 ק"מ
עמישולמן42 ק"מ
סיגלהוברשטללא מועדון10 ק"מ
ענתפרץרצי הנדיב21 ק"מ
חנןטננבאוםרצי המושבות42 ק"מ
יובלקצבורגM&M21 ק"מ
אופירדקלתל אביב 10042 ק"מ
שיבובקRUN4FUN21 ק"מ
תמירפרנקל42 ק"מ
דפנהקולי10 ק"מ
איביאבידן42 ק"מ
יוסיגרינס42 ק"מ
יגאלסודרי21 ק"מ
אילןגמליאל21 ק"מ
יוסיבוריס10 ק"מ
ג'קי סווידי 42 ק"מ
מוטיהופריכטרRun like Nili42 ק"מ
ארנוןגביש21 ק"מ
אסףלברצים עם אסף לב21 ק"מ
אליפורמג'ו42 ק"מ
רונןעזוריM&M42 ק"מ
אודיפיין42 ק"מ
אווהענבר שדה10 ק"מ
אמירקומאאחר42 ק"מ
יפיתוולפסון21 ק"מ
יואבשמעוןYFitness42 ק"מ
אמיתיגיסרמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
kfirshelach42 ק"מ
אילןלינדררצי גבעתיים21 ק"מ
מאירלוי42 ק"מ
איילגליקסררצי הוד השרון21 ק"מ
שראליעקבי42 ק"מ
יהורםחנוכי21 ק"מ
שריתכרמלרצים עם אסף לב42 ק"מ
יהודה שחם21 ק"מ
גיאברעם42 ק"מ
סיגללוי ארושס42 ק"מ
שריףבדר21 ק"מ
עופרנתיב10 ק"מ
אביעזריה42 ק"מ
אסףטויב21 ק"מ
דורוןאגמון21 ק"מ
שלוחזןTsaff&Go42 ק"מ
DoronWissel42 ק"מ
גלקליין21 ק"מ
אילסגל21 ק"מ
שרוןגרינברגEyal’s PB42 ק"מ
שחרגרונר 21 ק"מ
מאירזךרצי אם המושבות21 ק"מ
יעלשטרןאדרנלין10 ק"מ
אביאלעופר42 ק"מ
מיכאלבן שטרית42 ק"מ
עמוסשביט42 ק"מ
אילצורלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
שלומי ורדינון 10 ק"מ
תמיאלזנר דוד21 ק"מ
אריאלמזור42 ק"מ
אודיענתבי42 ק"מ
ענבל צפריר42 ק"מ
מליבר10 ק"מ
אורליפולט10 ק"מ
גלהאובנשטוקרצים עכשיו21 ק"מ
רביבטלמורעמק חפר42 ק"מ
נעמיבניטה21 ק"מ
מירב צבאן21 ק"מ
meravgabaymore-run10 ק"מ
טלפדאלרצי המושבות42 ק"מ
עינבצבירןטל כרמל10 ק"מ
לילךמידןרצי המושבה42 ק"מ
נגהפריאלרצים עם לורנס42 ק"מ
רועיפסטרנק42 ק"מ
ראובןקורם42 ק"מ
ורדבנסמןרצים עם לורנס21 ק"מ
ממיסופר10 ק"מ
שרהכהןFITNESS442 ק"מ
ענתשטרנברגCrosbie Crew10 ק"מ
דודשלינגבאום42 ק"מ
אביביתבונצל פרקש10 ק"מ
איילבקאל21 ק"מ
זוהרהל - פריתל אביב 10021 ק"מ
עינבבלוקה21 ק"מ
אוריביגמן42 ק"מ
אורןיצחקיאןלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
ארזגסר42 ק"מ
אילןשפיר21 ק"מ
מירבעובדיהמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
eyalbenisti42 ק"מ
IditShlingbaum42 ק"מ
אילשטרומאיר42 ק"מ
יניבגרבוביץיוחננוף42 ק"מ
גילסדובניק10 ק"מ
יעלקטלן21 ק"מ
יורהברק21 ק"מ
לילךאלקבץ GRC מועדון ריצה10 ק"מ
דודפוטוב21 ק"מ
מיכלאדינגררצים בעמק10 ק"מ
מיכלאור21 ק"מ
חגינבוןמרת"א42 ק"מ
איתישוורץ GRC מועדון ריצה21 ק"מ
משהורון21 ק"מ
שירןשמשי42 ק"מ
איילחברוני21 ק"מ
מיכהריקליןרצים עם לורנס21 ק"מ
EffiOfer42 ק"מ
נועהדוד42 ק"מ
אפרתמרגליתמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
איתןשטרסברגרצי רמת הגולן 21 ק"מ
דודקניזו42 ק"מ
יאיררובינשטיין21 ק"מ
דנהצימרמןCrosbie Crew42 ק"מ
קוביפרידריךפנו דרך42 ק"מ
רוניתאבואחר42 ק"מ
עמימערתי 10 ק"מ
אופיראליעזאתלטי לידר ירושלים21 ק"מ
יאירשני21 ק"מ
אופירפרמוןשי לחיים42 ק"מ
עדיארבלprogRUN42 ק"מ
ורדתורג׳מן42 ק"מ
דניאלאזולאי42 ק"מ
גדעוןתמררצי רמה"ש21 ק"מ
זוהרגרשטייןRun4it 42 ק"מ
ארזברגר21 ק"מ
סיגלקפלן כהןמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
תומרחג'בי42 ק"מ
חגיתאשדBgym runners21 ק"מ
בריפלאח10 ק"מ
עמיחיפז21 ק"מ
שלומיתאופנשטייןXtrim21 ק"מ
אלרןאביררצי אם המושבות42 ק"מ
חייםמנחםמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אמירגדיש42 ק"מ
שירהמאק ריזמוביץ42 ק"מ
אליעזרקורצויילRunWithMoshe42 ק"מ
נחוםקדם42 ק"מ
גיאגלנצרE-sports21 ק"מ
talcarmelטל כרמל42 ק"מ
דרוראלימלך21 ק"מ
מיכלמאיוסט21 ק"מ
SamiSalah רןRUN21 ק"מ
SharonStamberger Esztl21 KM
טליחזקאלTsaff&Go42 ק"מ
ניצןהראל21 ק"מ
ערןגוליRUN4FUN21 ק"מ
משה פרץרוחות הצפון42 ק"מ
איילמילר10 ק"מ
ליזה חיימוביץ run-אופן42 ק"מ
מרקלי10 ק"מ
ישעיהוגפני10 ק"מ
יחיא.זקיכהן10 ק"מ
אהרוןדהן42 ק"מ
איתידפנהPipman Team42 ק"מ
עופררוביןאחר21 ק"מ
עדידרדיקמןרצי הוד השרון21 ק"מ
דורוןשגיאמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
שליאשכנזיMalabi TRC10 ק"מ
שרוןמעוזמעוז טריאתלון42 ק"מ
איילקוטנר21 ק"מ
גלאלתררצים בירוקה21 ק"מ
טלגלבוערצי המושבות42 ק"מ
ניסיםאזולאיTsaff&Go21 ק"מ
אילוןארגובTsaff&Go42 ק"מ
יריבניבהשגים42 ק"מ
ליאתספירוללא מועדון10 ק"מ
מאימרקוביץרצי המושבות42 ק"מ
שלוםדדוןRunning views21 ק"מ
ורדישולהXtrim21 ק"מ
נוריתיהב10 ק"מ
גלעדבוקר10 ק"מ
אילן קונפורטי10 ק"מ
אלוןשמאי42 ק"מ
יריבבן שררצי קריית השרון10 ק"מ
נאוראוריין42 ק"מ
בעזבן-דוד42 ק"מ
רוניטאוM&M42 ק"מ
מנירזון21 ק"מ
יוסיעזר GRC מועדון ריצה42 ק"מ
איתןקניגURIKAN21 ק"מ
מאירצירינגיוחננוף21 ק"מ
שיפיפמן42 ק"מ
תמיראבןהכל בראש21 ק"מ
עמיחיבביוב21 ק"מ
אלינסים42 ק"מ
רויתחדד-חכמוBeatRun42 ק"מ
רעותבן זאב42 ק"מ
ריקיליאור42 ק"מ
נועהגבערצי קריית השרון10 ק"מ
אוהדגל42 ק"מ
איתיכהן21 ק"מ
משהטל42 ק"מ
איציקכץאחר42 ק"מ
סוליסבג42 ק"מ
שיריגסנר אפטרללא מועדון21 ק"מ
עודדקצב21 ק"מ
יובלצאיג42 ק"מ
ליאוררווחמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
אורןזוננשיין42 ק"מ
טלביביכושר באושר BBB42 ק"מ
נירפידלמן10 ק"מ
AdiTorאחר21 ק"מ
עוזיפדאלרצי המושבות42 ק"מ
עופרקדררצי העמק42 ק"מ
גילמולכורץישראלי42 ק"מ
סלחה סוליחיררצי המושבות42 ק"מ
איילתמירPipman Team42 ק"מ
שגיתתמיררצים עכשיו21 ק"מ
נמרודנוביק42 ק"מ
מתיבנבנשתי42 ק"מ
דודקיסוס42 ק"מ
ענתצוקרמן טלרצי גבעתיים10 ק"מ
ערגהריויסרצי100מני10 ק"מ
רענןלרנר21 ק"מ
RanitTirosh21 ק"מ
פיניגולןלרוץ עם פיני42 ק"מ
אילןרוזנברגלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
בועזתמירתל אביב 10042 ק"מ
אפרתנאור10 ק"מ
שמעוןמלכאRUN4FUN21 ק"מ
עפראגמי42 ק"מ
ירוןאלבויםלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
עינתשבתאירצי המושבות21 ק"מ
טלפריוה21 ק"מ
גיאקאופמן21 ק"מ
אילןמתתיהוPipman Team42 ק"מ
אביזולטי42 ק"מ
פנינהגולןלרוץ עם פיני42 ק"מ
רןתמיר21 ק"מ
שלומיברכהRunWithMoshe42 ק"מ
שילויתן42 ק"מ
ענתפוניס שמוחהרצי100מני42 ק"מ
ניצןהרמן42 ק"מ
יוחאירםרצי המושבות42 ק"מ
אלוןפזרצי המושבות42 ק"מ
ערןשלו42 ק"מ
עומרדנקעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
אילןסלה21 ק"מ
חייםאוקטן42 ק"מ
ערן ברקן21 ק"מ
מיכלאלדרהכל בראש42 ק"מ
רנישחק42 ק"מ
יניבאהרוןRUN4FUN42 ק"מ
רועיקורןרצים בירוקה21 ק"מ
טליחפץרצי אם המושבות42 ק"מ
רוביקלשםהפ. עמק הירדן21 ק"מ
מיכליפהEndure21 ק"מ
טלמורRunWithMoshe42 ק"מ
רוןשנדורי10 ק"מ
YinonAshkenazyMalabi TRC42 ק"מ
דנהבר42 ק"מ
מרבאורןSprinTeam 21 ק"מ
נויהיולישרצי המושבות42 ק"מ
אליהורביץ21 ק"מ
נחישייטרצי המושבות21 ק"מ
אילןניר21 ק"מ
ערןירוסלביץ42 ק"מ
הליתאלוןTsaff&Go21 ק"מ
AvitalOphir42 ק"מ
אמירלאורלרוץ איתנו 21 ק"מ
ירוןישראלי10 ק"מ
נעמיאיידלררצי קריית השרון21 ק"מ
אוריתשלוםRun like Nili21 ק"מ
שרוןפסטרנקאדרנלין21 ק"מ
יוסי בונפיל RUN4FUN42 ק"מ
ענתסנדורירצי100מני10 ק"מ
תומרכהן-פרידמן42 ק"מ
גילרונןרצים עם דרור42 ק"מ
רמיכהןסוללים ים42 ק"מ
יאירכפרי42 ק"מ
ליאתזילבר10 ק"מ
עופרדדון10 ק"מ
רןרוןרצים קדימה21 ק"מ
אילתשמואלי10 ק"מ
דביכהן זר לא יבין42 ק"מ
אמירקדררצי הוד השרון42 ק"מ
טלנוירצי המושבות42 ק"מ
רזיפרטליס10 ק"מ
חנןרייך42 ק"מ
עידובר אילן21 ק"מ
אביטלרזניק21 ק"מ
אוהדמילר42 ק"מ
טלאוזנהתל אביב 10021 ק"מ
אסףשמעוני run-אופן42 ק"מ
עדינאמןCrosbie Crew21 ק"מ
טלדודMOVE21 ק"מ
אביצרפתיאינטרוואל42 ק"מ
אורישור42 ק"מ
צחיזילבר42 ק"מ
שרוןולנרPipman Team21 ק"מ
פינימימוןרצי100מני21 ק"מ
אמיריפהתל אביב 10021 ק"מ
אמירגולן21 ק"מ
איריסכהן21 ק"מ
כרמיתאביבי10 ק"מ
ליאורגלעד21 ק"מ
הדסלבנשטייןRUN4FUN42 ק"מ
TomerCohenטל כרמל42 ק"מ
כרמיתגניש42 ק"מ
חייםלב42 ק"מ
רועיגן21 ק"מ
רהבאיפרגן42 ק"מ
עידןיניב42 ק"מ
אורןארנוןרצי רעננה42 ק"מ
MAYAHANDELMAN KRAMER42 ק"מ
עמיר אברהמי RUN4FUN42 ק"מ
ניסיםקישלסרצי גני תקווה10 ק"מ
רפאלגרטי42 ק"מ
נאוהשרמןRUN4FUN42 ק"מ
רונןמורנו21 ק"מ
דרורלויןאחר42 ק"מ
ירמי שיפרמן Axl active21 ק"מ
יוסישקדאלתרמנס21 ק"מ
זיוצבירן21 ק"מ
‪yuvalshitrit‬‏רצי100מני21 ק"מ
יעקבוהביאחר21 ק"מ
מיריתלהבFITNESS442 ק"מ
נירבירמן42 ק"מ
טללנגוט42 ק"מ
יוסיירוןאס״א רופין – עמק חפר42 ק"מ
אסףשמיר42 ק"מ
גולןדהן42 ק"מ
נוריאלמררוFITNESS410 ק"מ
איתיאפשטיין21 ק"מ
נועהשמירלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
שלמהשגבRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
אילתארד נוהלרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
ענת מאיר42 ק"מ
יניבזרקא42 ק"מ
יוסףצברלינג21742 ק"מ
אמירמאיר42 ק"מ
אמירוגנשטיין42 ק"מ
נועםבנאיתל אביב 10021 ק"מ
דבברכר42 ק"מ
מירברםרצי המושבות10 ק"מ
רויתגולן21 ק"מ
איילפזZamiRun21 ק"מ
גליתהלפרןרצים עכשיו21 ק"מ
יוסיסלע42 ק"מ
אורןנחבסVida כושר לחיים42 ק"מ
עמיתרוזן42 ק"מ
דנהתמירתל אביב 10021 ק"מ
אריקויזלEyal’s PB42 ק"מ
שיאבוהב21 ק"מ
דודוזינגרRunWithMoshe42 ק"מ
אשרכהן42 ק"מ
עמיקלייןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אלעדזוארץ42 ק"מ
קוביברקM&M21 ק"מ
טלאברמוביץ 21 ק"מ
ירדנהמימוןרצי100מני10 ק"מ
נינהספקטוראלתרמנס21 ק"מ
רותם רייטן יוחננוף42 ק"מ
לימורעמית פנקרClub 22621 ק"מ
עפראיצקוביץרצי המושבות42 ק"מ
חזיצברSprinTeam 42 ק"מ
גליתלנדנרSprinTeam 42 ק"מ
איתי אליהרצי דני לוד21 ק"מ
שריתגולר42 ק"מ
איריסמנדלוביץ'RUN4FUN42 ק"מ
מנישרמןDoRUN42 ק"מ
אסףאינגבררצים עם לורנס42 ק"מ
אביבהראלAnatomic42 ק"מ
לילךמלר שני21 ק"מ
חגיטדגי42 ק"מ
איתןארזFITNESS421 ק"מ
מורןניר21 ק"מ
שרמןיעל10 ק"מ
אילןלישע42 ק"מ
רונן פולט21 ק"מ
אשרףחיאט42 ק"מ
מיריתאקשטייןאחר10 ק"מ
אלסקרנפסו21 ק"מ
אלירןבן שושן21 ק"מ
‫עידןברגל‬‎M&M42 ק"מ
איתמרקרנש42 ק"מ
לאהבוגוסלבסקיRun4it42 ק"מ
יקירוקניןאדרנלין10 ק"מ
טלהורוביץ10 ק"מ
אילאורן42 ק"מ
אדירמכלוף21 ק"מ
גלגילברט42 ק"מ
אילוןזבולוניnrspirit21 ק"מ
חרותשוורץ10 ק"מ
שירהישראלי42 ק"מ
יונתןמלאמנט42 ק"מ
אלעדדני21 ק"מ
תום לביא21 ק"מ
OmerHabouba42 KM
נתנאלגודמן42 ק"מ
חיים יוסףכהןתל אביב 10042 ק"מ
ישיחנניהרצים עם לורנס21 ק"מ
רוניקלכהייםפשוט לרוץ21 ק"מ
מתניהשוורץRUN LD42 ק"מ
גיאפרישקולניק21 ק"מ
דודוזקן21 ק"מ
הילהגולד21 ק"מ
דיקלהיונגרAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
ליאוררביבו42 ק"מ
איהשוורץ42 ק"מ
בןשיפרללא מועדון21 ק"מ
שירברןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
רן אהרוןבנימין42 ק"מ
נתנאלוייסרצי העמק21 ק"מ
מיריתכהן10 ק"מ
סיוןפישמןrun positive21 ק"מ
ישראליעקוברצי המושבות42 ק"מ
דודאספהיוחננוף21 ק"מ
גיאפרל42 ק"מ
דנהיוכלמןMOVE21 ק"מ
קאמלקאמלרצי הנדיב10 ק"מ
שיקמהפליישמןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
הודיהלויerun team10 ק"מ
בן-ישיזאבי42 ק"מ
צוריאלאדרי42 ק"מ
עמוסטויטופשוט לרוץ42 ק"מ
ברגילTsaff&Go21 ק"מ
אשרמאיר42 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
יובלקרובהמכללה האקדמית צפת21 ק"מ
מאירסילברמן42 ק"מ
MikeBen-Ariרצי בית שמש42 ק"מ
רוניששון10 ק"מ
יואבגרוס42 ק"מ
אלעדאביטןרצי קריית השרון21 ק"מ
בןמילמן42 ק"מ
אבירםזרביב21 ק"מ
NetanelShushan10 ק"מ
יותםשמילוביץDAN4RUN10 ק"מ
נריהברונר10 ק"מ
עינב שכטררצים עם אבי- באר יעקב42 ק"מ
אסףקאופמן21 ק"מ
דודדרימישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
DoraHellerZONE342 KM
AndreiGluck42 ק"מ
פביומוסינקורצי העמק42 ק"מ
אנריקהמוסינקורצי העמק42 ק"מ
פרננדוקילינסקייוחננוף10 ק"מ
פביוקילינסרייוחננוף21 ק"מ
אלכסקצפ42 ק"מ
אריקקצ׳קו21 ק"מ
אליטסלראחר21 ק"מ
AlanGreenRUN4FUN21 ק"מ
אלכסליבאנוברצי הוד השרון21 ק"מ
סופיקוצב21 ק"מ
סטסבנק21 ק"מ
איליהאברמוביץE-sports21 ק"מ
אריאלחביףרצים עכשיו42 ק"מ
בוריסכצמןרפאל21 ק"מ
אלכסנדרטילקין42 ק"מ
אלכסנדרריסיןרצי קריית השרון42 ק"מ
רןמנביץ21 ק"מ
גנאדי גלפר21 ק"מ
אלכסקלסןRUNNING B742 ק"מ
שיפרלמןPipman Team42 ק"מ
אולגפיקמן42 ק"מ
פבלגורליןmoda running ראש העין 21 ק"מ
יונתןפליוnrspirit42 ק"מ
אברהםחניהרצי בית רימון10 ק"מ
עדי מנשהאדי42 ק"מ
‫צורבר-כוכבא‬‎42 ק"מ
אוריפאר42 ק"מ
moshebunker21 ק"מ
סמדרשרעבי42 ק"מ
שיבן משה42 ק"מ
יאירפרידמן42 ק"מ
חןבראון21 ק"מ
אפרתפרנק10 ק"מ
ידידיהאיש שלוםמקסימוב טריאתלון וכושר42 ק"מ
סיוןשטחAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
טוםקדישזון ינאי10 ק"מ
ישראלפורת42 ק"מ
אולגליבשיץלרוץ איתנו 21 ק"מ
מיכאלרחילבסקי42 ק"מ
דניאלאקסלרוד42 ק"מ
MitchMandel42 ק"מ
ריטהברשי21 ק"מ
מיכהגרונברגמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
מקסיםשיפרין21 ק"מ
AdiCovitz10 ק"מ
LeonidPerry10 ק"מ
אלכסנדרקסלמן42 ק"מ
ניקולאימאלצב42 ק"מ
יאןקרומין10 ק"מ
שמואל קיריצ'נסקי42 ק"מ
SigridHansen42 KM
IgorAronovich FITNESS410 ק"מ
טטיאנהאברמסוןRUNNING B721 ק"מ
רמיויינשטייןמועדון רצי תל-אביב42 ק"מ
MOSHEUDLER42 ק"מ
מיכאללבובסקי21 ק"מ
קרןחליבהרצי המושבות21 ק"מ
רומןצ'רנצקי21 ק"מ
יאנהקיסלוק21 ק"מ
יגאלדור42 ק"מ
אלינהרוזין42 ק"מ
DavidNevo21 ק"מ
ודיםקוציק42 ק"מ
דימיטריצוקרמן10 ק"מ
GalElmalah 21 ק"מ
נמרודג'יבלי21 ק"מ
ניבאקדם42 ק"מ
מעייןעזראמקסימוב טריאתלון וכושר42 ק"מ
ענברבשוררצי קליפר42 ק"מ
ניב לאופרהכל בראש42 ק"מ
נויאורן10 ק"מ
זיוברזיליאחר42 ק"מ
עמנואלניטקיהרוח השנייה42 ק"מ
עדןקפלי10 ק"מ
לאונידיכסללוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
יגאלירמנוק42 ק"מ
ולריגרינשפוןרצים עד 12042 ק"מ
מיכאלגורבמן10 ק"מ
איליהגוטקין10 ק"מ
דיאנהפוגולייבסקי21 ק"מ
סלבהשורE-sports42 ק"מ
אינסהקוצ'יק42 ק"מ
מוקטדרבהמועדון רצי דרור42 ק"מ
ליאוררייבר10 ק"מ
יהושעשטראהלרצים עם לורנס42 ק"מ
יהודה יאלוM&M42 ק"מ
אולהגולדובסקיBeatRun21 ק"מ
הווארדסילברמןרצי בית שמש42 ק"מ
מיכאלליטנר21 ק"מ
ליליהלכטמןTsaff&Go10 ק"מ
ויקירזמצב ריצה 42 ק"מ
אילןלויTriDadon42 ק"מ
אביאלשפירRUN4FUN10 ק"מ
SueRosenfeld21 ק"מ
בוריסבוגודZONE321 ק"מ
MariaElkinמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
מאורהרסקין21 ק"מ
אירןבחבוט10 ק"מ
אנדריבביץ'42 ק"מ
חייםענביהכל בראש42 ק"מ
אלכסנדרמקובסקירצים עם הרוח21 ק"מ
דודלוינשטרן10 ק"מ
נינהרבר שפיראZONE342 ק"מ
איליהגיטלין42 ק"מ
מיהברגרTsaff&Go21 ק"מ
ליאורכספי21 ק"מ
חגיברונרמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
נירקוצ'וק21 ק"מ
ידידיהרווח10 ק"מ
אדוארדסגטליאן42 ק"מ
יוסי איסטחרובFITNESS421 ק"מ
קטיהאייזנמן10 ק"מ
AmirLilawyizraelite21 ק"מ
אופירגינצבורג21 ק"מ
אשר מיברגAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
נאוריעקובובTrimax21 ק"מ
אלכסנדרסודמןID - Running21 ק"מ
AnnaDvorkin21 ק"מ
OLGADVORKIN10 ק"מ
סרגייאיידלמן42 ק"מ
אדוארדפנחסובBeatRun10 ק"מ
Luda TalGolansky42 ק"מ
עודאיבחאש21 ק"מ
ליאוראהרונהיים21 ק"מ
כרואןחלבילוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אסףאלקסלסימעוז טריאתלון42 ק"מ
EesaDiab42 KM
אלכסדוביןרצי קריית השרון21 ק"מ
מקסיםשפיראתל אביב 10042 ק"מ
רונייוסטמן42 ק"מ
חנהמרטיסקאינן10 ק"מ
ניצןפרידמןMOVE42 ק"מ
יערהסימון שגיא רצי אם המושבות21 ק"מ
רונןסופרprogRUN10 ק"מ
יהושעאפשטיין42 ק"מ
ליאורההלר10 ק"מ
ניצןדרור42 ק"מ
Bettinayaish21 ק"מ
מורןמישל42 ק"מ
ערןישראל42 ק"מ
מאירשלושאיתן - כל אחד יכול21 ק"מ
אלכסנדרסנדומירסקי21 ק"מ
גריסקליMOVE21 ק"מ
LisaOren10 ק"מ
כפירסייג42 ק"מ
שיאפריאט42 ק"מ
עידוגולדמן 21 ק"מ
פזעטיהרצי100מני10 ק"מ
קאמיצייג 42 ק"מ
ירוןכהן42 ק"מ
אשראביטןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
דניאלמלכה42 ק"מ
אביהושלזינגריוחננוף42 ק"מ
כפירלביא21 ק"מ
אושרירינותרצי המושבות21 ק"מ
איתיוולר10 ק"מ
GadirFalah10 ק"מ
שוהםאריאל42 ק"מ
אילנית עזימי 21 ק"מ
ליבנתדניאלRUN4FUN21 ק"מ
אוראלבוסקילה10 ק"מ
אורןשלוםרצי100מני10 ק"מ
דיןארגיל21 ק"מ
אורןפצ'יו42 ק"מ
גיאפלדמן42 ק"מ
בניחכים42 ק"מ
אוריתליכט21 ק"מ
שי ירדני21 ק"מ
סערדהןרצי קריית השרון21 ק"מ
לימורכהן מועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
ליגרינבלט קמרון42 ק"מ
ולדיפלטניקוב21 ק"מ
רוסלןקופקו21 ק"מ
קרלוססטיינגרדRUN4FUN42 ק"מ
נילגילמן42 ק"מ
אנהחייט42 ק"מ
איתיהירש10 ק"מ
לימורסגל21 ק"מ
קטיליפובן42 ק"מ
MordechaiPekar42 ק"מ
עיריתסולומון21 ק"מ
רוניאייכל42 ק"מ
דודהורוויץ42 ק"מ
kerenlevyEndure21 ק"מ
ValeryGolderman21 ק"מ
michaelglenner42 ק"מ
לטיאגמי21 ק"מ
מריאנהגורגיאבהרצי100מני10 ק"מ
EvgenyChernin21 ק"מ
אריקווקסטוקEndure42 ק"מ
דמיטרירודוי21 ק"מ
נטליהיגנטינסקי42 ק"מ
דיתיקיסרTsaff&Go21 ק"מ
קובישורצבורדprogRUN42 ק"מ
אנהליטנר21 ק"מ
גיאאורפזרצי רמה"ש21 ק"מ
אוהד פיניאן42 ק"מ
ניבפלדמן42 ק"מ
LimorEdelmanרצי אם המושבות42 ק"מ
ברוךצדקה21 ק"מ
גלפרץרצי הנדיב21 ק"מ
GuyKarter42 ק"מ
ענתסלערצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
ישיכהןTimeout42 ק"מ
מישלקוז'קין21 ק"מ
עומרגרשטיין42 ק"מ
אלוןשמשוני21 ק"מ
צורמעוז42 ק"מ
יותםמזרחי21 ק"מ
נתיבן חמו21 ק"מ
אמיראלנבוגן21 ק"מ
יותםפולישוק10 ק"מ
ענתהורביץ10 ק"מ
אוריתאמזלג42 ק"מ
שירזעמיר10 ק"מ
אנהגריינרlove2run42 ק"מ
יהלומיתכהןORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
נתימרוםMalabi TRC42 ק"מ
אולגשפושניקוב42 ק"מ
איתיסינדליסRun4it42 ק"מ
אמיתיגזית42 ק"מ
אליפינטוFITNESS421 ק"מ
אבימלסה21 ק"מ
ארזמוגל42 ק"מ
ברקיצחק42 ק"מ
אופירחזן42 ק"מ
דורוןקציר יטח21 ק"מ
NIRHAREL42 ק"מ
‫חןפרי‬‎Run4it42 ק"מ
אלוןאיזנשטיין10 ק"מ
פבלשליופמן10 ק"מ
שמואלהאנט21 ק"מ
טלשדה21 ק"מ
HadarWayn42 ק"מ
שרוןברנט נאורSprinTeam 21 ק"מ
RuthLawrence-Naimark42 ק"מ
אלכסייגורלוצקי42 ק"מ
סופיהחודוס21 ק"מ
גליתלוי טאו10 ק"מ
נטליהבניאשויליהכל בראש42 ק"מ
דודובסודו10 ק"מ
רומןפוזדניאקוב21 ק"מ
יניבאורינגFITNESS421 ק"מ
משהתנךRun4it42 ק"מ
משהתנך42 ק"מ
RoyMisholi Barak21 ק"מ
יעקבאמיגה42 ק"מ
עמיתצדקה42 ק"מ
ענתפלדמןTrimax42 ק"מ
קרןגיספןרצי הוד השרון21 ק"מ
בוריסויסוצקי42 ק"מ
ליאתהלר21 ק"מ
ערןיערי35142 ק"מ
איתןגרינבאוםRunWithMoshe21 ק"מ
JhonatanYusimרצי העמק42 ק"מ
סליןונברגןרצי100מני21 ק"מ
סילביה מריאנהלוי קולAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
סמיוןויניק42 ק"מ
ANDREIBALITSKIסוללים ים42 ק"מ
קוביטובי21 ק"מ
שיאברהם42 ק"מ
יבגנימזור42 ק"מ
עמיתנבוןרצי רמה"ש21 ק"מ
ריצרדלויטסרצי בית שמש42 ק"מ
יוליהפרל10 ק"מ
יגורסקבלו21 ק"מ
אריקפרידמןרצים עם לורנס42 ק"מ
יוסישביט21 ק"מ
דנהעומר10 ק"מ
רןרשף42 ק"מ
ישישפיגלsaritsport42 ק"מ
גדיליפשיץ21 ק"מ
עדיליבוביץ42 ק"מ
בועזחורבRunner'sHigh42 ק"מ
דודברקאי42 ק"מ
itamarrazרצי המושבות42 ק"מ
אליסבאאחר42 ק"מ
יניב פלח42 ק"מ
נטליהפולבודה10 ק"מ
אביגדורבוקמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אדם קליבץ'42 ק"מ
מרטיןלנג42 ק"מ
אנדריי איבשקין 10 ק"מ
מיכלבן ארוש42 ק"מ
דןאקוניסמועדון רצי דרור10 ק"מ
רענןאליעז10 ק"מ
וואסיאצ'נפה 10 ק"מ
דניסמיאגקוב21 ק"מ
באיוךאביי21 ק"מ
קטיהקיים10 ק"מ
דקלה אנגל21 ק"מ
סערעידו42 ק"מ
אולגהרזניקובClub 22642 ק"מ
אלישבעבן זאברצי רמת הגולן 42 ק"מ
אנדרייאדלשטיין42 ק"מ
יעלבלום42 ק"מ
נירינאי42 ק"מ
מורןסיון10 ק"מ
שירהניר21 ק"מ
דורבנימין21 ק"מ
רןכהן42 ק"מ
תומראברהם10 ק"מ
דודמשה10 ק"מ
אלוןמורדחצור הגלילית10 ק"מ
דודאלוש32310 ק"מ
אדרדותן21 ק"מ
יוסייוסף42 ק"מ
קרןטורבוביץ21721 ק"מ
עדיוייס חברוני10 ק"מ
shmayashapiro21 ק"מ
לירוןהללרצי המושבות42 ק"מ
הינדיגינזברג42 ק"מ
EladHalevy42 ק"מ
מורפרייברוןפשוט לרוץ21 ק"מ
אברהםאלבז42 ק"מ
אילוןאגמון21 ק"מ
נתנאל ארנטרויהפועל רצים בעבודה שב"ס10 ק"מ
תומררואימי10 ק"מ
אורמטיאסRun4it42 ק"מ
BoryanaAvrahamiמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
BryanChoritz42 KM
RobertoStraussהרוח השנייה42 ק"מ
עומרפרידמן42 ק"מ
מרדכיהולץ42 ק"מ
איליהבוגוסלבסקי21 ק"מ
שלווהקטלר42 ק"מ
אלכסייאוסיפוב10 ק"מ
ויטהאוסיפוב10 ק"מ
יאירסילברמן21 ק"מ
רויתקלחמן לוינסקיRUN4FUN42 ק"מ
בועזשחר42 ק"מ
שרהתפוחי10 ק"מ
גלמילרTsaff&Go21 ק"מ
אילןרוזן21 ק"מ
יריבאלקלעימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
רויטל רייטן 10 ק"מ
בנג'יברמן42 ק"מ
שמואלשנטלמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
דרוראלישקביץרצי העמק42 ק"מ
יוסילזרע21 ק"מ
ברוךלף21 ק"מ
זהבהדלין-קפצן21 ק"מ
אמיר אקשטיין42 ק"מ
אסיאלוןEyal’s PB21 ק"מ
גלי שחםURIKAN10 ק"מ
יקירמולינה21 ק"מ
אוריתשימה21 ק"מ
נירזולטק21 ק"מ
ויקיאבישר21 ק"מ
מאירביטוןPipman Team42 ק"מ
מעוזבוקר10 ק"מ
אריאל טרינק42 ק"מ
אריאלבורשטיין42 ק"מ
רועילוגסי21 ק"מ
שרלידנינו42 ק"מ
YarivOron42 ק"מ
NatalieLitmanRUN4FUN21 KM
גיאבנקר21 ק"מ
אפרתגתGolan Active Runners42 ק"מ
אלוןאבן-חייםרצי אם המושבות10 ק"מ
אבי חזן21 ק"מ
יובלזלצברג אבישר42 ק"מ
זהר מרים רייטן 10 ק"מ
אלעדשאולlove2run21 ק"מ
אביבדניאל10 ק"מ
רונהשחם10 ק"מ
שמעון לוי 21 ק"מ
יעלנתן42 ק"מ
עודדקדם42 ק"מ
אופירדאוםהפועל רצים בעבודה אל על 42 ק"מ
ליאורטריגר42 ק"מ
מיהעמנואל10 ק"מ
גילגלרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
נעמהברשדסקירצי הוד השרון21 ק"מ
‫קרןכהנא‬‎Bgym runners21 ק"מ
ערןיחזקאל21721 ק"מ
דובבשחק42 ק"מ
איילסיטי42 ק"מ
וויןחי42 KM
מעייןאשדרצי המושבות42 ק"מ
MacyItzhakאלתרמנס42 ק"מ
גלישלמה21 ק"מ
דודרפאליהרוח השנייה42 ק"מ
טניהטהר לב21 ק"מ
AdrianJavaherian10 ק"מ
וסיםרבאח42 ק"מ
אסףבר יושפטNITRO42 ק"מ
שירליבוקריסDORON42 ק"מ
מורחמוויFree21 ק"מ
עמיתכהןזוחלי שילה42 ק"מ
יוסףבכר21742 ק"מ
ניריתגבעאינטרוואל21 ק"מ
דנהאיזנשטיין42 ק"מ
עדיגרין סדובניק10 ק"מ
חגית יצחק42 ק"מ
יונתןחזןM&M21 ק"מ
CarmitAvidan-Shpalter42 ק"מ
אביבסון42 ק"מ
מיכלסומבולהכל בראש42 ק"מ
אגמיתבוקרה תדהרRUN4FUN21 ק"מ
מיכלזילפהRUN4FUN21 ק"מ
רזפוקס21 ק"מ
אתימזרחי10 ק"מ
אחיקםפרקל42 ק"מ
הדסדובובילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
צחימויאלללא מועדון21 ק"מ
תמירפרידמןאחר42 ק"מ
מורןזרחיהמצב ריצה 21 ק"מ
ליאורבן דרור אשר21 ק"מ
גליתתמרBgym runners21 ק"מ
ליאתבנימיןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שמוליקפנחס42 ק"מ
חנןצאיגRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
anatayal42 ק"מ
ArikRadoאחר42 ק"מ
‫גילהאלעד ארןאדרנלין42 ק"מ
מיריתזיידה42 ק"מ
ליטלפלד21 ק"מ
אמיר לוי21 ק"מ
ירוןגדליה21 ק"מ
מעיןלוינסקי Tsaff&Go21 ק"מ
CidneyCarver42 KM
SzilviaLeybovהכל בראש42 KM
צופיתלייבוPipman Team42 ק"מ
ענברשוחטCrosbie Crew42 ק"מ
אסףעזור42 ק"מ
שריתזינגר10 ק"מ
מיכאלגינזבורג42 ק"מ
אביבלוטןMOVE42 ק"מ
Maia052968313310 KM
PhilippRieberer-Murer 42 KM
אבישרשקד10 ק"מ
פינילרנרFree21 ק"מ
מיכאלטרננקו10 ק"מ
ליאורמרום42 ק"מ
CamilleFabo Njia42 ק"מ
טליגוטליב42 ק"מ
אילןספראיתעשייה אווירית21 ק"מ
אליחיות42 ק"מ
בתציוןביטוןFITNESS442 ק"מ
מיקיכהן פיליפס חיפה21 ק"מ
טלשניידר21 ק"מ
אוסיהררי פחימה 21 ק"מ
‫אפרתשומרון‬‎מועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
רוניתריקליןרצים עם לורנס21 ק"מ
שיריהרמן שפירא רצים עם לורנס21 ק"מ
DrorKatalan42 ק"מ
אסףכרמיFITNESS421 ק"מ
אבילנקרי42 ק"מ
RichardKay10 ק"מ
JonathanWatkins42 KM
נירשפיראהפועל רצים בעבודה SAP42 ק"מ
דנימקורי42 ק"מ
פרדיסגל42 ק"מ
Irina Pasha21 ק"מ
אופיראילתאדרנלין42 ק"מ
שרוןריכבRunWithMoshe42 ק"מ
יוסף רפפורט42 ק"מ
מיהבגרמן21 ק"מ
ג'רד ברמן21 ק"מ
אורליקינן10 ק"מ
אמירבן עזרי42 ק"מ
גילפלג21 ק"מ
שלומיבנגו21 ק"מ
אילנהרז42 ק"מ
הגרשדהRUN4FUN21 ק"מ
אבירובנרRunWithMoshe21 ק"מ
חניהורביץ21 ק"מ
לילהפארRunWithMoshe42 ק"מ
ניראפרגן21 ק"מ
נדביפה42 ק"מ
נירגליס42 ק"מ
דבירליבוביץ42 ק"מ
פזקדםRunWithMoshe42 ק"מ
BOURDELASJEROME42 KM
רותםפלדלרוץ עם הלב21 ק"מ
יניבשרון21 ק"מ
רונילוי10 ק"מ
בועזגורןאבא פגום- רצים ביחד42 ק"מ
אסףבן חמו42 ק"מ
ChristopherKanpol21 KM
אילנהירקונירצי100מני42 ק"מ
נירהולצמן ניניו42 ק"מ
יפעתניצן קלדרון42 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
ניבסדובסקי42 ק"מ
שלומיתברזילי21 ק"מ
אליריינהrun positive21 ק"מ
עדיביבי42 ק"מ
רועי הר-יפה42 ק"מ
אסףאולשינקה42 ק"מ
גילנקשnrspirit42 ק"מ
יאירמידןרצי השפלה42 ק"מ
עדוברק42 ק"מ
מזרחיגולןרצי רמת הגולן 21 ק"מ
FrankKurzajewski42 KM
תומרפרדרו21 ק"מ
תומרזהר42 ק"מ
אורןדייןהכל בראש42 ק"מ
סמדרזילברברגRunWithMoshe42 ק"מ
אפרת ברנע 42 ק"מ
ענבליונהאדרנלין42 ק"מ
אופירסרור21 ק"מ
צביקהברוטמןרצי המושבות42 ק"מ
ראידחגאזי10 ק"מ
אשרלואיס21 ק"מ
אפימנדלוביץאדרנלין21 ק"מ
יעלבצלאלUrban place 42 ק"מ
דןמויאלRin2Run42 ק"מ
רוןבר-דוד21 ק"מ
‫יוניזדה‬‎אחר42 ק"מ
גיאחנגלרצים עכשיו42 ק"מ
מיקהנגן‬‎21 ק"מ
אמיר אבו רוקון42 ק"מ
שולמיתהדר42 ק"מ
פרדילוי42 ק"מ
דותןבן יוסףEyal’s PB42 ק"מ
עיינהדביר בן יוסףEyal’s PB21 ק"מ
גילנובקרצי השפלה42 ק"מ
ליאורמורלי42 ק"מ
YoavOfanYFitness42 ק"מ
עמיתכרמילילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
jacob shiansky21 ק"מ
חזי לוי42 ק"מ
ניסן בלום42 ק"מ
ויטלימטביוק21 ק"מ
SemyonZakharchenko21 KM
שגיבקוניו42 ק"מ
ראובןכהןFITNESS442 ק"מ
מריםטננבוים21 ק"מ
סיוןבורג21 ק"מ
אלעדטאוברXtrim21 ק"מ
NirAttalרצי קריית השרון21 ק"מ
גיאדדושארגון עובדי צה"ל42 ק"מ
יניבפסקל42 ק"מ
פיניהרשטיק שריקיפשוט לרוץ21 ק"מ
יקירקידר42 ק"מ
לירזסלמוןהפ. עמק הירדן21 ק"מ
ניראדלסברג21 ק"מ
שלורמראדרנלין21 ק"מ
אליאבכהן צמחGO FOR IT42 ק"מ
טלישינברגZONE342 ק"מ
יוניקרן21 ק"מ
מיטלברק42 ק"מ
ירוןשחם42 ק"מ
חניפרידקובסקיתל אביב 10021 ק"מ
נג'ייהוהבי10 ק"מ
אסףקלמן42 ק"מ
רם יונהלויRunWithMoshe42 ק"מ
ליאתגלר21 ק"מ
מיכליעקב42 ק"מ
AmitZeisel42 ק"מ
רוניאביצוראחר21 ק"מ
צחרבכנהיימררצי המושבות42 ק"מ
גילכהןTsaff&Go42 ק"מ
רותםינאי21 ק"מ
Chen Santar42 ק"מ
נועהכהןהפ. עמק הירדן21 ק"מ
עינתכץTsaff&Go21 ק"מ
נירהבר42 ק"מ
OritKatz21 ק"מ
משהישראלי42 ק"מ
רועיבן דוד42 ק"מ
אמירברRUN4FUN42 ק"מ
SegevCohen21 ק"מ
איילהאורבך ויזלRUN4FUN21 ק"מ
איציקאלמוג21 ק"מ
אסףלוירצי השפלה42 ק"מ
צביקהשי21 ק"מ
יואבשטייןאחר42 ק"מ
משהשמעוןXtrim42 ק"מ
לימורפוזיןרצי אם המושבות21 ק"מ
ארנוןפנדוrun positive10 ק"מ
איתיחודדי42 ק"מ
שיקולרEyal’s PB42 ק"מ
רונןאלבז42 ק"מ
אבי פיינטוך21 ק"מ
יוניגרינבוים42 ק"מ
עודדדורפמן42 ק"מ
מירבכהןרצים עם אבי- באר יעקב42 ק"מ
אמיראקרמן21 ק"מ
שמואללאופרפשוט לרוץ21 ק"מ
אופירנבון10 ק"מ
מאורשושןכיבוי אש42 ק"מ
כרמיתעזריהתל אביב 10021 ק"מ
טלשוורץ21 ק"מ
שלוםקוזוקרואחר42 ק"מ
רוניעירוןלילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
אלעדתורגמן21 ק"מ
שליגרינברגרprogRUN21 ק"מ
משה מיכאל 21 ק"מ
talpando21 ק"מ
אריאלגולדנשטייןסלקום42 ק"מ
שיכהןרצי הוד השרון21 ק"מ
עידוקליינר42 ק"מ
ליאורסרור21 ק"מ
ורדאליצורלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
נטעיעקבלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
שיטיסמן42 ק"מ
רותםגור דותןTsaff&Go42 ק"מ
ליאורברגרTsaff&Go21 ק"מ
לאה פרויד42 ק"מ
רותםשמעונוביץ21 ק"מ
שיצוקרמן42 ק"מ
צוראליעזר42 ק"מ
עדיבירמן21 ק"מ
עמריגרשוני42 ק"מ
רןדוררצי גני תקווה10 ק"מ
עידורוזנברגMOVE21 ק"מ
שמואלקנררצי קריית השרון21 ק"מ
דןחלדמןשי לחיים42 ק"מ
עמריכהןSprinTeam 42 ק"מ
עידורוזנברג42 ק"מ
LiorAsher21 ק"מ
גלעדיבין42 ק"מ
אוריברגד42 ק"מ
סועוז נידם21 ק"מ
ליאתסגלרצים עם לורנס21 ק"מ
אוהד תדהרתל אביב 10021 ק"מ
ידידיהאפק21 ק"מ
הדסאברךלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
יניבליכט21 ק"מ
נהרהאדלסברג21 ק"מ
עמירשינה21 ק"מ
אפירינות21 ק"מ
רותםארד21 ק"מ
מתןראב"דEyal’s PB21 ק"מ
ערןתמרירצים בירוקה10 ק"מ
עדושינברגDANI RUN21 ק"מ
שרוןלוירצי אם המושבות21 ק"מ
דובבמזור21 ק"מ
רן חיימוביץ run-אופן42 ק"מ
amitaydavid42 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE42 ק"מ
נתיאבידן61421 ק"מ
דורוןבוקסרמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
דורויינברג21 ק"מ
ליאורצוק21 ק"מ
חניאלמוגMOVE21 ק"מ
כרמיתנוחם מימוןכושר באושר BBB42 ק"מ
דודועזרא21 ק"מ
לירזהרשקו42 ק"מ
אברהםפרייזן21 ק"מ
טלשחר21 ק"מ
אפירוזנר42 ק"מ
כרמית בן עזראאלתרמנס42 ק"מ
איילנעמן42 ק"מ
צביקהבזזינסקיאינטרוואל21 ק"מ
עידו הרניק בר שבתאימועדון רצי דרור42 ק"מ
נאוהצימרמןמועדון רצי דרור42 ק"מ
‫יחיאלעודד‬‎Tsaff&Go42 ק"מ
אביביתצבחוןתל אביב 10042 ק"מ
דנהתהילה21 ק"מ
מיכלאבירם42 ק"מ
ירוןמיארהרצי הוד השרון21 ק"מ
רפיוולפסוןlove2run42 ק"מ
רונימודריק42 ק"מ
שגיאבר און21 ק"מ
דןאלפי42 ק"מ
CarlosAlfieri42 KM
guyeldarTsaff&Go42 ק"מ
שמואלאברמוביץ21 ק"מ
משהפרץRunWithMoshe42 ק"מ
לימורסעדוןlove2run42 ק"מ
חזיכהן21 ק"מ
חןקינן42 ק"מ
SagiGazalRunGate42 ק"מ
רינתטנאRunningmania10 ק"מ
בנימיןויזל42 ק"מ
רונןכנןרצי100מני21 ק"מ
יעלתדמור21 ק"מ
ערןגבעCrosbie Crew42 ק"מ
אברהםגרבר21 ק"מ
אביקוזיאל42 ק"מ
עומרחזןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
שחראלוש21 ק"מ
איתידקל42 ק"מ
ליאורסיטרוקלרוץ רחוק עם שחר שלו42 ק"מ
ChiccoAvramסוהו טים42 ק"מ
צביקהפוגלTsaff&Go21 ק"מ
איילגלזר42 ק"מ
אוריקורסיהרצים קדימה21 ק"מ
InbarRissMOVE42 ק"מ
רוןצרפתיM&M42 ק"מ
שיריפרידמןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
עמי רביב 21 ק"מ
צביקהגרינבאוםFree10 ק"מ
שריתכהןזוחלי שילה21 ק"מ
אלהאפוטקרקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
גלעדזינגר21 ק"מ
כרמית גלעד 10 ק"מ
יריבפרייפלדרצי רמה"ש42 ק"מ
שלומיפסקלאינטרוואל42 ק"מ
הדרשייםORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
דןשחםURIKAN21 ק"מ
עופרדרך42 ק"מ
MichalYarom 21 ק"מ
אמירשילה42 ק"מ
אוריוינקלרE-sports42 ק"מ
ליאתירושלמי42 ק"מ
מוטיחלפון42 ק"מ
יצחקכהן‬‎42 ק"מ
קוביסבח10 ק"מ
דודשפיצרהרוח השנייה42 ק"מ
שימיגוילי42 ק"מ
הלהפשה42 ק"מ
RonenTalאחר21 ק"מ
אליהוברזנירצי העמק42 ק"מ
יוסיאברהם21 ק"מ
יאיראדרי42 ק"מ
Einatוולפסוןlove2run10 ק"מ
מאירבניטהAxl active21 ק"מ
ליאתשוייצר42 ק"מ
סימהבן-אבורצי קריית השרון21 ק"מ
עודדורדTsaff&Go42 ק"מ
אליגבעונימועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
AnatAkavia42 ק"מ
אלוןהלר21 ק"מ
יובימאור21 ק"מ
BennidorRavivFITNESS442 ק"מ
אורן פלסPipman Team21 ק"מ
מיכלכהן )מיניצר)21 ק"מ
ליאורשמחה10 ק"מ
ראובןמערבי42 ק"מ
אביליברמן42 ק"מ
ליאורה קצב21 ק"מ
אסףבן-ארימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
IrisSaar42 ק"מ
עודדמיכלין42 ק"מ
איילאורן21 ק"מ
אילניתזלצר סבירסקי21 ק"מ
עדיאלגדסי21 ק"מ
נירששון42 ק"מ
הרואילנדסמן42 ק"מ
שראלמאוזנרPipman Team42 ק"מ
יוסיבן נפתליsaritsport42 ק"מ
איתילשץרצי קריית השרון21 ק"מ
ליאורה נגר10 ק"מ
עמיתמגןTsaff&Go42 ק"מ
יקיבוטושניאנו21 ק"מ
שלומיוקניןRUNNING B742 ק"מ
דרורפריטל42 ק"מ
ענברדדון10 ק"מ
ברקברינגולץ42 ק"מ
הראלרובינסוןXtrim42 ק"מ
אביחיברזני42 ק"מ
איתיצפלר42 ק"מ
עדיאריאל21 ק"מ
ציפילויפשוט לרוץ21 ק"מ
חנית פטל42 ק"מ
ליאורטמיר21 ק"מ
שלומישניTsaff&Go42 ק"מ
אופירורדיאינטרוואל42 ק"מ
חנןגולדהגן 42 ק"מ
ערןסספורטס42 ק"מ
יעללוימועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
אבירן קדוש42 ק"מ
ריםחילו10 ק"מ
אביויזמן42 ק"מ
גליתבן נעים21 ק"מ
MatthiasLudwig42 KM
ידידשרף42 ק"מ
שירגבאי10 ק"מ
דנהקליס רגבהכל בראש21 ק"מ
ניבונישXtrim42 ק"מ
ליאלרוזנברג21 ק"מ
אורןלב42 ק"מ
ליאתלויprogRUN10 ק"מ
נוריתיעקב21 ק"מ
תמירפדידהצפריר גולן10 ק"מ
דניתורדי42 ק"מ
מורןזיגרמן10 ק"מ
אחיהריבליןאינטרוואל21 ק"מ
עדישלמהרצי קריית השרון21 ק"מ
רפיאיילאבא פגום- רצים ביחד10 ק"מ
מורןסגלרצי קריית השרון21 ק"מ
מתןזיני21 ק"מ
נילי גלFITNESS421 ק"מ
יונתןלפידכוכב יאיר42 ק"מ
גלוילנררצים עכשיו42 ק"מ
שגיאאואנונוזוחלי שילה42 ק"מ
נר-יהזיוזוחלי שילה42 ק"מ
עדיכהן21 ק"מ
יוסיפנסו42 ק"מ
אביאביאב21 ק"מ
אסףגולדברג42 ק"מ
UriHananel AharonXtrim42 ק"מ
שיריהראלרצי המושבות21 ק"מ
שישפירא10 ק"מ
רינתשפירא10 ק"מ
ישראלהרשקוביץ42 ק"מ
ליאורמאיר21 ק"מ
מוטיוטורי42 ק"מ
לירןבן ארי42 ק"מ
נועםמושקוביץ42 ק"מ
רינהזוכמןתן לרוץ21 ק"מ
יונהוינבויםRunner'sHigh21 ק"מ
ציוןהרוש10 ק"מ
חסייןחלבי10 ק"מ
שרוןגור אריהרצי רמת הגולן 21 ק"מ
גידיוולפסוןרצי השדות42 ק"מ
נעמהמשרקי21 ק"מ
שמואלדרעי21 ק"מ
חייםלוי10 ק"מ
עינתלויזזות10 ק"מ
נורית ויסבלט 21 ק"מ
אסףאלון42 ק"מ
שחרקוטינסקירצי רמת הגולן 42 ק"מ
אלעדסער21 ק"מ
עדולביארצי רמת הגולן 42 ק"מ
יהודהללום42 ק"מ
רןסמולנסקירצי קריית השרון21 ק"מ
רועי צרפתיFITNESS421 ק"מ
סיווןברשףלרוץ עם הלב42 ק"מ
אודיגל42 ק"מ
יובלארגובTsaff&Go21 ק"מ
מזידיין10 ק"מ
ליאוראלגאי21 ק"מ
נדביהודה42 ק"מ
אוריתרוסוRUN4FUN42 ק"מ
LouiseWolfson21 ק"מ
אבישיברמן42 ק"מ
צחישטיין42 ק"מ
עידןפינקיאלרצים בירוקה42 ק"מ
מורןבן נעים42 ק"מ
רועינוסבאום21 ק"מ
איתיאסולין10 ק"מ
יניבגרוס10 ק"מ
עומרידהאןרצי אם המושבות42 ק"מ
חגיבן בצלאל42 ק"מ
דנילנדאו42 ק"מ
שחרגוזלן21 ק"מ
עודדגבעוניאינטרוול- יותר מקבוצת ריצה42 ק"מ
גליניצן21 ק"מ
יניבפלס10 ק"מ
שניתג'אן21 ק"מ
תמירבן טוביםXtrim42 ק"מ
עוזיכהן21 ק"מ
רותשפיראללא מועדון21 ק"מ
אוהדאגמון 21 ק"מ
נעמהנבו21 ק"מ
שרוןגרינברג21 ק"מ
לאהאהרונירצי המושבות21 ק"מ
מיטלשויפל42 ק"מ
שיריהראל אלבוTsaff&Go42 ק"מ
רןיצחקי42 ק"מ
רועירוביןXtrim21 ק"מ
שירליטל21 ק"מ
תמרשי42 ק"מ
RustemGirfanov42 ק"מ
Kasztnerne EperjesyDorottya21 ק"מ
JacquesROYER42 ק"מ
HillelSarfati21 ק"מ
ShirlyTayab42 KM
ArmenDzhagaryan42 KM
BradySouthwick21 KM
יוניליאנירצים עם לורנס21 ק"מ
יהודהאודס21 ק"מ
DanielReichmann42 KM
IngmarSchneider42 ק"מ
MOISESTORRES42 ק"מ
טליימיןרצים עם לורנס21 ק"מ
אוראל קותאE-sports42 ק"מ
רןבר-חיים42 ק"מ
AndrewCohen42 KM
מאירטננבום42 ק"מ
עודדגפני21 ק"מ
AliceCurtin21 KM
דוידאלעדרצי המושבות21 ק"מ
משהחגביעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
אריהגורן42 ק"מ
טלילהוולק10 ק"מ
אודיבן יעקבאיילות - תל אביב42 ק"מ
אריוולק21 ק"מ
זהרגרוספלדFITNESS442 ק"מ
תומרסילוני21 ק"מ
נתיסובוביץ42 ק"מ
פרץגולדבלט42 ק"מ
נתיליניאל21 ק"מ
משה לדרפיין M&M42 ק"מ
אסףאדיבאחר10 ק"מ
זקיוהבי42 ק"מ
אהודהר שמש42 ק"מ
חושםכובע-טמבל21 ק"מ
אבנרבן-צבי21 ק"מ
אלעדזינגראחר42 ק"מ
אביקםברא-נס GRC מועדון ריצה42 ק"מ
אוהדאטיאסרצי גני תקווה21 ק"מ
דקלהפראג'10 ק"מ
רותם ויסקינד42 ק"מ
מוטיטאובין21 ק"מ
בועזכהן10 ק"מ
קאריןאסולין10 ק"מ
עדינווה10 ק"מ
אסףנירוןAN runners42 ק"מ
מיריכהן21 ק"מ
דנה ברדה21 ק"מ
דניגרונדמןרצי המושבות21 ק"מ
הדסקסירר יזרעאליצפריר גולן21 ק"מ
יצחקחמווי21 ק"מ
PhilipElks42 KM
איתן בליימןרצי100מני10 ק"מ
נירהפורן10 ק"מ
מיכאלגרניקרצי100מני10 ק"מ
אלוןהוניגמןתל אביב 10042 ק"מ
LisaReichmann42 KM
שמואלארנוןרצים עם לורנס21 ק"מ
גילגמר42 ק"מ
הדרחורש10 ק"מ
משהכספי10 ק"מ
DeborahLazerson42 KM
איריסאולשנסקי21 ק"מ
חייםאברהםלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
רובינתאי42 ק"מ
יעקבליבוביץBgym runners42 ק"מ
AvrahamHartmannRUN4FUN10 ק"מ
אבנרכהנארצי100מני21 ק"מ
יהודהקסירר21 ק"מ
יוסידגנירצי השפלה42 ק"מ
ישראלשמילוביץDAN4RUN10 ק"מ
דוביקלרון21 ק"מ
יובלכספיRun4it42 ק"מ
ענתברמןBeatRun10 ק"מ
‫יוסימורד‬‎חצור הגלילית10 ק"מ
אבימרגלית21 ק"מ
רחליאורןRUN4FUN21 ק"מ
אביבורגר10 ק"מ
רמיאברמוביץ10 ק"מ
אילןגרינפילד42 ק"מ
צביקהגרינברגBeatRun21 ק"מ
זוהראופטובסקי42 ק"מ
Kin YuWong21 ק"מ
רחליכהןאחר10 ק"מ
מוטיבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
אודינחליאל42 ק"מ
מוטיבונה42 ק"מ
אמירפורת42 ק"מ
יעקב גל10 ק"מ
יואלגיגיFITNESS410 ק"מ
טלילהרוזנבלוםM&M21 ק"מ
שלומיתלןMOVE21 ק"מ
גלכפרי42 ק"מ
אבידבליברמן42 ק"מ
אילנהאלקובי10 ק"מ
נסיםליבוביץ10 ק"מ
דרומהצאייגמועדון הריצה של גוון קנינג10 ק"מ
KarlEsztl42 KM
דבאופנשטייןXtrim10 ק"מ
אודיקרארצי מודיעין42 ק"מ
דינהגולן10 ק"מ
רנןדורוןמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
עוזיסמפסון21 ק"מ
חייםזרגרימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
natanmerom10 ק"מ
דוד לויתל אביב 10042 ק"מ
דוריתכהןNITRO21 ק"מ
אלוןגלוסקאעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
TonyLi21 KM
אביפרץ21 ק"מ
אביבכנר21 ק"מ
עובדיחזקאלרצי100מני21 ק"מ
תומרשפרןאס״א רופין – עמק חפר42 ק"מ
האשםנאווראחר42 ק"מ
עודדמודריקJudge Do It10 ק"מ
דרור ישראלי 21 ק"מ
PatrickBahatiלוטם לרוץ בטבע42 KM
ניצןפלג21 ק"מ
רםסילפן42 ק"מ
מיקידגנירצי השפלה10 ק"מ
יריבתמנע42 ק"מ
אמיתיאוברמן10 ק"מ
קוביאדרי10 ק"מ
נועהבן-אריNITRO21 ק"מ
תמישהםPipman Team21 ק"מ
נועםגיגי10 ק"מ
נעםהדר21 ק"מ
ליההפטר10 ק"מ
עופרשעררצי אם המושבות21 ק"מ
איציקישראל42 ק"מ
נפתלילוייוחננוף10 ק"מ
דבוריברוטרצי100מני10 ק"מ
אמירטיקטיןרצים עם יעל10 ק"מ
יורםאברמוביץ21 ק"מ
אראלשסלרTsaff&Go42 ק"מ
הללטל10 ק"מ
סאלחרעד42 ק"מ
שירוזנטלרצים עכשיו21 ק"מ
בלהכהןFITNESS410 ק"מ
אורןדורון42 ק"מ
Ayamerom10 ק"מ
עינתהאואררצי המושבות42 ק"מ
רעותזיתמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
גליהבונה21 ק"מ
יניבבליט21 ק"מ
זבלהבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
איילקדםרצי100מני10 ק"מ
אורליסיוןרצי הנדיב21 ק"מ
עמרןביטוןמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
תמירמור42 ק"מ
אילןעזקיאל42 ק"מ
אופירלוקייRunWithMoshe42 ק"מ
שמואלעוזללא מועדון42 ק"מ
דורוןפוררלרוץ עם פיני42 ק"מ
אריאלהירשהורןAN runners21 ק"מ
תמרפרזFITNESS410 ק"מ
אמנוןשקדCrosbie Crew42 ק"מ
נאוהבן משה GRC מועדון ריצה42 ק"מ
חייםאליהBgym runners21 ק"מ
אהודאשל42 ק"מ
דנירוזין21 ק"מ
ירוןהררירצי100מני42 ק"מ
מאירה חיהבכר10 ק"מ
יצחקחייקRUN4FUN21 ק"מ
אוראדםקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
JanikaQuint42 KM
אהובהשנרךמועדון הריצה של גוון קנינג10 ק"מ
עופרגוטליבM&M21 ק"מ
קוביברגמן42 ק"מ
בניזר21 ק"מ
כלמיאלקלעיאלתרמנס21 ק"מ
מנקיאיתן42 ק"מ
עמוסשמערב21 ק"מ
מאירדניאל21 ק"מ
אהודאלישר21 ק"מ
‫ליאורברטלר‬‎42 ק"מ
ענתפולקFree21 ק"מ
עדיארגמן21 ק"מ
גליתאדםקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
EliezerFalb42 ק"מ
דינהבלומנקרנץRunning views10 ק"מ
‫אביבן סימון‬‎42 ק"מ
יעלמונטוריאנורצי קריית השרון21 ק"מ
דוריתקרויזרמתנ"ס מעלה אדומים42 ק"מ
איציקלויאיילות - תל אביב21 ק"מ
עדימגדרצי המושבות42 ק"מ
עופרבר42 ק"מ
גילפישרלרוץ עם פיני42 ק"מ
מאיראבקסיסצפריר גולן21 ק"מ
שלוםמלכה21 ק"מ
חייםיצחקרצי המושבות42 ק"מ
ניסיםחכיםרצי100מני10 ק"מ
יעלשייןרצי המושבות21 ק"מ
גלעדטלר21 ק"מ
דןברקאינטרוואל42 ק"מ
מושיקפלדמן21 ק"מ
אורליפרס21 ק"מ
איריסטוטנאור42 ק"מ
אבינחמיהרצי100מני21 ק"מ
מאיר אליאס יוחננוף21 ק"מ
ronengabaymore-run21 ק"מ
שוליגילארדי21 ק"מ
אהובבשןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מעוזישראלTsaff&Go42 ק"מ
חנהרייך M&M21 ק"מ
עידורםרצי המושבות10 ק"מ
בלההשטריתFree10 ק"מ
גדיהולר42 ק"מ
עדיקרקו21 ק"מ
אלוןלוי21 ק"מ
אמירענבר21 ק"מ
שרית אלוש21 ק"מ
יצחקנמרוןרפאל21 ק"מ
עפרהופמןהפועל עמק האושר42 ק"מ
רונןנחוםEyal’s PB21 ק"מ
עופרטלרצי אם המושבות10 ק"מ
ארזמלכי42 ק"מ
Noamשפר42 ק"מ
ערןלוין21 ק"מ
יהודהבשפשוט לרוץ42 ק"מ
יותםורדיאחר42 ק"מ
עובדהררי42 ק"מ
דודיריויסרצי100מני10 ק"מ
אליקטנהרצי המושבות42 ק"מ
איתןיגררצי100מני42 ק"מ
ליאור קוגל21 ק"מ
חמיבנר42 ק"מ
נאוהברM&M21 ק"מ
איילפלדמןרצי רעננה42 ק"מ
שלומיתברזאניMorfit10 ק"מ
חגיפלכסר21 ק"מ
ענתסוליציאנו קינןרצי המושבות42 ק"מ
בועזאבטליון21 ק"מ
דניאלקורצמןהפועל רצים בעבודה וולקני42 ק"מ
עליבחאש42 ק"מ
אדוהכהן פרדרו10 ק"מ
‫איתמרשרייבר‬‎42 ק"מ
ירון סימסולומועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
לירןעידהAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אהודערבFITNESS421 ק"מ
חגיסין איציק21 ק"מ
אסעדחמשאוויmore-run42 ק"מ
עמרשני42 ק"מ
רועינבותקוות42 ק"מ
רותםסילוניתל אביב 10021 ק"מ
יגלסמיה42 ק"מ
שלומי נקש42 ק"מ
גרציהפלאח42 ק"מ
תמרלויאחר42 ק"מ
אסףאסידו42 ק"מ
לניברמןרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
חלי שבי E-sports21 ק"מ
חןזילבררצים עם אסף לב21 ק"מ
מנורסמון10 ק"מ
EliyaHason21 ק"מ
עדיגונן10 ק"מ
ג'קגרוס21 ק"מ
ישיאלוני21 ק"מ
matannemenoff21 KM
טלנוימןרצי גני תקווה10 ק"מ
רחלקמינסקי אליהוללא מועדון10 ק"מ
אלעד מוצפי42 ק"מ
שמעוןמיארהאיילות - תל אביב10 ק"מ
דבברק21 ק"מ
איז'ןשלהברצי רעננה10 ק"מ
עוזיחדד42 ק"מ
אריהשלהברצי רעננה42 ק"מ
שירפילוביץ'21 ק"מ
EvgeniyaPotapova42 KM
HugoCardenas10 KM
LeonidSalamatov42 KM
שמעוןגור42 ק"מ
פרחאטיאס Pipman Team42 ק"מ
איתןפיניאן42 ק"מ
אלוןששונקין21 ק"מ
שלומיבן42 ק"מ
טלמידלראליצור פתח תקווה42 ק"מ
Kit ManChiu21 ק"מ
אלעד אלקובי 42 ק"מ
רןיניב10 ק"מ
מוראדמוסטפא42 ק"מ
עיריתכץRunWithMoshe42 ק"מ
דודבן דב42 ק"מ
נאוהקסטררצי קריית השרון10 ק"מ
אילוןגליק10 ק"מ
MosheSaville21 ק"מ
שריתדולף42 ק"מ
מיקיהרשטיק שריקיטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
מאוראלמליח10 ק"מ
מורןדלל10 ק"מ
אסיבן אבו42 ק"מ
גילליטמן21 ק"מ
קרןכהן21 ק"מ
אורצימרמן42 ק"מ
ערןצ'צ'יק קורןרצי גבעתיים21 ק"מ
אסףאלקוסר21 ק"מ
‫שלומיתערב‬‎FITNESS410 ק"מ
ליאורפרץ42 ק"מ
זהרקורןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
עדיוורמסר42 ק"מ
רבקהמרגולסתל אביב 10021 ק"מ
CarolineRoss42 KM
דניאלגירון42 ק"מ
ספיאברךלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
דרורשליידר42 ק"מ
אלוןפקש42 ק"מ
אלי|ביתןתל אביב 10042 ק"מ
שלוםלויRun4il42 ק"מ
RavichandranRavichandran42 KM
AlexisDemetriou42 KM
Natalie AnnRoss21 KM
אפלאביאיילות - תל אביב42 ק"מ
AbegailAtin21 ק"מ
מיריחזיזה10 ק"מ
שושבלייכמןריל-טיימינג42 ק"מ
דבמלמדרצי100מני10 ק"מ
דןארבל10 ק"מ
AlexeyRomanov21 KM
TatianaPlyasunova21 KM
EvgenyRyabushkin42 KM
DmitryPlyasunov21 KM
OLEGIZIUMOV21 KM
BatradzBagaev42 KM
Drew Markham 42 KM
מנחםסגל42 ק"מ
AndreaKarcher21 KM
THATIA REGINABONFIM21 KM
VICTORMOJICA CABALLERO42 KM
LAURAORTEGA10 KM
שאול לדניאחר42 ק"מ
AndrewDurrheimRUN4FUN42 KM
SansaneeWallace10 ק"מ
WITOLDSNOPEK21 KM
MeldeDangkeoAdidas Runners Tel Aviv21 KM
YukoTanimura21 KM
ChadShearer42 KM
ChristerSvensson42 KM
TamaeTanimuraFree10 KM