רשימת משתתפים במרתון טבריה 2020

First NameLast Nameאגודהמקצה
מאירצורmyway42 ק"מ
מריאןבידר21 ק"מ
גיאגורן42 ק"מ
אפריםוינר21 ק"מ
MIKILAPINרצים בירוקה42 ק"מ
לורהפרפוטה74310 ק"מ
MaximilianWeiss42 KM
לאוןנחE-sports21 ק"מ
arielnotkovitch10 ק"מ
דותןבן דודRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
ריצרד אייזיקס 21 ק"מ
גידיפרגוohadlionheart coaching42 ק"מ
יעלברקרצי הוד השרון21 ק"מ
אוריאלפרמן10 ק"מ
אסתישליטלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
אביאבסקר21 ק"מ
בוריסקרימרFITNESS442 ק"מ
זאבזלבסקי42 ק"מ
איילתפורתמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
שושי שרוןXtrim21 ק"מ
אריקברמקMAGIC RUNNERS21 ק"מ
שלמהישראלוב21 ק"מ
אדריאןאוקמפו21710 ק"מ
גדעוןסייבוהו21710 ק"מ
אמיתיליטקה21742 ק"מ
קריןבחרשי לחיים10 ק"מ
סימההנדריקסוןמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
נתןבלכמן72610 ק"מ
MichaelRybski21 ק"מ
אביבה בן יקרMOVE21 ק"מ
אמיל חורגין10 ק"מ
רמיקפלןGolan Active Runners10 ק"מ
ברוךסקליוטTeam Seroya42 ק"מ
יאירשחר10 ק"מ
אנדראהקרןBgym runners10 ק"מ
גוליהשפירארצים עם לורנס10 ק"מ
צבי נעםאורון21 ק"מ
אברהםאשתה21721 ק"מ
לימורחזקיהרצי100מני21 ק"מ
אריהמקוביצקיהמדבשים21 ק"מ
קרןהללprogRUN42 ק"מ
גריברלוביץ74621 ק"מ
דבאברמסון42 ק"מ
MiriamFarhi Rodrigמרת"א21 ק"מ
בנירןג'ינספורט21 ק"מ
קלאודיהשנשקיררצי100מני10 ק"מ
אירינהקריב 10 ק"מ
סינטיהברM&M10 ק"מ
AstridRotholzמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
אתיאופיר42 ק"מ
אופירמאימועדון ארוחת הבוקר ירושלים21 ק"מ
יהודה דרור10 ק"מ
זאבגילקיס21 ק"מ
אוסקרפרישרותיקים10 ק"מ
מאיריעקב42 ק"מ
קוריןוקולנקוNITRO21 ק"מ
אלןאלפסי10 ק"מ
רוןהאואררצי המושבות42 ק"מ
גלעדגרובר21 ק"מ
מיקידדיה42 ק"מ
יעלבאן כהן תושב משגב21 ק"מ
איליהרייטר2610 ק"מ
דניאל זיסלמן 21 ק"מ
רוברטופישר35121 ק"מ
אפרים (קוני)קונסטבלר44642 ק"מ
דודזהותרצים עם אסף לב21 ק"מ
צביברנהרט21 ק"מ
לייברנשטיין21 ק"מ
AmnonApplbaumEndure42 ק"מ
משהשאולזון21 ק"מ
דניאלקנדל10 ק"מ
ויויאןהרצקיRunWithMoshe21 ק"מ
אמירהרגוניסרצי100מני21 ק"מ
עזראגרינבאום72021 ק"מ
פנינהלוי10 ק"מ
עמיכהן42 ק"מ
אבידרטלר42 ק"מ
קארין שמאי 10 ק"מ
אפריםבן משה42 ק"מ
רםקרנר42 ק"מ
עמרישלומוביץTrimax42 ק"מ
מרסלוביאלוסטוצקי10 ק"מ
פרדיבן הרוש42 ק"מ
בטינהעברימועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
נעמיאבן האור10 ק"מ
רונישכטרRun like Nili21 ק"מ
יואלשוראקי42 ק"מ
יובלקפלינסקי42 ק"מ
איילקופיטכוכב יאיר42 ק"מ
רונית סנדי21 ק"מ
קרןאצלאןRunWithMoshe21 ק"מ
אופירנוימן21721 ק"מ
אוריתדברת10 ק"מ
עמרייניב21 ק"מ
דוידפלברג21 ק"מ
זהבה פרץFITNESS410 ק"מ
לינטפרץ73721 ק"מ
משהויינברגM&M21 ק"מ
אילןברונשטיין21 ק"מ
רונןמליק42 ק"מ
דודישראל42 ק"מ
אליהברקמן10 ק"מ
סמיאסודריMAGIC RUNNERS42 ק"מ
מיכאללסנס10 ק"מ
MeikeSiebel21 KM
שלי-אןפלגפנו דרך21 ק"מ
PatrickBittonסוללים ים42 ק"מ
ArielStolarמעוז טריאתלון42 ק"מ
דוידמילנרRun4it21 ק"מ
יעקבניומן42 ק"מ
דיוידגורדוןאינטרוואל21 ק"מ
גמבריאיר69510 ק"מ
מרקנצקי42 ק"מ
אלי דאושקרוגמןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
רונהזמיר21 ק"מ
אריאלקצין42 ק"מ
צביידלין42 ק"מ
מלקהתחלואיני42 ק"מ
ראובןגולדברג42 ק"מ
שמעוןגינת21 ק"מ
ציפיבר-אלrun-אופן21 ק"מ
בניאייש21 ק"מ
פרנקכהן42 ק"מ
אריהקינן35121 ק"מ
ממוקהמושיאשוילי21742 ק"מ
אילנהשרקין אטיאס21 ק"מ
ElaineGreenblatt21 KM
אהרוןפרסמן56121 ק"מ
מנחםשפיגלאחר21 ק"מ
אלישטיין42 ק"מ
סוריןשוורץרצי אורנית21 ק"מ
שלוםאוסקר52721 ק"מ
אילןזלמנסקירצי רמת הגולן 21 ק"מ
טספהון-יונהמולו42 ק"מ
אתיאביברצי קריית השרון10 ק"מ
דניאלהנועם42 ק"מ
ביאטהשחםרצי100מני21 ק"מ
דב ד״רבירן21 ק"מ
גליתפוטרמןרצי100מני21 ק"מ
אוריתטרומפר-סלע42 ק"מ
אבי שטיינברג 21 ק"מ
גביפורטנוירצים עם דרור21 ק"מ
HowardShumanרצי רעננה21 ק"מ
ראובןברון44621 ק"מ
עמירנגררצי בית רימון21 ק"מ
עדיאלזיוון42 ק"מ
נילפלדמןteamisgav10 ק"מ
יעקבשוקרון21710 ק"מ
אילןסבג72710 ק"מ
יונתןקובלRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
RichardBauer42 KM
טלגולן21 ק"מ
דניפרויד21 ק"מ
‫לאורהזינגר‬‎21 ק"מ
דגומלאכי56242 ק"מ
תמרשלסקי72610 ק"מ
אביבהלביא73121 ק"מ
SETH HAIMREICHBACH BEN HAIMמישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
לאורהלאובראתגרים10 ק"מ
ליאןאברוצקיאחר42 ק"מ
רוברטנביאליקTsaff&Go21 ק"מ
סמאימרדכי74121 ק"מ
מיכאלספיבקמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
נעמיוינרוב21 ק"מ
גבריאלמלאך21710 ק"מ
גושוגדמו21710 ק"מ
ניקולמורנו10 ק"מ
משההופמןרצי רעננה21 ק"מ
דליתלויןהפועל רצים בעבודה אל על 42 ק"מ
סינטיהאידליץהרוח השנייה10 ק"מ
HarveyBelik21 ק"מ
אביבאייך56810 ק"מ
שייוסף72721 ק"מ
בלטהברהן74142 ק"מ
ישראלפרידמן42 ק"מ
גילחיטיןללא מועדון42 ק"מ
אהודמולה 42 ק"מ
גבריסולומון21721 ק"מ
ציון דסה21 ק"מ
גשוויארקה21710 ק"מ
רוזיכהן21 ק"מ
ז'נהישראלוב72321 ק"מ
מייקאביעדRunWithMoshe42 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
ליברמןאלכס42 ק"מ
אוריפלציק35110 ק"מ
אוליביהאלפנדרי קישקהמרת"א21 ק"מ
רניפלדמן21 ק"מ
גביבר-משהאחר42 ק"מ
שלמהמוסקלנקו21710 ק"מ
דודקריכליהפועל רצים בעבודה תעשייה אווירית21 ק"מ
לאוןמורדכימקורות חבל הירדן21 ק"מ
גביזודיקTrimax42 ק"מ
מיריפרידמןרוחות הצפון21 ק"מ
סיוןהרןאחר21 ק"מ
מלךמיליחוב21710 ק"מ
ריאןפרויסמרת"א21 ק"מ
עוזידררצי אם המושבות42 ק"מ
דניאל שבחprogRUN10 ק"מ
בןחורפנקר21 ק"מ
ג'וניאליאן21 ק"מ
עידיתשבתאי21 ק"מ
ענברוינשטייןRUN4FUN21 ק"מ
שלישלוםרצי100מני42 ק"מ
גוון קנינגמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
אריקהענתבי21 ק"מ
ליאתרוטנברג21721 ק"מ
אלינורפרקש21 ק"מ
דדיעוזר54921 ק"מ
צביארנברגסוללים ים10 ק"מ
יהודהצנגר42 ק"מ
פולהוץ42 ק"מ
תמרמושיאשוילי21710 ק"מ
ליאוררוזנטלMOVE21 ק"מ
רוביקיזנרWIN תזונה ופעילות גופנית21 ק"מ
צביקהשפיררצים עם אסף לב42 ק"מ
אורןדבוסקיןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
קאריןנבותרצים עם יעל10 ק"מ
דוד דיאמונד 21 ק"מ
דמיאןגורן21 ק"מ
מוטיפלדמןללא מועדון42 ק"מ
נעמיפריימן10 ק"מ
ברוךבלוךרצי מודיעין42 ק"מ
מריוושלררצים עם אבי- באר יעקב10 ק"מ
דוד בן גרשוםהרוח השנייה42 ק"מ
MarkGranatרצי בית שמש42 ק"מ
זלמןאדלרסוללים ים21 ק"מ
פיליפברבי21 ק"מ
חייםאלבויםהרוח השנייה42 ק"מ
תמיאלקוביRUN TIME42 ק"מ
איתישפק72610 ק"מ
אלמוגעובדיה42 ק"מ
NathalieDobeli21 KM
ElaFilog42 KM
DmitryGrankin42 KM
EdwinaKeats42 KM
MichaelAltman21 ק"מ
מריםגולדשטיין 10 ק"מ
עדילב אל10 ק"מ
שיכהן73042 ק"מ
נואלגיטלמן 42 ק"מ
jonathanbass42 ק"מ
מתניהגיל44610 ק"מ
EdithGorriti42 ק"מ
גלשלהב קורן10 ק"מ
עמישפיצרRunWithMoshe21 ק"מ
franciscoballester21 ק"מ
יונתןפביןרצים עכשיו42 ק"מ
עדיליגולדנצויג2610 ק"מ
אדירצדיק42 ק"מ
עומרי גזיתZONE342 ק"מ
דור ויקטור אארזואן2610 ק"מ
מיכאלעומר10 ק"מ
אביעדשלום21 ק"מ
ענברגולדנר10 ק"מ
אליפויכטונגר YFitness42 ק"מ
כאידיוסף21 ק"מ
שנידרור10 ק"מ
אבישיקפלןלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
אבוחצרהמאיר21710 ק"מ
דור סנדרוסיEyal’s PB21 ק"מ
MohmadJbara10 ק"מ
נתנאלסעודייוחננוף10 ק"מ
ענתשאבי21 ק"מ
בןאלקיים21 ק"מ
אליעדאברהם21 ק"מ
מתןלפידות42 ק"מ
עמיתנחמהTeam Seroya42 ק"מ
עדיסבו10 ק"מ
דוד טנג'יאחר42 ק"מ
טליהקלמרו73910 ק"מ
לירןנחום21721 ק"מ
תמיראטיאס10 ק"מ
עודדיוסף42 ק"מ
AmitFeinTsaff&Go21 ק"מ
סקרסעד10 ק"מ
אביטלמרסיאנו21 ק"מ
יובלפ42 ק"מ
עדיעזר21 ק"מ
טלהראל72610 ק"מ
גל אשור21 ק"מ
אריאלפארMyFitness10 ק"מ
מיכלכהן10 ק"מ
מיטביד שלום2610 ק"מ
לירןזק21 ק"מ
שניראיינשטיין21 ק"מ
אבירם מזרחי21 ק"מ
מתןנורי10 ק"מ
DanielRajan42 ק"מ
BarryHerzog42 ק"מ
DetlefKugele42 ק"מ
Jamie AsareZiegler42 ק"מ
GiladKurnas10 ק"מ
MandyKurnas10 ק"מ
PrenDomgjoni42 ק"מ
GenHuss42 ק"מ
MichaelO sullivan42 ק"מ
GraceMacPherson42 ק"מ
NicholasTeague42 ק"מ
LizMarshall42 ק"מ
RebekahFrojmovic21 ק"מ
SergeLevine21 ק"מ
PiotrJankowski42 ק"מ
DavidSamad42 ק"מ
CoralieSchaff21 ק"מ
DuncanTurnbull21 ק"מ
DarioRawert21 ק"מ
BenedyktPospiszyl42 ק"מ
AaronSchwietz21 ק"מ
SofieBergrath21 ק"מ
JohannaWolf10 ק"מ
AlexanderFenrich42 ק"מ
Oline LoviseYksnoey42 ק"מ
Signy HendenRustlie42 ק"מ
GarySerebro42 ק"מ
DavidGross10 ק"מ
SusanGross10 ק"מ
FridaSvelander10 ק"מ
DennisPardun21 ק"מ
KristinSchlegel21 ק"מ
KarinaGaripova21 ק"מ
RomanKozeritsky21 ק"מ
ניתאישטיין72621 ק"מ
הילהכץ10 ק"מ
הילה איבגיהפועל רצים בעבודה בנק לאומי10 ק"מ
יניבקריספל33521 ק"מ
רןיונס33510 ק"מ
טלחזן33510 ק"מ
גילאלקובי33542 ק"מ
אדירלוי33521 ק"מ
דניאסרף33542 ק"מ
דרורבנדלר33521 ק"מ
דורוןשמיר33510 ק"מ
גלעדספיר33521 ק"מ
בנימיןוקנין33521 ק"מ
איתיריינגולד33521 ק"מ
איסישלומוף33521 ק"מ
טלאלעד33542 ק"מ
בשמתאורבך33510 ק"מ
נטעכסלו33510 ק"מ
שמואלפויכטונגר33521 ק"מ
שמואלבן איטא21742 ק"מ
יצחקמילשטיין42 ק"מ
אוהדבילו21 ק"מ
oritkishlanskiאתגרים10 ק"מ
אביהומרקושי לחיים10 ק"מ
מתןרוטשטיין44642 ק"מ
נבולסנס42 ק"מ
ארכאןעיז אל דין21721 ק"מ
עמיתגלילי2610 ק"מ
נאורפישמן21 ק"מ
לירוןברכה21 ק"מ
דין שמואלאלמסלרוץ איתנו 42 ק"מ
יואבשואפיאדרנלין21 ק"מ
לימורגוטפרידלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
דורקון21 ק"מ
עידןאטריFITNESS421 ק"מ
נריה כהן42 ק"מ
סיווןאור69510 ק"מ
מרואןשייח גאנם21721 ק"מ
יונתןחכם21 ק"מ
אוריה גרינשטיין10 ק"מ
איהאבנסראלדין42 ק"מ
אורטלגד אפראימובפשוט לרוץ21 ק"מ
בעזראובן21 ק"מ
RoiMilmanZONE342 ק"מ
יאירסטשבסקי21 ק"מ
אביהנח44642 ק"מ
אופקשלזינגר21 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
קריסטינהכיאלrun positive10 ק"מ
עומריקול42 ק"מ
הנאאדיאב21 ק"מ
תוםאסיסקוביץ21 ק"מ
שנייעקברצי המושבות42 ק"מ
עומרחוגיראת21710 ק"מ
‫יאירמרחביה‬‎21 ק"מ
שנירטסלר42 ק"מ
ליאורלוי55621 ק"מ
איתימירובסקיAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
סולימאןפרגתקוות10 ק"מ
ירדןרוקח21 ק"מ
בןגולדפריינד10 ק"מ
יותםאברהם2621 ק"מ
אביתרכהן10 ק"מ
עומרניטוקר10 ק"מ
נועםברונרמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
‫אוריאלאדמוני‬‎10 ק"מ
איילשלומי42 ק"מ
ואלעבד21710 ק"מ
יובלשטיינברג21 ק"מ
ברק חפרגחטן2621 ק"מ
חןכהן21 ק"מ
ElaViner21 ק"מ
אסףסלומון10 ק"מ
אלנתןשרוני21721 ק"מ
נריהנמיר21 ק"מ
איבצןמליח44621 ק"מ
רותםנהורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
ישראלאלמקייס21 ק"מ
שמואלקלטיאן42 ק"מ
קוויןאוחנה21742 ק"מ
דורפרנסה42 ק"מ
רןאלדן21 ק"מ
נעםנמרוד10 ק"מ
יובלמיור2610 ק"מ
LinoyHurwitz21 ק"מ
איתןאברמן2610 ק"מ
סאלחשאהין42 ק"מ
דולבששון42 ק"מ
יניבוויסנירצי100מני21 ק"מ
מורעורקבי2610 ק"מ
טלדניאל2610 ק"מ
חלילחליל44610 ק"מ
אשרףחליל44610 ק"מ
שחרגלזנרPardo run club21 ק"מ
אוהדרביב42 ק"מ
יקיר אלעזריEyal’s PB21 ק"מ
ראג'בסעד72321 ק"מ
סהרזיו21 ק"מ
יובלטל42 ק"מ
אילוןאהלי10 ק"מ
לירוןפבין10 ק"מ
יונתןענב21 ק"מ
KerenLawner-Gold10 ק"מ
אסףשפירארצי הסמטה10 ק"מ
קרןויסמןהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
נדבפחימהרצים עם לורנס21 ק"מ
מנוחהמאיר2621 ק"מ
ניר מרדכימועלם2610 ק"מ
סיוארעימראן21710 ק"מ
נסריןברהםהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
ענאן רעד21 ק"מ
גלכהןהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
yosefavitanRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
IdanMeir42 ק"מ
מתןשרון21 ק"מ
רעותבן נעים10 ק"מ
alonmerhavi21 ק"מ
עידןטוקייר21 ק"מ
Yotam Pessenלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
TalDahanאחר10 ק"מ
נריהסניור10 ק"מ
רוןדהן42 ק"מ
אורישמעון21 ק"מ
שייפה10 ק"מ
עדיפוליטיMOVE21 ק"מ
רועיבניטה2610 ק"מ
אוריגרינולדסוללים ים21 ק"מ
אמונהורדיהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
אוראלפרטוש44610 ק"מ
ינון יעקבפורר2610 ק"מ
LidorFrenkel42 ק"מ
עומרליברמןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
שלומימלכה44621 ק"מ
עילאיאלבז21 ק"מ
HamziSaedרןRUN42 ק"מ
טל מרודס זקסלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
יהונתןעזראמועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ
מיכאלעזראאסא טכניון חיפה10 ק"מ
איתישפיגלרצי רמה"ש10 ק"מ
טלשאולימכבי תל אביב21 ק"מ
איתן זאבשוסהיים42 ק"מ
רועירייס42 ק"מ
תומרכהן21 ק"מ
רונישירימועדון רצי תל-אביב10 ק"מ
שירדהןאחר10 ק"מ
YaelApplbaumEndure42 ק"מ
OriyaLapidotRUN4FUN42 KM
רתםאשרימעוז טריאתלון42 ק"מ
רועישלזינגרמעוז טריאתלון21 ק"מ
אברהםדייטש42 ק"מ
דרורסעיד10 ק"מ
עמיררוזנגרטן21 ק"מ
שחףמלכה21 ק"מ
זהרקורצמן10 ק"מ
אטלינועה69510 ק"מ
ענבלחדד2610 ק"מ
ענבלמצוב2610 ק"מ
טל אבדר21 ק"מ
עדיאביטל10 ק"מ
ברקטלקר42 ק"מ
נהוראעמר10 ק"מ
שקדשלוםרצי100מני10 ק"מ
עידןשכטר21 ק"מ
עמיתאבקסיס10 ק"מ
דבורהגרוס10 ק"מ
נריסצדוק42 ק"מ
אילוןשגיא21 ק"מ
רזגצל21 ק"מ
נועהקינן21 ק"מ
אבישיברונר42 ק"מ
אלמהנחמיהרצי100מני10 ק"מ
אמיתיאברהםאתגרים חיפה21 ק"מ
נועהעבודירצי רמת הגולן 10 ק"מ
דודששון74210 ק"מ
יואבשחף10 ק"מ
אליהשוהם42 ק"מ
ורודסעד21710 ק"מ
טלברק10 ק"מ
עדי ברהצבי10 ק"מ
נועה ראש 10 ק"מ
חןפוקס10 ק"מ
שליופלמרי10 ק"מ
איתןמסלו21 ק"מ
יוסף משהבכרך2621 ק"מ
JenniferAirleyרצי בית שמש21 ק"מ
אהודברגר GRC מועדון ריצה21 ק"מ
שי-לי ונדאלהM&M10 ק"מ
תומראשכנזיMalabi TRC21 ק"מ
אהובהקמלמן10 ק"מ
ראנימיעארי21 ק"מ
נווהמרגל21 ק"מ
רועיטל10 ק"מ
חסיןנעאמנה Adidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אילתזרנסט42 ק"מ
ניצןאלמגור10 ק"מ
אלימרצ'נט42 ק"מ
נעםשאול10 ק"מ
SHADRACKKEBENEI42 KM
אימריוייצמן10 ק"מ
אופקשריון42 ק"מ
כרמלביבאר10 ק"מ
נדבדלג׳ו10 ק"מ
שיפרץרצי הנדיב21 ק"מ
ניצןנרקיסteamisgav10 ק"מ
איילדרי שברו10 ק"מ
MarkusWittig10 KM
יאירשטטמן10 ק"מ
יהונתןצוררו21 ק"מ
רותםיוגב10 ק"מ
אליחישואפי10 ק"מ
עידולויןרצים קדימה21 ק"מ
נעמיבער10 ק"מ
יאירכהן10 ק"מ
עומריהלפריןFITNESS421 ק"מ
דודלויןFITNESS421 ק"מ
אריאלתנעמי10 ק"מ
רתםשטרסברגרצי רמת הגולן 21 ק"מ
אביבעטיה57642 ק"מ
מוחמד אבו יונס 10 ק"מ
ישראל שראלכהןVAG TEAM21 ק"מ
לילךשהם21 ק"מ
איתיהלוי10 ק"מ
יהודהבן יעקב10 ק"מ
ליקרבלizraelite10 ק"מ
עומרילוי21 ק"מ
אדירבן דוד21 ק"מ
ייטבברל10 ק"מ
שירכהןללא מועדון10 ק"מ
סומראבו סאלח10 ק"מ
אמלחיחיאדרנלין10 ק"מ
עשהאלרפאלי10 ק"מ
איילסגל21 ק"מ
גדעון אביעזררצים עם לורנס42 ק"מ
נתנאלאהרון74210 ק"מ
אהרןסולטן21 ק"מ
ריף וסרטילFITNESS421 ק"מ
יצחקצאנה10 ק"מ
אסףמנחםרצים עם אסף לב10 ק"מ
שריתאברהםרצי אם המושבות21 ק"מ
אלי דלל 42 ק"מ
רועיאדרי21 ק"מ
זיוחן21 ק"מ
צ.י.גלעדרותם42 ק"מ
שחףקוטנר21 ק"מ
אמירגלסZen מאמנים לחיים21 ק"מ
אריקפפרלרוץ עם פיני21 ק"מ
איתיאמיר10 ק"מ
יונתןפלדשטרן21 ק"מ
רענןגנאורXtrim21 ק"מ
דניאלחזיזה10 ק"מ
יאיר נהר שלוםגולדמן21 ק"מ
יצחקכהן10 ק"מ
יעקבצדיק42 ק"מ
יובלדניאליizraelite10 ק"מ
אילןבררצי המושבות21 ק"מ
שהדבשארהM&M10 ק"מ
יהודהאודס10 ק"מ
יונתןזרקון10 ק"מ
ליאלכהן74210 ק"מ
דניאלרודויאלתרמנס21 ק"מ
דרורבירנבך10 ק"מ
אליהופולק74210 ק"מ
שירהבנקר10 ק"מ
ליהיאפרגמניקוב10 ק"מ
מיכלפלג10 ק"מ
מואמןבשארה10 ק"מ
אפקקליימן21710 ק"מ
אביתרשטרסברגרצי רמת הגולן 10 ק"מ
נועםרז21 ק"מ
אביבפרנק10 ק"מ
אוריליסטמן10 ק"מ
אריאלכהן10 ק"מ
רווהרקנטי10 ק"מ
אביתרזהר10 ק"מ
יניבברקן10 ק"מ
אגםמנחם74210 ק"מ
יצחקבן גיגי21 ק"מ
RaymondSteenvoorden21 KM
גיאארושס42 ק"מ
אלעדקריסיURIKAN10 ק"מ
ינאירוטברטתל אביב 10021 ק"מ
איתימורד10 ק"מ
אלהדקל10 ק"מ
נדבכהן21710 ק"מ
טלקריטי10 ק"מ
נדב ישיאלכסנדראבא פגום- רצים ביחד21 ק"מ
יובלבינדר10 ק"מ
איתימרקל10 ק"מ
איתיאסטרחן21 ק"מ
עמיתרייזמן42 ק"מ
לימורהקרAN Runners21 ק"מ
מנישחקרצי100מני42 ק"מ
דוידייחזקאל42 ק"מ
שריתרוטשילד21 ק"מ
אורןזפרני74621 ק"מ
עידןמזרחידPipman Team42 ק"מ
שירהוורצלRunWithMoshe21 ק"מ
לירןעמבר55821 ק"מ
שוקימן21 ק"מ
מתןבשן10 ק"מ
אלוןהרמן42 ק"מ
רועיסיתאלכיל21721 ק"מ
שוןצ'רניש10 ק"מ
משהזיני55621 ק"מ
גלקורן42 ק"מ
יהודהנאומבורגהרוח השנייה42 ק"מ
ארזזדה 21 ק"מ
ירדןבחרשי לחיים10 ק"מ
אלינורברגר פלטניקוב21 ק"מ
יוסףטובולסקי10 ק"מ
מיכל מיכל טולדנו10 ק"מ
ציפידנינותל אביב 10042 ק"מ
אורןכהן35142 ק"מ
דוד חילוי10 ק"מ
רגאקיס21721 ק"מ
רחלרוזנבלויש לי כנפיים42 ק"מ
אורלבישי10 ק"מ
אשרפרוכטר42 ק"מ
שלומי אלימלךE-sports42 ק"מ
נאורשימול42 ק"מ
מאירפרקשפשוט לרוץ21 ק"מ
עידןקלמרו21 ק"מ
רותיםמעוז טריאתלון42 ק"מ
איתיאלבארי10 ק"מ
שגיאפרידמן 10 ק"מ
גלקלמר42 ק"מ
ניראוןחשאי GRC מועדון ריצה21 ק"מ
סיגליתעקרירצי גבעתיים21 ק"מ
מיכלרונן21710 ק"מ
אפריםאורן42 ק"מ
אלוןגלmorfit 21 ק"מ
צביכהן21 ק"מ
רוניקדםRUN4FUN42 ק"מ
תניברופארצי100מני10 ק"מ
אורןשריגרצי המושבות42 ק"מ
אלברטפנחס10 ק"מ
ארזבוגדנובסקי21 ק"מ
רפיאיילוןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ
ישיאטיאס10 ק"מ
אבנרששוןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
הדסלואנץ42 ק"מ
דורוןמאירוביץEzeRun21 ק"מ
אילאופיר42 ק"מ
מוטיכהן10 ק"מ
אליהואילן21742 ק"מ
OrlyLorberboym21 ק"מ
גיאהרמולין21 ק"מ
אילתסגל10 ק"מ
ורד חכםרצים עם לורנס10 ק"מ
‫אהרוןנתן‬‎הרוח השנייה21 ק"מ
רחלדהןרצי100מני21 ק"מ
גבריאלזריהןTsaff&Go21 ק"מ
עופרשרגאירצי100מני21 ק"מ
ורדשפיראNITRO21 ק"מ
שמעוןשכטרTsaff&Go21 ק"מ
רמידויטשM&M21 ק"מ
שלומיהרושרצי אם המושבות21 ק"מ
NatiManos10 ק"מ
מריגבעAxl active21 ק"מ
דודסונינומועדון ארוחת הבוקר ירושלים21 ק"מ
yorameliashar21 ק"מ
נחוםבן משה21742 ק"מ
כוכבהאליהBgym runners21 ק"מ
עדנהבר10 ק"מ
אביהורוביץ42 ק"מ
דרוררונן21710 ק"מ
דניאברמוביץרצי גבעתיים21 ק"מ
איציקיניבRUN4FUN42 ק"מ
ליאורשגברצי נס-ציונה21 ק"מ
רונימורןMOVE21 ק"מ
גדפרץרצי100מני10 ק"מ
טלתמיר21 ק"מ
ירוןונטורהכוכב יאיר42 ק"מ
סיגליגאלי10 ק"מ
ניסיםחובבrun-אופן42 ק"מ
עפרשלמוןתל אביב 10021 ק"מ
יאיררמאן21 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים21 ק"מ
רויטלכהןרצי100מני10 ק"מ
טלאלוןRun4it 42 ק"מ
שיזריהן שי לחיים42 ק"מ
מרבמרקמןTsaff&Go10 ק"מ
דניסלעיMyFitness21 ק"מ
אתיאיינרהרוח השנייה21 ק"מ
שמואלגלינוירBgym runners21 ק"מ
גליתברוקמאיירprogRUN21 ק"מ
סערפוגל21 ק"מ
פזיתפלכסר21 ק"מ
אילןעדןלרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
חגיסידס42 ק"מ
תמידינטיZONE342 ק"מ
אמנוןלנדמן42 ק"מ
יחיאלבאומל42 ק"מ
ארזצברי21 ק"מ
יוסףמזרחי56142 ק"מ
יורםאיינרהרוח השנייה10 ק"מ
סערפזרצי המושבות42 ק"מ
Yves MariePlard42 ק"מ
נירוילף21 ק"מ
שינמני21710 ק"מ
מיכלברק10 ק"מ
לירוןגסולZONE342 ק"מ
גלינדיר10 ק"מ
ירחירפיHapeleg21 ק"מ
יצחקלויRunGate21 ק"מ
אוריתקוריאל42 ק"מ
רןשמואליRUN4FUN42 ק"מ
טלירושלמי10 ק"מ
אילנהשרון-יהב56110 ק"מ
אביחסוןORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
גלמרוםאחר21 ק"מ
יורם רז ארגמן 10 ק"מ
מיכלפזרצי המושבות42 ק"מ
NikitaKay10 ק"מ
רמי ימיני42 ק"מ
אבי גוזלןGO GO GO 21 ק"מ
אפילויUP RUNNING TEAM21 ק"מ
יהונתן משולם רצי100מני10 ק"מ
משהאזובל21 ק"מ
יעקבעבוהאלופים של יגאל 42 ק"מ
‫כנרתרייניץ‬‎10 ק"מ
רחלישם טובBgym runners21 ק"מ
משהשגיאTsaff&Go21 ק"מ
ירוןעברון21 ק"מ
אליסודרי21 ק"מ
יורםהורדן42 ק"מ
AmitLevinson42 ק"מ
שרונהקסלרקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
עודדאילותתל אביב 10010 ק"מ
בנירענןRin2Run21 ק"מ
אסףקלויזנר21 ק"מ
ישראלבטלהייםרצי100מני10 ק"מ
אנדרומוריסרצי המושבות21 ק"מ
מוטיהדר42 ק"מ
מוטינחוםמרת"א42 ק"מ
רחליאופיר10 ק"מ
אליהולוי21721 ק"מ
איטחיצחק21710 ק"מ
LorraineSkupsky10 ק"מ
יפתחגורדוני-לביא42 ק"מ
שאוליסלעMOVE42 ק"מ
גדסתיוM&M42 ק"מ
משהכרמון21 ק"מ
ענת שמעונירצי המושבות42 ק"מ
גדי הרניק10 ק"מ
דורוןפלג10 ק"מ
עיריתשפיגלמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
גילמנשהג'ינספורט21 ק"מ
נועםחרמוניTsaff&Go42 ק"מ
עפרבן-אריTsaff&Go42 ק"מ
שמואלעדי42 ק"מ
LeonardMasango42 ק"מ
שישיפמןTrimax42 ק"מ
רונןארד42 ק"מ
אזולאיקובי21721 ק"מ
יגאלפורטל42 ק"מ
נאוהרואהרצי המושבות42 ק"מ
גלשטרית21 ק"מ
אילןבוגר10 ק"מ
סיגל חכיםרצי100מני10 ק"מ
סמדראזולאי10 ק"מ
דרורסגללוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
דורוןסלעהפועל עמק האושר21 ק"מ
צור בן יעקב10 ק"מ
יותםכהן42 ק"מ
ברקצביגאלאווי21 ק"מ
שמואלקולי10 ק"מ
הדרלנדסמן54921 ק"מ
שמואלפחימה42 ק"מ
שלומיכהן21 ק"מ
רחלי בנימין 10 ק"מ
רפישטרסברג42 ק"מ
הראלהפריזוסTsaff&Go21 ק"מ
ענתואן דה זנדה10 ק"מ
דליהטננבאוםרצי המושבות21 ק"מ
ליאורבר-דוד21 ק"מ
שלומישחף54621 ק"מ
אילנהסלבול73110 ק"מ
עידוןשביטרצי המושבות42 ק"מ
יעליניבRUN4FUN21 ק"מ
אילן עינב 21 ק"מ
ירוןגרינברג21 ק"מ
רונןאגסי42 ק"מ
ציוןמועלםרצי גבעתיים21 ק"מ
רותיאלפרוביץRin2Run10 ק"מ
בועזכץ21 ק"מ
שירצאביEyal’s PB42 ק"מ
דבשוורץמועדון רצי תל-אביב21 ק"מ
טליסרי21 ק"מ
לילךמליניאקרצי המושבות21 ק"מ
אמירביזןHapeleg21 ק"מ
ErezDovrat GRC מועדון ריצה21 ק"מ
רינתברקאינטרוואל10 ק"מ
טירנהדהןרצי100מני10 ק"מ
פזאקשטין21 ק"מ
יפעתמנצ׳יק21 ק"מ
הילהכץ21 ק"מ
סמדררופאלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
ענתמאירAnatomic42 ק"מ
אילןהאמל42 ק"מ
רונןיניב74542 ק"מ
קוביבלייך72742 ק"מ
עזיחיון21 ק"מ
אבימרוםDAN4RUN21 ק"מ
יונתיבור10 ק"מ
מנחםסגלרצי100מני10 ק"מ
איריסיסלוביץ איריסFITNESS410 ק"מ
רוניתמזרחיRunningmania10 ק"מ
גיוראאבן צורהחברים של שניאור42 ק"מ
שלמהאנגליסטרBgym runners10 ק"מ
ניררודמןTsaff&Go42 ק"מ
נתןפינרמן21721 ק"מ
איריס קריא10 ק"מ
גילתלויןM&M21 ק"מ
ירוןנאור10 ק"מ
דרורצורXtrim21 ק"מ
נתליהלף21 ק"מ
שרונההרואה21 ק"מ
זהריתאלימלךמועדון רצי דרור21 ק"מ
יובלהלרPipman Team42 ק"מ
נירקליין21 ק"מ
גבריאלגינתיוחננוף42 ק"מ
מוסאתחאוכו21 ק"מ
אמאלזידאן52610 ק"מ
אורימוסטקי21 ק"מ
יחיאלקרשניקרMAGIC RUNNERS21 ק"מ
שוליכהןTsaff&Go21 ק"מ
אלית כץ21 ק"מ
זיושצרנסקי42 ק"מ
מנשהשערי21710 ק"מ
אריהבן שבת 21 ק"מ
רוני אהרוןכהן42 ק"מ
שחראורןאלתרמנס10 ק"מ
עופרלנקרי21 ק"מ
חניוינטרובE-sports21 ק"מ
‫כנרתטל מאיר‬‎רצים עם אסף לב21 ק"מ
גליאייביNITRO21 ק"מ
דרורזהבירצי100מני10 ק"מ
שיעוזרייוחננוף21 ק"מ
אביעדשנירצי רעננה21 ק"מ
ראםגרייבר42 ק"מ
נירמנורפנו דרך42 ק"מ
שירליורד10 ק"מ
אביפל (פנו)קוטרפנו דרך42 ק"מ
יוסירוזנגרטן21 ק"מ
הרריטירן21721 ק"מ
משהרוזנברגרצי הוד השרון21 ק"מ
חייםאייזM&M42 ק"מ
דניבניטה21 ק"מ
רוחהטנצמן הפולנייהרצי קריית השרון21 ק"מ
michayaish42 ק"מ
אביסויסהRUN4FUN42 ק"מ
דבורהקלייןהרוח השנייה42 ק"מ
נעמהרונן73821 ק"מ
זיופלגרצי המושבות21 ק"מ
ליאורפזמרת"א21 ק"מ
רונןתדהרRUN4FUN21 ק"מ
שלמהכהןרצים עם לורנס21 ק"מ
שיציוני42 ק"מ
חןפרץרצי הנדיב21 ק"מ
עצמוןליזמי42 ק"מ
ישיאבירם21 ק"מ
אילןדיין21710 ק"מ
DanielaCohenאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
עופרבן שימולUP RUNNING TEAM21 ק"מ
מירי אופיר10 ק"מ
הראלאברךלרוץ רחוק עם שחר שלו21 ק"מ
ליאתטל21 ק"מ
שריגבאי פינדקM&M21 ק"מ
שלמהצלישר56121 ק"מ
ליאורגולדין72210 ק"מ
אביאליהו42 ק"מ
רונן שחר 42 ק"מ
אילןבלאיש שאק שאק42 ק"מ
איתןאוחנהרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
איתןתגר42 ק"מ
ורדמינצרפנו דרך21 ק"מ
רחמיםאורנה74110 ק"מ
גילחכם10 ק"מ
עפרלניר21 ק"מ
הילהפורת פלגרצי המושבות21 ק"מ
אמסלםיחיאל21721 ק"מ
שמעוןאזולאילוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
אלימוסקוביץרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אביבן חמוM&M21 ק"מ
OritRaananRin2Run21 ק"מ
שיטורג'מןג'ינספורט21 ק"מ
יוסינוקריאןאחר21 ק"מ
דייןבר42 ק"מ
נדב רפאלפרנסה21 ק"מ
ריבי יעקברצי100מני10 ק"מ
ShaiMarcu21 ק"מ
חגיזיוMOVE21 ק"מ
יצחקאזולאי10 ק"מ
אילוןאוקו21 ק"מ
עופרבררצים קדימה21 ק"מ
סיגלגיל56210 ק"מ
אילן יעקבבן חמוג'ינספורט21 ק"מ
דורון מילר42 ק"מ
לימורשחף21 ק"מ
רחמיםאדוני10 ק"מ
יוסףסמון21710 ק"מ
יוחאילנקרי21742 ק"מ
עופרהאדוני10 ק"מ
צורבשיריאדרנלין21 ק"מ
אביטלשיפמןTrimax21 ק"מ
שריתמלמדרצי100מני10 ק"מ
אפייום-טובלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
אביקוניסDANI RUN21 ק"מ
עובדיהכורש44621 ק"מ
שרון סרוררצי המושבות21 ק"מ
חנן פילוסוףאיילות - תל אביב21 ק"מ
מיכלשיריון54910 ק"מ
גיאבלומברג55842 ק"מ
שרוןעמרם21 ק"מ
חזיסנדורירצי100מני21 ק"מ
יגאלאבל21 ק"מ
אמיררבינוביץ'21 ק"מ
חגיזך21 ק"מ
יגאלנחום21 ק"מ
איריסאלפמון21710 ק"מ
שלמה סמיאדרילרוץ איתנו 21 ק"מ
יואלדגן42 ק"מ
אושריזהרmyway10 ק"מ
פנינהציוןהכל בראש42 ק"מ
פנינהבנג'ירצי100מני21 ק"מ
אמיתישדה21 ק"מ
פיניאוסט42 ק"מ
סמדרלויןNRSPIRIT21 ק"מ
דודמור יוסף21710 ק"מ
רחליגילרצי המושבות42 ק"מ
בועזאופיר21 ק"מ
יצחקבן אבי42 ק"מ
יניבאנגל42 ק"מ
מיכלקלדסרצי אם המושבות21 ק"מ
GilFainshtein21 ק"מ
אוריפריזר21 ק"מ
Talharrisמועדון רצי דרור21 ק"מ
עוזיאהרן21710 ק"מ
עינבבר-נס73921 ק"מ
גיאבר10 ק"מ
HeiniKoukkari42 ק"מ
רוןבן סהל21 ק"מ
KatzoverYoniאחר42 ק"מ
דןסדןDan's Runners21 ק"מ
שרוןעזריאל21 ק"מ
לימורגבע21 ק"מ
אפיצור42 ק"מ
אוריגרסימועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
שושרוס10 ק"מ
יאירבן סימון21710 ק"מ
סיגלאלמלם10 ק"מ
עמיגריבה21 ק"מ
אליפרנקוTsaff&Go21 ק"מ
שריתלידאניRun4it21 ק"מ
זוהרירון21 ק"מ
דוריירוןרצי השפלה21 ק"מ
itzhakasulinTri2All10 ק"מ
ערןרוטר21 ק"מ
ירוןבנג'ירצי100מני21 ק"מ
גיאקנדהתל אביב 10021 ק"מ
הדסחסון21 ק"מ
רוניתבן פורת10 ק"מ
ירוןצור56110 ק"מ
עינבבשיריאדרנלין10 ק"מ
אוריעשתTsaff&Go10 ק"מ
אביקמינסקיZONE342 ק"מ
צביקהגיל56210 ק"מ
דורוןשלמון10 ק"מ
פלטישורץ21 ק"מ
נחמהאורןM&M21 ק"מ
זאבשביט21 ק"מ
אילןלישה21 ק"מ
שרוןארגיל42 ק"מ
צאלהפרייברג-שנער73910 ק"מ
אביטבחmoda running ראש העין 42 ק"מ
חגימלצרהרוח השנייה42 ק"מ
איליגן21721 ק"מ
יעלבר-דוד10 ק"מ
בן סימוןמשה56742 ק"מ
לביאדורון21721 ק"מ
חגיבנימין72721 ק"מ
‫יעלסמלוי‬‎10 ק"מ
ערןצ'רני21 ק"מ
עמישולמן42 ק"מ
אמירווקסTsaff&Go21 ק"מ
ליאורצפריר56942 ק"מ
סיגלהוברשטללא מועדון10 ק"מ
ברקברביאחר21 ק"מ
סיגלסרוסי10 ק"מ
שלוםרוזנברגRunningmania21 ק"מ
ענתפרץרצי הנדיב21 ק"מ
דותןאסטרחן42 ק"מ
יורםשגיא72210 ק"מ
חגיענבי21 ק"מ
שלמהשרף21 ק"מ
רותםאלטמן10 ק"מ
דורוןאביגדורי42 ק"מ
אורליארגיל21 ק"מ
שריעילם44621 ק"מ
חנןטננבאוםרצי המושבות42 ק"מ
יובלקצבורגM&M21 ק"מ
אופירדקלתל אביב 10042 ק"מ
שיבובקRUN4FUN21 ק"מ
תמירפרנקל42 ק"מ
דפנהקולי10 ק"מ
יצחקירוןליאור מהלל קבוצות ריצה10 ק"מ
גילנדל10 ק"מ
שלמהפינטואחר21 ק"מ
איביאבידן42 ק"מ
אלילסרי21 ק"מ
יוסיגרינס42 ק"מ
יגאלסודרי21 ק"מ
סיגלחורש בן-ארימועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
חןברגרTsaff&Go21 ק"מ
אופירמרציאנו42 ק"מ
עמיתשוחטBgym runners21 ק"מ
ronengoldinמועדון רצי דרור42 ק"מ
אוחיוןחנן42 ק"מ
שונטלאסולין10 ק"מ
רימונהנסGolan Active Runners10 ק"מ
אילןגמליאל21 ק"מ
מזליעישרצי קריית השרון21 ק"מ
GalitAshkenazi21 ק"מ
חניעבדת56810 ק"מ
יוסיבוריס10 ק"מ
SigalTepperNITRO10 ק"מ
שרוןפלגתל אביב 10021 ק"מ
אלוןגולן52721 ק"מ
ג'קי סווידי 42 ק"מ
יפיתכהן21 ק"מ
רונןששוןFITNESS410 ק"מ
מוטיהופריכטרRun like Nili42 ק"מ
שיאהרוןTrimax21 ק"מ
קוביגטניו10 ק"מ
יפעתאלפיAnatomic21 ק"מ
אליפורמג'ו42 ק"מ
רונןעזוריM&M42 ק"מ
אילןדרורי56942 ק"מ
אודיפיין42 ק"מ
שמוליקרגבID - Running21 ק"מ
אווהענבר שדה10 ק"מ
רמיבובליל21721 ק"מ
תומרבסקינד21 ק"מ
גוןארסט21 ק"מ
אמירקומאאחר42 ק"מ
יפיתוולפסון21 ק"מ
יוסיעזריRUN4FUN42 ק"מ
גילעז ארי42 ק"מ
יואבשמעוןYFitness42 ק"מ
ניסיםפיניש10 ק"מ
אמיתיגיסרמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
דוריתביטוןרצי אם המושבות21 ק"מ
אילבן שימול21710 ק"מ
אלעדואנונו21710 ק"מ
ליאורפריג'ה42 ק"מ
יעלבן טובהפועל עמק האושר21 ק"מ
שאולבזקRun4it21 ק"מ
kfirshelach42 ק"מ
ליאוריובלGolan Active Runners21 ק"מ
אילןלינדררצי גבעתיים10 ק"מ
ניליליפשיץEzeRun21 ק"מ
אתיקלפפישהבוז'וליסטים21 ק"מ
דורילבקוביץ רצי המושבות42 ק"מ
מאירלוי42 ק"מ
איילגליקסררצי הוד השרון21 ק"מ
עדיחיון21 ק"מ
RonenPeledמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
שראליעקבי42 ק"מ
רוניפינסקר10 ק"מ
חגיפנקר21721 ק"מ
יהורםחנוכי21 ק"מ
נעםבורנשטייןרוחות הצפון21 ק"מ
שריתכרמלרצים עם אסף לב42 ק"מ
יהודה שחם21 ק"מ
יניבשחם42 ק"מ
ארזגנתירוחות הצפון21 ק"מ
גיאברעם42 ק"מ
יוסיבן זקן21 ק"מ
דקלאבי21710 ק"מ
סיגללוי ארושס42 ק"מ
שריףבדר21 ק"מ
עופרנתיב10 ק"מ
oferopenhaim21 ק"מ
SagiGootmanTsaff&Go42 ק"מ
אביעזריה42 ק"מ
אסףטויב21 ק"מ
דורוןאגמון21 ק"מ
גרילוינסקיXtrim21 ק"מ
גליתרזיאל קיסוס21 ק"מ
טימורלוי73721 ק"מ
שלוחזןTsaff&Go42 ק"מ
שיפינס10 ק"מ
צפרירגולןTsaff&Go10 ק"מ
ORITYOAV10 ק"מ
שרוןאברך שזיפירצי הוד השרון21 ק"מ
DoronWissel42 ק"מ
אלעדוינשטיןרצים עכשיו21 ק"מ
גלקליין21 ק"מ
אילסגל21 ק"מ
רוןיוספיאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
אלוןאלפרוביץRin2Run21 ק"מ
שמוליקקאופמן42 ק"מ
שרוןגרינברגEyal’s PB42 ק"מ
תומרקיפניסBeatRun21 ק"מ
גליתיוספיאיתקה - לגעת בחיים10 ק"מ
שרוןדורון21 ק"מ
עדוסמילנסקי56810 ק"מ
קוביקציר42 ק"מ
סמדרקדוש21 ק"מ
שחרגרונר 21 ק"מ
ג'וקרפ42 ק"מ
ירוןקרקליס21721 ק"מ
צחיברוך21 ק"מ
גיאלרנררצי קריית השרון42 ק"מ
דנהאמיתיגאלווי ישראל21 ק"מ
ראובנה דיין42 ק"מ
רונןשמעוני21 ק"מ
מאירזךרצי אם המושבות21 ק"מ
דוריקרן21 ק"מ
תמרשיפמןTeam ultra21 ק"מ
‪MenyDolev‬‏42 ק"מ
רןיצחקי21 ק"מ
יוחאיאזולאי21721 ק"מ
רונןכהןהרוח השנייה42 ק"מ
יעלאבוEzeRun21 ק"מ
יעלשטרןאדרנלין10 ק"מ
איריסגורלניק42 ק"מ
שאולמזור21 ק"מ
דודבן חיים73710 ק"מ
אביאלעופר42 ק"מ
אורליבן סימון21710 ק"מ
מיכאלבן שטרית42 ק"מ
גלעדאמסלם21 ק"מ
עמוסשביט42 ק"מ
שלומי ורדינון 10 ק"מ
ענתפרץ10 ק"מ
תמיאלזנר דודג'ינספורט21 ק"מ
גיגיאמיר56710 ק"מ
אריאלמזור42 ק"מ
רםלשנובולסקי42 ק"מ
אודיענתבי42 ק"מ
משהבדראתגרים חיפה10 ק"מ
דרורסובלמן21721 ק"מ
צפריתשלמה21710 ק"מ
לירז בן שטרית כ"ץ Bgym runners21 ק"מ
אביעדכספיVAG TEAM21 ק"מ
ענבל צפריר42 ק"מ
גילהטדירצי אם המושבות42 ק"מ
דוריתכהןClub 22621 ק"מ
דנהמזרחירצים עם אסף לב21 ק"מ
מליבר10 ק"מ
אתיבן ישי ברבוןRunWithMoshe21 ק"מ
אלוןיעקב72321 ק"מ
קרןיעקובסוןפנו דרך42 ק"מ
רונןברNITRO21 ק"מ
משה חיאלי21710 ק"מ
אתיעקירב74310 ק"מ
אלהשלומי42 ק"מ
אורליפולט10 ק"מ
אילייכריסיRin2Run21 ק"מ
איתןחטואל21721 ק"מ
אבימשש42 ק"מ
גלהאובנשטוקרצים עכשיו21 ק"מ
רביבטלמורעמק חפר42 ק"מ
עידיתאמיר21 ק"מ
נעמיבניטה21 ק"מ
אסףיוסף21 ק"מ
טלבר טור לרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
יעלהרוש72610 ק"מ
עדימישל21742 ק"מ
מירב צבאן21 ק"מ
meravgabaymore-run10 ק"מ
אביצידון21721 ק"מ
טליתאניZen מאמנים לחיים21 ק"מ
איילבן סימון21 ק"מ
טלפדאלרצי המושבות42 ק"מ
עינבצבירןטל כרמל10 ק"מ
לילךמידןרצי המושבות42 ק"מ
הללזלצמן42 ק"מ
אבידןאילן21721 ק"מ
שימיקרן10 ק"מ
נגהפריאלרצים עם לורנס42 ק"מ
רועיפסטרנק42 ק"מ
ראובןקורם42 ק"מ
אורלישטרןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
ורדבנסמןרצים עם לורנס21 ק"מ
ממיסופר10 ק"מ
שרהכהןFITNESS442 ק"מ
אשרהתבור21 ק"מ
עינתנגר21 ק"מ
שרונה שלו מאייראדרנלין42 ק"מ
שיגלינויר פלד72542 ק"מ
ענתשטרנברגCrosbie Crew10 ק"מ
נאוריחגית74142 ק"מ
דודשלינגבאום42 ק"מ
אביביתבונצל פרקש21 ק"מ
איילבקאל21 ק"מ
רונןאוחנה42 ק"מ
אביבן-שבת21 ק"מ
שיבית הלוימועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
יואבפרידמןתל אביב 10010 ק"מ
זוהרהל - פריתל אביב 10021 ק"מ
עינבבלוקה21 ק"מ
אוריביגמן42 ק"מ
דנהסיקסיק10 ק"מ
אורןיצחקיאןלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
יעל טבת 21 ק"מ
רןבנדרBeatRun42 ק"מ
הילה כהןאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
גליתבירנבוים-נבון73142 ק"מ
אריאלבנאריE-sports21 ק"מ
דבירקוטר21710 ק"מ
אליחיגוטמן42 ק"מ
איתישחר21 ק"מ
יגאלאלון21710 ק"מ
אלקוביאילן21710 ק"מ
נמרודבכור21710 ק"מ
ארזגסר42 ק"מ
גולןשץ21 ק"מ
עידואלעד21 ק"מ
אילןשפיר21 ק"מ
מירבעובדיהמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
אבידןטרבלסי21 ק"מ
רונןישקהרצים מלנדוור21 ק"מ
אביביתכהןUrban place 21 ק"מ
גיאקריפלד35121 ק"מ
דוד אוחנה42 ק"מ
eyalbenisti42 ק"מ
גידיאביברצי אם המושבות42 ק"מ
עמיתקליין42 ק"מ
שימשהCrosbie Crew42 ק"מ
AVIGUYDAYANרצים בכיף עם יעלי21 ק"מ
גילירול21 ק"מ
IditShlingbaum42 ק"מ
כלניתתורג'מןAxl active10 ק"מ
עמיעקב72642 ק"מ
אילשטרומאיר42 ק"מ
אליאשכנזי21 ק"מ
BoazGazit21 ק"מ
יניבגרבוביץיוחננוף42 ק"מ
גילסדובניק10 ק"מ
יעלקטלן21 ק"מ
יורהברק21 ק"מ
ItayMacovskiבית הלוחם חיפה10 ק"מ
לילךאלקבץ GRC מועדון ריצה10 ק"מ
איתיהנדלסמן21721 ק"מ
עמוסעוזלצאת מהכורסא10 ק"מ
דודפוטוב21 ק"מ
מיכלאדינגררצים בעמק10 ק"מ
מיכלאור21 ק"מ
חגינבוןמרת"א42 ק"מ
אילןאלגאלי56910 ק"מ
איתישוורץ GRC מועדון ריצה21 ק"מ
משהורון21 ק"מ
שירןשמשי42 ק"מ
יובלקריב21 ק"מ
ערןסגל42 ק"מ
ארזבוארון 42 ק"מ
איילחברוני21 ק"מ
מיכהריקליןרצים עם לורנס21 ק"מ
TamarKariv21 ק"מ
SivanKariv21 ק"מ
דיאנהעידוM&M10 ק"מ
EffiOfer42 ק"מ
ליאור זך מאור ZONE321 ק"מ
אוהדשריד21 ק"מ
אפרתמרגליתמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
איתןשטרסברגרצי רמת הגולן 21 ק"מ
דודקניזו42 ק"מ
יאיררובינשטיין21 ק"מ
פנינהברזאני21 ק"מ
סיבוניקטי10 ק"מ
הדרמאור10 ק"מ
רוניתאבואחר42 ק"מ
סערפרדי42 ק"מ
עדירוסוAxl active21 ק"מ
סיגלדהן10 ק"מ
שארהצור21 ק"מ
מיקימוסקו21 ק"מ
עמימערתי 10 ק"מ
אופיראליעזאתלטי לידר ירושלים21 ק"מ
אליאליהRunWithMoshe42 ק"מ
אבי בן שימול42 ק"מ
שלום שירוזן73721 ק"מ
משהטמירמרת"א21 ק"מ
יאירשני21 ק"מ
אופירפרמוןשי לחיים42 ק"מ
עדיארבללוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
גורמיינצר21 ק"מ
גולןענבר21 ק"מ
דודנחוםאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
אלדדרינגל21 ק"מ
ורדתורג׳מן42 ק"מ
עדושומרהרוח השנייה42 ק"מ
דניאלאזולאי42 ק"מ
גדעוןתמררצי רמה"ש21 ק"מ
גיאישראלי42 ק"מ
הדסדוידסון42 ק"מ
זוהרגרשטייןRun4it 42 ק"מ
ארזברגר21 ק"מ
יפעתגולדמן21 ק"מ
נעםמרקוביץ73921 ק"מ
סיגלקפלן כהןמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
שרוןעשור42 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
אריאלשגיאלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אורןשילר ג'ינספורט21 ק"מ
בלוםיניב56710 ק"מ
מירבסרוררצים עם לורנס10 ק"מ
חגיתאשדBgym runners21 ק"מ
עידיתפייל42 ק"מ
בריפלאח10 ק"מ
עופרפינקלמן21 ק"מ
עמיחיפז21 ק"מ
שלומיתאופנשטייןXtrim21 ק"מ
אלרןאביררצי אם המושבות42 ק"מ
עודדשושןNITRO21 ק"מ
יצחקמזרחי10 ק"מ
אורןפליישררצי המושבות21 ק"מ
חייםמנחםמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
לימור פורטל10 ק"מ
רויתגלזר21 ק"מ
אמירגדיש42 ק"מ
שירהמאק ריזמוביץ42 ק"מ
אליעזרקורצויילRunWithMoshe42 ק"מ
נחוםקדם42 ק"מ
שישגב21 ק"מ
גיאגלנצרE-sports21 ק"מ
talcarmelטל כרמל42 ק"מ
מיכלאברהם חלק52710 ק"מ
תמירלוי42 ק"מ
דרוראלימלך21 ק"מ
צחיבייליס56921 ק"מ
בן חמויגאל74121 ק"מ
אוריאנוךרצים עם יעל10 ק"מ
מיכלמאיוסט21 ק"מ
סלואעראידה21 ק"מ
MartinKnell42 KM
SamiSalah רןRUN21 ק"מ
דיאבגדיר42 ק"מ
ספואןמדאח21721 ק"מ
מאירחיים10 ק"מ
דןבר דב10 ק"מ
דינהנבואניfit life10 ק"מ
נעמאןשנאן21742 ק"מ
SharonStamberger Esztl21 KM
מילאדנאסר21721 ק"מ
חמודאבו חיה21721 ק"מ
חריססעוד74121 ק"מ
manarmatar21 ק"מ
שאדיחטיב10 ק"מ
אחסאןהנו10 ק"מ
טליחזקאלTsaff&Go42 ק"מ
גדיאל לוי21 ק"מ
דבירבן גידה72610 ק"מ
ניצןהראל21 ק"מ
ערןגוליRUN4FUN21 ק"מ
משהפסל42 ק"מ
חכיםעזאם21710 ק"מ
משה פרץרוחות הצפון42 ק"מ
שראלסבגריל-טיימינג42 ק"מ
איילמילר10 ק"מ
יחיעםשרלו74210 ק"מ
איתםטובול21 ק"מ
ליזה חיימוביץ run-אופן42 ק"מ
מרקלי10 ק"מ
ישעיהוגפני10 ק"מ
‫יהודה בנךרצים עם יעל21 ק"מ
יחיא.זקיכהן10 ק"מ
אהרוןדהן42 ק"מ
אבנרכהןבית הלוחם חיפה42 ק"מ
איתידפנהPipman Team42 ק"מ
עופררוביןאחר21 ק"מ
עדידרדיקמןרצי הוד השרון21 ק"מ
ירוןשטיין21 ק"מ
דורוןשגיאמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
שליאשכנזיMalabi TRC10 ק"מ
שרוןמעוזמעוז טריאתלון42 ק"מ
יורןקהןMyFitness21 ק"מ
קובידקטרRunWithMoshe21 ק"מ
ערןשטרן42 ק"מ
פלדמזוררצי100מני21 ק"מ
איילקוטנר21 ק"מ
גלאלתררצים בירוקה21 ק"מ
גליתלוי פרהומה21 ק"מ
טלגלבוערצי המושבות42 ק"מ
זיושפירא10 ק"מ
סאסיפוקס21 ק"מ
רועיארליך21 ק"מ
ניסיםאזולאיTsaff&Go21 ק"מ
אילוןארגובTsaff&Go42 ק"מ
אסףרדיע72710 ק"מ
יריבניבהשגים42 ק"מ
ליאתספירוללא מועדון10 ק"מ
יעלהאשכנזי10 ק"מ
מאימרקוביץרצי המושבות42 ק"מ
שלוםדדוןRunning views21 ק"מ
בעזקלייןRUN4FUN21 ק"מ
יניבחמו21721 ק"מ
לימורנאור10 ק"מ
עידו מאורי NITRO42 ק"מ
ורדישולהXtrim21 ק"מ
נוריתיהב10 ק"מ
גלעדבוקר10 ק"מ
שרוןלנקרי10 ק"מ
אליכהן עמשאלתרמנס10 ק"מ
אילן קונפורטי10 ק"מ
רויתמועלם10 ק"מ
זהרבהריVAG TEAM21 ק"מ
רביבלזררצי פסגות- ראש העין10 ק"מ
אורייונה21721 ק"מ
אלוןשמאי42 ק"מ
נגרעופר21710 ק"מ
קרןשטיין21 ק"מ
עופרפרץ21742 ק"מ
יריבבן שררצי קריית השרון10 ק"מ
מיהחורי דודMOVE42 ק"מ
נאוראוריין42 ק"מ
בעזבן-דוד42 ק"מ
רוניטאוM&M21 ק"מ
מנירזון21 ק"מ
איציקלוי21 ק"מ
מאירכהןFITNESS421 ק"מ
יוסיעזר GRC מועדון ריצה42 ק"מ
שיריקריב21 ק"מ
איתןקניגURIKAN21 ק"מ
מאירצירינגיוחננוף21 ק"מ
שחרממןFit&Run42 ק"מ
שיפיפמן42 ק"מ
קרןעמר21710 ק"מ
שלומיאלון21721 ק"מ
שלומיכהנים21710 ק"מ
אבישיעמר21710 ק"מ
תמיראבןהכל בראש21 ק"מ
עמיחיבביוב21 ק"מ
אלינסים42 ק"מ
ניריתבנדרBeatRun42 ק"מ
רועילוירצי גני תקווה10 ק"מ
רויתחדד-חכמוBeatRun42 ק"מ
רעותבן זאב42 ק"מ
אריקאדלשטיין42 ק"מ
רוניתרוקחיוחננוף10 ק"מ
עינבגטריידה42 ק"מ
יואברמז10 ק"מ
אסףבראלTsaff&Go21 ק"מ
ריקיליאור42 ק"מ
נועהגבערצי קריית השרון10 ק"מ
גבריאלהבן אליהו10 ק"מ
אוהדגל42 ק"מ
אלוןמנדלמן21 ק"מ
ערןטל42 ק"מ
מוטיאברהם42 ק"מ
איתיכהן21 ק"מ
ליאורברקוביץ35121 ק"מ
משהטל42 ק"מ
איציקכץאחר42 ק"מ
יוסףלוי21721 ק"מ
סוליסבג42 ק"מ
שיריגסנר אפטרללא מועדון21 ק"מ
עודדקצב21 ק"מ
שרתיוסי74110 ק"מ
יובלצאיג42 ק"מ
אסתישכטר רוזנברג לרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
יפעת פנחסוברצי אם המושבות21 ק"מ
אוריתכהןRUN4FUN10 ק"מ
אמנוןאבן זהרBgym runners21 ק"מ
ליאוררווחמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
דוריתליסוBgym runners10 ק"מ
אורןזוננשיין42 ק"מ
טלביביכושר באושר BBB42 ק"מ
טל ביביכושר באושר BBB42 ק"מ
לילךפרגוohadlionheart coaching42 ק"מ
טל מרקובאבו שושים21 ק"מ
נירפידלמן10 ק"מ
רויתקוגמן10 ק"מ
AdiTorאחר21 ק"מ
IdanRaizman21 ק"מ
עוזיפדאלרצי המושבות42 ק"מ
איריסקרני42 ק"מ
עופרקדררצי העמק42 ק"מ
גרימיכאליAxl active21 ק"מ
מירבדמרי21 ק"מ
גילמולכורץישראלי42 ק"מ
סלחה סוליחיררצי המושבות42 ק"מ
איאדעבאס21 ק"מ
חנגרסלמאן42 ק"מ
עופרשטייןRUN4FUN21 ק"מ
איילתמירPipman Team42 ק"מ
שגיתתמיררצים עכשיו21 ק"מ
נמרודנוביק42 ק"מ
חבררונן74110 ק"מ
מתתיהובן דודXtrim21 ק"מ
איילשולGolan Active Runners21 ק"מ
מתיבנבנשתי42 ק"מ
דקלהדרוריאתלטי הסמטה ד. ת"א21 ק"מ
דודקיסוס42 ק"מ
DavidNiv42 ק"מ
ענתצוקרמן טלרצי גבעתיים10 ק"מ
כלניתשינא נרקיסאיתקה - לגעת בחיים10 ק"מ
רועיכהן74610 ק"מ
ערגהריויסרצי100מני10 ק"מ
רענןלרנר21 ק"מ
גריאלפמוןמשטרת ישראל21 ק"מ
ZIVGAL21 ק"מ
אלונה אפל 21 ק"מ
אביבר זוהררצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
אייללוי21 ק"מ
ינוןשרזUP RUNNING TEAM21 ק"מ
רליטרייסטמןאינטרוואל10 ק"מ
מיכלמועלםDAN4RUN21 ק"מ
דרורבן עמי42 ק"מ
קוביצבילהמכבי ת"א ד'10 ק"מ
יעלהופןרצי100מני10 ק"מ
RanitTirosh21 ק"מ
פיניגולןלרוץ עם פיני42 ק"מ
אילןרוזנברגלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
בועזתמירתל אביב 10042 ק"מ
אפרתנאור10 ק"מ
רענןאמויאל72710 ק"מ
אמירסבורצי100מני10 ק"מ
שרון משולם21 ק"מ
קוביהוכמן21 ק"מ
עפראגמי42 ק"מ
אמיראמסלם EzeRun10 ק"מ
חייםלוגסי21 ק"מ
מניסמרדי44621 ק"מ
ירוןאלבויםלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
עינתשבתאירצי המושבות21 ק"מ
טלפריוה21 ק"מ
פזיתלוימועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
מרדכיכהן72210 ק"מ
נחוםפישאלתרמנס10 ק"מ
איזנברגאסף21721 ק"מ
תמיר דותןZONE321 ק"מ
חגיפלגרצי רמת הגולן 21 ק"מ
מושיקרינגר21 ק"מ
גיאקאופמן21 ק"מ
גורודצקיאיתן21721 ק"מ
אילןמתתיהוPipman Team42 ק"מ
דרור גליס42 ק"מ
חגיאיזנברג42 ק"מ
דותןשלוM&M21 ק"מ
גיאגת21 ק"מ
אביזולטי42 ק"מ
גיאזלוףמרת"א42 ק"מ
פנינהגולןלרוץ עם פיני42 ק"מ
רות אליהוRUN4FUN21 ק"מ
קרןזרחאחר21 ק"מ
רןתמיר21 ק"מ
אליהוביטוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
שלומיברכהRunWithMoshe42 ק"מ
אורןטרייסטמןאינטרוואל10 ק"מ
שילויתן42 ק"מ
טליפרחיRunWithMoshe42 ק"מ
ענתפוניס שמוחהרצי100מני42 ק"מ
דרוראופיר42 ק"מ
עידיתביטוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ניצןהרמן42 ק"מ
איריסטסה55810 ק"מ
ירון לביאTsaff&Go21 ק"מ
אסנת שוקר EzeRun21 ק"מ
אילניתבן דודNITRO10 ק"מ
עמירנס21 ק"מ
אביסעדהאחר42 ק"מ
איתןפרץDRAFTING42 ק"מ
יוחאירםרצי המושבות42 ק"מ
גילבן שושןרצים קדימה10 ק"מ
אלוןפזרצי המושבות42 ק"מ
ערןשלו42 ק"מ
ענתגורן10 ק"מ
שילביאתן לרוץ10 ק"מ
ינוןורדיאחר21 ק"מ
avivaaviva feldman-bahagi10 ק"מ
עומרדנקעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
אלוןגבע42 ק"מ
אילןסלה21 ק"מ
גיליברקוביץ73710 ק"מ
חייםאוקטן42 ק"מ
ויקיסוריהE-sports21 ק"מ
הדריתשמש10 ק"מ
ערן ברקן21 ק"מ
יובלכתבSummit Running & Fitness21 ק"מ
ניריואלס42 ק"מ
אמירקצב21 ק"מ
עדישירצים עכשיו21 ק"מ
מיכלאלדרהכל בראש42 ק"מ
רנישחק42 ק"מ
יניבאהרוןRUN4FUN42 ק"מ
שימלכאTsaff&Go21 ק"מ
אריאלאביב21 ק"מ
רונןאוחנה10 ק"מ
שרוןברדה10 ק"מ
טליחפץרצי אם המושבות42 ק"מ
נועהוויסבורד21 ק"מ
ליאורברק42 ק"מ
שמעון אהרון10 ק"מ
אריקדרי21 ק"מ
רונן אלקיים 10 ק"מ
רוביקלשםהפ. עמק הירדן21 ק"מ
מיכליפהEndure21 ק"מ
טלמורRunWithMoshe42 ק"מ
רוןשנדורי10 ק"מ
YinonAshkenazyMalabi TRC42 ק"מ
דנהבר42 ק"מ
איילתבר כוכבאNITRO10 ק"מ
ליאתשורAxl active21 ק"מ
רבידמורד42 ק"מ
מרבאורןSprinTeam 21 ק"מ
קוביטובול21 ק"מ
נויחזן21 ק"מ
פנינהאביביBgym runners21 ק"מ
ערןסילברמןאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
גילנאמןYolo21 ק"מ
נויהיולישרצי המושבות42 ק"מ
אליהורביץ21 ק"מ
נחישייטרצי המושבות21 ק"מ
ארזסיקסיק10 ק"מ
באסםאבו חיה21710 ק"מ
מנארחסון21742 ק"מ
מופלחחלבי21 ק"מ
גאנדיפלאחאדרנלין42 ק"מ
יאסראבראהים21 ק"מ
רגאחנגר10 ק"מ
OsamaSaid10 ק"מ
ריביחסון10 ק"מ
מאיהסבר21 ק"מ
מיכלאדררוחות הצפון21 ק"מ
אילןניר21 ק"מ
ערןירוסלביץ42 ק"מ
איילת ביטוןיוחננוף10 ק"מ
הליתאלוןTsaff&Go21 ק"מ
AvitalOphir42 ק"מ
רוניתאושריAxl active21 ק"מ
אסףויצמן21710 ק"מ
עמנואלורססמועדון רצי תל-אביב21 ק"מ
איריסחנגלרצי נס-ציונה42 ק"מ
אמירלאורלרוץ איתנו 21 ק"מ
ירוןישראלי10 ק"מ
נעמיאיידלררצי קריית השרון21 ק"מ
אוריתשלוםRun like Nili21 ק"מ
יקיכפירTsaff&Go10 ק"מ
שרוןפסטרנקאדרנלין21 ק"מ
שרוןקרויטורו73921 ק"מ
הראלסובוביץללא מועדון21 ק"מ
יוסי בונפיל RUN4FUN42 ק"מ
ענתסנדורירצי100מני10 ק"מ
סמדר צלליכין-סבורצי100מני10 ק"מ
הילהפינסטרבושפנו דרך10 ק"מ
מאירטלביTsaff&Go42 ק"מ
גרשוןבר21742 ק"מ
חייםברנסרצים עם לורנס21 ק"מ
שרוןמורדוךרצים עם לורנס21 ק"מ
גליהשטמר21 ק"מ
מירבקרןרצי אם המושבות21 ק"מ
תומרכהן-פרידמן42 ק"מ
גילרונןרצים עם דרור42 ק"מ
חנןאטינגררצי גני תקווה21 ק"מ
איתןברקמן21 ק"מ
קובירוטרמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
עינתקלייןMorfit21 ק"מ
אורןצדוקTime2Run21 ק"מ
רמיכהןסוללים ים42 ק"מ
איריסבן עמירצי הוד השרון21 ק"מ
יהודהאשכנזי21 ק"מ
יאירכפרי42 ק"מ
גיל-עדגל42 ק"מ
ליאתזילבר10 ק"מ
עופרדדון10 ק"מ
שושיסקורי73721 ק"מ
רןרוןרצים קדימה21 ק"מ
נצחשאואט10 ק"מ
omribarnea21 ק"מ
אביעזרחימובייץאדרנלין10 ק"מ
יוסףדוידוביץ10 ק"מ
אילתשמואלי10 ק"מ
דביכהן זר לא יבין42 ק"מ
איריסחלמיש10 ק"מ
אמירקדררצי הוד השרון42 ק"מ
חניבורוביקרצי המושבות21 ק"מ
אסף דנון21 ק"מ
נעםוינקלראינטרוואל42 ק"מ
טלנוירצי המושבות42 ק"מ
רזיפרטליס10 ק"מ
חנןרייך42 ק"מ
חנוךאהרון GRC מועדון ריצה21 ק"מ
רזמשה 028603280FITNESS442 ק"מ
ערןאטלס42 ק"מ
גילמרום56121 ק"מ
ורדישראליDAN4RUN21 ק"מ
רוניתהרפז72010 ק"מ
עידובר אילן21 ק"מ
אביטלרזניק21 ק"מ
ארזכהן21742 ק"מ
אוהדמילר42 ק"מ
אורלילבוןBgym runners10 ק"מ
טלאוזנהתל אביב 10021 ק"מ
ראובןיגלרצי בית שמש42 ק"מ
אסףשמעוני run-אופן42 ק"מ
רונןאוכמן72621 ק"מ
יובלשמש21 ק"מ
ערןשורAxl active21 ק"מ
BennyRosen21 ק"מ
עדינאמןCrosbie Crew21 ק"מ
טלדודMOVE21 ק"מ
חגיתהסלג'ינספורט21 ק"מ
גליתששון56110 ק"מ
אביצרפתיאינטרוואל42 ק"מ
אורישור42 ק"מ
צחיזילבר42 ק"מ
מיריבן סימון54910 ק"מ
גליהלישה21 ק"מ
אמיראורליWIN תזונה ופעילות גופנית42 ק"מ
שרוןאטקין21 ק"מ
איתילורבר21 ק"מ
ציון סלמאסי21 ק"מ
ורדבירן 21 ק"מ
ורדלויrun positive10 ק"מ
רויתאלעזר54921 ק"מ
שרוןולנרPipman Team21 ק"מ
אבירוזנטלDANI RUN21 ק"מ
גליתזהבירצי100מני10 ק"מ
כוכביתבן זקן10 ק"מ
פינימימוןרצי100מני21 ק"מ
עופר בן עמירצי הוד השרון42 ק"מ
אמיריפהתל אביב 10021 ק"מ
אמירגולן21 ק"מ
איילגולןCrosbie Crew21 ק"מ
אלמוגקורוצ'רו42 ק"מ
רוניאלבוE-sports21 ק"מ
גולןלביא71842 ק"מ
דגניתקולאRUN4FUN21 ק"מ
יעקבסולומוןרצי הוד השרון21 ק"מ
איריסכהן21 ק"מ
איתישי21 ק"מ
אסישמעוני21 ק"מ
רןגרוס10 ק"מ
אבירםדורון42 ק"מ
ilanitFainshtein21 ק"מ
ורדיתחורגין10 ק"מ
אורליאלפסי21 ק"מ
ליאורגלעד21 ק"מ
DanielGazit GRC מועדון ריצה42 ק"מ
הדרשלום21 ק"מ
דנירווהNITRO42 ק"מ
דודצור42 ק"מ
ליאתפרגBgym runners10 ק"מ
שרון שרייבר שחם10 ק"מ
יואבזס10 ק"מ
נסיםאזולאי21710 ק"מ
נועהכספי אבישר10 ק"מ
מאירסימוני10 ק"מ
יפעהמצגרNITRO10 ק"מ
צבישטיינברגפנו דרך42 ק"מ
הדסלבנשטייןRUN4FUN42 ק"מ
איילפרופטהאחר10 ק"מ
איילמושקוביץBgym runners10 ק"מ
אליבן חיים21 ק"מ
דןברכהאינטרוול- יותר מקבוצת ריצה21 ק"מ
אמירניסןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
אילןטולדנו21 ק"מ
מאוראלחיאניאדרנלין10 ק"מ
אליהודנדקר21721 ק"מ
לימורשלום21 ק"מ
TomerCohenטל כרמל42 ק"מ
שיביטון21721 ק"מ
יואלמורה72021 ק"מ
איילרוזנברג10 ק"מ
שריתכהן חכם21 ק"מ
זמירעדי10 ק"מ
יעלדורון21 ק"מ
נוימןירון74142 ק"מ
נעהגרוסאיתקה - לגעת בחיים10 ק"מ
שלומיפרץ42 ק"מ
כרמיתגניש42 ק"מ
רויטלמיכאלי54921 ק"מ
ערןקליין21 ק"מ
חגימעודה21721 ק"מ
מירבקניג ולרשטיין73921 ק"מ
אורלי יעקבFITNESS421 ק"מ
אודיהאזולאי רהט21 ק"מ
חייםלב42 ק"מ
רועיגן21 ק"מ
רהבאיפרגן42 ק"מ
בניאלטרס10 ק"מ
יוגבשמיר44621 ק"מ
עידןיניב42 ק"מ
אורןארנוןרצי רעננה42 ק"מ
MAYAHANDELMAN KRAMER42 ק"מ
תמירבהט21742 ק"מ
מיכה נוחםRUNNING B721 ק"מ
עמיר אברהמי RUN4FUN42 ק"מ
ניסיםקישלסרצי גני תקווה10 ק"מ
יובלענתביטל כרמל21 ק"מ
קרןבן נון10 ק"מ
רפאלגרטי42 ק"מ
יניבמויאל21742 ק"מ
מאירלויRunGate42 ק"מ
נאוהשרמןRUN4FUN42 ק"מ
משה קצב21 ק"מ
דרורלויןאחר42 ק"מ
ינוןמירב42 ק"מ
רינתחאג'ג35121 ק"מ
אביטויטו21 ק"מ
שימושקוביץHapeleg21 ק"מ
ירמי שיפרמן Hapeleg21 ק"מ
היליתשריקירצי אם המושבות42 ק"מ
יוסישקדאלתרמנס21 ק"מ
זיוצבירן21 ק"מ
רוניתנביאליקNITRO21 ק"מ
כרמיתשבתמועדון רצי דרור42 ק"מ
יפעתבאוער פוקסלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
גדיבן סימוןאלתרמנס21 ק"מ
MatthiasPaffrath10 KM
גיאוולך56121 ק"מ
נעמיאלבויםלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
‪yuvalshitrit‬‏רצי100מני21 ק"מ
יעקבוהביאחר21 ק"מ
איאדאקטיש10 ק"מ
איאדעאמראחר10 ק"מ
לילךפורת שריון72542 ק"מ
מיריתלהבFITNESS442 ק"מ
מוטיקרסנטי56221 ק"מ
נירבירמן42 ק"מ
רונןסויסהNRSPIRIT42 ק"מ
טללנגוט42 ק"מ
יוסיבוקובזה21 ק"מ
יוסיירוןאס״א רופין – עמק חפר42 ק"מ
מיכל בן שמואל21 ק"מ
אסףשמיר42 ק"מ
גולןדהן42 ק"מ
אתייפרח זריהן ריהןDRAFTING21 ק"מ
עופרנחמני21 ק"מ
לימורברקתprogRUN10 ק"מ
נירצהריTsaff&Go21 ק"מ
נוריאלמררומקורות חבל הירדן10 ק"מ
גלית גוטמן דוד10 ק"מ
איילאביב42 ק"מ
אלימלךשרון21710 ק"מ
אושרת רענן10 ק"מ
איתיאפשטיין21 ק"מ
דןבוקיש42 ק"מ
אמירקמחי21 ק"מ
תדהרקלייןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
שחרגיל21 ק"מ
אריאלרוביןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים21 ק"מ
היליתוולפנזון שויקי21 ק"מ
נועהשמירלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
שלמהשגבRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
יוסימתתיהו72242 ק"מ
דודשויקי10 ק"מ
תומרהופמןרצי אם המושבות42 ק"מ
אילתארד נוהלרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
שרוןצפוני10 ק"מ
יוסישריקי21742 ק"מ
ענת מאיר42 ק"מ
יניבזרקא42 ק"מ
יוסףצברלינג21742 ק"מ
איציקייני61421 ק"מ
אפרתקלמר21 ק"מ
אמירמאיר42 ק"מ
אמירוגנשטיין42 ק"מ
שרוןתלמי21721 ק"מ
גריתורגמןAxl active10 ק"מ
נועםבנאיתל אביב 10021 ק"מ
דבברכר42 ק"מ
אייללויMAGIC RUNNERS21 ק"מ
ירוןבירןג'ינספורט21 ק"מ
מירברםרצי המושבות10 ק"מ
יובלשושןמועדון רצי דרור21 ק"מ
יוםטובבן אדרת21721 ק"מ
עדיפיסטרוברצי100מני10 ק"מ
הראלושדיBeatRun42 ק"מ
רויתגולן10 ק"מ
גיאלייטרעוצמה10 ק"מ
עפרגת21 ק"מ
איילפזZamiRun21 ק"מ
גליתהלפרןרצים עכשיו21 ק"מ
יוסיסלע42 ק"מ
גליתמלל21 ק"מ
משהבילה42 ק"מ
יוסי לדרמן21 ק"מ
עמית נסים אלתרמנס21 ק"מ
איתיצברי42 ק"מ
נירקוהprogRUN10 ק"מ
אריהמיסן55821 ק"מ
יניבזגורי21 ק"מ
אורןנחבסVida כושר לחיים42 ק"מ
עמיתרוזן42 ק"מ
יהודהזכרוביץ10 ק"מ
עפרה קורט דניאלי 21 ק"מ
אסףכהנא52721 ק"מ
קרןחיאדרנלין10 ק"מ
דנהתמירתל אביב 10021 ק"מ
אביעדאביטבול21 ק"מ
טלישני21 ק"מ
ערןסגל21 ק"מ
אלוןבאורנפרוינדהכל בראש21 ק"מ
אריקויזלEyal’s PB42 ק"מ
שיאבוהב21 ק"מ
גיאבר חיים55821 ק"מ
אביפלדהיים74310 ק"מ
ארזאידליץהרוח השנייה42 ק"מ
דניאלבן נון42 ק"מ
סגלדרור21721 ק"מ
אילןדאר42 ק"מ
אשרכהן42 ק"מ
יובלמלאך21721 ק"מ
אלוןבקררצי אם המושבות21 ק"מ
עמיקלייןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אלעדזוארץ42 ק"מ
קוביברקM&M21 ק"מ
מרדכיסליי42 ק"מ
שרי חן-קיפניסBeatRun42 ק"מ
שרוןדובשיץ10 ק"מ
טלאברמוביץ 21 ק"מ
ציונהברדוגו21 ק"מ
ירדנהמימוןרצי100מני10 ק"מ
גליצקיעופר21721 ק"מ
צוייגיניב21721 ק"מ
שריתסילברמןאיתקה - לגעת בחיים10 ק"מ
נינהספקטוראלתרמנס21 ק"מ
שמעוןעבדיסשי לחיים10 ק"מ
קרן אורשם טובORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
רותם רייטן יוחננוף42 ק"מ
סימונהפוליזר21 ק"מ
מישלוקנין21 ק"מ
לימורעמית פנקרClub 22621 ק"מ
מורןסיטי42 ק"מ
דניאלשטרית21 ק"מ
קרןאדמוניprogRUN10 ק"מ
איילוסרטילFITNESS421 ק"מ
עפראיצקוביץרצי המושבות42 ק"מ
שגבעציוני21721 ק"מ
ליאתאטיאסBgym runners21 ק"מ
גליתלנדנרSprinTeam 42 ק"מ
עידוורום10 ק"מ
יעלקוריצקי21 ק"מ
גליתטלBgym runners21 ק"מ
איתי אליהרצי דני לוד21 ק"מ
שריתגולר42 ק"מ
איריסמנדלוביץ'RUN4FUN42 ק"מ
גיאהדס72221 ק"מ
מנישרמןDoRUN42 ק"מ
אסףאינגבר42 ק"מ
אביבהראלAnatomic42 ק"מ
ליעוז ברדוגו21 ק"מ
לילךמלר שני21 ק"מ
עדישחףTsaff&Go21 ק"מ
נחמןישי21721 ק"מ
חגיטדגי42 ק"מ
יעלגולדNITRO21 ק"מ
SagiArgamanBgym runners42 ק"מ
איתןארזFITNESS421 ק"מ
מורןניר21 ק"מ
‫עמירםדביר‬‎10 ק"מ
שרמןיעל10 ק"מ
אילןלישע42 ק"מ
רונן פולט21 ק"מ
מישלאדריDAN4RUN42 ק"מ
גליתשלוםהרוח השנייה42 ק"מ
איריס ארליךאלתרמנס21 ק"מ
יהודהכהן21721 ק"מ
סמדרקדם21 ק"מ
גיאגבאימרת"א21 ק"מ
עמיפוקס21721 ק"מ
שריתוקניןמועדון רצי דרור21 ק"מ
אשרףחיאט42 ק"מ
סלאםעאמר57342 ק"מ
פאדיסיף42 ק"מ
CrystalLucero21 ק"מ
AlexisDeBrock21 ק"מ
GalenGoldsmith10 ק"מ
סרחאןשביטהM&M21 ק"מ
מיריתאקשטייןאחר10 ק"מ
אלסקרנפסו21 ק"מ
עמרישיצר42 ק"מ
ישינבו35142 ק"מ
אלוןפורת42 ק"מ
רמוןאמיר42 ק"מ
‫עידןברגל‬‎M&M42 ק"מ
איתמרקרנש42 ק"מ
צוויגארז56221 ק"מ
לאהבוגוסלבסקיRun4it42 ק"מ
יקירוקניןאדרנלין21 ק"מ
רזחמו10 ק"מ
MahmudKhatib21 ק"מ
נמרודארצי73942 ק"מ
מורעמירה73721 ק"מ
בן סימוןאלירן74142 ק"מ
טלהורוביץ10 ק"מ
ענתמולא חאג'21 ק"מ
שחרהוכפלדר21 ק"מ
שרוןסספורטס10 ק"מ
אילאורןהרוח השנייה42 ק"מ
יונתןשטרק73021 ק"מ
אדירמכלוף21 ק"מ
נוהפפר21 ק"מ
יאירפלדמןRunWithMoshe42 ק"מ
שי שמואלגולד73021 ק"מ
עמירםמויאלAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
לאהוקסלרהישגים10 ק"מ
תומררוזנפלדAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
גלגילברט42 ק"מ
מטרגוטמן21 ק"מ
אילוןזבולוניnrspirit21 ק"מ
חרותשוורץ10 ק"מ
שירהישראלי42 ק"מ
יונתןמלאמנט42 ק"מ
עירןלוינגר21 ק"מ
קוביאנקרי21 ק"מ
תום לביא21 ק"מ
תמראזולאי21 ק"מ
חנינה סיידל21 ק"מ
TomerNahumi42 ק"מ
OmerHabouba42 KM
יקיריונה21721 ק"מ
אהרוןרבוח21742 ק"מ
אלישמעריין73021 ק"מ
נתנאלגודמן42 ק"מ
עידוגוטרמןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
היביגימיל74121 ק"מ
מיכלבן סהל72621 ק"מ
אורליןרצי רמה"ש21 ק"מ
חיים יוסףכהןתל אביב 10042 ק"מ
ברזריהן10 ק"מ
שירןאלה10 ק"מ
עומרייוסף21 ק"מ
גלבן דוד55621 ק"מ
עידןמגן דודאחים לחיים21 ק"מ
יוסףאילוז42 ק"מ
ישיחנניהרצים עם לורנס21 ק"מ
רוניקלכהייםפשוט לרוץ21 ק"מ
הדסאלון10 ק"מ
מתניהשוורץRUN LD42 ק"מ
ידידיה דודטולדנואחר10 ק"מ
אורהוידהXtrim21 ק"מ
הילהאייזנברגפשוט לרוץ42 ק"מ
דמתינריה21710 ק"מ
רועיינובסקי21 ק"מ
דניאלבצלאל21 ק"מ
גיאפרישקולניק21 ק"מ
דודוזקן21 ק"מ
איהאבקיזלlove2run21 ק"מ
איילבר72610 ק"מ
אסףבן דוד72321 ק"מ
NAAMANAZMI42 ק"מ
הילהגולד21 ק"מ
יוסיכהן10 ק"מ
פאדיתלחמי21721 ק"מ
רזיאליצחק35121 ק"מ
אוהדפררהAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
רעותדודאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
דיקלהיונגרAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אמיראלפיהרצי רמה"ש42 ק"מ
ליאוררביבו42 ק"מ
איהשוורץ21 ק"מ
תומר רוזנברג42 ק"מ
אדםמיארה21721 ק"מ
איציקקדוש21 ק"מ
אורטלשרוני21 ק"מ
אלירןבן משה21 ק"מ
ניביחזקאלימכ. אחי נצרת21 ק"מ
ניצןיחזקאלימכ. אחי נצרת21 ק"מ
AnnikaWilms42 KM
בןשיפרללא מועדון21 ק"מ
שירברןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
כדןיערי 21 ק"מ
עמיתצרפתי42 ק"מ
שירבן מרדכיAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
מתןגלבוע73921 ק"מ
רן אהרוןבנימין21 ק"מ
עינתמתתיה21 ק"מ
נתנאלוייסרצי העמק21 ק"מ
הילהכהן42 ק"מ
מיריתכהן10 ק"מ
סיוןפישמןrun positive21 ק"מ
ארזפון מילר אברמוביץ'Adidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ישראליעקוברצי המושבות21 ק"מ
דודאספהיוחננוף21 ק"מ
רועירבנו21 ק"מ
שמעוןאזולאי42 ק"מ
גיאפרל42 ק"מ
אורקרטיסRun4it21 ק"מ
דנהיוכלמןMOVE21 ק"מ
יעלסופרהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
ניצןזרמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
גלכהן21 ק"מ
קאמלקאמלרצי הנדיב10 ק"מ
שנירבסקי2610 ק"מ
שיקמהפליישמןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
טלגרינברג21 ק"מ
הודיהלויerun team10 ק"מ
אריההיילפרין72321 ק"מ
בן-ישיזאבי42 ק"מ
עמיתאויברירצים עם לורנס21 ק"מ
ניבסגל21 ק"מ
צוריאלאדרי42 ק"מ
עמוסטויטופשוט לרוץ42 ק"מ
ברגילTsaff&Go21 ק"מ
דניאלהאלפיהאדם חן10 ק"מ
DamonMarchant42 ק"מ
דאידניאלה10 ק"מ
רונןגולדשמיטרצי רמה"ש21 ק"מ
אשרמאיר42 ק"מ
דניאלסופר42 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אופירפרוינדרצים בכיף עם יעלי10 ק"מ
אופירהקופמנס44642 ק"מ
יובלקרובהמכללה האקדמית צפת21 ק"מ
מאירסילברמן42 ק"מ
MikeBen-Ariרצי בית שמש42 ק"מ
רוניששון10 ק"מ
יואבגרוס42 ק"מ
ערןאדריAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
עידושושני21 ק"מ
ארזמלצר42 ק"מ
אלעדאביטןרצי קריית השרון21 ק"מ
כפירדעי42 ק"מ
אבירםזרביב21 ק"מ
אורדלח42 ק"מ
שחףרוטברט21 ק"מ
גיאשכטר21 ק"מ
NetanelShushan10 ק"מ
יותםשמילוביץDAN4RUN21 ק"מ
נעםלוי42 ק"מ
מושיקוישריםרצי רמה"ש42 ק"מ
אלחנןארטרוי74142 ק"מ
גדעוןהנמןמשה רוזנבלום מאמן ריצה42 ק"מ
דסירז21 ק"מ
תהילהיואליפנו דרך42 ק"מ
אמריפארן44610 ק"מ
עמיתהלוי10 ק"מ
נריהברונר10 ק"מ
עינב שכטררצים עם אבי- באר יעקב42 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
אסףקאופמן21 ק"מ
אשרףחלבי21 ק"מ
תוםפלדאחר21 ק"מ
יונילייבו10 ק"מ
קוביממו55621 ק"מ
נועה ברקמןרצי רמה"ש42 ק"מ
מורןאבגי44610 ק"מ
פליקסקוריטני42 ק"מ
DoraHellerZONE342 KM
אנטוניוולרסוללים ים10 ק"מ
AndreiGluck42 ק"מ
פביומוסינקורצי העמק42 ק"מ
אנריקהמוסינקורצי העמק42 ק"מ
סנדרהינקלביץ'44621 ק"מ
יוסיבלכרNITRO42 ק"מ
פרננדוקילינסקייוחננוף10 ק"מ
פביוקילינסרייוחננוף21 ק"מ
גיאויינר42 ק"מ
איתן גפני נקיסוללים ים42 ק"מ
אלכסקצפ42 ק"מ
מייקדוד21721 ק"מ
AnatRefaelovמועדון רצי דרור10 ק"מ
אריקקצ׳קו21 ק"מ
בוריסברדין21742 ק"מ
דודמרקוס72621 ק"מ
אליטסלראחר21 ק"מ
גריגוריפוקס57410 ק"מ
AlanGreenRUN4FUN21 ק"מ
אלכסחרפנוביץ73721 ק"מ
IrenaKlug21 ק"מ
אלכסליבאנוברצי הוד השרון21 ק"מ
אילנהזיצרMAGIC RUNNERS10 ק"מ
סופיקוצב21 ק"מ
סטסבנק21 ק"מ
קטיהשפילמן72210 ק"מ
איליהאברמוביץE-sports21 ק"מ
מולוגטהאיילין74121 ק"מ
אריאלחביףרצים עכשיו42 ק"מ
דניאלדבוסקין21 ק"מ
יוליהאבסקר21 ק"מ
MichaelKotlyarZONE342 ק"מ
אביאל לויטTsaff&Go21 ק"מ
בוריסכצמןרפאל21 ק"מ
אלכסנדרטילקין42 ק"מ
אלכסנדרריסיןרצי קריית השרון42 ק"מ
לארהטרפיקנטרצים עכשיו21 ק"מ
ליסן42 ק"מ
KarenStraussהרוח השנייה21 ק"מ
רןמנביץ21 ק"מ
גנאדי גלפר21 ק"מ
אלכסקלסןRUNNING B742 ק"מ
שיפרלמןPipman Team42 ק"מ
אולגפיקמן42 ק"מ
לאוקסויליאם21 ק"מ
פבלגורליןmoda running ראש העין 21 ק"מ
יונתןפליוnrspirit42 ק"מ
עדוכהן10 ק"מ
חייםדור42 ק"מ
בןרוזנבלום21 ק"מ
עוזפתאי21721 ק"מ
עדי מנשהאדי42 ק"מ
‫צורבר-כוכבא‬‎42 ק"מ
מרדכיגרינברג72610 ק"מ
היתםברכאת21 ק"מ
אוריפאר42 ק"מ
הראלאהרונהיים GRC מועדון ריצה21 ק"מ
סמדרשרעבי42 ק"מ
ירדןביאלוסטוצקי10 ק"מ
חוסייןעזאיזה10 ק"מ
שגיאמדורצי רמה"ש21 ק"מ
כרמלכאהן10 ק"מ
אסף אהרוןזיו10 ק"מ
JIAYUZHAO10 KM
אסףישורון42 ק"מ
ספירנחמיהרצי100מני21 ק"מ
שיבן משה42 ק"מ
יונתן זוהרתן לרוץ10 ק"מ
ברקמילאלXtrim21 ק"מ
תירושמקלר21 ק"מ
יאירפרידמן42 ק"מ
חןרבי10 ק"מ
פיראסנסראלדיןizraelite21 ק"מ
חןבראון21 ק"מ
Dudi ForerAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
גיאלויאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
ביללחמד44610 ק"מ
נתןבן צבי74810 ק"מ
הדרממן10 ק"מ
אפרתפרנק10 ק"מ
עדןדביר21742 ק"מ
לוברחיים יוסף21721 ק"מ
ידידיהאיש שלוםמקסימוב טריאתלון וכושר42 ק"מ
אורשפיAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
זיוגריסרו10 ק"מ
Ohad Sinaiohadlionheart coaching42 ק"מ
גלשחוריXtrim10 ק"מ
רביעקיים10 ק"מ
אלישעזהבי42 ק"מ
סיוןשטחAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
צ'ונהרותם21742 ק"מ
גלליבוביץAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
רפאלפרג'ון21 ק"מ
נהוראיצרפתי21 ק"מ
טוםקדישזון ינאי10 ק"מ
סיוןדקל10 ק"מ
ישראליצחקוב21721 ק"מ
ישראלפורת42 ק"מ
איתןגור אריה21 ק"מ
אולגליבשיץלרוץ איתנו 21 ק"מ
אנהויניקובצקי21 ק"מ
ויטהבורטניקובprogRUN21 ק"מ
אנדרייסיטניצקירצי רמה"ש21 ק"מ
אינהרודק35121 ק"מ
מיכאלרחילבסקי42 ק"מ
אמילגרינשפון72021 ק"מ
דניאלאקסלרוד42 ק"מ
MitchMandel42 ק"מ
מיכהגרונברגמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
מקסיםשיפרין21 ק"מ
פבלברוסילובסקי21 ק"מ
KonstantinGalpersonסוללים ים21 ק"מ
קירילאסתרליס21 ק"מ
AdiCovitz10 ק"מ
פלורינהטאוב10 ק"מ
LeonidPerry10 ק"מ
אלכסנדרקסלמן42 ק"מ
יאןקרומין10 ק"מ
אלכסנדר ורדיין42 ק"מ
הלןוולפסוןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
שמואל קיריצ'נסקי42 ק"מ
SigridHansen42 KM
IgorAronovich FITNESS410 ק"מ
טטיאנהאברמסוןRUNNING B721 ק"מ
יוג'יןגינזבורג30942 ק"מ
אלכססקוטקין10 ק"מ
רמיויינשטייןמועדון רצי תל-אביב42 ק"מ
DmitrySandratskyרצי רמה"ש42 ק"מ
ילנה טשרניחובסקי פשוט לרוץ42 ק"מ
MOSHEUDLER42 ק"מ
יאןמשוב21 ק"מ
מיכאללבובסקי21 ק"מ
קרולינהדנילוביץ איתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
קרןחליבהרצי המושבות21 ק"מ
גרגוריגולדשטיין10 ק"מ
יוסףימהרן42 ק"מ
אנגדאואלעזרארגון עובדי צה"ל21 ק"מ
אביסלומון44621 ק"מ
ליאורהקורן73821 ק"מ
רומןצ'רנצקי21 ק"מ
דסטהמרה74121 ק"מ
ליאורסיסאי ברנהו44621 ק"מ
אביגנשפט21 ק"מ
מינומתיתיה72642 ק"מ
יאנהקיסלוק21 ק"מ
יגאלדור42 ק"מ
אלינהרוזין42 ק"מ
אלכסדוקורסקירצי רמת הגולן 42 ק"מ
שירוזין44610 ק"מ
קיריללשציבר10 ק"מ
אוריתאלקבץג'ינספורט21 ק"מ
רינהאפרטין72642 ק"מ
DanielIsraeli10 ק"מ
מיכאל וקולנקוNITRO10 ק"מ
DavidNevo21 ק"מ
ודיםקוציק42 ק"מ
דימיטריצוקרמן10 ק"מ
אפיפקאני21710 ק"מ
מריהמליץ21 ק"מ
נוי גלר21 ק"מ
GalElmalah 21 ק"מ
נמרודג'יבלי21 ק"מ
ניבאקדם21 ק"מ
איילחלבי21721 ק"מ
אהודדרור21742 ק"מ
מעייןעזראמקסימוב טריאתלון וכושר42 ק"מ
מיכאלמלכא2610 ק"מ
איילטריףFITNESS410 ק"מ
אמתירסקין21 ק"מ
ניב לאופרהכל בראש42 ק"מ
דבירכהן2621 ק"מ
נויאורן10 ק"מ
דיןאשכנזי2610 ק"מ
אמירבאבאללהאבא פגום- רצים ביחד21 ק"מ
זיוברזיליאחר42 ק"מ
עמנואלניטקיהרוח השנייה42 ק"מ
עדןקפלי10 ק"מ
אבראהםאבו ריא 21 ק"מ
יונתןאקרמן2610 ק"מ
יונתןאקרמןizraelite21 ק"מ
גפןדוידוביץ44610 ק"מ
דניאלגורדוןרצים עם לורנס21 ק"מ
חן-שרה-עמליהברGOLDMAN21 ק"מ
מיכאלקרייניס21 ק"מ
איגורנרודצקי10 ק"מ
לאונידיכסללוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
יגאלירמנוק42 ק"מ
אנה טיגאי21 ק"מ
ולריגרינשפוןרצים עד 12042 ק"מ
פליקסדוב10 ק"מ
יבגניקורן42 ק"מ
ודיםאילייב10 ק"מ
LarisaGoffmanRUN4FUN10 ק"מ
בקניןיוני74121 ק"מ
תמירזקס10 ק"מ
אנהשיינררצים עכשיו21 ק"מ
ולדיבכרך21 ק"מ
מיכאלאורלוברצי קריית השרון10 ק"מ
איליהגוטקין10 ק"מ
טדלה דינקו רודניצקי הפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
דיאנהפוגולייבסקי21 ק"מ
הלןמקונןרצים עם לורנס21 ק"מ
סלבהשורE-sports42 ק"מ
אופמןמיכאל74121 ק"מ
אינסהקוצ'יק42 ק"מ
ארסןמושייב52710 ק"מ
מוקטדרבהמועדון רצי דרור42 ק"מ
ולדימירארונוביץ21 ק"מ
ליאוררייבר10 ק"מ
ביטאודוקטור21721 ק"מ
יוסי מנשה21 ק"מ
יהושעשטראהלרצים עם לורנס42 ק"מ
יהודה יאלוM&M42 ק"מ
אולהגולדובסקיBeatRun21 ק"מ
אליעדסילקוף21 ק"מ
דניהאקט42 ק"מ
היידןמרצ׳נטרצי בית שמש42 ק"מ
הווארדסילברמןרצי בית שמש42 ק"מ
מיכאלליטנר21 ק"מ
ליליהלכטמןTsaff&Go10 ק"מ
אלינההלטמן10 ק"מ
טוניפוחקימכ. תל אביב21 ק"מ
DanielHalperin GRC מועדון ריצה21 ק"מ
וולףמרקוב21 ק"מ
ויקירזמצב ריצה 42 ק"מ
אולגהוקסלר10 ק"מ
אילןלויTriDadon42 ק"מ
מולונגוסה52742 ק"מ
אביאלשפירRUN4FUN10 ק"מ
מיכאלסנדלר21742 ק"מ
ויקהארפרט74010 ק"מ
SueRosenfeld21 ק"מ
טספידמקה21721 ק"מ
בוריסבוגודZONE321 ק"מ
MariaElkinמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
מאורהרסקין21 ק"מ
אירןבחבוט10 ק"מ
אלינה פושקרב10 ק"מ
אנדריבביץ'42 ק"מ
אליזבטהשמאילוב69510 ק"מ
נטלילנצמן21 ק"מ
אסתראוצ'יגבה משה42 ק"מ
חייםענביהכל בראש42 ק"מ
אלכסנדרמקובסקירצים עם הרוח21 ק"מ
טיליניןסרגיי74121 ק"מ
דודלוינשטרן10 ק"מ
נינהרבר שפיראZONE342 ק"מ
איליהגיטלין42 ק"מ
ניקולאייגורוברצים עד 12042 ק"מ
רוןאלתר42 ק"מ
עראידהפאדי21721 ק"מ
אסתימראד-נחום10 ק"מ
הגרהנגביORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
מיהברגרTsaff&Go21 ק"מ
RoiHarelהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
שחרגולדשטיין21721 ק"מ
רתםשחל10 ק"מ
חיכמתמרעי10 ק"מ
ליאורכספי21 ק"מ
רועיכהןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
שחרקייזרמן21 ק"מ
רועיכהן42 ק"מ
חגיברונרמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
אמיראבו שקארה21 ק"מ
צחילוי10 ק"מ
נירקוצ'וק21 ק"מ
ידידיהרווח10 ק"מ
יורהצירקלין42 ק"מ
מרקדנילוביץאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
אדוארדסגטליאן42 ק"מ
נוריתהורביץסוהו טים21 ק"מ
חןחזן מגןGolan Active Runners10 ק"מ
יוסי איסטחרובFITNESS421 ק"מ
דיוויד מוסTsaff&Go21 ק"מ
לידיהחנןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
גנאדיזולוטורבסקי21 ק"מ
ליזבלהסןRUN4FUN21 ק"מ
קטיהאייזנמן10 ק"מ
EliaShalem42 ק"מ
אלעדרנדליך21 ק"מ
אלכסנדרקופמןריצה קלה42 ק"מ
רעותאהרוןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
נדיהטולמסוב תל אביב 10042 ק"מ
עדןרוטברטתל אביב 10021 ק"מ
תומרכהןאסא טכניון חיפה21 ק"מ
AmirLilawyizraelite21 ק"מ
אופירגינצבורג21 ק"מ
מאיהלוי10 ק"מ
דניאלניסנפלד21 ק"מ
אביאפקתי21 ק"מ
גיאדוניץ21 ק"מ
אמיתיבן חמו42 ק"מ
אתיבן זקן42 ק"מ
עומר וולפסון42 ק"מ
עמיתגולדנרהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
אשר מיברגAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אירהצ'רנישGolan Active Runners21 ק"מ
ארקדי שובייב21 ק"מ
אלוןשוב44621 ק"מ
אלכסנדרסודמןID - Running21 ק"מ
AnnaDvorkin21 ק"מ
OLGADVORKIN10 ק"מ
יוליהגלימידיתל אביב 10021 ק"מ
תניה Richardsonרצי רמת הגולן 42 ק"מ
יבגניחריפונוב21 ק"מ
סרגייאיידלמן42 ק"מ
סרגייבדנקו21710 ק"מ
אדוארדפנחסובBeatRun10 ק"מ
טקהאזאוונט10 ק"מ
עידואופק21 ק"מ
אביב בלכמן run positive21 ק"מ
עודאיבחאש21 ק"מ
ליאוראהרונהיים21 ק"מ
לידורלוי21710 ק"מ
כרואןחלבילוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
נועהליקבורניק21 ק"מ
דבירתובל74810 ק"מ
AseelAzemAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אסףאלקסלסימעוז טריאתלון42 ק"מ
אופירנחמני42 ק"מ
EesaDiab42 KM
דבירמארש2610 ק"מ
אלכסדוביןרצי קריית השרון21 ק"מ
יצחקראשי21 ק"מ
מקסיםשפיראתל אביב 10042 ק"מ
יהונתןטברוןTsaff&Go10 ק"מ
ואדיםרוזמן44610 ק"מ
רונייוסטמן42 ק"מ
נתיכהן-אהרון21 ק"מ
ג'קפוגלמועדון רצי דרור21 ק"מ
dafnaMeir10 ק"מ
תומרשחרM&M42 ק"מ
אלכסנדרגונצרוב21721 ק"מ
חנהמרטיסקאינן10 ק"מ
רומןבוגורד21721 ק"מ
נגהגור אריהלצאת מהכורסא10 ק"מ
אורליאלמגור לוטן72321 ק"מ
ניצןפרידמןMOVE42 ק"מ
מקסיםברובקין21742 ק"מ
מיכלברובקין21721 ק"מ
אלכסנדרשלפוב42 ק"מ
יערהסימון שגיא רצי אם המושבות21 ק"מ
יהודהגראוס72410 ק"מ
רונןסופרprogRUN10 ק"מ
יהושעאפשטיין42 ק"מ
טניהאינגר44610 ק"מ
ניקשרייר42 ק"מ
רועימייברגר42 ק"מ
ליאורההלר10 ק"מ
אליסון פולק21 ק"מ
אלכסזגרDAN4RUN10 ק"מ
עזריאלסינירפאל21 ק"מ
RevitalGoldbergהרוח השנייה42 ק"מ
ג'ואנהקרשניקרMAGIC RUNNERS21 ק"מ
ג'נטהאזרייבה21 ק"מ
ניצןדרור42 ק"מ
אדווהרוסוRunningMania10 ק"מ
מיקיאיטיןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אדוארדויטקין42 ק"מ
Bettinayaish21 ק"מ
אנהרחמים73821 ק"מ
מורןמישל42 ק"מ
ערןישראל42 ק"מ
גלמןארקדי74121 ק"מ
יונתןבלאו21 ק"מ
מאירשלושאיתן - כל אחד יכול21 ק"מ
נועהרשף10 ק"מ
ז׳אנהאילייב10 ק"מ
אלכסנדרסנדומירסקי21 ק"מ
עמיתגל אור74010 ק"מ
יבגניריטמן44610 ק"מ
גריסקליMOVE21 ק"מ
דקלשגבNITRO42 ק"מ
LisaOren10 ק"מ
בנימיןפשטר21 ק"מ
כפירסייג42 ק"מ
דניאלקרוץ21 ק"מ
דורוןדהן 21 ק"מ
ברחיות21 ק"מ
נדבמוטעי21710 ק"מ
שיאפריאט42 ק"מ
מתןשוורץ21 ק"מ
ברAsolinBeatRun42 ק"מ
עידוגולדמן 21 ק"מ
שירהאליהו10 ק"מ
פזעטיהרצי100מני10 ק"מ
הראלגרוסמן21 ק"מ
נאוהבר תקוהרצי המושבות21 ק"מ
קאמיצייג 42 ק"מ
רעותמונסונגו כהןNITRO10 ק"מ
צורתובל10 ק"מ
רתםוייס21 ק"מ
ירוןכהן42 ק"מ
אשראביטןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
ג'מאלאיסמעיל74821 ק"מ
דניאלמלכה21 ק"מ
עידןאוחנה10 ק"מ
הדסוינברגNITRO10 ק"מ
משהצורizraelite21 ק"מ
שחףקרןרצי קריית השרון10 ק"מ
מיכלשמש21 ק"מ
נדברסקין21 ק"מ
דוריתלרנרמועדון רצי תל-אביב42 ק"מ
דודרז69510 ק"מ
כפירלביא21 ק"מ
רשאחמדאן10 ק"מ
גולןדודאיהמכללה האקדמית צפת10 ק"מ
קוביגולדמןרצי100מני10 ק"מ
ברגומה10 ק"מ
יאמןאבו עיד21710 ק"מ
ואסיםרוק21 ק"מ
ליאוראורן42 ק"מ
משה מיארה10 ק"מ
אושרירינותרצי המושבות21 ק"מ
אלוןנמירובסקי2610 ק"מ
איתיוולר10 ק"מ
GadirFalah10 ק"מ
שוהםאריאל42 ק"מ
יניבממקה2610 ק"מ
judeYounis10 ק"מ
מאוררובין10 ק"מ
אילנית עזימי 21 ק"מ
רועילויBgym runners21 ק"מ
ליבנתדניאלRUN4FUN21 ק"מ
אילןוישנבצקי72621 ק"מ
אוראלבוסקילה10 ק"מ
כפירגיסמןאס״א רופין – עמק חפר42 ק"מ
יוחאיצבע10 ק"מ
דניאלשטרן74810 ק"מ
אורןשלוםרצי100מני10 ק"מ
נעמיריבקין2610 ק"מ
גיאשבבו2610 ק"מ
עמית ביאז 42 ק"מ
נתיבקרקו21 ק"מ
לידור יהלום21 ק"מ
הגרשטרנברג10 ק"מ
צביקהבורוכוביץ10 ק"מ
דיןארגיל21 ק"מ
אורןפצ'יו42 ק"מ
גיאפלדמן42 ק"מ
בניחכים42 ק"מ
יעלדוידוביץDAN4RUN10 ק"מ
עמרישחר21 ק"מ
אוריתליכט21 ק"מ
שי ירדני21 ק"מ
מודיפלומןUrban place 21 ק"מ
דקלהלנדסמןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
סטספריידלין21 ק"מ
סערדהןרצי קריית השרון21 ק"מ
לימורכהן מועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
ליגרינבלט קמרון42 ק"מ
עוזגילתSummit Running & Fitness10 ק"מ
רוברטזיצרמןהכל בראש42 ק"מ
אנדרייריאזנובהכל בראש10 ק"מ
אריבן אלי54921 ק"מ
ולדיפלטניקוב21 ק"מ
איתיארז42 ק"מ
גליווייספפיר10 ק"מ
ערןמלנובסקי71842 ק"מ
יוני כהןRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
רוסלןקופקו21 ק"מ
ענתאסרףאחר21 ק"מ
לאונידטלר42 ק"מ
אופירדמליןZONE342 ק"מ
קרלוססטיינגרדRUN4FUN42 ק"מ
סמואלשאולוב21 ק"מ
נילגילמן42 ק"מ
לאונידקרסנובסקי10 ק"מ
אנהחייט42 ק"מ
יונתןשובללא מועדון21 ק"מ
עדיולצררצים בכיף עם יעלי21 ק"מ
אנדרייפלדמן21721 ק"מ
אבו זידאןאימן74121 ק"מ
רומןלשצ'ינסקי10 ק"מ
ליאורישראל72610 ק"מ
ודיםגולדמן73721 ק"מ
איתיהירש10 ק"מ
AlexBlykinרצי השדות21 ק"מ
שרלי עמרORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
גיאלוי21 ק"מ
לימורסגל21 ק"מ
מנחםשריקאר21721 ק"מ
תמיאזולאי21710 ק"מ
ארינהקלוז'ין21 ק"מ
דורוןגולדפרבפייסרים טבריה42 ק"מ
GalinaProkhorenko10 ק"מ
שאולאייזנברגizraelite21 ק"מ
ירוןבן יעקבהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
קטיליפובן42 ק"מ
MordechaiPekar42 ק"מ
עיריתסולומון21 ק"מ
ניריעקוביAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
גיתיתעמפלי21 ק"מ
רוניאייכל42 ק"מ
עמיאלקס21 ק"מ
גמאלאלסייד עלי21710 ק"מ
רבקהנסנבאוםהפועל עמק האושר21 ק"מ
דודהורוויץ21 ק"מ
kerenlevyEndure21 ק"מ
עמנואלאמינובBeatRun21 ק"מ
ValeryGolderman21 ק"מ
michaelglenner42 ק"מ
לטיאגמי21 ק"מ
מריאנהגורגיאבהרצי100מני10 ק"מ
יופדנמאיירmore-run42 ק"מ
EvgenyChernin21 ק"מ
אריקווקסטוקEndure42 ק"מ
כריסטינה אלבוחר מועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
Alberto ErnestoBlusztein Valoj21 ק"מ
קריןויזל10 ק"מ
חייםשריקי42 ק"מ
פריפטל42 ק"מ
דמיטרירודוי21 ק"מ
אסתרליפשיץ10 ק"מ
נטליהיגנטינסקי42 ק"מ
יניבשבח42 ק"מ
דיתיקיסרTsaff&Go21 ק"מ
קובישורצבורדprogRUN42 ק"מ
אנהליטנר21 ק"מ
נדבולנסי35121 ק"מ
יעלאלמור10 ק"מ
ריצרדטווילAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
גיאאורפזרצי רמה"ש21 ק"מ
יעקבבן עקיבא21721 ק"מ
מאיהז'לטובתן לרוץ10 ק"מ
אוהד פיניאן42 ק"מ
אופקכהןUrban place 21 ק"מ
LimorEdelmanרצי אם המושבות42 ק"מ
רותםמורגלרוץ עם אריה גמליאל21 ק"מ
ברוךצדקה21 ק"מ
עמיתמרציאנו42 ק"מ
איציק יחזקאלרצי אם המושבות10 ק"מ
סערעשת42 ק"מ
דורכהן21710 ק"מ
הדר אופירהרוח השנייה10 ק"מ
גיאשמיר21 ק"מ
אהודשפיררצי הוד השרון21 ק"מ
גלפרץרצי הנדיב21 ק"מ
GuyKarter42 ק"מ
יוסףג'בארין2621 ק"מ
ענתסלערצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
רינהמיעארי21 ק"מ
ישיגיל42 ק"מ
ישיכהןTimeout42 ק"מ
לנגאיציק21721 ק"מ
מישלקוז'קין21 ק"מ
עומרגרשטיין42 ק"מ
אלוןשמשוני21 ק"מ
יאראחמודהאתלטי לידר ירושלים10 ק"מ
צורמעוז21 ק"מ
אוריתרופארצי אם המושבות42 ק"מ
לירןנחחמיאס21 ק"מ
שיפרגמניקוב10 ק"מ
קרןבן יעקב21 ק"מ
יותםמזרחי21 ק"מ
בנישטח10 ק"מ
אמירארזמקסימוב טריאתלון וכושר42 ק"מ
נתיכפיר 10 ק"מ
איזיאיתני42 ק"מ
דוראברהםMOVE21 ק"מ
איתיזידנברג21 ק"מ
גבריאלסנקר56821 ק"מ
אמיראלנבוגן21 ק"מ
ראובןסוררו72021 ק"מ
דוררוזן2610 ק"מ
גניתירדןORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
יעלרוד-סליטן73921 ק"מ
משהוקנין21 ק"מ
DoniaKahlol21 ק"מ
יותםפולישוק10 ק"מ
רונה בכרBgym runners10 ק"מ
נעמי סעדון10 ק"מ
עמיתכהן10 ק"מ
מאיהבריקמן10 ק"מ
ענתהורביץ10 ק"מ
צילהשדה21 ק"מ
אוריתאמזלג42 ק"מ
עדיבביוףClub 22621 ק"מ
שירזעמיר10 ק"מ
הלןאיזנברגהרוח השנייה21 ק"מ
אנהגריינרlove2run42 ק"מ
מיכלבקר42 ק"מ
יהלומיתכהןORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
silvinaliberman10 ק"מ
נתימרוםMalabi TRC42 ק"מ
זינוביBlagodarski10 ק"מ
נמרודפלדרצי גני תקווה10 ק"מ
אולגשפושניקוב42 ק"מ
איתיסינדליסRun4it42 ק"מ
אמיתיגזית42 ק"מ
אליפינטוFITNESS421 ק"מ
שישלמה21742 ק"מ
ויקטורצ'ורקין21 ק"מ
שירליויניצר21 ק"מ
ילנהפלסטובץ21710 ק"מ
אבימלסה21 ק"מ
ולדיאדמובסקירצי אם המושבות42 ק"מ
אסמרהדניאל (דסיה)72310 ק"מ
ארזמוגל42 ק"מ
שגיאסרדלFITNESS421 ק"מ
שרוןגיאRunWithMoshe21 ק"מ
מאירביצצו10 ק"מ
רחליבנזקן10 ק"מ
ברקיצחק42 ק"מ
נירזגורי10 ק"מ
לימורחרפוףאדרנלין10 ק"מ
ספיצידונירצי קריית השרון42 ק"מ
שימנצור42 ק"מ
טלשריד21 ק"מ
אופירחזן42 ק"מ
דורוןקציר יטח21 ק"מ
ערןלהבprogRUN10 ק"מ
יובלשריג35142 ק"מ
NIRHAREL42 ק"מ
אתיאהרוןBgym runners21 ק"מ
מעוזרוט54921 ק"מ
סנדרה רוזן21 ק"מ
‫חןפרי‬‎Run4it42 ק"מ
קרןאגסיג'ינספורט21 ק"מ
גדעוןבן אבנר10 ק"מ
אלוןאיזנשטיין10 ק"מ
זהביתמלין21 ק"מ
אליוינר21 ק"מ
שיויצמן52721 ק"מ
פבלשליופמן10 ק"מ
שמואלהאנט21 ק"מ
לימורספצ'קהישגים21 ק"מ
ישראלשטראוסרצי בית שמש42 ק"מ
איליהרוזנצוייג2610 ק"מ
טלשדה21 ק"מ
HadarWayn42 ק"מ
דינהכהן10 ק"מ
בועזכהןRUN4FUN21 ק"מ
שרוןברנט נאורSprinTeam 21 ק"מ
אוריאגרלרוץ עם אריה גמליאל42 ק"מ
ולדימירבליאקאדם חן10 ק"מ
שלמהזוהרmorfit 10 ק"מ
RuthLawrence-Naimark42 ק"מ
אלכסייגורליצקי42 ק"מ
יוחאיבן-ישי72621 ק"מ
סופיהחודוס21 ק"מ
אלכסנדריופהLeikin Team10 ק"מ
דמיטריגולקו42 ק"מ
גילמור21 ק"מ
גליתלוי טאו10 ק"מ
מזרחיאפרת56710 ק"מ
אירהקוליקוב10 ק"מ
לירןלוין10 ק"מ
אביגילזכרוביץ10 ק"מ
נוריתזקן-גבעתי21721 ק"מ
שגיתשישי לחיים10 ק"מ
נתנאלאלבז44621 ק"מ
נטליהבניאשויליהכל בראש42 ק"מ
ניקולאימלניק42 ק"מ
ערןיונששי לחיים10 ק"מ
דודובסודו10 ק"מ
רומןפוזדניאקוב21 ק"מ
ניצןברmore-run21 ק"מ
הילהכהן73142 ק"מ
משהתנךRun4it42 ק"מ
משהתנך42 ק"מ
RoyMisholi Barak21 ק"מ
יאירוישינקיןizraelite21 ק"מ
דניאל עקוויוולמרם10 ק"מ
יעקבאמיגה42 ק"מ
גלעדבירן42 ק"מ
עמיתצדקה42 ק"מ
NickOlehnovich42 ק"מ
ענתפלדמןTrimax42 ק"מ
גיליבר-אוןNITRO10 ק"מ
ארטיוםמינקוב21 ק"מ
תומרתירושprogRUN10 ק"מ
שירישחף-אופק73910 ק"מ
דניאלרוזרצי מודיעין21 ק"מ
סמיוייסלברג21710 ק"מ
גסטיןרוקמן21 ק"מ
קרןגיספןרצי הוד השרון21 ק"מ
אורןאשכנזי56242 ק"מ
מרוםשלומי21721 ק"מ
גליתינאי-ונטורהרצי המושבות21 ק"מ
ולדימירברזין21 ק"מ
רונהדולברצי המושבות21 ק"מ
ilanalermanUrban place 21 ק"מ
בוריסויסוצקי42 ק"מ
מאורגורין56921 ק"מ
עדיגלבוע גינזבורגהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
מוטימג'רהשגים21 ק"מ
אילהדגן10 ק"מ
ליאתהלר21 ק"מ
מיריבולט44621 ק"מ
חןרותם42 ק"מ
ערןיערי35142 ק"מ
איתןגרינבאוםRunWithMoshe21 ק"מ
JhonatanYusimרצי העמק42 ק"מ
עינבטל21 ק"מ
HowardFelsonסוללים ים10 KM
אלכסנדרהיקים10 ק"מ
סליןונברגןרצי100מני21 ק"מ
תאנהרייכבך בן חייםמישהו לרוץ איתו 21 ק"מ
סילביה מריאנהלוי קולAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
סמיוןויניק42 ק"מ
אוהד פרקש 21 ק"מ
ANDREIBALITSKIסוללים ים42 ק"מ
ולדימירפסקה42 ק"מ
רויתלסקוב72610 ק"מ
אמירערד21721 ק"מ
ארייחזקאל35142 ק"מ
קוביטובי21 ק"מ
שיאברהם42 ק"מ
גיאברזנירצי אם המושבות21 ק"מ
סבטלנהישורון21 ק"מ
ramilopovizi42 ק"מ
משה (צ'יקו)אלקיים42 ק"מ
שריתמרקוביץ21 ק"מ
יבגנימזור42 ק"מ
עמיתנבוןרצי רמה"ש21 ק"מ
ריצרדלויטסרצי בית שמש42 ק"מ
יוליהפרל10 ק"מ
ארתורשדכין21 ק"מ
ימיתלוייוחננוף10 ק"מ
דוריתשטרניןNITRO21 ק"מ
יבגנינטייבRunGate42 ק"מ
AlexandraGluskinUrban place 10 ק"מ
יגורסקבלו21 ק"מ
חן כהןNITRO10 ק"מ
יקטרינהפליאק2610 ק"מ
אריקפרידמןרצים עם לורנס42 ק"מ
מאיהצובאריהכל בראש21 ק"מ
איתמררון10 ק"מ
אביבולך10 ק"מ
אביזיידההפועל רצים בעבודה רפאל10 ק"מ
אהודדולב10 ק"מ
אסףתייר10 ק"מ
רפאלמסיקהE-sports21 ק"מ
יוסישביט21 ק"מ
שחףקנזי10 ק"מ
דנהעומר10 ק"מ
רןרשף42 ק"מ
איתימשה74210 ק"מ
ישישפיגלsaritsport42 ק"מ
גדיליפשיץ21 ק"מ
אריאלמזרחי21 ק"מ
עדיליבוביץ42 ק"מ
יגאלאללי21 ק"מ
בועזחורבRunner'sHigh42 ק"מ
דבילוי21 ק"מ
ליאורהרמן10 ק"מ
ערןתורגמן10 ק"מ
דודברקאי42 ק"מ
גלכהן21 ק"מ
נועםברקנר10 ק"מ
itamarrazרצי המושבות42 ק"מ
מאירברדוגו10 ק"מ
אילןוקניןAnatomic21 ק"מ
אליסבאאחר42 ק"מ
לירן חוג'ה 21 ק"מ
אילתאזולאי21710 ק"מ
עומרגרסטן10 ק"מ
עמרירוזנבליט10 ק"מ
בועזטרפיקנטרצים עכשיו21 ק"מ
איריססמירנוברצי קריית השרון21 ק"מ
דןארבל10 ק"מ
עומריפז10 ק"מ
גאסןאליאס10 ק"מ
עיליבר נועם10 ק"מ
ארןדרור21 ק"מ
נאסררוני10 ק"מ
ארזלוי10 ק"מ
עיריתפוטולין10 ק"מ
AmiramTapiroBeatRun42 ק"מ
יניב פלח42 ק"מ
גלסביצקי10 ק"מ
אלישוורץ21 ק"מ
‫גיתיתהופמן‬‎רצי אם המושבות42 ק"מ
נטליהפולבודה10 ק"מ
אביגדורבוקמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אדם קליבץ'42 ק"מ
יניב סוויסה Running4life10 ק"מ
מרטיןלנג42 ק"מ
אנדריי איבשקין 10 ק"מ
מיכלבן ארוש42 ק"מ
ארבלשרן42 ק"מ
דןאקוניסמועדון רצי דרור10 ק"מ
רענןאליעזM&M10 ק"מ
וואסיאצ'נפה 10 ק"מ
גליתרוביןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
דניסמיאגקוב21 ק"מ
אלעד אופשטיין NITRO21 ק"מ
קסניהמישין73710 ק"מ
באיוךאביי21 ק"מ
אריאלצלקוביץ21 ק"מ
מקסיםקוגן55621 ק"מ
זאנהאולחוברצים עם לורנס21 ק"מ
יניבשמחי72221 ק"מ
ג׳ניפרזלסר21 ק"מ
אדל ברוק21 ק"מ
קטיהקיים10 ק"מ
יוגבשי21 ק"מ
ליאורמור21 ק"מ
גטהוןימר73421 ק"מ
אדוהיצחקGolan Active Runners10 ק"מ
דקלה אנגל21 ק"מ
רועיחלווהג'ינספורט21 ק"מ
דניאלזייבולד21 ק"מ
סערעידו42 ק"מ
ביטוןאופיר21721 ק"מ
מורדי גרוסמן42 ק"מ
אולגהרזניקובClub 22642 ק"מ
אלישבעבן זאברצי רמת הגולן 42 ק"מ
אנדרייאדלשטיין42 ק"מ
טלריזמוביץ21721 ק"מ
רתם ציפורי42 ק"מ
קרןמורד42 ק"מ
ארז דורון10 ק"מ
בר חמו10 ק"מ
יעלבלום42 ק"מ
מיהפורטל10 ק"מ
ערןגתGolan Active Runners21 ק"מ
נירינאי42 ק"מ
ברהלמן10 ק"מ
אורישחר שפירא10 ק"מ
אליעשור21721 ק"מ
ברפולג10 ק"מ
יוחאישחם42 ק"מ
מורןסיון10 ק"מ
רג'יןדויבהפ. עמק הירדן10 ק"מ
רונןדיין42 ק"מ
טלקציר21 ק"מ
רעותרוזנברג10 ק"מ
שירהניר21 ק"מ
נועםגרוס10 ק"מ
דורבנימין21 ק"מ
שניבנדטrun positive21 ק"מ
חגיגלעדעמק האושר-יזרעאל10 ק"מ
רןכהן42 ק"מ
אלוןהולנברג21742 ק"מ
ארזברקןרצי קריית השרון10 ק"מ
מאיהלינד21 ק"מ
תומראברהם10 ק"מ
דודמשה10 ק"מ
אמירוייצמן10 ק"מ
דותןשלוםאחר21 ק"מ
שמריתבאומלNITRO10 ק"מ
תהילהביטון10 ק"מ
גליםהיימן21 ק"מ
יוסףג'רייס10 ק"מ
אלוןמורדחצור הגלילית10 ק"מ
נסיבאברהים10 ק"מ
קוסטהיצחק42 ק"מ
דבירטיראן21 ק"מ
עידןדוד10 ק"מ
מיקידינוביץרצים בעבודה-ג'וינט42 ק"מ
יותםמאייראדרנלין10 ק"מ
ענתמרוםNITRO21 ק"מ
בניחוגה21 ק"מ
אלינורבידגלין74210 ק"מ
אילנית אלמקיאס21 ק"מ
יובלמונסונגו21 ק"מ
אייסרעבד אלחיM&M10 ק"מ
מחמודרבאח21 ק"מ
אדרדותן21 ק"מ
שיוקנין10 ק"מ
אוריתשלו21 ק"מ
שרוןבן ארי42 ק"מ
איציקהרוש74621 ק"מ
ענברענתביטל כרמל21 ק"מ
יוסייוסף42 ק"מ
קרןטורבוביץ21721 ק"מ
עדיוייס חברוני10 ק"מ
shmayashapiro21 ק"מ
דותןדרוק42 ק"מ
אנטון סיומיןפשוט לרוץ21 ק"מ
יוחאיאבוקאי42 ק"מ
גושהזמנו21742 ק"מ
רחלפריבור2621 ק"מ
לירוןהללרצי המושבות42 ק"מ
דרורוג'ימהVAG TEAM42 ק"מ
דודאיברגימוב10 ק"מ
CAROLINASilberman42 ק"מ
הינדיגינזברג42 ק"מ
יוסיצדוק73921 ק"מ
EladHalevy42 ק"מ
תמרקדרRUN4FUN21 ק"מ
נחרוטרצי בית שמש42 ק"מ
GALINAROZIN21 ק"מ
ELENAKOSOV21 ק"מ
חייםבנטוזהnrspirit21 ק"מ
בןעברוןרצי השדות21 ק"מ
גואדבדר21 ק"מ
מחמדסעדרןRUN10 ק"מ
טלאורמרקשנטיין74210 ק"מ
ליאלאברמסקי10 ק"מ
יואבשטרןאדרנלין10 ק"מ
אמונהלבRunWithMoshe10 ק"מ
מורפרייברוןפשוט לרוץ21 ק"מ
גילסופר44610 ק"מ
מעיןוישליצקי21 ק"מ
נועםדקלרצים עם אבי- באר יעקב10 ק"מ
אודיהליזן44621 ק"מ
רוןביטן21 ק"מ
אלדרבכר21 ק"מ
צורכהן10 ק"מ
עידופזZen מאמנים לחיים21 ק"מ
רותםרוח44621 ק"מ
אילוןאגמון21 ק"מ
דימהמסארוהM&M10 ק"מ
שגיאקוט10 ק"מ
מאירשוטנשטיין44610 ק"מ
ישידוד10 ק"מ
אליהוביתאן10 ק"מ
חוהלוינגר10 ק"מ
ידידיההופמן10 ק"מ
מאורהרסקין10 ק"מ
ידידיהאפרתי10 ק"מ
נתנאל ארנטרויהפועל רצים בעבודה שב"ס10 ק"מ
תמיראלקנה10 ק"מ
תומררואימי10 ק"מ
יהונתןרייכבךאתלטי לידר ירושלים10 ק"מ
חליםג'ובראן10 ק"מ
הנדאויתופיק21 ק"מ
יובלרובינפלד10 ק"מ
סאלינבואניfit life21 ק"מ
וויסאםאבו טריף21710 ק"מ
עלשאהיןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
שנידולב21 ק"מ
אביעדיוסף21 ק"מ
זוהרפוגלמן21 ק"מ
יותםקיילר21 ק"מ
אורמטיאסRun4it42 ק"מ
איתמרשפירM&M10 ק"מ
סהרהחדד10 ק"מ
אחמדסעד21710 ק"מ
BoryanaAvrahamiמקסימוב טריאתלון וכושר21 ק"מ
BryanChoritz42 KM
FabienneLedranMAGIC RUNNERS10 ק"מ
קרןקונסטנטינימכבי תל אביב10 ק"מ
פיליפלומברוזו21 ק"מ
הדסרזניק42 ק"מ
דויטשברכה42 ק"מ
קטיהבהררצי קריית השרון10 ק"מ
אילנה ממןprogRUN10 ק"מ
RobertoStraussהרוח השנייה42 ק"מ
AlizaWeinblatt21 KM
עומרפרידמן42 ק"מ
מרדכיהולץ21 ק"מ
קטלהאלהין10 ק"מ
איליהבוגוסלבסקי21 ק"מ
נגהמקטה75521 ק"מ
שלווהקטלר42 ק"מ
זאבדבורקין35142 ק"מ
מיכלגורדון21 ק"מ
מוקטפנטה42 ק"מ
JamesKilnerסוללים ים42 ק"מ
RuthKilnerסוללים ים21 ק"מ
גדעוןקוך55821 ק"מ
ז'אנהחולודוב21 ק"מ
אלכסייאוסיפוב10 ק"מ
ויטהאוסיפוב10 ק"מ
רינהגורהRunningMania21 ק"מ
רביעסעד21721 ק"מ
טאייצ'אונצו דוד73410 ק"מ
יוסףמזרחי10 ק"מ
עפרוול21 ק"מ
אלינדןBgym runners21 ק"מ
יאירסילברמן21 ק"מ
רויתקלחמן לוינסקיRUN4FUN42 ק"מ
צביפריבורט10 ק"מ
איילת טליכיןאתלטי לידר ירושלים21 ק"מ
רןרוז׳ק21 ק"מ
ניליכספירצים בכיף עם יעלי10 ק"מ
בועזשחר42 ק"מ
ורדסוקולרצי קריית השרון10 ק"מ
משהפלד35121 ק"מ
תמירסעדון10 ק"מ
שרהתפוחי10 ק"מ
תמירבן דוד74210 ק"מ
דיאנהמרדיM&M21 ק"מ
גלמילרTsaff&Go21 ק"מ
בן ישראלערן21721 ק"מ
שלואלקובי10 ק"מ
גיאבן ארירצי הוד השרון21 ק"מ
ימיתהכטפנו דרך42 ק"מ
אילןרוזן21 ק"מ
נטעמרציאנו21 ק"מ
יריבאלקלעימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
רוםפרגמניקוב10 ק"מ
גידישוורצמן21 ק"מ
יונתןדובובסקי10 ק"מ
רויטל רייטן 10 ק"מ
ואאל חאמד 10 ק"מ
מלקאמושאמה74821 ק"מ
בנג'יברמן42 ק"מ
שמואלאבוהאי74810 ק"מ
יהודהיעקבסוןרצי בית שמש42 ק"מ
לבאסמנובאתגרים חיפה10 ק"מ
שמואלשנטלמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אמביהיזאנה10 ק"מ
דרוראלישקביץרצי העמק42 ק"מ
איללייבמן21 ק"מ
יוסילזרע21 ק"מ
גיז'אצופנטה42 ק"מ
טפרימארו73421 ק"מ
יהונתןגבעוני74810 ק"מ
יונתןליברמן10 ק"מ
איתמרגרוס 21 ק"מ
RisaGrajower21 ק"מ
ליאבאיזנברג42 ק"מ
יוסימעתוק56921 ק"מ
יניב ממן21 ק"מ
עליזה גאנץ42 ק"מ
צ'קולהאדנה10 ק"מ
אשטומוצ'ה10 ק"מ
אייהוגברה74810 ק"מ
ןיקיביטון10 ק"מ
ברוךלף21 ק"מ
תומראורןאבא פגום- רצים ביחד10 ק"מ
אנטוליגלזרוברצים עד 12021 ק"מ
זהבהדלין-קפצן21 ק"מ
אופירבקר10 ק"מ
תומרשפירGolan Active Runners21 ק"מ
מיכהלויRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
מוגסטסמה73410 ק"מ
כפירפדידה21710 ק"מ
אמיר אקשטיין42 ק"מ
שניקייסי כהן42 ק"מ
תומרבורלאMAGIC RUNNERS21 ק"מ
אסיאלוןEyal’s PB21 ק"מ
גלי שחםURIKAN10 ק"מ
מיטלקורן10 ק"מ
ארזקדוש21721 ק"מ
ענתאהרונוביץUrban place 42 ק"מ
בקהרייכבך בן חייםמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
עידןלרךprogRUN21 ק"מ
יקירמולינה21 ק"מ
אוריתשימה21 ק"מ
נירזולטק21 ק"מ
ויקיאבישר21 ק"מ
מאירביטוןPipman Team42 ק"מ
מעוזבוקר10 ק"מ
אריאל טרינק42 ק"מ
אריאלבורשטיין42 ק"מ
ליאורה זגורי Club 22642 ק"מ
רועילוגסי21 ק"מ
הראלנאור מלכה10 ק"מ
שרלידנינו42 ק"מ
YarivOron42 ק"מ
גיאבנקר21 ק"מ
YarivAzar42 ק"מ
אפרתגתGolan Active Runners21 ק"מ
ענבלגרין פראלטה10 ק"מ
טלשין42 ק"מ
צורהרפז42 ק"מ
אלוןאבן-חייםרצי אם המושבות10 ק"מ
מיכלרגואןMOVE21 ק"מ
ליבתמלכהאדרנלין10 ק"מ
אבי חזן21 ק"מ
יובלזלצברג אבישר21 ק"מ
זהר מרים רייטן 10 ק"מ
מירבעדןUrban place 21 ק"מ
לבאקרמןרצים קדימה21 ק"מ
דנימעוזפנו דרך42 ק"מ
אסיטייח21 ק"מ
נתנאלשור42 ק"מ
רהבשקד21 ק"מ
מוריתממןפנו דרך42 ק"מ
אילנהטביב זאדה21 ק"מ
סבחדודו74121 ק"מ
אלעדשאולlove2run21 ק"מ
סימהפלג42 ק"מ
אביבדניאל10 ק"מ
אביטלגונן-בכמןNITRO10 ק"מ
רןמנגלאלתרמנס42 ק"מ
ליאוראביטל21 ק"מ
רונהשחם10 ק"מ
יהונתןיצחק-הלוי10 ק"מ
JustinMyerson10 KM
יעלנתן42 ק"מ
יניבלוינסקי Tsaff&Go21 ק"מ
טל לרנר10 ק"מ
אדירשבת21 ק"מ
עודדקדם42 ק"מ
NirFishmanרצים בירוקה10 ק"מ
אופירדאוםהפועל רצים בעבודה אל על 42 ק"מ
גליהקריסי42 ק"מ
ליאורטריגר42 ק"מ
יפעתפפורצי פסגות- ראש העין10 ק"מ
קרןבלנקליאור מהלל קבוצות ריצה10 ק"מ
אורןלויתל אביב 10021 ק"מ
מיהעמנואל10 ק"מ
גילגלרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
נעמהברשדסקירצי הוד השרון21 ק"מ
דודשיראוי21721 ק"מ
חגיתלנואל42 ק"מ
מירבשואן10 ק"מ
‫קרןכהנא‬‎Bgym runners10 ק"מ
אבייביוני74121 ק"מ
ערןיחזקאל21721 ק"מ
אריאלגיטמול35121 ק"מ
דובבשחק42 ק"מ
איילסיטי42 ק"מ
אנדריגוריאצ'בizraelite21 ק"מ
סווטלנהספוטקין44610 ק"מ
וויןחי42 KM
מעייןאשדYolo42 ק"מ
שרהגרינברג42 ק"מ
MacyItzhakאלתרמנס10 ק"מ
סופיה קוסטס10 ק"מ
ולריהמשקוב10 ק"מ
עתירהארליכסטר10 ק"מ
טאיסיהשינדר44610 ק"מ
רוניקורן10 ק"מ
גודאדובלאצ'ו10 ק"מ
דודרפאליהרוח השנייה42 ק"מ
Regisguedj21 ק"מ
טניהטהר לב21 ק"מ
AdrianJavaherian10 ק"מ
וסיםרבאח42 ק"מ
אסףבר יושפטNITRO42 ק"מ
שירליבוקריסDORON42 ק"מ
מורחמוויFree21 ק"מ
עמיתכהןזוחלי שילה42 ק"מ
נירקמחי42 ק"מ
אפרתבר נחוםאלתרמנס21 ק"מ
הודיוסף21742 ק"מ
אופירמיכאליס42 ק"מ
חגי-שמואלמימוני21721 ק"מ
ורדשפירא10 ק"מ
יוסףבכר21742 ק"מ
ניריתגבעאינטרוואל21 ק"מ
שישוורץ21 ק"מ
דנהאיזנשטיין42 ק"מ
ערןצחובוי21 ק"מ
שיריצורUrban place 10 ק"מ
גילידרורי10 ק"מ
גליתויזל21721 ק"מ
עדיגרין סדובניק10 ק"מ
חגית יצחק42 ק"מ
לימוררוזנצוייג אינטרוואל21 ק"מ
מירבבן עוזיאל27721 ק"מ
לירוןאלמוגזר לא יבין21 ק"מ
איילכהן פורmorfit 21 ק"מ
יונתןאסיאוMOVE21 ק"מ
משה אלמליח 21 ק"מ
ינוןיוסף21 ק"מ
אלכסכץ42 ק"מ
יונתןחזןM&M21 ק"מ
דבכץ10 ק"מ
ניקיטה רטנובסקי10 ק"מ
מקסיםמדבדב10 ק"מ
CarmitAvidan-Shpalter42 ק"מ
אביבסון42 ק"מ
מיכלסומבולהכל בראש42 ק"מ
עופרעיני35142 ק"מ
אגמיתבוקרה תדהרRUN4FUN21 ק"מ
דודיקורץ42 ק"מ
אברהיםזמירו42 ק"מ
מיכלזילפהRUN4FUN21 ק"מ
רזפוקס21 ק"מ
אתימזרחי10 ק"מ
דודאנוקשוילי42 ק"מ
AbhishekKumar21 KM
ErelStern21 ק"מ
אחיקםפרקל42 ק"מ
הדסדובובילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
איילסילקטור10 ק"מ
צחימויאלללא מועדון21 ק"מ
תמירפרידמןאחר42 ק"מ
אסנתינאי66721 ק"מ
יואבפרידמן42 ק"מ
מורןזרחיהמצב ריצה 21 ק"מ
ניריתסערUrban place 21 ק"מ
שריתכהן74421 ק"מ
ליאורבן דרור אשר21 ק"מ
גליתתמרBgym runners21 ק"מ
ליאתבנימיןמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
אוןאפל74121 ק"מ
סמדרפורתיEzeRun10 ק"מ
אבירםאדרי21 ק"מ
שמוליקפנחס42 ק"מ
מיריכתר21721 ק"מ
חנןצאיגRunningWithJon/רצים עם יונתן21 ק"מ
תומרשמיס10 ק"מ
הילהסביץE-sports21 ק"מ
דרורעזריה21 ק"מ
anatayal42 ק"מ
ArikRadoאחר42 ק"מ
שמוליקטובי72610 ק"מ
‫גילהאלעד ארןאדרנלין21 ק"מ
תמירדאוס21 ק"מ
רוניתבן נון קרול21 ק"מ
ימיתבן ישיRUN4FUN21 ק"מ
מיריתזיידה42 ק"מ
גליתגינזבורג72421 ק"מ
ליטלפלד21 ק"מ
רןרוזנברג21 ק"מ
ליאורלדררמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
עידוברזילי73721 ק"מ
אמיר לוי21 ק"מ
עינתכהןגאלווי ישראל21 ק"מ
ירוןגדליה21 ק"מ
מונירחלבי21 ק"מ
עיריתרוזןNITRO21 ק"מ
AlyssaFixler21 ק"מ
מעיןלוינסקי Tsaff&Go21 ק"מ
CidneyCarver42 KM
SzilviaLeybovהכל בראש42 KM
נוהקרניאל42 ק"מ
מובארקאדם74821 ק"מ
צופיתלייבוPipman Team42 ק"מ
איתיהשס21 ק"מ
ענברשוחטCrosbie Crew42 ק"מ
אסףעזור42 ק"מ
שריתזינגר10 ק"מ
הילהאופשטייןNITRO21 ק"מ
מיכאלגינזבורג42 ק"מ
תדהראדמוניGolan Active Runners10 ק"מ
אביבלוטןMOVE42 ק"מ
גיא בצלאליבצלאליAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
Maia052968313310 KM
PhilippRieberer-Murer 42 KM
אבישרשקד10 ק"מ
רגולהמישRunningMania10 ק"מ
פינילרנרFree21 ק"מ
אילגלבועאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
מיכאלטרננקו10 ק"מ
סופיהסיווקס44610 ק"מ
אורישימרוני42 ק"מ
ליאורמרום42 ק"מ
CamilleFabo Njia42 ק"מ
רותי בן שמואל רצים עם לורנס10 ק"מ
טליגוטליב42 ק"מ
אילןספראי35121 ק"מ
אורןסלע42 ק"מ
אליחיות42 ק"מ
ערןעמרוסי21 ק"מ
שגיבמזרחילצאת מהכורסא10 ק"מ
בתציוןביטוןFITNESS442 ק"מ
חקשוריאבי74121 ק"מ
דבורהרכניץרצי רמת הגולן 21 ק"מ
מיקיכהן פיליפס חיפה21 ק"מ
טלשניידר21 ק"מ
אליעדחמו52721 ק"מ
אוסיהררי פחימה 21 ק"מ
‫אפרתשומרון‬‎מועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
רוניתריקליןרצים עם לורנס21 ק"מ
איריתגרינברג קושניר10 ק"מ
אוהדגלעדי10 ק"מ
שיריהרמן שפירא רצים עם לורנס21 ק"מ
DrorKatalan42 ק"מ
רונןקויפמן42 ק"מ
אסףכרמיFITNESS421 ק"מ
יואבדבירNITRO21 ק"מ
מרדכיבאקי73721 ק"מ
טדסהגטהון74910 ק"מ
אריאלסובל2610 ק"מ
בוקאיומלדה10 ק"מ
שחףשגיא42 ק"מ
וורקואשטו42 ק"מ
מתיואמראי10 ק"מ
ליאור-אעוזר21721 ק"מ
אבילנקרי42 ק"מ
MosheDiPoce10 ק"מ
RichardKay10 ק"מ
רפאלפליישמן56821 ק"מ
JonathanWatkins42 KM
שרון מישלהרקמן דשבסקי2610 ק"מ
נירשפיראהפועל רצים בעבודה SAP42 ק"מ
דנימקורי42 ק"מ
פרדיסגל42 ק"מ
Irina Pasha21 ק"מ
אופיראילתאדרנלין42 ק"מ
עמיתרז21 ק"מ
יוסף רפפורט42 ק"מ
חןכנעני21 ק"מ
מיהבגרמן21 ק"מ
GregNarunsky 21 KM
BatyaNarunsky10 KM
ג'רד ברמן21 ק"מ
יפעתוייס21 ק"מ
אורליקינן10 ק"מ
שרוןלוגסי21721 ק"מ
אמירבן עזרי42 ק"מ
משהקליין21721 ק"מ
קרןשטרית21 ק"מ
ישראלמיכאל56721 ק"מ
גילפלג21 ק"מ
zivatubul10 ק"מ
בנישטיין21 ק"מ
שיקטנה כהןאחר21 ק"מ
יפהויזנרכושר באושר BBB21 ק"מ
שלומיבנגו21 ק"מ
אילנהרז42 ק"מ
הגרשדהRUN4FUN21 ק"מ
אבירובנרRunWithMoshe21 ק"מ
חניהורביץ21 ק"מ
לילהפארRunWithMoshe42 ק"מ
ניראפרגן21 ק"מ
אליבגו35121 ק"מ
נדביפה42 ק"מ
דרורגרשון56910 ק"מ
חייםביטון21710 ק"מ
RudiSokuler21 KM
נירגליס42 ק"מ
דודואסידו21742 ק"מ
יעלגרוסתל אביב 10021 ק"מ
טלאושרי10 ק"מ
דורקסל21 ק"מ
ניריוסף21710 ק"מ
עבירחרהאדרנלין21 ק"מ
פאדיחמזהללא מועדון10 ק"מ
גלילעמאשה21721 ק"מ
פזקדםRunWithMoshe42 ק"מ
יעקבצור21 ק"מ
BOURDELASJEROME42 KM
אמירשהרבני10 ק"מ
לביאהכהן10 ק"מ
אסי אשראבוחצירה72310 ק"מ
עודדשוורץ21721 ק"מ
סילבןזוהרNITRO10 ק"מ
עודדסיגאוי10 ק"מ
אכרםפארס21742 ק"מ
נטעצנציפר21 ק"מ
רוניקזאילה21710 ק"מ
עזיזאבו אלניל21 ק"מ
אופירגל42 ק"מ
רותםפלדלרוץ עם הלב21 ק"מ
יניבשרון21 ק"מ
רונילוי10 ק"מ
אוריתאוזן10 ק"מ
בועזגורןאבא פגום- רצים ביחד42 ק"מ
אביבכרמי21 ק"מ
יואבלב-רןFITNESS421 ק"מ
יוסיאליהו21 ק"מ
אנדריבזלי10 ק"מ
יבגניסבסטיאנוב10 ק"מ
מידןשנקמןHapeleg21 ק"מ
AkivaFutter42 KM
בוגדןיאקימנקו10 ק"מ
אסףבן חמו42 ק"מ
אולגהוולבץ'RunGate21 ק"מ
ChristopherKanpol21 KM
אילנהירקונירצי100מני42 ק"מ
תומרסלעohadlionheart coaching42 ק"מ
יובלשלף21 ק"מ
נירהולצמן ניניו42 ק"מ
יפעתניצן קלדרון42 ק"מ
הלנהשלגיrun positive21 ק"מ
JaredFleitman21 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
ניבסדובסקי42 ק"מ
משהולך10 ק"מ
איתמראבני72510 ק"מ
יאיר המרשלגמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
רחלילזררצי פסגות- ראש העין10 ק"מ
כפירדניאל72610 ק"מ
רותםרבאוןTsaff&Go21 ק"מ
ארנשטייןעידן21710 ק"מ
שלומיתברזילי21 ק"מ
אליריינהrun positive21 ק"מ
עדיביבי42 ק"מ
רועי הר-יפה42 ק"מ
אסףאולשינקה42 ק"מ
אביגדורראובן42 ק"מ
גילנקשnrspirit42 ק"מ
יאירמידןרצי השפלה42 ק"מ
שניתשגב סבגmorfit 10 ק"מ
עדיגבעתי גול10 ק"מ
הללרביב54921 ק"מ
סאליזיסמןליאור מהלל קבוצות ריצה21 ק"מ
עדוברקלצאת מהכורסא21 ק"מ
משהדניאל21 ק"מ
רודיפלס73742 ק"מ
עדיאסל56810 ק"מ
ינוןנהרימשטרת ישראל21 ק"מ
ליאתבטיטוXtrim21 ק"מ
חןיניברצי הוד השרון21 ק"מ
אורילב73121 ק"מ
מזרחיגולןרצי רמת הגולן 21 ק"מ
MarionSindel21 KM
רותםמאיר לוזוןBgym runners21 ק"מ
עינברשריררצים עם לורנס21 ק"מ
נועםנגלר21 ק"מ
HeatherHowell הרוח השנייה42 KM
FrankKurzajewski42 KM
תומרפרדרו21 ק"מ
שמעוןחדשי21721 ק"מ
ששי דורי42 ק"מ
תומרזהר42 ק"מ
יניבנימנירוחות הצפון42 ק"מ
מליקיוסף74810 ק"מ
אופירכוכבא42 ק"מ
אורןדייןהכל בראש42 ק"מ
סמדרזילברברגRunWithMoshe42 ק"מ
זיופרץללא מועדון10 ק"מ
מחמודסאבק21742 ק"מ
אפרת ברנע 42 ק"מ
ענבליונהאדרנלין42 ק"מ
יהושעשרמן10 ק"מ
אופירסרור21 ק"מ
אסףג'רבי42 ק"מ
נתנאל נקשקהילת רצים42 ק"מ
צביקהברוטמןרצי המושבות42 ק"מ
ראידחגאזי10 ק"מ
עלאאבראהים21721 ק"מ
אשרלואיס42 ק"מ
אפימנדלוביץאדרנלין21 ק"מ
רןבר52721 ק"מ
אלעדקרול21 ק"מ
יעלבצלאלUrban place 42 ק"מ
קרןעמרוסי42 ק"מ
ShaiShornik21 ק"מ
דןמויאלRin2Run42 ק"מ
רוןבר-דוד21 ק"מ
עוזגליק21 ק"מ
שלישמוrun positive10 ק"מ
אלוןכהן10 ק"מ
ג'ולילדרמן21 ק"מ
‫יוניזדה‬‎אחר42 ק"מ
גיאחנגלרצים עכשיו42 ק"מ
מיקהנגן‬‎21 ק"מ
אמיר אבו רוקון42 ק"מ
יוניסנטר21 ק"מ
שולמיתהדר42 ק"מ
אורנה אלטמן כהן ORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
פרדילוי42 ק"מ
גביברדהMAGIC RUNNERS21 ק"מ
הדסקליין72521 ק"מ
דותןבן יוסףEyal’s PB42 ק"מ
עיינהדביר בן יוסףEyal’s PB21 ק"מ
גילנובקרצי השפלה42 ק"מ
חןבן-יחזקאלאדם חן42 ק"מ
ליאורמורלי42 ק"מ
YoavOfanYFitness42 ק"מ
עמיתכרמילילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
jacob shiansky21 ק"מ
אלינורדניאל10 ק"מ
חזי לוי42 ק"מ
ארזעובד21 ק"מ
ניסן בלום42 ק"מ
ליבקמן42 ק"מ
נעםקידרון42 ק"מ
גיארובינשטיין72721 ק"מ
ויטלימטביוק21 ק"מ
SemyonZakharchenko21 KM
RachelCohen21 KM
רועיקלמר42 ק"מ
גאורגיאילגץ'42 ק"מ
שגיבקוניו42 ק"מ
חנהשבתאיNITRO10 ק"מ
ראובןכהןFITNESS442 ק"מ
מריםטננבוים21 ק"מ
אוריאלגוחין run for fun אפק42 ק"מ
סיוןבורג21 ק"מ
אלעדטאוברXtrim21 ק"מ
עמיתסול10 ק"מ
stephaniestern21 KM
NirAttalרצי קריית השרון21 ק"מ
מעיןקוסובסקי גוסלקרמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
שליוברושאחר42 ק"מ
גיאדדושארגון עובדי צה"ל42 ק"מ
יניבפסקל42 ק"מ
איריסטבתNITRO21 ק"מ
גלרותם סקוטTsaff&Go21 ק"מ
פיניהרשטיק שריקיפשוט לרוץ21 ק"מ
יקירקידר42 ק"מ
DmitryPasumansky21 KM
עלאאאגא42 ק"מ
נאיףקבלאן21710 ק"מ
צביקהיוליס55821 ק"מ
עידוהלפרין21710 ק"מ
לירזסלמוןהפ. עמק הירדן10 ק"מ
רעותקסטרו21 ק"מ
שלורמראדרנלין21 ק"מ
מאירצורTsaff&Go21 ק"מ
אליאבכהן צמחGO FOR IT42 ק"מ
טלישינברגZONE342 ק"מ
ראניהאעיאדה10 ק"מ
צפרירפיקס21 ק"מ
עוזיחיים הכהן72642 ק"מ
יוניקרן21 ק"מ
מיטלברקלצאת מהכורסא21 ק"מ
שריתזימן56221 ק"מ
וסיםחסון21710 ק"מ
רןסוצקוורין10 ק"מ
ליאורשרון21 ק"מ
שמעוןגבריאלשי לחיים10 ק"מ
חנהברנס10 ק"מ
טליבריירRUNZONE21 ק"מ
ירוןשחם42 ק"מ
נירהקיפניס72621 ק"מ
חניפרידקובסקיתל אביב 10021 ק"מ
שגיתצבר10 ק"מ
קרןחרלמפרצי קריית השרון10 ק"מ
נג'ייהוהבי10 ק"מ
אסףקלמן42 ק"מ
רם יונהלויRunWithMoshe42 ק"מ
ליאתגלר21 ק"מ
ערןאדרי21 ק"מ
מיכליעקב42 ק"מ
AmitZeisel42 ק"מ
רוניאביצור21 ק"מ
שמריתאיזקאלתרמנס21 ק"מ
צחרבכנהיימררצי המושבות42 ק"מ
אביטלרותםVAG TEAM42 ק"מ
ענבר בן דור10 ק"מ
לירוןקליין21721 ק"מ
מרבמינסס42 ק"מ
עידולינד42 ק"מ
ארז (קפיצי)בן-ארויה73942 ק"מ
גילכהןTsaff&Go42 ק"מ
נדבפוליצרmorfit 21 ק"מ
לירוןשולומוןג'ינספורט21 ק"מ
דורוןניסים21 ק"מ
הדסכהןFITNESS442 ק"מ
יעליצחק10 ק"מ
רזליבמן73710 ק"מ
רותםינאי10 ק"מ
Chen Santar42 ק"מ
חניבן אליעזר54910 ק"מ
נועהכהןהפ. עמק הירדן21 ק"מ
עינתכץTsaff&Go21 ק"מ
נירהבר42 ק"מ
OritKatz21 ק"מ
משהישראלי42 ק"מ
רועיבן דוד42 ק"מ
נירלאלזר35142 ק"מ
אורןאלקבץ21 ק"מ
אמירפולק21721 ק"מ
אמירברRUN4FUN42 ק"מ
SegevCohen21 ק"מ
איילהאורבך ויזלRUN4FUN21 ק"מ
לירוןכהן-פורmorfit 21 ק"מ
איציקאלמוג21 ק"מ
רועי נחמיאס 21 ק"מ
עודדזגוריClub 22621 ק"מ
אסףלוירצי השפלה42 ק"מ
צביקהשי21 ק"מ
יואבשטייןאחר42 ק"מ
משהשמעוןXtrim21 ק"מ
לימורפוזיןרצי אם המושבות21 ק"מ
דנהטל21 ק"מ
שחרבן ארי72610 ק"מ
מיטלכהןרצים עם אבי- באר יעקב10 ק"מ
אריקעדיקה 10 ק"מ
אפרתואנהרצי אם המושבות21 ק"מ
ארנוןפנדוrun positive10 ק"מ
יניבבאקייE-sports21 ק"מ
קרןגולןGolan Active Runners10 ק"מ
איתיחודדי42 ק"מ
שיקולרEyal’s PB42 ק"מ
רונןאלבז42 ק"מ
אבי פיינטוך21 ק"מ
lirontamam42 ק"מ
עינברקלמר21 ק"מ
אברהםסלמן21710 ק"מ
אברהםאבידןE-sports10 ק"מ
יוניגרינבוים42 ק"מ
עודדדורפמן42 ק"מ
מירבכהןרצים עם אבי- באר יעקב42 ק"מ
עומרארליך42 ק"מ
אמיראקרמן21 ק"מ
שמואללאופרפשוט לרוץ21 ק"מ
שמואל שבתאי21 ק"מ
AVIADATO72642 ק"מ
שימיאלימלך42 ק"מ
מתוקשלג21742 ק"מ
נגהברנר דריהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
רותםפיילס10 ק"מ
ארבל ראובניאדרנלין42 ק"מ
אופירנבון10 ק"מ
Belletis UzanDAN4RUN21 ק"מ
מאורשושןכיבוי אש21 ק"מ
איתמרשיאוןDAN4RUN10 ק"מ
כרמיתעזריהתל אביב 10021 ק"מ
אנהנגרין10 ק"מ
טלשוורץ21 ק"מ
שלוםקוזוקרואחר42 ק"מ
כפירפרץ21721 ק"מ
דנהפנחס ליבוביץמצב ריצה 21 ק"מ
בניבוארוןללא מועדון10 ק"מ
נירהשרייר שפירRin2Run21 ק"מ
צחיגלאור42 ק"מ
מבשרתנבו21 ק"מ
רוניעירוןלילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
עדיברמן21 ק"מ
אביטללבון56810 ק"מ
אלעדתורגמן21 ק"מ
חסיבחשאן42 ק"מ
שליגרינברגרprogRUN21 ק"מ
משה מיכאל 21 ק"מ
אבידודאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
talpando21 ק"מ
אריאלגולדנשטיין56921 ק"מ
אריאלגולדנשטיין56942 ק"מ
שיכהןרצי הוד השרון21 ק"מ
אורןחיים35121 ק"מ
עידוקליינרTsaff&Go42 ק"מ
אדהםסלאמה21721 ק"מ
יוחאיעבוFITNESS442 ק"מ
ורדפפרBgym runners10 ק"מ
מורבר דוד10 ק"מ
ליאורסרור21 ק"מ
ורדאליצורלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
נטעיעקבלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
שיטיסמן21 ק"מ
רותםגור דותןTsaff&Go21 ק"מ
נועה קורן21 ק"מ
נועה חביבהאברהם10 ק"מ
תומרבחבוט21 ק"מ
ליאורברגרTsaff&Go21 ק"מ
דדיסופר10 ק"מ
אורטל כנעני10 ק"מ
לאהפרוידRUN4FUN42 ק"מ
ספידקלורצי קריית השרון10 ק"מ
לירוןדורון לוירצי גני תקווה21 ק"מ
ערןשרעבי42 ק"מ
אילנהלפידותזזים21 ק"מ
רותםשמעונוביץ21 ק"מ
שירהמוסקונה21 ק"מ
מיכלארבע GRC מועדון ריצה10 ק"מ
אוריארבל42 ק"מ
שירייונששי לחיים10 ק"מ
עמירנגם21710 ק"מ
אילניתברק56110 ק"מ
רועילהבלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אדירכהן57421 ק"מ
ואפיעלי21721 ק"מ
נעמהידידTsaff&Go21 ק"מ
אבישיקדושמועדון רצי דרור10 ק"מ
קריןזוהר כהןTsaff&Go10 ק"מ
נוריאלזאבירצי הוד השרון21 ק"מ
יונתןשנהב42 ק"מ
שלומיבליסיאנוהפועל רצים בעבודה בנק לאומי42 ק"מ
יעללביארצים עם יעל21 ק"מ
צוראליעזר42 ק"מ
עדיבירמן21 ק"מ
אמירגלעדי21 ק"מ
אחמדפארס21721 ק"מ
עמריגרשוני42 ק"מ
רועיטויזררצי100מני10 ק"מ
דודצביאל72321 ק"מ
סיגלאושריגליל עליון10 ק"מ
לירןגביזון21 ק"מ
ג'מאלעבדולמג'יד74810 ק"מ
הילהסיידא74010 ק"מ
תהילה אביטןמועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ
איתיאהרונסון21 ק"מ
תמרשגבTsaff&Go21 ק"מ
אודלבן עטרהרוח השנייה42 ק"מ
ריקיאמוזדה44610 ק"מ
ברכה גרוסמןהרוח השנייה42 ק"מ
גלעמריNITRO21 ק"מ
עידורוזנברגMOVE21 ק"מ
אסףנגריןזר לא יבין21 ק"מ
שמואלקנררצי קריית השרון21 ק"מ
יוניאלה21 ק"מ
דןחלדמןשי לחיים42 ק"מ
ליבייוסף10 ק"מ
עמריכהןSprinTeam 42 ק"מ
מיכאלמלר72642 ק"מ
אמירזלצברג56821 ק"מ
עידורוזנברג42 ק"מ
LiorAsher21 ק"מ
רויטלעטיאסזוחלי שילה21 ק"מ
אמירברזל21 ק"מ
גלעדיבין42 ק"מ
אוריברגד42 ק"מ
רעותכהן10 ק"מ
אלחנןסבתי42 ק"מ
עמיתגרוס21 ק"מ
אנג'להשמשון39221 ק"מ
yakovrodman21 ק"מ
יריבהנו42 ק"מ
האדיעזאם10 ק"מ
משהגוטמן56121 ק"מ
מאורדהן21 ק"מ
אחמדאבו שחאדה10 ק"מ
שמעוןשעירי21721 ק"מ
Ben Harel42 ק"מ
סועוז נידם21 ק"מ
ליאתסגלרצים עם לורנס21 ק"מ
יניבאייזנברגרצי קריית השרון10 ק"מ
אוהד תדהרתל אביב 10021 ק"מ
רותהלוי73721 ק"מ
דורוןסינירצים עכשיו21 ק"מ
איתיחג'בי42 ק"מ
ידידיהאפק21 ק"מ
מאורשרוני21 ק"מ
ענבלביטון21 ק"מ
‪kobihofiרצי פסגות- ראש העין42 ק"מ
הדסאברךלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
נבילסאבק42 ק"מ
יניבליכט21 ק"מ
אורמרטונוביץ10 ק"מ
ברקבילהרצי פסגות- ראש העין42 ק"מ
סיוןכחלוןרצי הוד השרון21 ק"מ
הדסשדה56810 ק"מ
KhalidShanan21 ק"מ
נהרהאדלסברג21 ק"מ
עמירשינה21 ק"מ
אפירינות21 ק"מ
מיטללגזיאלAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
רותםארד21 ק"מ
מתןראב"דEyal’s PB21 ק"מ
ערןתמרירצים בירוקה10 ק"מ
מאיר נתנאלבוסקילהללא מועדון21 ק"מ
יצחקאברהם21710 ק"מ
עדושינברגDANI RUN21 ק"מ
ראגבגאנם10 ק"מ
HaithamKhateeb10 ק"מ
CherykhSerhii10 KM
דודימרקלובסקי42 ק"מ
נדב שאולרצי גני תקווה21 ק"מ
איציקעמרם42 ק"מ
שרוןלוירצי אם המושבות21 ק"מ
נריהכברה21742 ק"מ
אבי ויגרינברג21 ק"מ
הילהקצבMOVE42 ק"מ
דובבמזור21 ק"מ
ורדאלבו21 ק"מ
כרמיתלוי בן אדיבהAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
שרוןדגן21710 ק"מ
רונןהופ55621 ק"מ
רן חיימוביץ run-אופן42 ק"מ
amitaydavid42 ק"מ
אושרתשפונטClub 22621 ק"מ
‫יותםשחר21 ק"מ
גיאחרמוןGolan Active Runners10 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE42 ק"מ
נתיאבידן61421 ק"מ
דורוןבוקסרמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
שוליאבישר21 ק"מ
דורויינברג21 ק"מ
ליאורצוק21 ק"מ
חניאלמוגMOVE10 ק"מ
גילצביק10 ק"מ
טניה זלצרClub 22621 ק"מ
כרמיתנוחם מימוןכושר באושר BBB42 ק"מ
דודועזרא21 ק"מ
לירזהרשקו42 ק"מ
עדיחנגלרצים עכשיו21 ק"מ
ממדוחאבו יוסף21721 ק"מ
מרסלסעד21710 ק"מ
מורןבראוןBgym runners21 ק"מ
אבילביאדרצי קריית השרון21 ק"מ
אברהםפרייזן21 ק"מ
שירידורות21 ק"מ
טלשחר21 ק"מ
רועיברקט42 ק"מ
אפירוזנר42 ק"מ
כרמית בן עזראאלתרמנס42 ק"מ
איילנעמן42 ק"מ
ליאורשעיהמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
איתןארבל42 ק"מ
צביקהבזזינסקיאינטרוואל21 ק"מ
תומרכרמלDAN4RUN21 ק"מ
עידו הרניק בר שבתאימועדון רצי דרור42 ק"מ
נאוהצימרמןמועדון רצי דרור42 ק"מ
‫יחיאלעודד‬‎Tsaff&Go42 ק"מ
אביביתצבחוןתל אביב 10042 ק"מ
דנהתהילה21 ק"מ
לירוןאבקסיסרצי המושבות21 ק"מ
איאלעאמר21710 ק"מ
גליתייני42 ק"מ
סולימאןחנגר10 ק"מ
הגרזילברמן21 ק"מ
מיטלשחר21 ק"מ
טליסיוןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אסתימקמלBgym runners21 ק"מ
אופירהלוי42 ק"מ
מיכלאבירם42 ק"מ
ירוןמיארהרצי הוד השרון21 ק"מ
עינתלויClub 22621 ק"מ
לימורבורשטיןNITRO10 ק"מ
נירארביברצי אם המושבות21 ק"מ
רפיוולפסוןאליצור לוד42 ק"מ
גולןקיטאי73721 ק"מ
ויקיגלבועאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
ורדמובשוביץרצי אם המושבות21 ק"מ
רונימודריק42 ק"מ
עדיכספי21 ק"מ
יפעתגביש צרויה21 ק"מ
TOMERGURרצים בירוקה21 ק"מ
טלבן ארי21 ק"מ
ShaharAyalonאחר42 ק"מ
רונן גלס Zen מאמנים לחיים21 ק"מ
שגיאבר און21 ק"מ
דןאלפי42 ק"מ
יניבגוברי42 ק"מ
נירצורףרצי השדות42 ק"מ
CarlosAlfieri42 KM
שלומיליאון35110 ק"מ
גילי שילוני21 ק"מ
guyeldarTsaff&Go42 ק"מ
שגיארותם21 ק"מ
שמואלאברמוביץ21 ק"מ
משהפרץRunWithMoshe42 ק"מ
לימורסעדוןlove2run42 ק"מ
רועיבלחרסקי21 ק"מ
ErezBen AviE-sports42 ק"מ
ראובן ישי42 ק"מ
חזיכהן21 ק"מ
חייםדסה21 ק"מ
ליאורהבכרךXtrim21 ק"מ
חןקינן42 ק"מ
חגייוגב21 ק"מ
SagiGazalRunGate42 ק"מ
רינתטנאRunningmania10 ק"מ
בנימיןויזל42 ק"מ
yanivben hamo42 ק"מ
לימורזוארץרצי קריית השרון21 ק"מ
רונןכנןרצי100מני21 ק"מ
עדובן-צור42 ק"מ
טלאלוןM&M21 ק"מ
בשמתעדיקהAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
גליהזיו21 ק"מ
מיכלרוזנפלד בר לב21 ק"מ
ליאורכהןXtrim21 ק"מ
טליקליגר צרפתי21 ק"מ
יואבברקאי ארבל74010 ק"מ
יעלתדמור21 ק"מ
שניתהלפריןFITNESS421 ק"מ
נטלימלכהDAN4RUN10 ק"מ
עמיתאינדרפורקר21721 ק"מ
בן דודיוגב74121 ק"מ
ערןגבעCrosbie Crew42 ק"מ
MAJDSAFADI21 ק"מ
אביבשוסטר10 ק"מ
רניאלאלוס21721 ק"מ
חימיארה21 ק"מ
דודברונשטיין21 ק"מ
סולימאןביבאר21721 ק"מ
אברהםגרבר21 ק"מ
אביקוזיאל42 ק"מ
שידניאל10 ק"מ
עומרחזןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אליהראלרצים עם לורנס21 ק"מ
מוטימשי זהב21 ק"מ
טליגודוביץ72421 ק"מ
שחראלוש21 ק"מ
עידו ינאיNITRO10 ק"מ
איתידקל42 ק"מ
ליאורסיטרוקלרוץ רחוק עם שחר שלו21 ק"מ
פרחשומר כהן56110 ק"מ
מתןאמסלםתן לרוץ21 ק"מ
אבירםשטראוסמן כהן10 ק"מ
צביקהפוגלTsaff&Go21 ק"מ
תומרברקוביץ72610 ק"מ
נדבטופזהרוח השנייה42 ק"מ
לירןיאיר54910 ק"מ
עמיראשר21 ק"מ
איילגלזר42 ק"מ
DayaZaher10 ק"מ
עידודותן21 ק"מ
סמדראברהמי74010 ק"מ
בשמתלוריא ביקלס21 ק"מ
גדיעמיחיתן לרוץ10 ק"מ
אוריקורסיהרצים קדימה21 ק"מ
InbarRissMOVE42 ק"מ
רוןצרפתיM&M42 ק"מ
שיריפרידמןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
עופרראם21710 ק"מ
דודי שוליק 42 ק"מ
עינבהרמןמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
צביקהגרינבאוםFree10 ק"מ
שריתכהןזוחלי שילה21 ק"מ
אלהאפוטקרקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
עמיחילביש לי כנפיים21 ק"מ
גלעדזינגר21 ק"מ
כרמית גלעד 10 ק"מ
דוריתדרורי73921 ק"מ
יריבפרייפלדרצי רמה"ש42 ק"מ
שלומיפסקלאינטרוואל42 ק"מ
הדרשייםORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
יוסייצחקי21 ק"מ
יוסי אליה42 ק"מ
יאיראהרוני42 ק"מ
דןשחםURIKAN21 ק"מ
עופרדרך42 ק"מ
רפאלבן גרא55821 ק"מ
איילהברmore-run10 ק"מ
MichalYarom 21 ק"מ
אמירשילה42 ק"מ
עפרסיקולר21742 ק"מ
נגהגזClub 22610 ק"מ
אמירדיין57421 ק"מ
אילניתגדקר אהרוניClub 22621 ק"מ
כהןליאור21721 ק"מ
ליאתירושלמי10 ק"מ
מוטיחלפון42 ק"מ
איציקכהן‬‎הרוח השנייה42 ק"מ
קוביסבח10 ק"מ
דודשפיצרהרוח השנייה42 ק"מ
מאירבינגהרוח השנייה42 ק"מ
שימיגוילי21 ק"מ
הלהפשה42 ק"מ
רוןאייל21 ק"מ
נירסרבי73121 ק"מ
אניתפישמןרצים בירוקה21 ק"מ
RonenTalאחר21 ק"מ
שרוןאסיףRin2Run21 ק"מ
אמנוןרקובר54921 ק"מ
מישלרוסו42 ק"מ
אליהוברזנירצי העמק42 ק"מ
יוסיאברהם21 ק"מ
יאיראדרי42 ק"מ
Einatוולפסוןlove2run10 ק"מ
גילתצידוני10 ק"מ
מאירבניטהHapeleg21 ק"מ
חנןוייס21 ק"מ
ליאתשוייצר42 ק"מ
גיאהמאירי21 ק"מ
סימהבן-אבורצי קריית השרון10 ק"מ
עודדורדTsaff&Go42 ק"מ
גיאשחר52721 ק"מ
אליגבעונימועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
אהודצלטנר21 ק"מ
לילךטביביאן21 ק"מ
אוריקוברסקיתל אביב 10021 ק"מ
AnatAkavia42 ק"מ
אלוןהלר21 ק"מ
לבנתמלמד73921 ק"מ
אופירדינור10 ק"מ
חיימוןלוי אייזקסTsaff&Go21 ק"מ
כפירגבע21 ק"מ
יובימאור21 ק"מ
BennidorRavivFITNESS442 ק"מ
אורן פלסPipman Team21 ק"מ
אופירטובול10 ק"מ
מיכלכהן )מיניצר)21 ק"מ
ליאורשמחה10 ק"מ
ראובןמערבי42 ק"מ
אביליברמן42 ק"מ
חייםצוקרהרוח השנייה42 ק"מ
ליאורה קצב21 ק"מ
איילארזי21 ק"מ
אסףבן-ארימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
IrisSaar42 ק"מ
חןאייזיק42 ק"מ
אילניתזלצר סבירסקי21 ק"מ
עדיאלגדסי21 ק"מ
איציק כהןVAG TEAM21 ק"מ
אלינור באומן שקדרצי גבעתיים21 ק"מ
נירקסלברנרRun like Nili21 ק"מ
נירששון42 ק"מ
רוית ארבלORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
אילןליינר42 ק"מ
אמירשחר21 ק"מ
הרואילנדסמן42 ק"מ
שראלמאוזנרPipman Team42 ק"מ
אלעדאופיר21 ק"מ
יוסיבן נפתליsaritsport42 ק"מ
מאיהשוורץ42 ק"מ
איתילשץרצי קריית השרון21 ק"מ
גליתרוטנרprogRUN10 ק"מ
ליאור רוםפנו דרך42 ק"מ
ליאורה נגר10 ק"מ
עמיתמגןTsaff&Go42 ק"מ
יקיבוטושניאנו21 ק"מ
עומרברקאתגרים חיפה10 ק"מ
אופיר סיוון GRC מועדון ריצה42 ק"מ
שלומיוקניןRUNNING B742 ק"מ
אלןסלטי10 ק"מ
דרורפריטל42 ק"מ
ענברדדון10 ק"מ
אסף דגןרצי פסגות- ראש העין10 ק"מ
שחרמיליסהפועל רצים בעבודה בנק לאומי42 ק"מ
ברקברינגולץ42 ק"מ
נירזלוטניקרצים קדימה21 ק"מ
שוקיפרץרפאל21 ק"מ
חיהריביצקי אייזנרClub 22610 ק"מ
הראלרובינסוןXtrim42 ק"מ
שרוןשומכרRUN4FUN21 ק"מ
אביחיברזני42 ק"מ
אסףניסים56921 ק"מ
איתיצפלר42 ק"מ
עדיאריאל21 ק"מ
ציפילויפשוט לרוץ21 ק"מ
עינתכהן10 ק"מ
אברהםאמר21 ק"מ
אוריהחברוני10 ק"מ
עמירמועלם21 ק"מ
באיוליןסלאמוויט73410 ק"מ
חנית פטל21 ק"מ
ליאורטמיר21 ק"מ
נחמניאייל56721 ק"מ
ורדקימל אסהשגים21 ק"מ
שלומישניTsaff&Go42 ק"מ
הגרכנעניM&M42 ק"מ
אופירורדיאינטרוואל42 ק"מ
אביאל טובלי DAN4RUN42 ק"מ
שלוםשגיב74121 ק"מ
דינהכץ-קורן10 ק"מ
מתןאורן21 ק"מ
סאוסןח'אזןFITNESS421 ק"מ
ערןסספורטס42 ק"מ
אביטנג'יתל אביב 10021 ק"מ
יעללוימועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
מיכאלבן עזרא21742 ק"מ
אורטלברנד21 ק"מ
אבירן קדוש42 ק"מ
ינירלוי42 ק"מ
עליקנאטרי21721 ק"מ
ארזאיזנברגteamisgav21 ק"מ
OleksandraKyryllovaEilaTeam42 KM
ריםחילו10 ק"מ
מרבסופרמישהו לרוץ איתו 21 ק"מ
עדינחליאלי21 ק"מ
עמוסגדרון21 ק"מ
אביויזמן42 ק"מ
סלמאןסרחאן21710 ק"מ
גליתבן נעים21 ק"מ
מיקומשה10 ק"מ
יוסימוצפי21 ק"מ
דודסגל21 ק"מ
MatthiasLudwig42 KM
עובדיהאשר21721 ק"מ
איתמרנפתלי74121 ק"מ
ידידשרף42 ק"מ
מאורנגרשי לחיים10 ק"מ
יוסיאטינגר21 ק"מ
נדבארבלרצי בית רימון21 ק"מ
ענברדורלכררצי רמת הגולן 10 ק"מ
רמיפרנסה10 ק"מ
שירגבאי10 ק"מ
ZivNaeh21 ק"מ
דנהקליס רגבהכל בראש21 ק"מ
רוןנס21 ק"מ
IlanShetachקהילת רצים10 ק"מ
ניבונישXtrim42 ק"מ
חןשפילינגראדם חן10 ק"מ
ליאלרוזנברג21 ק"מ
קוביאלחדד21 ק"מ
אורןלב42 ק"מ
אבירםיוסף21721 ק"מ
דותןלויrun positive21 ק"מ
אמירסלהוב21 ק"מ
ליאתלויprogRUN10 ק"מ
אוריניר21 ק"מ
נוריתיעקב21 ק"מ
אמירביין21 ק"מ
איציקגנוןאחר21 ק"מ
תמירפדידהTsaff&Go10 ק"מ
ערןאפרים56110 ק"מ
ניסיםחפץ42 ק"מ
חגייעקב21742 ק"מ
דניתורדי42 ק"מ
עידושביט10 ק"מ
מאירעבו10 ק"מ
עדיששון ג'רבי21 ק"מ
מורןזיגרמן10 ק"מ
ניצןתמרירצים בירוקה10 ק"מ
אחיהריבליןאינטרוואל21 ק"מ
תמירברשי לחיים10 ק"מ
טלחביב21 ק"מ
עדישלמהרצי קריית השרון10 ק"מ
DmytroGalchynskyi21 KM
STYLIANIFOTIADOU21 KM
דניאלההירש10 ק"מ
לילךדוידזון21 ק"מ
רינתשרייבר21 ק"מ
רפיאיילאבא פגום- רצים ביחד10 ק"מ
מורןסגלרצי קריית השרון21 ק"מ
ברקשורץ21 ק"מ
יוסףגמליאלי10 ק"מ
ערןישראלי42 ק"מ
משהאטיה10 ק"מ
מתןזיני21 ק"מ
גלעדשגב10 ק"מ
נילי גלFITNESS421 ק"מ
נגאוקרחגי74121 ק"מ
זהר שוק10 ק"מ
אבישיברטלאתלטי כיוונים ב"ש21 ק"מ
שמעוןסבו42 ק"מ
יונתןלפידכוכב יאיר42 ק"מ
יעקבנועם74142 ק"מ
זאבינאי42 ק"מ
קובי סורני 21 ק"מ
ענבלשובל בינשטוק10 ק"מ
אחמדאבו ראס72710 ק"מ
גלוילנררצים עכשיו42 ק"מ
עאמרעותמאן21710 ק"מ
משהפישמן21 ק"מ
איהםסאלח21710 ק"מ
משהדמרי21 ק"מ
שגיאאואנונוזוחלי שילה42 ק"מ
נר-יהזיוזוחלי שילה42 ק"מ
עמירםברששתהרוח השנייה42 ק"מ
עדיכהן21 ק"מ
יוסיפנסו42 ק"מ
יניבליידנר55621 ק"מ
ענביגאולית21742 ק"מ
טלששון44642 ק"מ
שימלכה21 ק"מ
אליכהן42 ק"מ
אביאביאב21 ק"מ
אסףגולדברג42 ק"מ
UriHananel AharonXtrim42 ק"מ
קריאףויקי74121 ק"מ
חיים יעקבי10 ק"מ
מיכלברדה21 ק"מ
איתימוכתרM&M21 ק"מ
מיכלאסולין21710 ק"מ
שיריהראלרצי המושבות21 ק"מ
יניבבוהדנהרצים עם לורנס21 ק"מ
רונןצנרRunningmania42 ק"מ
שחףעזרא21 ק"מ
אבימנחם42 ק"מ
עידןלב רן10 ק"מ
יונתןהדר42 ק"מ
שישפירא10 ק"מ
נעהקנריק21 ק"מ
רינתשפירא10 ק"מ
חלישביון 10 ק"מ
אריאלזיו42 ק"מ
לירוןשינניאיתקה - לגעת בחיים10 ק"מ
יניבקרבציקBgym runners21 ק"מ
רנישחם21 ק"מ
ישראלהרשקוביץ42 ק"מ
נדבשלייפרCrosbie Crew42 ק"מ
יהודיתמרחוםרצי ראש העין10 ק"מ
ליאורמאיר21 ק"מ
יונילבניהפועל רצים בעבודה רשות ניירות ערך21 ק"מ
רוזיהברהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
חאלדקבלאןרצי בית ג'אן21 ק"מ
מוטיקליין21 ק"מ
מוטיוטורי42 ק"מ
לירןבן ארי42 ק"מ
רענןברכה21 ק"מ
רוניסגלאחר10 ק"מ
שנייולזריEyal’s PB21 ק"מ
יפיהימלבלאוהישגים21 ק"מ
קרןמזרחי54921 ק"מ
דודאוחנה35121 ק"מ
ברוךשי56710 ק"מ
מיכללוי44610 ק"מ
נועםמושקוביץ42 ק"מ
רינהזוכמןתן לרוץ21 ק"מ
יונהוינבויםRunner'sHigh21 ק"מ
כפירדהן21 ק"מ
יהודהממן73721 ק"מ
ציוןהרוש10 ק"מ
חסייןחלבי10 ק"מ
איתןמילר55621 ק"מ
אבירםיובלהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
אורןהבר21 ק"מ
דרוראדטו21 ק"מ
נועהאהרונובGolan Active Runners10 ק"מ
שרוןגור אריהרצי רמת הגולן 21 ק"מ
גידיוולפסוןרצי השדות42 ק"מ
נעמהמשרקי21 ק"מ
רחלמארק21 ק"מ
שפיהראלNITRO10 ק"מ
אליעזריעיש42 ק"מ
קרן קלייןE-sports21 ק"מ
עמיתדרור10 ק"מ
שניגרשוניMOVE21 ק"מ
ארזדוידוביץ׳21 ק"מ
שמואלדרעי21 ק"מ
חייםכהןmorfit 21 ק"מ
רחל נסבך GO FOR IT21 ק"מ
חייםלוי10 ק"מ
נוריתאנקרי21 ק"מ
עינתלויזזות10 ק"מ
יאיראמיר הימלNITRO21 ק"מ
יעקבבן פינחס42 ק"מ
נורית ויסבלט 21 ק"מ
אסףאלון42 ק"מ
שחרקוטינסקירצי רמת הגולן 42 ק"מ
עדיאוליקר10 ק"מ
אלעדסער21 ק"מ
שימדניק55821 ק"מ
חגיתמילר לוי10 ק"מ
דוריתרגרמןrun positive21 ק"מ
עדולביארצי רמת הגולן 42 ק"מ
יהודהללום42 ק"מ
רןסמולנסקירצי קריית השרון21 ק"מ
רונישנאן10 ק"מ
רועי צרפתיFITNESS421 ק"מ
מוחמדחגאזיאדרנלין10 ק"מ
אילןעבאסAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
סיווןברשףלרוץ עם הלב42 ק"מ
מוטי מזרחי M&M42 ק"מ
לירוןקונסטנטין21 ק"מ
משהבן מאירE-sports21 ק"מ
אליאליאב21 ק"מ
אודיגל42 ק"מ
אלעדבלאט72642 ק"מ
יובלארגובTsaff&Go21 ק"מ
מוריסחרלמפרצי קריית השרון10 ק"מ
מטריעודד56710 ק"מ
מירירוזין44610 ק"מ
יהודהגפן21 ק"מ
הדרמילביצקיאס. רמת השרון21 ק"מ
גילדבירי21 ק"מ
יוסיקרמר55621 ק"מ
מזידיין21 ק"מ
אמיר חנן21 ק"מ
ליאוראלגאי21 ק"מ
יהונתןדרפלר72421 ק"מ
אילןאומר21742 ק"מ
נדביהודה42 ק"מ
עומריאשכול21 ק"מ
אוריתרוסוRUN4FUN42 ק"מ
יעריתשרוניRUN4FUN42 ק"מ
LouiseWolfson21 ק"מ
QUANKEZHAO10 KM
ליאורבן פורת55621 ק"מ
אבישיברמן42 ק"מ
דןוינברגTsaff&Go21 ק"מ
צחישטיין42 ק"מ
מורןחלבי10 ק"מ
ניר טל21 ק"מ
סמדראלפי סבישרצי אם המושבות21 ק"מ
עידןפינקיאלרצים בירוקה42 ק"מ
אילןמנדלרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ירוןשטרן42 ק"מ
רועינוסבאום21 ק"מ
גבריאלשלמה21 ק"מ
חובבבשן10 ק"מ
איתיאסולין10 ק"מ
ליאת מנשה21 ק"מ
זהביתרוזןHapeleg21 ק"מ
יניבגרוס10 ק"מ
עומרידהאןרצי אם המושבות42 ק"מ
מיכהבלכמן42 ק"מ
מירהגולן21 ק"מ
רןמעין21710 ק"מ
חגיבן בצלאל42 ק"מ
דודבן גיגי55621 ק"מ
יהושעארנברג10 ק"מ
דנילנדאו42 ק"מ
שחרגוזלן21 ק"מ
עודדגבעוניאינטרוול- יותר מקבוצת ריצה42 ק"מ
גליניצן21 ק"מ
לירוןגל21 ק"מ
טליופה21 ק"מ
אלעד דיין21 ק"מ
יניבפלס10 ק"מ
ירוןאלעדרצי בית רימון21 ק"מ
שניתג'אן21 ק"מ
עידןפרץ72542 ק"מ
ציפיגונןאדם חן10 ק"מ
רזוייס21721 ק"מ
סיוןגרינברגהפועל רצים בעבודה בנק לאומי21 ק"מ
אוחנהמורן21721 ק"מ
תמירבן טוביםXtrim21 ק"מ
אביטוביהכל אפשרי- ריצה וכושר10 ק"מ
ירוןטל21 ק"מ
סייףעזאם21710 ק"מ
נאהדחמודה10 ק"מ
עוזיכהן21 ק"מ
לימורשעלMorfit10 ק"מ
רוזיליויאיר21721 ק"מ
נתילוי21710 ק"מ
אלעדבן לולו21721 ק"מ
בן סימוןאייל21742 ק"מ
רותשפיראללא מועדון21 ק"מ
עידוקציר21742 ק"מ
לירןכץ72610 ק"מ
נמרוד כהן10 ק"מ
אוהדאגמון 21 ק"מ
רפאלקריקוריאן21742 ק"מ
ליאורעשור21721 ק"מ
ארזאלגזיCrosbie Crew42 ק"מ
נעמהנבו21 ק"מ
שרוןגרינברג21 ק"מ
שריתברנשטייןerun team10 ק"מ
ערןפיירשטיין73921 ק"מ
ליאוראלמוגXtrim21 ק"מ
לאהאהרונירצי המושבות21 ק"מ
יונתןדקל21 ק"מ
תהילהאוחיוןRUN4FUN42 ק"מ
עמיחי שיקלי 21 ק"מ
רותיזינדל אוכמןאתלטי לידר ירושלים21 ק"מ
יונישמיר56821 ק"מ
מיטלשויפל42 ק"מ
שמואלהורוביץ42 ק"מ
moshekatz72421 ק"מ
שיריהראל אלבוTsaff&Go42 ק"מ
עמיתאדלר42 ק"מ
רןיצחקי42 ק"מ
רועירוביןXtrim21 ק"מ
שירליטל21 ק"מ
קרןמצרפי21 ק"מ
עודדקציר21 ק"מ
תמרשי42 ק"מ
אפרתבניטה21721 ק"מ
RustemGirfanov42 ק"מ
Kasztnerne EperjesyDorottya21 ק"מ
JacquesROYER42 ק"מ
HillelSarfati21 ק"מ
IjeomaAnusionwu42 KM
ShirlyTayab42 KM
ArmenDzhagaryan42 KM
BradySouthwick21 KM
טימורמהרבני21 ק"מ
שניצור21 ק"מ
יוניליאנירצים עם לורנס21 ק"מ
יהודהאודס21 ק"מ
עדייואלרצים בכיף עם יעלי10 ק"מ
נידאלדקסהMyFitness10 ק"מ
עמית דרוריM&M21 ק"מ
אלוןגולדמןRunningMania21 ק"מ
שישטרןשי לחיים10 ק"מ
JeffPaulM&M21 ק"מ
יוסיטוינהרצי צהלה21 ק"מ
ALBERTDiaz Garcia21 KM
DanielReichmann42 KM
IngmarSchneider42 ק"מ
MOISESTORRES42 ק"מ
דליתבודגה10 ק"מ
טליימיןרצים עם לורנס21 ק"מ
TobiasPippig21 KM
אוראל קותאE-sports42 ק"מ
רןבר-חיים42 ק"מ
בןפלג10 ק"מ
נועה תורג'מן10 ק"מ
AndrewCohen42 KM
מאירטננבום42 ק"מ
Emeka EbelennaAmanambuFree42 KM
דניקפלושניקאיילות - תל אביב21 ק"מ
עודדגפני21 ק"מ
AliceCurtin21 KM
עמיהודרבינוביץ10 ק"מ
אברהםניסנבוים72610 ק"מ
חיים מליבוביץהרוח השנייה42 ק"מ
דוידאלעדרצי המושבות21 ק"מ
משהחגביעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
NataliiaHaponenko10 KM
עופרהאגמי44610 ק"מ
שריאל לרר42 ק"מ
LaurenBaxter42 KM
גיוראסלע10 ק"מ
יחזקאלצפניה run for fun אפק10 ק"מ
DavidWolff42 KM
אריהגורן42 ק"מ
GabrielaRomán Ross10 ק"מ
ציפיצוויג73710 ק"מ
טלילהוולק10 ק"מ
ישראליעקבי10 ק"מ
אודיבן יעקבאיילות - תל אביב42 ק"מ
יובלליניק21 ק"מ
רוןלירןבית הלוחם חיפה21 ק"מ
אריוולק21 ק"מ
זהרגרוספלדFITNESS442 ק"מ
תומרסילוני21 ק"מ
אברהםבן עמי21710 ק"מ
מוטידה קסטרו72642 ק"מ
מאירסבג10 ק"מ
שלומיזר21 ק"מ
חייםינקו21721 ק"מ
נתיסובוביץ42 ק"מ
פרץגולדבלט42 ק"מ
נתיליניאל21 ק"מ
משה לדרפיין M&M42 ק"מ
אבנרפנחסמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
שמישטרנפלד35121 ק"מ
אסףאדיבאחר10 ק"מ
עפרהגפני10 ק"מ
איציקפזאחר10 ק"מ
זקיוהבי42 ק"מ
שמעוןשטיינברג42 ק"מ
רבקהיאנקו21721 ק"מ
אהודהר שמש42 ק"מ
חושםכובע-טמבל21 ק"מ
יעקבמזרחיM&M21 ק"מ
אבנרבן-צבי21 ק"מ
אלעדזינגראחר42 ק"מ
נועםאלון21710 ק"מ
אביקםברא-נס GRC מועדון ריצה42 ק"מ
נמרודמריאןמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
אוהדאטיאסרצי גני תקווה21 ק"מ
מוראלבזאחר10 ק"מ
דודאזולאי10 ק"מ
כרמיתתדהר מלכהGolan Active Runners10 ק"מ
דקלהפראג'10 ק"מ
רותם ויסקינד42 ק"מ
גלעדפפאוג'ינספורט21 ק"מ
בנירון72710 ק"מ
חייםקסטלניץללא מועדון42 ק"מ
דודבלוך72021 ק"מ
מוטיטאובין21 ק"מ
בועזכהן10 ק"מ
שלוםאסרף42 ק"מ
איתישוויפל42 ק"מ
בנליארצי10 ק"מ
קאריןאסולין10 ק"מ
עדינווה10 ק"מ
נתנאללנצקרוןרצים עם יעל21 ק"מ
אסףנירוןAN runners42 ק"מ
YuryNikitin21 KM
מעיין שם טוב10 ק"מ
מיריכהן21 ק"מ
דנה ברדה21 ק"מ
רעותברוך54621 ק"מ
ינאיויטקורצי השדות42 ק"מ
רונןדודאחר10 ק"מ
משהשפראינטרוואל21 ק"מ
זאבשקד10 ק"מ
יהודהחנית10 ק"מ
דניגרונדמןרצי המושבות21 ק"מ
אברוםבורגהרוח השנייה10 ק"מ
יואב וקסלררצים עם אסף לב21 ק"מ
הדסקסירר יזרעאליTsaff&Go21 ק"מ
עמיראנוקוב52710 ק"מ
אמיתי אלמוג42 ק"מ
יצחקחמווי21 ק"מ
משהסופר42 ק"מ
יוסינח72421 ק"מ
שמעוןלנגM&M10 ק"מ
משהוינברגר21 ק"מ
יהודיתמזרחיM&M10 ק"מ
משהשלינקה35121 ק"מ
עינתשביט10 ק"מ
PhilipElks42 KM
ציוןשרביט21 ק"מ
שמעוןברזילי42 ק"מ
ElizabethPorter42 ק"מ
חנוךוילדקןרצי המושבות42 ק"מ
זאבמרגלית21 ק"מ
איתן בליימןרצי100מני10 ק"מ
משהשם טוב72710 ק"מ
יואבתור56110 ק"מ
עופרהררי35142 ק"מ
נירהפורן10 ק"מ
רוןגשריFITNESS442 ק"מ
מיכאלגרניקרצי100מני10 ק"מ
אריקשלמון42 ק"מ
אלוןהוניגמןתל אביב 10042 ק"מ
BinyaminBrickman21 ק"מ
אביבן ארויהGolan Active Runners21 ק"מ
דודסרור73710 ק"מ
LisaReichmann42 KM
ענתזילברמן21 ק"מ
רוןגרשון21 ק"מ
יהודהאלזרע74010 ק"מ
ראובןנירןהפועל רצים בעבודה בנק לאומי10 ק"מ
דודושטרית21 ק"מ
נעהינאירצי המושבות42 ק"מ
רחלאדלסברג21710 ק"מ
בנימלניצקי52742 ק"מ
שמואלארנוןרצים עם לורנס21 ק"מ
אפרתשטיין10 ק"מ
אייזיקכהןהישגים10 ק"מ
אבשלוםיוסףWIN תזונה ופעילות גופנית42 ק"מ
יעקביעקובוביץ21 ק"מ
גילגמר42 ק"מ
הדרחורש10 ק"מ
משהכספי10 ק"מ
פנינה סרורכושר באושר BBB10 ק"מ
DeborahLazerson42 KM
יוסיחזןבית הלוחם חיפה10 ק"מ
יואבערמוני21 ק"מ
איריסאולשנסקי21 ק"מ
יוסףטרסרNITRO21 ק"מ
דודטאוב10 ק"מ
נסיםעובדרצי רמה"ש21 ק"מ
חייםאברהםלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
רובינתאי42 ק"מ
יעקבליבוביץBgym runners42 ק"מ
אבידניאלהשגים42 ק"מ
AvrahamHartmannRUN4FUN10 ק"מ
אליכהנא21 ק"מ
רחלליבנהמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
יובלהוד21 ק"מ
אריהברכר73710 ק"מ
אבנרכהנארצי100מני21 ק"מ
יאיררחמים10 ק"מ
חי מזרחי10 ק"מ
נמרודיערי21 ק"מ
גרשוןשטטמן10 ק"מ
יהודהקסירר21 ק"מ
מאירבחבוט10 ק"מ
יוסידגנירצי השפלה42 ק"מ
לואיאלפקי74810 ק"מ
ישראלשמילוביץDAN4RUN10 ק"מ
שמעוןבן הרוש10 ק"מ
יובלכספיRun4it42 ק"מ
ענתברמןBeatRun10 ק"מ
‫יוסימורד‬‎חצור הגלילית10 ק"מ
מליחייפת10 ק"מ
עזרשמש42 ק"מ
יפהשורצמןBgym runners10 ק"מ
אבימרגלית21 ק"מ
רחליאורןRUN4FUN21 ק"מ
נעםאשוחCrosbie Crew42 ק"מ
אליעטיאס21 ק"מ
אביבורגר10 ק"מ
מולישגיברצי רמה"ש21 ק"מ
אורישלוםיוחננוף10 ק"מ
רמיאברמוביץ10 ק"מ
אילןגרינפילד42 ק"מ
צביקהגרינברגBeatRun21 ק"מ
Kin YuWong21 ק"מ
רחליכהןאחר10 ק"מ
אילןזלצמןFITNESS421 ק"מ
הילהחן בן אשרNITRO10 ק"מ
נירבן-דב44621 ק"מ
עמישטרק21 ק"מ
מוטיבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
אודינחליאל42 ק"מ
נפתליזילבר74621 ק"מ
ערןרוטהולץteste21 ק"מ
מוטיבונה42 ק"מ
אריקשהםEndure21 ק"מ
יהודהחכם21 ק"מ
יוסיאפשטיין21 ק"מ
אמירפורת42 ק"מ
ישיביינרטגאלווי ישראל21 ק"מ
יום-טובאליהו10 ק"מ
יעקב גל10 ק"מ
יהונתןכהן10 ק"מ
יואלגיגימקורות חבל הירדן10 ק"מ
טלילהרוזנבלוםM&M21 ק"מ
שלומיתלןMOVE21 ק"מ
ענתמזוררצי100מני21 ק"מ
חייםמצההפ. עמק הירדן21 ק"מ
אריהגונן21 ק"מ
מנחםאילן73142 ק"מ
גלכפרי42 ק"מ
שפימור21 ק"מ
אבידבליברמן42 ק"מ
אבימזוררצי100מני10 ק"מ
מזלשלום בן נעים10 ק"מ
עקיבאכרמל73921 ק"מ
יגאלמגדסי73721 ק"מ
גילשתיל21 ק"מ
אילנהאלקובי10 ק"מ
גביגוזלאן10 ק"מ
נסיםליבוביץ10 ק"מ
אבנרשריפטZen מאמנים לחיים21 ק"מ
KarlEsztl42 KM
דבאופנשטייןXtrim10 ק"מ
איתןשטיינפלדקשת כפר ורדים21 ק"מ
אודיקרארצי מודיעין42 ק"מ
טובהפזרצי צהלה21 ק"מ
דינהגולן10 ק"מ
רנןדורוןמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
רחלדוהןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
בלההכהנא21 ק"מ
אהובהשלוםיוחננוף10 ק"מ
עוזיסמפסון21 ק"מ
חייםזרגרימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
natanmerom10 ק"מ
איתןאורי74610 ק"מ
יוסיאשד21 ק"מ
רותיגול10 ק"מ
יעלשטרנברגרצי המושבות42 ק"מ
דוריתכהןNITRO21 ק"מ
אורליניב סאדן21 ק"מ
מיכלאשד10 ק"מ
אלוןגלוסקאעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
צחילביא35121 ק"מ
דוריתחדדM&M21 ק"מ
TonyLi21 KM
זאבברוכי10 ק"מ
אביפרץ21 ק"מ
אוריגולד42 ק"מ
אילסגלNOVARUN10 ק"מ
EyalBenhaimרצי רעננה42 ק"מ
אליבכראיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
גדעוןפלדאחר21 ק"מ
עופרקצירAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ערןשביט72721 ק"מ
אביבכנר21 ק"מ
עובדיחזקאלרצי100מני21 ק"מ
נעמיגולן21 ק"מ
רפאלהלחמי56110 ק"מ
אסתיבוקובזהFITNESS410 ק"מ
דרורנורני21 ק"מ
תומרשפרןאס״א רופין – עמק חפר42 ק"מ
סאפי חלבי21 ק"מ
האשםנאווראחר42 ק"מ
עודדמודריקJudge Do It10 ק"מ
יעקבפינגררצים עם דרור10 ק"מ
דרור ישראלי 21 ק"מ
טליטסלרprogRUN21 ק"מ
PatrickBahatiלוטם לרוץ בטבע42 KM
ניצןפלג21 ק"מ
רםסילפן42 ק"מ
מיקידגנירצי השפלה10 ק"מ
שריתבלנקשטייןFITNESS421 ק"מ
דודדדוש73710 ק"מ
יריבתמנע42 ק"מ
מישלשופאניבית הלוחם חיפה21 ק"מ
גניהלוי10 ק"מ
אמיתיאוברמן10 ק"מ
דבנתנזוןTsaff&Go21 ק"מ
ערן ישראלי 21 ק"מ
קוביאדרי10 ק"מ
שושאזולאי10 ק"מ
תלמהכהן GRC מועדון ריצה21 ק"מ
נועהבן-אריNITRO21 ק"מ
דרורבן נבטMOVE21 ק"מ
אוריתבודנררצי100מני10 ק"מ
ישראלה טאוב10 ק"מ
משהצברי21721 ק"מ
דודצפניה21 ק"מ
בנימין טייג42 ק"מ
yehonatanabramov21 KM
דודוחסון42 ק"מ
עמנואלעזוז42 ק"מ
שמואלשאול42 ק"מ
תמישהםPipman Team21 ק"מ
נועםגיגי10 ק"מ
אורלירוזנבלוםרצים עם לורנס10 ק"מ
שמואלווקנין56142 ק"מ
יוסיסבאג42 ק"מ
נעםהדר21 ק"מ
גיליאמיתימשרד הביטחון ליגה21 ק"מ
יצחקשמעוןnrspirit10 ק"מ
ליההפטר10 ק"מ
עמירפרוכט21 ק"מ
עופרשעררצי אם המושבות21 ק"מ
אליפרדסמצב ריצה 21 ק"מ
איציקישראל42 ק"מ
נפתלילוייוחננוף10 ק"מ
דבוריברוטרצי100מני10 ק"מ
נעםליבנהECLAT42 ק"מ
עופרפרירצי100מני21 ק"מ
ירוןפלטין42 ק"מ
מיכהכגן10 ק"מ
מיריקידררצי רמת הגולן 10 ק"מ
אמירטיקטיןרצים עם יעל10 ק"מ
יורםאברמוביץ21 ק"מ
אראלשסלרTsaff&Go42 ק"מ
רענןהצביTime2Run21 ק"מ
משהאדריNOVARUN10 ק"מ
shaulcohen42 ק"מ
לירןגורדוןteamisgav42 ק"מ
הללטל10 ק"מ
סאלחרעד42 ק"מ
דרורלשםRin2Run21 ק"מ
איילזמירמרת"א21 ק"מ
שירוזנטלרצים עכשיו21 ק"מ
בלהכהןFITNESS410 ק"מ
מיקישטיגל42 ק"מ
מאירגלר21 ק"מ
אילשגבAnatomic42 ק"מ
אורןדורון42 ק"מ
אמנון משולם10 ק"מ
Ayamerom10 ק"מ
עינתהאואררצי המושבות42 ק"מ
רעותזיתמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שלמהבן דוד42 ק"מ
גליהבונה21 ק"מ
דודלוגסי73710 ק"מ
שוליגואטה42 ק"מ
יניבבליט21 ק"מ
דyaelzafrir21 ק"מ
גיאישראלי52721 ק"מ
זבלהבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
שריתמסרי צבילצאת מהכורסא10 ק"מ
מיכלאהרוןRUN4FUN10 ק"מ
מנדישור42 ק"מ
יונהליבנה42 ק"מ
איילקדםרצי100מני10 ק"מ
שירליראובני74610 ק"מ
אורליסיוןרצי הנדיב21 ק"מ
רפיביטוןFree10 ק"מ
עמרןביטוןמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
תמירמור42 ק"מ
מנחםגוטמן42 ק"מ
אדםשרתיאל42 ק"מ
AyalLichtblau42 ק"מ
אילןעזקיאל42 ק"מ
אופירלוקייRunWithMoshe42 ק"מ
אריקטל21 ק"מ
ספירחרש10 ק"מ
דאיניסן10 ק"מ
שושקורןE-sports21 ק"מ
שמואלעוזללא מועדון42 ק"מ
דורוןפוררלרוץ עם פיני42 ק"מ
אריאלהירשהורןAN runners21 ק"מ
דורוןשביט42 ק"מ
אוהדהרפז10 ק"מ
רחמיםצביקה74121 ק"מ
תמרפרזFITNESS410 ק"מ
גילרוזן כץ39210 ק"מ
שמעוןלבנהבית הלוחם חיפה21 ק"מ
אמנוןשקדCrosbie Crew42 ק"מ
נאוהבן משה GRC מועדון ריצה42 ק"מ
חייםאליהBgym runners21 ק"מ
אהודאשל42 ק"מ
נתןAharoni21 ק"מ
דנירוזין21 ק"מ
ירוןהררירצי100מני42 ק"מ
איציקשדה21 ק"מ
מאירה חיהבכר10 ק"מ
עוזייוסף21721 ק"מ
יורםפוטרמןרצי100מני21 ק"מ
ראובןמילמן42 ק"מ
יצחקחייקRUN4FUN21 ק"מ
אוראדםקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
צמחזיו21710 ק"מ
שמעוןנבוןבית הלוחם חיפה42 ק"מ
JanikaQuint42 KM
אמנוןיוסף42 ק"מ
פלגאריה21721 ק"מ
מאירטיבי21 ק"מ
עופרגוטליבM&M21 ק"מ
צביקההרשמן21 ק"מ
קוביברגמן42 ק"מ
איתיכהןפייסרים טבריה42 ק"מ
ערןרגב10 ק"מ
בניזר21 ק"מ
כלמיאלקלעיאלתרמנס21 ק"מ
מנקיאיתן42 ק"מ
עמוסשמערב21 ק"מ
מאירדניאל21 ק"מ
שריתעוזריRUN4FUN10 ק"מ
אהודאלישר21 ק"מ
אילןברוש21 ק"מ
איציקאלפיAnatomic42 ק"מ
‫ליאורברטלר‬‎42 ק"מ
ליאתבן חיים54910 ק"מ
משהסיגורהGolan Active Runners10 ק"מ
ענתגרדשטייןNITRO21 ק"מ
מיכלשמעון10 ק"מ
אליצמחרצי אם המושבות42 ק"מ
שרגאפרקש74610 ק"מ
ענתפולקFree21 ק"מ
מורדיאלקובילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
עדיארגמן21 ק"מ
גליתאדםקבוצה אתגרית עוטף עזה21 ק"מ
אלימאיריCrosbie Crew42 ק"מ
שלוםבנימיןרצים עם לורנס21 ק"מ
זיידחמדאן42 ק"מ
חוסאםפלאחTri2All42 ק"מ
YossiLorberboym21 ק"מ
EliezerFalb21 ק"מ
‪kobiשמש21 ק"מ
דינהבלומנקרנץRunning views10 ק"מ
‫אביבן סימון‬‎42 ק"מ
משהשאולזון21 ק"מ
יעלמונטוריאנורצי קריית השרון21 ק"מ
ענתברוכי אופן10 ק"מ
אבישירהרוח השנייה42 ק"מ
דוריתקרויזרמתנ"ס מעלה אדומים42 ק"מ
איציקלויאיילות - תל אביב21 ק"מ
אתיסבן27710 ק"מ
אריקכהן10 ק"מ
חייםצורמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
דודי חזןDAN4RUN21 ק"מ
ליויהינאי21 ק"מ
יובלאופיר10 ק"מ
עדימגדרצי המושבות42 ק"מ
דרורפלטיןAnatomic42 ק"מ
רונירשף44621 ק"מ
דורוןשליטFree21 ק"מ
עדואורןM&M21 ק"מ
אורליקריניס42 ק"מ
רחלריינגוירץ21 ק"מ
ברוךחיון21 ק"מ
עופרבר42 ק"מ
יוסייוחאי54910 ק"מ
שמעוןחיון21710 ק"מ
מזלביטון10 ק"מ
גילפישרלרוץ עם פיני42 ק"מ
מאיראבקסיסTsaff&Go21 ק"מ
בתיהאופירBgym runners21 ק"מ
ירוןשמיררצי זבולון 21 ק"מ
שלוםמלכה21 ק"מ
איילדורון73721 ק"מ
צחיעמרMyFitness10 ק"מ
אהודחן21 ק"מ
חייםיצחקרצי המושבות42 ק"מ
ניסיםחכיםרצי100מני10 ק"מ
נירשאול39221 ק"מ
יעלשייןרצי המושבות21 ק"מ
גלעדטלר21 ק"מ
ניסיםסמדר73710 ק"מ
דןברקאינטרוואל42 ק"מ
דבברונשטיין72210 ק"מ
יצחק דניאלמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
גליקטן21 ק"מ
מושיקפלדמן21 ק"מ
איתמרשימרון21 ק"מ
סלמאןזרקא52621 ק"מ
זהרדגש21742 ק"מ
אורליפרס21 ק"מ
שאולפינקרפלד42 ק"מ
איריסטוטנאור42 ק"מ
ניסיםזרגרימועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אוריגרניבאום21 ק"מ
אבינחמיהרצי100מני21 ק"מ
מאיר אליאס יוחננוף21 ק"מ
ronengabaymore-run21 ק"מ
שלמהפלס21 ק"מ
שוליגילארדי21 ק"מ
אהובבשןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מעוזישראלTsaff&Go42 ק"מ
נעמההרפז10 ק"מ
חנהרייך M&M21 ק"מ
עידורםרצי המושבות10 ק"מ
בלההשטריתFree10 ק"מ
איריסנאורמועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ
דנימזור10 ק"מ
יובלקנימח73710 ק"מ
גדימליחי73710 ק"מ
גיאזהר42 ק"מ
גילברקוביץMAGIC RUNNERS21 ק"מ
חמוטלהררירצי100מני21 ק"מ
ארזשליטין42 ק"מ
גדיהולר42 ק"מ
אביביתשלוםרצי100מני10 ק"מ
איילנתאי73821 ק"מ
עליזהבן יהודהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
YonasonCohen21 KM
איילשרף56921 ק"מ
עדיקרקו21 ק"מ
עדהסבחrun positive10 ק"מ
אלוןלוי21 ק"מ
יוסישיקיארRin2Run21 ק"מ
עופרכהןאיתקה - לגעת בחיים21 ק"מ
אמירענבר21 ק"מ
שרית אלוש21 ק"מ
יצחקנמרוןרפאל21 ק"מ
שמעוןבן סירהרצי אם המושבות21 ק"מ
רונןנחוםEyal’s PB21 ק"מ
עופרטלרצי אם המושבות10 ק"מ
אורנהבלאו21 ק"מ
ארזמלכי42 ק"מ
Noamשפר42 ק"מ
איריסמאירסוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יקיוייס21 ק"מ
ערןלוין21 ק"מ
נירדרור10 ק"מ
גיאמנציק42 ק"מ
עומרקורנטBeatRun42 ק"מ
אהרןלופן42 ק"מ
דודרגב21 ק"מ
יהודהבשפשוט לרוץ21 ק"מ
אשרפרץ52721 ק"מ
מוסטפאזידאן21 ק"מ
טאפשאמל74121 ק"מ
בברסשאוגן21 ק"מ
חוסייןמריסאת10 ק"מ
דרורשלואלתרמנס21 ק"מ
אלקהסילבר עמר10 ק"מ
עומרקרחיTsaff&Go21 ק"מ
מאיהברקלצאת מהכורסא10 ק"מ
שריצדוק21 ק"מ
מנחםפדר21 ק"מ
יותםורדיאחר42 ק"מ
דורוןאיצקוביץזר לא יבין42 ק"מ
מאירתמר21 ק"מ
עובדהררי42 ק"מ
דודיריויסרצי100מני10 ק"מ
יורם ארבל 21 ק"מ
דניבן דניאל73821 ק"מ
טלימשהUP RUNNING TEAM42 ק"מ
אליקטנהרצי המושבות42 ק"מ
אביחנינה72221 ק"מ
איתןיגררצי100מני42 ק"מ
ליאור קוגל21 ק"מ
לשםירון42 ק"מ
גלעדכוכב52721 ק"מ
חמיבנר42 ק"מ
חןבר נתן54921 ק"מ
ריספריבר10 ק"מ
צביקהיהלוםרצי רעננה42 ק"מ
נאוהברM&M21 ק"מ
רותויזנר21721 ק"מ
דורוןדורי42 ק"מ
משהעזרא72442 ק"מ
ירוןמועלם מועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
אודיניסנפלד42 ק"מ
איילפלדמןרצי רעננה42 ק"מ
נוריתגל10 ק"מ
אולגהדדון21742 ק"מ
אביאברהם73821 ק"מ
שלומיתברזאניMorfit10 ק"מ
יובלרימוןאלתרמנס10 ק"מ
חגיפלכסר21 ק"מ
ענתסוליציאנו קינןרצי המושבות42 ק"מ
לילךלויפנו דרך21 ק"מ
עליזהחן לוי42 ק"מ
הילהפז21721 ק"מ
אילןחיים21 ק"מ
דניאלקורצמןהפועל רצים בעבודה וולקני42 ק"מ
עליבחאש42 ק"מ
קאסםאבו חיה21710 ק"מ
עלאדיןעלוה21 ק"מ
AbhirukLahiri21 KM
יובלמילבסקיAN runners21 ק"מ
מורןדדון21721 ק"מ
שרוןאביבאדם חן21 ק"מ
שרוןברגר10 ק"מ
אדוהכהן פרדרו10 ק"מ
אלון עדי42 ק"מ
ניראביטןטל כרמל42 ק"מ
רעותרוטנברג35142 ק"מ
סיוןבנזינוrun positive10 ק"מ
שמואלאדיר73142 ק"מ
‫איתמרשרייבר‬‎42 ק"מ
רויטלזגלשטיין35121 ק"מ
עידןבועז21 ק"מ
חסאןעמאש42 ק"מ
lironavni42 ק"מ
ירון סימסולומועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
שקדקינן42 ק"מ
יונתןחרמוני42 ק"מ
לירןעידהAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אורירוזנרZen מאמנים לחיים21 ק"מ
יסמיןקורץ21 ק"מ
תמירגב כהן10 ק"מ
חגייוגב10 ק"מ
מיטלבן הרוש21721 ק"מ
אהודערבFITNESS421 ק"מ
חגיסין איציק21 ק"מ
אסעדחמשאוויmore-run42 ק"מ
עמרשני42 ק"מ
רועינבותקוות42 ק"מ
לינורקליגר צרפתי21 ק"מ
קרןזכות10 ק"מ
רותםסילוניתל אביב 10021 ק"מ
יגלסמיה42 ק"מ
אסףשדהGolan Active Runners10 ק"מ
שלומי נקש42 ק"מ
גרציהפלאח42 ק"מ
רעיהלאלזר42 ק"מ
תמרלויאחר42 ק"מ
טלרזPipman Team10 ק"מ
דניאללויןאליצור פתח תקווה42 ק"מ
הילהבן הרושהפועל רצים בעבודה בנק לאומי42 ק"מ
אסףאסידו42 ק"מ
לניברמןרצים עם אבי- באר יעקב21 ק"מ
מיכאלזכאי42 ק"מ
חלי שבי E-sports21 ק"מ
חןזילבררצים עם אסף לב21 ק"מ
אבילוי10 ק"מ
שנירביטון10 ק"מ
מנורסמון10 ק"מ
הילהחן10 ק"מ
שיפרץ21742 ק"מ
‫שחרלוי‬‎21 ק"מ
EliyaHason21 ק"מ
נטעבן עמי ויטנברגמועדון רצי דרור10 ק"מ
חייםבן הראשהרוח השנייה42 ק"מ
רוקןחסן21710 ק"מ
אתיליכטנברגRunningmania21 ק"מ
גיאמסיקהDAN4RUN21 ק"מ
יעקביעקב74821 ק"מ
עדיגונן10 ק"מ
ג'קגרוס21 ק"מ
רעותגלזמן56810 ק"מ
ישיאלוני21 ק"מ
מושקוביץכפיר74142 ק"מ
matannemenoff21 KM
רינתמאיר44621 ק"מ
טלנוימןרצי גני תקווה10 ק"מ
רחלקמינסקי אליהוללא מועדון10 ק"מ
רועיסיכל42 ק"מ
עידושמש74621 ק"מ
אלעד מוצפי42 ק"מ
שמעוןמיארהאיילות - תל אביב10 ק"מ
דבברק21 ק"מ
SallyGerstein10 ק"מ
איז'ןשלהברצי רעננה10 ק"מ
עוזיחדד42 ק"מ
אריהשלהברצי רעננה42 ק"מ
רוביגולדשטיין10 ק"מ
אליטימור35121 ק"מ
שירפילוביץ'21 ק"מ
יהונתןפירר21 ק"מ
יובלשני21 ק"מ
שיריויצמן73821 ק"מ
EvgeniyaPotapova42 KM
HugoCardenas10 KM
LeonidSalamatov42 KM
שמעוןגור42 ק"מ
ראובןפארן10 ק"מ
PhilipGordonרצים עם לורנס42 ק"מ
עדיצופרפנו דרך42 ק"מ
פרחאטיאס Pipman Team42 ק"מ
אורטלאמונה10 ק"מ
איתןפיניאן42 ק"מ
נועהכהן10 ק"מ
נדבליפשיץ21 ק"מ
עמרי מראד10 ק"מ
יהונתןניבYFitness21 ק"מ
אלוןששונקין21 ק"מ
OfriSher42 ק"מ
גבירון21 ק"מ
נריהלוי42 ק"מ
יוסףאורן74121 ק"מ
שלומיבן42 ק"מ
טלמידלראליצור פתח תקווה42 ק"מ
יעקבזפראני21721 ק"מ
‫חיימישטרן‬‎10 ק"מ
GalHadariFITNESS442 ק"מ
Kit ManChiu21 ק"מ
אלעד אלקובי 42 ק"מ
רןיניב21 ק"מ
ליבתאדריDAN4RUN10 ק"מ
אדרישלומי74121 ק"מ
עינב אוחיון10 ק"מ
מוראדמוסטפא42 ק"מ
עיריתכץRunWithMoshe42 ק"מ
לוגשיאורנה74110 ק"מ
שרוןקסנרBgym runners21 ק"מ
שמעוןחמו21742 ק"מ
דודבן דב42 ק"מ
רזמרידוררצים בירוקה21 ק"מ
איילנאדל21 ק"מ
אסףפארM&M21 ק"מ
נאוהקסטררצי קריית השרון10 ק"מ
אילוןגליק10 ק"מ
צחיעמירה73710 ק"מ
חייםחדד54921 ק"מ
משהמלמד73010 ק"מ
אבירוזנבלט 10 ק"מ
MosheSaville21 ק"מ
שריתדולף42 ק"מ
ליאוררביב10 ק"מ
גניתגריירצים עכשיו42 ק"מ
אחמדזיני10 ק"מ
אוריהיערי21 ק"מ
נירדופט21 ק"מ
אמירקורץ21 ק"מ
מיקיהרשטיק שריקיטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
מיכלכץAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
מאוראלמליח10 ק"מ
מורןדלל10 ק"מ
עידןעזיזהפשוט לרוץ21 ק"מ
יואבמסלטון21 ק"מ
יואלבר אילןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
אסיבן אבו42 ק"מ
קרןחרמוניקבוצה אתגרית עוטף עזה10 ק"מ
עמיתבר יהודהTsaff&Go21 ק"מ
שיריאוחיוןללא מועדון10 ק"מ
שלומיתישרוף42 ק"מ
גילליטמן21 ק"מ
קרןכהן21 ק"מ
איתןהירשפלד10 ק"מ
עדישני42 ק"מ
אורצימרמן42 ק"מ
ערןצ'צ'יק קורןרצי גבעתיים21 ק"מ
אסףאלקוסר21 ק"מ
איתמרשטטמן10 ק"מ
אמירוייס73921 ק"מ
‫שלומיתערב‬‎FITNESS410 ק"מ
אריאלאלישיב21742 ק"מ
נדבברקת72342 ק"מ
פרץליאור42 ק"מ
זהרקורןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
קהתבר חמא10 ק"מ
נתנאלקינןEyal’s PB21 ק"מ
עדיוורמסר42 ק"מ
LIORSAAD10 ק"מ
רבקהמרגולסתל אביב 10021 ק"מ
CarolineRoss42 KM
גילעדפסטרנקתקוות21 ק"מ
דניאלגירון42 ק"מ
מיקיחסידיםמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
ספיאברךלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
יחיאלשמחי21 ק"מ
דרורשליידר42 ק"מ
אלירןסויסה10 ק"מ
יניבמזרחיM&M10 ק"מ
אסרףביראני73721 ק"מ
עוזאהוד21 ק"מ
אלוןפקש42 ק"מ
יובלמועדרצי רעננה42 ק"מ
עודדשמעוני74610 ק"מ
ramizelingher42 ק"מ
אביאזולאי10 ק"מ
דניאלנבון21 ק"מ
לוטבקגבי72610 ק"מ
מרגליתשחר44621 ק"מ
אלי|ביתןתל אביב 10042 ק"מ
יעל אןתדמור10 ק"מ
VEGA LOPEZJOSE ARTURO42 ק"מ
יאירישראל42 ק"מ
MoshePazרפאל10 ק"מ
שלוםלויRun4il42 ק"מ
גדעוןאבירAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
דבל'הלניר21 ק"מ
RavichandranRavichandran21 ק"מ
AlexisDemetriou42 KM
אליאפללו10 ק"מ
Natalie AnnRoss21 KM
אפלאביאיילות - תל אביב42 ק"מ
LukasGaertner10 KM
שיגולומב69510 ק"מ
יוסףקורקוס10 ק"מ
AbegailAtin21 ק"מ
מיריחזיזה10 ק"מ
שושבלייכמןריל-טיימינג42 ק"מ
דבמלמדרצי100מני10 ק"מ
אליעזראלמקייס10 ק"מ
שלמהעובדיהאיילות - תל אביב10 ק"מ
יעקברוזנברג54621 ק"מ
אריקאביטל21 ק"מ
יהודיתלפינסקי42 ק"מ
מריובלומנקרנץ35121 ק"מ
הרירחמיל72642 ק"מ
דןארבל10 ק"מ
לורנסגורדוןרצים עם לורנס42 ק"מ
פנחס זקרי21 ק"מ
אילןרוזנמןבית הלוחם חיפה10 ק"מ
אסישביט10 ק"מ
לאהבן לולואינטרוואל21 ק"מ
פנחסבן לולו21710 ק"מ
מייקרימון42 ק"מ
יעלבורג21 ק"מ
ויואנההירש21710 ק"מ
AlexeyRomanov21 KM
TatianaPlyasunova21 KM
EvgenyRyabushkin42 KM
VladimirBurdenko42 KM
DmitryPlyasunov21 KM
OLEGIZIUMOV21 KM
אליסלובס10 ק"מ
אבסוייבאלי69510 ק"מ
BatradzBagaev42 KM
גביאיטח10 ק"מ
EvgeniiEskin21 KM
Drew Markham 42 KM
גדעוןליבזון10 ק"מ
מנחםסגל42 ק"מ
JessicaBonet Bonet21 KM
AndreaKarcher21 KM
צביעוז10 ק"מ
לבאסמנוב69510 ק"מ
פאולשוימרמועדון רצי תל-אביב21 ק"מ
דורוןגורודצקיMAGIC RUNNERS21 ק"מ
XiaorongGAO21 KM
נתןקווה10 ק"מ
THATIA REGINABONFIM21 KM
VICTORMOJICA CABALLERO42 KM
יונתןזרקון10 ק"מ
LAURAORTEGA10 KM
שאוללדני42 ק"מ
AndrewDurrheimRUN4FUN42 KM
פרנקקואדיו21 ק"מ
SansaneeWallace10 ק"מ
WITOLDSNOPEK21 KM
MeldeDangkeoAdidas Runners Tel Aviv21 KM
KataryznaPolakFree42 KM
YukoTanimura21 KM
ChadShearer42 KM
ShadiJanineh42 KM
BaptisteLe RoiAdidas Runners Tel Aviv10 KM
VeraNystad42 ק"מ
RenataBrozyna42 ק"מ
GrzegorzWiesiolek42 ק"מ
NatalieRudolph42 ק"מ
StephanieKorbely42 ק"מ
avihornstein42 ק"מ
DeenaHornstein42 ק"מ
BeniyahButler42 ק"מ
MichaelMcGlothan10 ק"מ
TuridVeggeland42 ק"מ
RaymondThompson10 ק"מ
NoamGoldstein10 ק"מ
Anna-LisaCramer42 ק"מ
MiriamLucke42 ק"מ
RafalKohut42 ק"מ
LillaBilinska42 ק"מ
ChristineAnderson Rubin10 ק"מ
IlanRubin10 ק"מ
AndreasMerckel42 ק"מ
LilianMandalios10 ק"מ
FedorNovikov42 ק"מ
oritcohen10 ק"מ
pinicohen10 ק"מ
Chun-ningYim10 ק"מ
MichaelScott42 ק"מ
filipeisner10 ק"מ
Talrapoport10 ק"מ
JordanMetzl42 ק"מ
CAMERONCHRISTO42 ק"מ
TetyanaByelovol21 KM
ChristerSvensson42 KM
KarstenPippig42 KM
TamaeTanimuraFree10 KM
IRYNAKYSHAKEVYCH21 ק"מ