רשימת משתתפים במרתון התנך 2019

First NameLast Nameאגודהמקצה
MIKEMUSOKE42K
PrenDomgjoni42 ק"מ
FREDGISA42K
שלוםגלילמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
yaakovdolev21 ק"מ
אברהםאשתה21721 ק"מ
אילןקלייןזוחלי שילה21 ק"מ
טליהצאל10 ק"מ
SIMONKIZITO21K
AARON JOSEPHMWEGEREKO21K
רפאלבן אדמון21 ק"מ
JOVIAKAYAGA21K
PaulChang
ManfredRettenegger
Brij MohanPathak
KatharinaTrauzenberg
WillekeKoert
PauloFerreira
CabanesSabine
MichalczeniaLydia
Pei-HsuanKao
ChristineOng
Vishesh KumarSharma
BajorskaMaria
SharonLister
WolfgangSandmann
EliePieprz
CzeslawNOWAKOWSKI
RenateRettenegger
tirtsapetrover10 ק"מ
משה מאיר משה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אפרים (קוני)קונסטבלר446
ZULFAN MUSANAKANWAGI21K
דניאלקנדל5 ק"מ
אפריםבן משה42 ק"מ
יואלשוראקי42 ק"מ
Pierre-AlainKummer21K
מיכאללסנס5 ק"מ
יהודיתדרייר5 ק"מ
נעםגיטלמן10 ק"מ
SARAHAKOT42K
michelBROCK5K
Emmanuelle Zagury run for fun אפק42K
איל נוף 10 ק"מ
FRANCIS GACHOKINJAGIYM TRAININGS42K
בנימיןלהב42 ק"מ
JanaMeles10K
ראובןברון446
משהלייבלר5 ק"מ
יהודהבן יעקב10 ק"מ
RobertKellar run for fun אפק42K
יהודה זקס 10 ק"מ
AlecLester run for fun אפק42K
יונתןריסקין10 ק"מ
אליענהפסנטין5 ק"מ
גבירביבומשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
גינתמידלר5 ק"מ
SETH HAIMREICHBACH BEN HAIMמישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
שמואלחייט10 ק"מ
HILLELSILVERS5 ק"מ
עקיבאסילברס5 ק"מ
מריםזקבךמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אילהקניאל21 ק"מ
פטריקלזמי10 ק"מ
שרמיאןלזמי5 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
MarylineHaldi21K
צביקהשפיררצים עם אסף לב42 ק"מ
RomeoGaressus42K
דוד דיאמונד 21 ק"מ
אריאל בן דוד משה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
טוביהויקטור10 ק"מ
RenateRossi5K
הדרגילבר5 ק"מ
נואלגיטלמן 21 ק"מ
פנינהמרגוליס
אורטלכהןיש לי כנפיים10 ק"מ
נתנאלפורמן10 ק"מ
אליפויכטונגר YFitness42 ק"מ
שירהצובריזוחלי שילהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
Ovadiacaspi5 ק"מ
יעקבעציון21 ק"מ
אברהםמתתיהומקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
RafaelLevine5 ק"מ
אביהתורגמןמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
איתן צרוםמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אוהדפרידמן21 ק"מ
גיאגולדבלט
מאוראוחנה 42 ק"מ
שמואלבן איטא21742 ק"מ
אלרואיבן עזרא10 ק"מ
שמחהמלכה
מתןרוטשטיין446
נבולסנס21 ק"מ
עלי עכאוי10 ק"מ
דקלהמושקוביץ5 ק"מ
אסףהלל5 ק"מ
רדיאנסבכרמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אביטלאלקובי5 ק"מ
ליאורגרינברגאחר21 ק"מ
טהראינגבר21 ק"מ
יחזקאל אלבז21 ק"מ
שמואלהורביץ21 ק"מ
מתניהומייזל21 ק"מ
יצחקווייסמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
‫יאירמרחביה‬‎21 ק"מ
אביתר שטול10 ק"מ
נועההלל5 ק"מ
עוזיכהן10 ק"מ
ברקדרי42 ק"מ
דודפריימן21 ק"מ
יהודהברש21 ק"מ
נריהנמיר10 ק"מ
איבצןמליח446
אלימלכיאלמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
אביעדצוברי42 ק"מ
גלוויינשטיין5 ק"מ
לאהפלד21 ק"מ
מעייןליכטנשטיין5 ק"מ
שי אלעזרפרץGO FOR IT10 ק"מ
שקדכהן5 ק"מ
רוןדהן21 ק"מ
שלומימלכה446
עומרי ינאיספורט אשקלון10 ק"מ
דודשטול10 ק"מ
עדימישאל42 ק"מ
נמרודעירוני21 ק"מ
טלכהן10 ק"מ
SaritBen Haim5 ק"מ
איתן זאבשוסהיים42 ק"מ
מורויזגאן10 ק"מ
איתי כפיר10 ק"מ
רםבן דודמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
קרןיאמפולסקי10 ק"מ
יובלקליינמן42 ק"מ
אראלסער21 ק"מ
עמרירולס10 ק"מ
נועהויסמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
אליהשוהם42 ק"מ
שמאיירדן10 ק"מ
אלישיבגואלמן5 ק"מ
יעקבלנדאו42 ק"מ
נווהמרגל21 ק"מ
פייגיוויגה21 ק"מ
סלעיתהישראלי‬‎5 ק"מ
צוריואך21 ק"מ
בנימיןגרוס10 ק"מ
יהונתןבורלאזוחלי שילה21 ק"מ
ולריה לרמן21 ק"מ
כרמלסעידי10 ק"מ
עמיחישילה5 ק"מ
בת ציון ברום10 ק"מ
בארי דוידי 10 ק"מ
איתןברויארמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
זיו יוסףדינרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
מאוראיזק5 ק"מ
יוחאירבינוביץ5 ק"מ
עברידיקשטיין10 ק"מ
שחרפרץ5 ק"מ
נווה ליכטמן10 ק"מ
אביהמוק5 ק"מ
אהרוןהישראלי‬‎10 ק"מ
כפירדנה5 ק"מ
אלרועיכהן5 ק"מ
עטרהגנץמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
הללי מוק5 ק"מ
שיברגיג5 ק"מ
נעםהראלללא מועדון5 ק"מ
ליאורשוקר10 ק"מ
תפארת פנינהכהןזוחלי שילה5 ק"מ
אילת איזק5 ק"מ
לביאניצן5 ק"מ
אחיהנוביק5 ק"מ
שקדגלעד2175 ק"מ
דרור יהודהויס5 ק"מ
יונתןפרידמן10 ק"מ
גפןאבן הר גוטמן42 ק"מ
אחיה אוריברגיג5 ק"מ
שהם ריסקין10 ק"מ
אריאלאיזק5 ק"מ
עודדארליך5 ק"מ
טוהרבר דוד5 ק"מ
יאיר פולק5 ק"מ
אלקנהכהן5 ק"מ
עמירונצקי5 ק"מ
אחיעדביגון10 ק"מ
אניעםאואנונוזוחלי שילה5 ק"מ
ניצןיהבמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
רעיה אנגל 5 ק"מ
הילהאופירמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יהודהגור אריה5 ק"מ
ידידיהגואלמן10 ק"מ
לאלסולומון10 ק"מ
אורןזפרני74621 ק"מ
אורי ארזרונד5 ק"מ
נעה ליבוביץ'5 ק"מ
שוקימן42 ק"מ
עדיכהן5 ק"מ
נעהיצחק5 ק"מ
אורקלונסקי10 ק"מ
נעםקפלןזוחלי שילה5 ק"מ
אביעד מנחםליבמן5 ק"מ
תמריצחקי5 ק"מ
זיוטרבלסי5 ק"מ
עדיאלחנקין5 ק"מ
הדראברהם5 ק"מ
נוהרוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
עופרמנגדמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
באריפרנסיס5 ק"מ
יהונדבכהן10 ק"מ
דבורהאיזנהמר5 ק"מ
ראשית רונצקי5 ק"מ
צוריבוגניםמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
עדידימרי10 ק"מ
אביעד נשר10 ק"מ
נתאיוולפמןאחר10 ק"מ
יהונתןפולק5 ק"מ
מטראביטן5 ק"מ
נווהגרינצויג5 ק"מ
שמואללביא5 ק"מ
עמישבעוזרימשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
מנחםהישראלי‬‎5 ק"מ
גואלמןהלל
אורי אלישיבויס5 ק"מ
אליטוב זליקוביץ משה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
נהוראיליאנימקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
עוזסגלמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
שירת הללכהןזוחלי שילה5 ק"מ
אריאל אנגל 5 ק"מ
יהודהסילברס5 ק"מ
פארניצן5 ק"מ
אביחיאלמליח5 ק"מ
ידידיה גרמון10 ק"מ
יובלורבר5 ק"מ
איתןפסנטין10 ק"מ
עמיחיגנץ10 ק"מ
גילסובוביץ10 ק"מ
זיורונצקי5 ק"מ
בנימיןיצחקי5 ק"מ
פארקנדיל5 ק"מ
עילאיאואנונוזוחלי שילה5 ק"מ
איתיקפלןזוחלי שילה5 ק"מ
אליהליבוביץ'10 ק"מ
מתניהיהודה5 ק"מ
איתם המלךאנסבכרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
עילאיעופרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
דניאלנבון21 ק"מ
טליהבר דוד5 ק"מ
רוניטרבלסי5 ק"מ
אליהאוזןזוחלי שילה5 ק"מ
הראלסגלמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
איתןאיזק5 ק"מ
נעם ציוןדינרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אופקליכטמן5 ק"מ
שילה אביבסיימון5 ק"מ
דודאלולמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
EITANSILVERS5 ק"מ
יצחקסילברס5 ק"מ
ארזלקס21 ק"מ
אריקולצ'ר10 ק"מ
אחיהשטיינבאום5 ק"מ
יהבאברהם5 ק"מ
סיניכץ5 ק"מ
יעלליאניאחרמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
אליהפינגרהוט10 ק"מ
רועיביגון5 ק"מ
נסיםעטיאסזוחלי שילה5 ק"מ
אפרתגרינוולדמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
חנההישראלי‬‎5 ק"מ
אהוביהלביאמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
צביאלנאמן10 ק"מ
טליהורברמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יהונתןרונצקיעמותת שלדג5 ק"מ
אלעזר משולםויס5 ק"מ
אלקנהפישלוביץמשה רוזנבלום מאמן ריצהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
עמיתכהןזוחלי שילה5 ק"מ
אדםקופ5 ק"מ
חןחייקין5 ק"מ
שירהסובוביץ'‬‎מקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
עקיבאעוזרימשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
יהודהבלמס5 ק"מ
נעמהליבמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
שמריהחן-ציון10 ק"מ
דבירכץ5 ק"מ
דביר גנץמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
דגן חירונצקי5 ק"מ
הוד ישראלכהןזוחלי שילה5 ק"מ
בשמת אלגבישמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אבישירוטשטיין5 ק"מ
אבישיחייקין5 ק"מ
הדררוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
שירטרבלסי5 ק"מ
אפריםאורן42 ק"מ
עדו אהרןרוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
ישיאטיאס10 ק"מ
Fernando Luciano Barros Xavier42K
בניהרונצקימקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
אריאלפרידמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יהודה צרוםמשה רוזנבלום מאמן ריצהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
עז דודויס5 ק"מ
דניאלדמתי21721 ק"מ
יוחנןאברגל42 ק"מ
ניציאילן5 ק"מ
יובלמוקמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
רוניצוביריזוחלי שילהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יהודהוולמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
מעיןוולמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
רועיאיזקמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יואבצוביריזוחלי שילהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
תהלצוביריזוחלי שילהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
דןאמירללא מועדון42 ק"מ
אביחסוןORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
אבי גוזלןGO GO GO 21 ק"מ
JoshuaBehar42 ק"מ
רחליברכה5 ק"מ
אורניתנרקיס21 ק"מ
קוביכהן42 ק"מ
הדסטרומן42 ק"מ
רקפתגלעד2175 ק"מ
חמייוחאיRun&Fun Shremsrunning 42 ק"מ
רונןיניב74521 ק"מ
מיכאלשם טובRUNDevue42 ק"מ
עמיקםיחזקאלי10 ק"מ
אריהבן שבת 21 ק"מ
אביסויסהRUN4FUN42 ק"מ
יעלסעידי10 ק"מ
ShirlyTayab
IstellOrton
JacoSwanepoel
PriyaPathak
PatrickShine
גילחכם21 ק"מ
שמעוןאזולאילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
צחיאנקורי21 ק"מ
שחר כהן10 ק"מ
עמיחיברוורמןזוחלי שילה21 ק"מ
עובדיהכורש446
רונןקרומהולץ
יניבאנגל42 ק"מ
יוסיהברמן21 ק"מ
חובבשפירא5 ק"מ
HeiniKoukkari42 ק"מ
דבירגרינצויג21 ק"מ
שרוןעזריאל10 ק"מ
אילןכהן10 ק"מ
נעםביגוןמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אמיראביבי10 ק"מ
עמישולמן42 ק"מ
MS.KIMBERLY SIMANIATALO5K
ג'קי סווידי 21 ק"מ
דורוןדרייר5 ק"מ
יואבשמעוןYFitness42 ק"מ
אילבן שימול21710 ק"מ
יהורםחנוכי21 ק"מ
NossonRozenfeld21K
יאירנתיב21742 ק"מ
עשהאלמוזסרצי בית שמש42 ק"מ
אייזיקכץ42 ק"מ
עמוסשביט42 ק"מ
צוראדמוןמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
שמוליקהרבסט5 ק"מ
אורןבן דוד21 ק"מ
זוהרהל - פריתל אביב 10042 ק"מ
אילניתעטיה שקירDAN4RUN10 ק"מ
יובלשולץTeam Seroya42 ק"מ
גליתשולמן מישאל10 ק"מ
אשרוינשטאט21 ק"מ
דניאללובל21710 ק"מ
חגיתברלינסקיסופה בעמק42 ק"מ
ניריתטננבאוםאחר10 ק"מ
שירןשמשי42 ק"מ
אשדנבו10 ק"מ
רביבפלג42 ק"מ
נועהדוד גיל
איתןשטרסברגרצי רמת הגולן 21 ק"מ
MARK KYEBAKOLASSEGENDO10K
SSALI MAGWAGODFREY10K
MARTINMATOVU10K
JOHN KAFUMAKATO21K
JonathanWamala21K
מיקיבישיץ שיין10 ק"מ
דודו אביב21 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
אליעזרקורצויילRunWithMoshe21 ק"מ
נתןאנגלסמן הויסמןזוחלי שילה5 ק"מ
דנישפילמן10 ק"מ
שראלסבגריל-טיימינג21 ק"מ
יעקבניצןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יוסףאדלר42 ק"מ
טלגלבוערצי המושבות42 ק"מ
לירוןזילברשטייןמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אליהואלמליח21 ק"מ
עינבגטריידה42 ק"מ
יהודהמזרחי21 ק"מ
אופירתמיר21 ק"מ
OfirSchuster10 ק"מ
ליאוררווחמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
טלביביכושר באושר BBB42 ק"מ
גלעדפולקרצי דני לוד42 ק"מ
יהודהספיר21 ק"מ
מניסמרדי446
ערןשלו21 ק"מ
ענתציפקין10 ק"מ
אריקדרי21 ק"מ
דורוןקמיונר21742 ק"מ
גרשוןבר21742 ק"מ
חנןרייך42 ק"מ
יונתןברנסקי5 ק"מ
אלוןרז21742 ק"מ
דודיראוכברגר42 ק"מ
אליהאשל42 ק"מ
אלמוגקורוצ'רו42 ק"מ
נצרוינטרמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
‫אסףמלאך‬‎21 ק"מ
שיצהר21 ק"מ
שלומיפרץ42 ק"מ
אלוןקטוביץ כושר באושר BBB21 ק"מ
שלומיקדושללא מועדון42 ק"מ
יוגבשמיר446
אלדרקצביץ'nrspirit21 ק"מ
יוםטובבן אדרת21710 ק"מ
אלדדלוי10 ק"מ
משהבילה42 ק"מ
סיגליתשאודר
דניאלבן נון21 ק"מ
ציונהברדוגו10 ק"מ
רותם רייטן יוחננוף21 ק"מ
איתי אליהרצי דני לוד21 ק"מ
מורןניר21 ק"מ
DANIEL MURIITHIMUCHIRI21K
חגינאמן10 ק"מ
אחיהפרנסיסמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
שירהאופירמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
נתנאלאוזןזוחלי שילה10 ק"מ
סיוןצוביריזוחלי שילהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
גילקדםAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
חנןכהן42 ק"מ
שמעון נקב21 ק"מ
אוריתמרחביה10 ק"מ
מאירליפשיץ10 ק"מ
שלוםצוביריזוחלי שילה21 ק"מ
דניאלבצלאל10 ק"מ
ישראלשוק10 ק"מ
אפרתאלגריסי21710 ק"מ
אוריתדוד5 ק"מ
יקירניסטנפובר21 ק"מ
גיאפסקל21 ק"מ
קאמלקאמלרצי הנדיב10 ק"מ
אלעזראנקרי10 ק"מ
צוריאלאדרי21 ק"מ
מאורוולמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
דודוויד42 ק"מ
דאידניאלה10 ק"מ
רונןגולדשמיטרצי רמה"ש21 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
לביאלקנר21 ק"מ
סטיבן רןכהןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
גאותחשןאסא ירושלים5 ק"מ
גדעוןהנמןמשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
יאירכהן10 ק"מ
שחרבונקר10 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
דודדרימישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
יהונתןקנלר10 ק"מ
יוסיקוריאנסקי10 ק"מ
סנדרהינקלביץ'446
מייקדוד21710 ק"מ
גדעוןגור אריה5 ק"מ
בוריסברדין21742 ק"מ
יוסףפרץ10 ק"מ
חווהפרץ5 ק"מ
ליסן21 ק"מ
שולמיתאירם10 ק"מ
בניאברהמי21 ק"מ
רינהרוזנברג5 ק"מ
אורימלכיאלמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יאירבן דוד21 ק"מ
חוסייןעזאיזה10 ק"מ
יאירשטול10 ק"מ
אוריתבלומנטל5 ק"מ
דודברוכי21 ק"מ
אביתרבניסטי21 ק"מ
יוניספרונוב42 ק"מ
אלכסנדרקסלמן21 ק"מ
בוריספיאטיגורסקיE-sports21 ק"מ
DmitrySandratskyרצי רמה"ש21 ק"מ
ליאורסיסאי ברנהו44642 ק"מ
אמתירסקין21 ק"מ
אלעדחרלפ21 ק"מ
שירהאנקרי5 ק"מ
פלגסאלם10 ק"מ
GermanVoronov42 ק"מ
הלןמקונןרצים עם לורנס21 ק"מ
דמיטריקורז'42 ק"מ
מירי סולטןקשת כפר ורדים21 ק"מ
דנטואיילין21 ק"מ
יהודה יאלוM&M42 ק"מ
לבטליצקיאחר42 ק"מ
מילישפיר21 ק"מ
מיכאלסנדלר21742 ק"מ
MariaElkinמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
יחיאלגולדשטיין5 ק"מ
איליהגיטלין42 ק"מ
מרדכיפוקס10 ק"מ
אליאבכהן21 ק"מ
עידןארדיטי5 ק"מ
עדי בונקר10 ק"מ
תמר311520910דבירמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
יונתןליסקר21 ק"מ
נחליאלפוקרוי42 ק"מ
ריטהרוז'בץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
אגוסטיןברק21710 ק"מ
ישראלצוביריזוחלי שילה10 ק"מ
דפנהכהן5 ק"מ
אמיתיבן חמו21 ק"מ
בוריסצרנוב21 ק"מ
קירילאבדורשיטוב21 ק"מ
דניאלטל21 ק"מ
איתמרדרור10 ק"מ
אביעזרפרץ5 ק"מ
ביתיהבן לולו5 ק"מ
רעותבן חמו5 ק"מ
VICTORVOLKOV42K
אלכסנדרשלפוב42 ק"מ
יאירפרנק10 ק"מ
MarkReznikovאחר42 ק"מ
רונית נוף10 ק"מ
עזריאלסינירפאל21 ק"מ
מיקיאיטיןAdidas Runners Tel Aviv42 ק"מ
ויקטוריהיוסיפוב21710 ק"מ
יוריסטוליאר21710 ק"מ
DanielBlank42 ק"מ
מאיר יששכרבן דודמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
בת שבעורטהיימר10 ק"מ
ישראל ראובןקושלנד21 ק"מ
יהונתןטמיר21 ק"מ
צורתובל21 ק"מ
משהנוף10 ק"מ
יואבאיזנהמר5 ק"מ
רועיוייסמןAnatomicמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
רוניבוינג'ומקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
נדבחן-ציון10 ק"מ
טל אגמון21 ק"מ
נדברסקין21 ק"מ
עדיסעדון21 ק"מ
דניאלשפורנקו10 ק"מ
שמריהואירגאס GRC מועדון ריצה5 ק"מ
אלדרסולומון21 ק"מ
בניחכים10 ק"מ
חייםןיזמןרצי בית שמש42 ק"מ
איתיפדורמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
שריתברנס10 ק"מ
גרשוןגרינוולד5 ק"מ
יונתןשובללא מועדון21 ק"מ
מנחםשריקאר21710 ק"מ
אלירוזנבאום5 ק"מ
אירינהאילן10 ק"מ
גיליגנזיה21 ק"מ
צבילקסמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
yocheved soffer5 ק"מ
דודולךמשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
הדר אופירהרוח השנייה10 ק"מ
תומריגר42 ק"מ
רעותטייר21 ק"מ
נדבקייזרמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
קרןבן יעקב21 ק"מ
עמרי הוד שחק21 ק"מ
גניתירדןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
דרורשילהמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
שהם קנדיל5 ק"מ
משהאביטן21 ק"מ
קרולבלמס5 ק"מ
ביאדגליןאיילה21 ק"מ
יוחאיבן-צבירצי רמת הגולן 21 ק"מ
תומרדוכןזוחלי שילה21 ק"מ
ישראלשטראוסרצי בית שמש42 ק"מ
HadarWayn42 ק"מ
איילתשרםRun&Fun Shremsrunning 42 ק"מ
אלכסייגורליצקי21 ק"מ
סמיוייסלברג2175 ק"מ
ערןיערי35142 ק"מ
MaayanHoffman21 ק"מ
יואל אלמוגמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
אמירערד21721 ק"מ
שיאברהם42 ק"מ
דניסאודייב58621 ק"מ
ריצרדלויטסרצי בית שמש42 ק"מ
ילנהכצמן10 ק"מ
מיכאלכלפון10 ק"מ
דוד ידידיהאופנהיימר10 ק"מ
דולבצייכנר21 ק"מ
נווהאלון10 ק"מ
ערבהסעידי5 ק"מ
מתנאלברטמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
אביזיידההפועל רצים בעבודה רפאל10 ק"מ
נהוראיברדוגו10 ק"מ
אביחימור21 ק"מ
יואבבן פורתאחר10 ק"מ
MS.MILKA MUTHONISIMON5K
נחמיהליפשיץ10 ק"מ
מתיעמר5 ק"מ
רעי קליין21 ק"מ
איתםרונצקי5 ק"מ
עמוסנשר10 ק"מ
אריאל וייסמן 10 ק"מ
דודילוןמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
לבמרטירוסיאן42 ק"מ
חיים קוזוב Anatomic10 ק"מ
שלמהפלוסק10 ק"מ
אוריביבי10 ק"מ
גיאאליהו21 ק"מ
אברהםמוסטובוי10 ק"מ
שירהאטינגר5 ק"מ
עמיתלוי10 ק"מ
אוריתשלו21 ק"מ
יצחק מרסלוצחה42 ק"מ
EladHalevy21 ק"מ
ShalomStark10 ק"מ
GALINAROZIN42 ק"מ
ELENAKOSOV42 ק"מ
עצםרונצקי5 ק"מ
טלשיימס 5 ק"מ
אלישעבן-דוד5 ק"מ
אמונהלבRunWithMoshe10 ק"מ
אסתראש5 ק"מ
נעםאורבךמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
כרםרונצקי 5 ק"מ
תהילהצור5 ק"מ
אלישעקוזוב10 ק"מ
ליאלשמש10 ק"מ
אודיהליזן446
נעמהורברמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
נסיהרוזנבלט10 ק"מ
נעהאופיר5 ק"מ
ידידיההופמן10 ק"מ
יעלארליך10 ק"מ
אוריהגרינצויג10 ק"מ
עוזטרבלסי5 ק"מ
עבריברנס10 ק"מ
ליאלליבמן5 ק"מ
הראלגולדשטיין5 ק"מ
יהונתןרייכבךאתלטי לידר ירושלים10 ק"מ
דבגולדברגYFitness42 ק"מ
YuriSokolenko10 ק"מ
צופיהצביאלמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
ליאהבן שושן10 ק"מ
כלניתטאוב21 ק"מ
benjysinger run for fun אפק5K
דניסחיווסחורדר5 ק"מ
אדיסו אסקנאו הפועל רצים בעבודה אל על 42 ק"מ
נתנאלולך10 ק"מ
הללרבינוביץ10 ק"מ
עתיהליכטמן5 ק"מ
ויטלזורואדרנלין21 ק"מ
אורינשר10 ק"מ
רפאל נוהפרנסיס10 ק"מ
רונימאירמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יוסף אברהםהרשקופ5 ק"מ
יואבצונץמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
ישראלגנץ10 ק"מ
אהרוןאונגר5 ק"מ
אלישע בצלאל5 ק"מ
אחיהאריאל5 ק"מ
דבירכהן10 ק"מ
צוריאלאביבי10 ק"מ
תםצונץמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
טליהבן-דוד5 ק"מ
מיטבשושן5 ק"מ
איילת טליכיןאתלטי לידר ירושלים5 ק"מ
תומרדוידיאןאחר10 ק"מ
ElieWeisz10 ק"מ
לירוןעטיאסזוחלי שילה5 ק"מ
עשהאלאלולמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
איתןברנסקי5 ק"מ
צרי גולדברגר 5 ק"מ
איתןאורבךמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אורילוי21 ק"מ
איתןורבר5 ק"מ
אליסףכהן10 ק"מ
מנחםגמבשמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
שמואלשנטלמועדון ארוחת הבוקר ירושלים21 ק"מ
AHUVAHTAUB10 ק"מ
בת ציוןרונצקי5 ק"מ
BenjyEckman5 ק"מ
NaomiEckman5 ק"מ
BradEckman10K
YehudaEckman5 ק"מ
ZahavaEckman5 ק"מ
אסתריואל5 ק"מ
שיביצביאלמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
מיכאלטייטל5 ק"מ
רוניהסילברס5 ק"מ
דרורירדן5 ק"מ
מעיןגילבר5 ק"מ
יסכהבן יעקבזוחלי שילה5 ק"מ
דוד ידידיהטנגרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
דבורהורבר5 ק"מ
קמהליכטמן5 ק"מ
נעםבהרב5 ק"מ
שפרההרשקופ5 ק"מ
רחלעטיאסזוחלי שילה5 ק"מ
גפןברייטברטמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
נוהחייקין10 ק"מ
שיסקרדר5 ק"מ
יונתןרולס10 ק"מ
DanielBerkley21 ק"מ
יעקב אלולמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
BoazRozenfeld5K
חופיתגלב21 ק"מ
טלריבני5 ק"מ
נהרפלד 5 ק"מ
יוסף שחרסיימון5 ק"מ
עמינדבליברמן5 ק"מ
הדרראוכברגר5 ק"מ
איתןדוידי5 ק"מ
יואבדולב5 ק"מ
יאיר אברמוביץ5 ק"מ
רננהילוןמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אורישטינברג5 ק"מ
אריהיואל5 ק"מ
הללבר דוד5 ק"מ
תמראיזק5 ק"מ
רעות גילהאונגר5 ק"מ
רעותפרידמן5 ק"מ
שימיאטיאסמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
טלבלוט5 ק"מ
מעייןקיטאי5 ק"מ
יאירגרינוולדמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אבישיבן חמו5 ק"מ
מבשרתנאמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
צופיהטנגרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אריאלגורמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
ערןיחזקאל21742 ק"מ
אייר יהושעקופ10 ק"מ
תפארתאופיר‬‎מקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
חייםמויקופף10 ק"מ
חיהמויקופף21K
הללמויקופף21K
צפורהוויטי21 ק"מ
רבקהרוזנר10 ק"מ
אריספינוזה42 ק"מ
YelenaSigal10 ק"מ
יהודהברייטברטמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
עמיתכהןזוחלי שילה21 ק"מ
שירה חנהבלמס5 ק"מ
איתןרוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
RenéBackhaus21K
טל סגל5 ק"מ
AharonMendlowitz42 ק"מ
עדיהברגיג5 ק"מ
דרורגפני21 ק"מ
BenjForeman5 ק"מ
יאירחממי10 ק"מ
איתםמנדל5 ק"מ
ציוןליכטמן5 ק"מ
רוניהברוורמןזוחלי שילהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
איתי אהרןטנגרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
גיליסגלמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
נעםלוי5 ק"מ
צורי שומר5 ק"מ
עפרפישלוביץללא מועדון10 ק"מ
ארזפרנקנבורג5 ק"מ
נהוראיאוזןזוחלי שילה5 ק"מ
נירסגל5 ק"מ
נעםאיזק5 ק"מ
איתן יהודהקלינגל5 ק"מ
איתןאופירמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
הדסניצןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
DiegoHaldi21K
מיריתזיידה21 ק"מ
אוריאוזןזוחלי שילה5 ק"מ
אלהמנדל5 ק"מ
ישראלוויטי21 ק"מ
CodyArcher10K
מיכאלגינזבורג42 ק"מ
VladimirOvechkin42 ק"מ
טוםרונצקי5 ק"מ
מעיןרונצקי5 ק"מ
שראלדינרמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
גדי אסטרייכראליצור פתח תקווה5 ק"מ
כרמיאבירזוחלי שילה5 ק"מ
שוקיסטמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
יונתןסעדה21 ק"מ
יונתןדיאן5 ק"מ
AaronDian5 ק"מ
BenjaminDian5 ק"מ
אליאייזנבךמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
TzviWitty21 ק"מ
פרדיסגל42 ק"מ
YosephJoel5 ק"מ
MeirJoel5 ק"מ
נופרמינק5 ק"מ
EvenTzor42 ק"מ
אפרתאיזקמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
דבירליבוביץ42 ק"מ
אורירונצקי5 ק"מ
חננאלפרלמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
עוזרשטול10 ק"מ
Tzivia Druin21 ק"מ
אלימלךקורצוייל21 ק"מ
אנהדונן10 ק"מ
בוריסדמיטרוב58621 ק"מ
יבגניסבסטיאנוב42 ק"מ
NatanShahar run for fun אפק10K
פיטרזולוטריוב 42 ק"מ
סטניסלבחליטוב42 ק"מ
גרשוןשטראוכלר10 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
טליהרוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצהמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
רועי הר-יפה21 ק"מ
איתי מוק5 ק"מ
נעמןביבי5 ק"מ
בנימיןפרנקנבורג5 ק"מ
אנדריישור21K
איאןארויו10K
דניאלהמלמד21 ק"מ
גביאביב10 ק"מ
אבילנדאו21 ק"מ
גיאגולדברג21 ק"מ
יוניסנטר10 ק"מ
YoavOfanYFitness21 ק"מ
אבישי בר-טל מקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
ולדימיר קנטורוביץיAnatomic42 ק"מ
שלמהווטימשרד הבטחון5 ק"מ
אריאלשפירו10K
איריתסופר10 ק"מ
מעיןקוסובסקי גוסלקרמועדון הריצה של גוון קנינג42 ק"מ
רונצקינתנאל5 ק"מ
BrianSteinberg10K
אליאבכהן צמחGO FOR IT42 ק"מ
אריקקיציסמשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
עידולינד21 ק"מ
ארז (קפיצי)בן-ארויה73942 ק"מ
Chen Santar21 ק"מ
אבינעםגואלמן10 ק"מ
צביקהשי21 ק"מ
כפירפרץ21710 ק"מ
רבקהאיזק5 ק"מ
צביאלוני10 ק"מ
אריאלגולדנשטיין56921 ק"מ
שמאינוביק21 ק"מ
נתנאלנאמן5 ק"מ
אוריארבל42 ק"מ
יונתןשנהב42 ק"מ
יעלהירש21 ק"מ
שילהאדלר42 ק"מ
ערןשאולקר21 ק"מ
תהלהגנץמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
משהחדדTeam Seroya10 ק"מ
ירוןורבר5 ק"מ
משהבנימין10 ק"מ
רפאל אנגל 5 ק"מ
רויטלעטיאסזוחלי שילה5 ק"מ
AssafBerkovitz66621 ק"מ
יבנהגילבר5 ק"מ
שישטרנגר5 ק"מ
איתיחג'בי42 ק"מ
אפיעטיאסזוחלי שילה21 ק"מ
אסףחלילי21 ק"מ
ויקיפרידמן5 ק"מ
שמעון כהןזוחלי שילה42 ק"מ
אליהזייטמן10 ק"מ
שמשוןפינגרהוט10 ק"מ
גדליה פלד 5 ק"מ
אלימלךרון-טל42 ק"מ
ידידיהלוימשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אביהרשקוביץמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
שלומילוגרמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
יאיראליאב משה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
ישעיהאברמסון‬‎משה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
שיפרטושTrimax42 ק"מ
אסףגרוס42 ק"מ
שירידורות10 ק"מ
איתיאהרוני21 ק"מ
דןאלפי42 ק"מ
איילטולדנו42 ק"מ
אורןבן סעדון21 ק"מ
יובלמינס42 ק"מ
עומרחזןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
בועזלסנס21 ק"מ
חייםשקד21 ק"מ
אופירפרידמןZONE342 ק"מ
שריתכהןזוחלי שילה10 ק"מ
פנחסטרבלסי21 ק"מ
מייקכהן ORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
רחלברייטברטמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
יאירהירש21 ק"מ
אילןליינר21 ק"מ
MS.CATHERINE WAGATURIIRUNGU10K
אליהכרמי10 ק"מ
אליעזררוזנבאוםמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אוריאלאופירמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
נעםשוחט21 ק"מ
שובלגול42 ק"מ
יוסיקרסנטי42 ק"מ
‫אריהבלוט‬‎5 ק"מ
משהולרשטייןמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
אבירםיוסף21721 ק"מ
הללליפשיץ10 ק"מ
עודדרונצקי42 ק"מ
ניסיםחפץ42 ק"מ
רינתשרייבר10 ק"מ
איתןטי21 ק"מ
דודושרגאמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
אורי דינר10 ק"מ
מתי שושני10 ק"מ
ZiporaFredman42 ק"מ
הדסשימל10 ק"מ
עמיתזמירמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
יוסייפרח5 ק"מ
הודיהיהבמשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
צופיהליכטמן5 ק"מ
שגיאאואנונוזוחלי שילה42 ק"מ
נר-יהזיוזוחלי שילה21 ק"מ
טלששון44642 ק"מ
שלוםאלדד21 ק"מ
דותןברזילי
עטרה כהן5 ק"מ
נעמירונצקי5 ק"מ
אורןרונדמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
חנןברגיג5 ק"מ
אורי מסוק5 ק"מ
אריאלזיו42 ק"מ
עינתזיוי10 ק"מ
שגיבליכטמן42 ק"מ
רואיבן חמוללא מועדון5 ק"מ
רועיהראל10 ק"מ
משה רוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצה21 ק"מ
שמואלחנין42 ק"מ
יאירשימל10 ק"מ
גלעד ליבוביץ'10 ק"מ
יעקבבן פינחס42 ק"מ
חנןורדי21710 ק"מ
תמרסגל5 ק"מ
יאיר צוריוגב5 ק"מ
AlinaDzemiantsevich10K
גלעדסוקולובר5 ק"מ
יאירהוידה21 ק"מ
ניצןהינדי21721 ק"מ
Pe'erKlein21K
רןמעין21710 ק"מ
חגיבן בצלאל10 ק"מ
רותםבר דוד5 ק"מ
אביאל חיעובד GRC מועדון ריצה5 ק"מ
דודוביטוןאדרנלין21 ק"מ
תמרשי21 ק"מ
VINCENT DE PAULKAYANJA10K
טימורמהרבני42 ק"מ
יהודהאודס42 ק"מ
JeffreyOlsen run for fun אפק5K
JeromeFalic21K
OlivierJeannet42 ק"מ
בנינאמןמקצה משפחות וילדים בשילוב עמותת לב בנימין
ארשידחמאדרצים למטרה21 ק"מ
רפיבן בשט21 ק"מ
עוזיזימן21 ק"מ
מודיקלינבורט21 ק"מ
עופרהאגמי446
יהודהאורןרצי שפיר10 ק"מ
רחלסידם10 ק"מ
ElizabethRyan5 ק"מ
JonathanGillam5 ק"מ
DavidBenizri21 ק"מ
אבנרפנחסמועדון הריצה של גוון קנינג21 ק"מ
AnnaKennedy5 ק"מ
יאירויס5 ק"מ
יצחקמזרחימשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
נריהקפלןזוחלי שילה42 ק"מ
חייםקסטלניץללא מועדון42 ק"מ
ColeHazen5 ק"מ
AndrewDarrow5 ק"מ
JohnMeng5 ק"מ
שרליפז10 ק"מ
אהרןלוימשטרת ישראל5 ק"מ
גדיגולן10 ק"מ
רוניתרונצקי5 ק"מ
MichelleForeman5 ק"מ
רותשחףאחר10 ק"מ
ירוןדניאלימעוז טריאתלון42 ק"מ
אדיתגלבלום10 ק"מ
JillMitchell5 ק"מ
DylanParsons5 ק"מ
EthanGentry5 ק"מ
NickNicholson42K
DanieleDodson5 ק"מ
פנינה סרורכושר באושר BBB5 ק"מ
כנרתוויטי10 ק"מ
אורליוקסלרNRSPIRIT10 ק"מ
ConnorMcAlexander5 ק"מ
SabineCabanes21 ק"מ
JonahWelch5 ק"מ
RoyMcLoughlin42K
אודינחליאל42 ק"מ
עופר גולדרינגORNA אימוני ריצה וכושר42 ק"מ
מיכאלבן ברוך10 ק"מ
RynnForeman5 ק"מ
JaceForeman5 ק"מ
פיניגורליקבגוף בריא עם מירי פורסט5 ק"מ
NathanForeman5 ק"מ
JudithSteury5K
עודדעץ הדר42 ק"מ
איתןמלמן42 ק"מ
יצחקטושינסקי21 ק"מ
CalebKoh5 ק"מ
רםגל
הללגואלמן5 ק"מ
LukeHartung5 ק"מ
חייםפלק5 ק"מ
AshleyDoyle5 ק"מ
משהצברי21721 ק"מ
עמנואלעזוז42 ק"מ
איציקישראל42 ק"מ
KatelynBusman5 ק"מ
JoshuaBertrand5 ק"מ
יצחקמור21721 ק"מ
ארזקפלן21710 ק"מ
NolanJuneau5 ק"מ
קובייצקןמישהו לרוץ איתו 21 ק"מ
NaomiWilliamsHAYOVEL5K
FerrisSmith5 ק"מ
דאיניסן10 ק"מ
EmmaBahr5 ק"מ
רוניתפריאלרצי רעננה21 ק"מ
עוזייוסף21710 ק"מ
מנשהנחום10 ק"מ
JessicaDempsey5 ק"מ
מורדיאלקובילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
Esther Brumit 10K
SummerForeman5 ק"מ
MicahForeman5 ק"מ
רעיהסדן5 ק"מ
זמירורדי10 ק"מ
KettyTotemeier5 ק"מ
JacobBusman5 ק"מ
אמירפרידמן10 ק"מ
נירדרור10 ק"מ
שלוםאביגדמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
יוסיצחור21 ק"מ
דרורכרמלי
שלוםחייםמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
ליאור קוגל10 ק"מ
דורוןסעידי10 ק"מ
יוסיבליצקי21 ק"מ
ארזקריגל21 ק"מ
אולגהדדון21742 ק"מ
יוסףאופיר10 ק"מ
BrandonParsons5 ק"מ
JacksonMinyard5 ק"מ
משה זיוסימן טוב21710 ק"מ
אסףבוגניםמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
משהרונצקי42 ק"מ
‫אוריהסובוביץ'‬‎5 ק"מ
אסתימנדל5 ק"מ
משהפרנסיס21 ק"מ
אלדדקלינגל10 ק"מ
ספיאלגבישמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
דניאללויןאליצור פתח תקווה42 ק"מ
חניגורליק21 ק"מ
מיכאלזכאי21 ק"מ
SergeyLipin21 ק"מ
ארזטנגרמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
ShirlyTayab42 ק"מ
OksanaZherebnenko5 ק"מ
NathanielBrill5 ק"מ
AmyAddisonHAYOVEL5K
LaurenArdavanis5 ק"מ
IsaacMagana5 ק"מ
עוזיחדד42 ק"מ
KaylieDecker5 ק"מ
LindseyArdavanis5 ק"מ
אליטימור35121 ק"מ
EmilyBodine5 ק"מ
יוסי רבי21 ק"מ
עוזאלותיקאחר21 ק"מ
חנןתורגמןותיקים10 ק"מ
PaulChang42 ק"מ
אמירשומר5 ק"מ
אפרתרוזנבלוםמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
חזידגניYFitness42 ק"מ
גלעדדביר10 ק"מ
IstellOrton21 ק"מ
JacoSwanepoel42 ק"מ
מאוראלמליח10 ק"מ
דבירדימרי10 ק"מ
אלישיבלביא5 ק"מ
PriyaPathak21 ק"מ
בןטבע21 ק"מ
RenateRettenegger21 ק"מ
MariashaLachs10 ק"מ
מיכלזייטמן5 ק"מ
דורוןנאמן10 ק"מ
עמיתטליוסף21 ק"מ
עדי רונדמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
זאביהמאיר21 ק"מ
קוביאטיאסמשה רוזנבלום מאמן ריצה5 ק"מ
PatrickShine42 ק"מ
Vishesh KumarSharma21 ק"מ
CzeslawNOWAKOWSKI42 ק"מ
WolfgangSandmann21 ק"מ
KatharinaTrauzenberg21 ק"מ
Brij MohanPathak21 ק"מ
ramizelingher42 ק"מ
מרגליתשחר446
יאירישראל21 ק"מ
מיריבן שטרית10 ק"מ
עמנואל אלאלוף GRC מועדון ריצה5 ק"מ
יהושע ברויארמשה רוזנבלום מאמן ריצה10 ק"מ
Jianeng Wang21K
AleksandrTrushkin10K
MarinaKabirova5K
alexeyvozilov21K
OxanaBush10K
RomanTcvetkov5K
ZevRosenberg42K
ChristineOng5 ק"מ
IliaMakarov10K
AlexandrBelikov21K
LydiaMichalczenia21 ק"מ
DenisSenchuk21K
דורוןגורודצקיMAGIC RUNNERS21 ק"מ
Simon BoukeSantema10K
Pei-HsuanKao21 ק"מ
ChristopheLaffineuse42K
אפריםזימן21 ק"מ
GERALD NSUBUGALUMBUYE5K
SharonLister10 ק"מ
ManfredRettenegger21 ק"מ
MariaBajorska21 ק"מ
Ben-ZionCaspi42 ק"מ
מליסהווילסון10 ק"מ
JOSEPHKIWANUKA21K
VeraKononchenko42K
MoritzVotteler42K
JesusOrregoFree21 ק"מ
PilarTantalean5 ק"מ
DavidBerg
JakeBareket
PauloFerreira42 ק"מ
Alidenman
Julie StraussLevin
PavelPevzner