רשימת משתתפים במרוץ העגור 1

First NameLast Nameאגודהמקצה
מריאןבידר21 ק"מ
אפריםוינר10 ק"מ
זאבבומזון53010 ק"מ
פנינהמוסקוביץ2175 ק"מ
אדריאןאוקמפו10 ק"מ
צביה קולר בוצרUrban place 10 ק"מ
סימההנדריקסוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שרהמוכתרמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
אליעזרלדנהיים21 ק"מ
שרהיעקובי21 ק"מ
אביבה בן יקרMOVE10 ק"מ
מיכאלקרליןAxl active21 ק"מ
וורןברמן5 ק"מ
בנירןשי לחיים10 ק"מ
נבטשקד-מלמדפנו דרך21 ק"מ
יריבדוידובAxl active10 ק"מ
ניצןמור10 ק"מ
ronaabuavלרוץ עם הלב10 ק"מ
חייםפרץ10 ק"מ
רוברטריצ'רד10 ק"מ
יעלדרורteamisgav10 ק"מ
אסתייניב גרינברג5 ק"מ
חנהטסלרMOVE10 ק"מ
לאריג'וסאחר21 ק"מ
ברניסמלכה21 ק"מ
עמרישלומוביץTrimax21 ק"מ
אריאלסובלמן איילות - תל אביב10 ק"מ
זהבה פרץFITNESS410 ק"מ
מבלארציM&M5 ק"מ
סטיבהופמןmore-run10 ק"מ
יוסישלוNITRO10 ק"מ
דוידמילנר21 ק"מ
AdrianaAttiya10 ק"מ
רןהומינר10 ק"מ
קריסטיןloubatonג'ינספורט10 ק"מ
צביקהליפשיץ10 ק"מ
בוריסקוגנזוןהליכה נורדית10 ק"מ
שלוםאוסקר52710 ק"מ
מרביצקןמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
גביפורטנוירצים עם דרור21 ק"מ
אנדרסאלטמןTrimax21 ק"מ
נירסירולניק21 ק"מ
דברהשלוחגליל עליון10 ק"מ
TarynLevanonyרצי רמת הגולן
גבריאלקורונל5 ק"מ
לאורהלאובראתגרים5 ק"מ
RudiSchwartzEzeRun10 ק"מ
נינהברקןMOVE10 ק"מ
לאונידקאן52921 ק"מ
חוינתןNITRO10 ק"מ
מיכאלמסיןפנו דרך10 ק"מ
מריאןבריקmore-run21 ק"מ
יעלצור5295 ק"מ
אליספולקסי-שגב21 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
מאיהאסרףגאלוויי ישראל10 ק"מ
גביזודיקTrimax21 ק"מ
ג'וחיוןVida כושר לחיים10 ק"מ
אלכססולן21 ק"מ
ולריפאר2175 ק"מ
טלארבלרצים עם דרור10 ק"מ
ליזהחריף10 ק"מ
ברוךלוי21 ק"מ
שימישגיב10 ק"מ
ריצ'רד0544811668מן10 ק"מ
יאירסולן21 ק"מ
jonathanbass21 ק"מ
כאידיוסף21 ק"מ
מאיראבחסרה21721 ק"מ
אמירשווי10 ק"מ
נדבכץ21 ק"מ
בןאלקיים21 ק"מ
בירןנובמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
יקרתשכטר10 ק"מ
תוםגרניטלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מנחםאברג'ל 10 ק"מ
שירןסלמאןאחר5 ק"מ
מיטלבן דודאתגרים5 ק"מ
עלאאמסאלחה10 ק"מ
oritkishlanskiאתגרים10 ק"מ
אמירארגמןאתגרים10 ק"מ
רוני חכםחכם5 ק"מ
ינוןתהילה5 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
מיכלשטוקמן21 ק"מ
מנארחבקהאחר10 ק"מ
אושרתנגר10 ק"מ
שנימולה21 ק"מ
עמיתברזיליGOLDMAN10 ק"מ
תומרהאסאתגרים עכו5 ק"מ
יותםאברהםizraelite10 ק"מ
דנהפורתרצים עם דרור5 ק"מ
איילשלומי10 ק"מ
נופרבראוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ברקגחטןizraelite10 ק"מ
מחמודחמודהאתגרים21 ק"מ
סהרחזקאתגרים10 ק"מ
ElaViner10 ק"מ
נטעויצטוםAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
רותםנהורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
גלבועזAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אריאלברוקשטייןאתגרים5 ק"מ
ראונק עטילהM&M10 ק"מ
נוירוזן5 ק"מ
ערןפיין5 ק"מ
שירהשמלובסקי-טייבלאתגרים5 ק"מ
רזדודאתגרים5 ק"מ
Yotam Pessenלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עדיתיבגי10 ק"מ
גוןרונןאתגרים5 ק"מ
גליוזביץ10 ק"מ
אמירעותמאן2175 ק"מ
כלילומושראתגרים10 ק"מ
אוריקציררצים עם דרור5 ק"מ
עפריקציררצים עם דרור5 ק"מ
עודדסגל10 ק"מ
שמשוןאילוןיש לי כנפיים10 ק"מ
יהונתן סודרי אתגרים10 ק"מ
נועהאטליאתגרים5 ק"מ
שחרבנר10 ק"מ
אביאליעקובובאתגרים עכו5 ק"מ
אורןלין10 ק"מ
לירוןרוז'בץ ORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
נועםוקניןאתגרים10 ק"מ
רזפיניש10 ק"מ
אליתמוהבאן10 ק"מ
ניצןבר‬‎מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
תוםנורי21 ק"מ
נועםשטיין21 ק"מ
טלוינטראובGOLDMAN10 ק"מ
רוניעטיה2175 ק"מ
נועםכפירג'ינספורט10 ק"מ
ליהיצבע5 ק"מ
ינאינזימובGOLDMAN10 ק"מ
ישראל מאירסבג21 ק"מ
נטעאפרתGOLDMAN10 ק"מ
אביתריעקובירצי רמת הגולן 10 ק"מ
אדירבן דוד10 ק"מ
יוניקולר בוצרUrban place 10 ק"מ
עידולין10 ק"מ
עדיפרנקןM&M10 ק"מ
אדםזרביאלוב5205 ק"מ
רונהרוזינסקיGOLDMAN10 ק"מ
מעייןאלמלםמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
אוריספיר21 ק"מ
עודדסונינו5 ק"מ
עדונויGOLDMAN10 ק"מ
יובלדניאלימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גלקרשמכ. חיפה כרמל10 ק"מ
מיקהאנזל5 ק"מ
יאירסיני5 ק"מ
גפןאבן הר גוטמן10 ק"מ
שימלילימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
מיקיקוריטני10 ק"מ
רועיפלגמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
ניבהרוזנברג5 ק"מ
אלהשני10 ק"מ
אליאורכהן21 ק"מ
קשתצבע5 ק"מ
אורימזיא5 ק"מ
ליאורקופלוביץ5 ק"מ
עידומנצור10 ק"מ
נעםגולני21 ק"מ
רועיוייס5 ק"מ
יאירמוררצי רמת הגולן 5 ק"מ
עודדשטוקמן21 ק"מ
לי-אורקן-דרור21 ק"מ
רעותנלסוןאתגרים5 ק"מ
אורןכהן35121 ק"מ
שגברובינשטיין5 ק"מ
רגאקיס21710 ק"מ
אוריזינגראתגרים10 ק"מ
רליקבסה5265 ק"מ
מרסלאמסלםרצי רמת הגולן 10 ק"מ
יעקבשיץ21 ק"מ
ידידיהמוררצי רמת הגולן 5 ק"מ
אבנרששוןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עפרלין10 ק"מ
ניר פרייזגראסתר10 ק"מ
ברוריהנחמיאסהפ. עמק הירדן10 ק"מ
חייםלוי2175 ק"מ
דליהאליהומועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
ורדשפיראNITRO10 ק"מ
שמעוןשכטרTsaff&Go21 ק"מ
שאולוורמברנד21710 ק"מ
גדיסונינו5 ק"מ
רונימורןMOVE21 ק"מ
אלידהן2175 ק"מ
אסנתזיו21 ק"מ
יאיררמאן21 ק"מ
שיזריהן שי לחיים10 ק"מ
איריסזודיקפנו דרך10 ק"מ
אליטריפמןmore-run10 ק"מ
DavidLifshitzשי לחיים10 ק"מ
מרבמרקמןTsaff&Go10 ק"מ
יוסיסמל6י21 ק"מ
שמואלגלינויר10 ק"מ
דנהקורונל10 ק"מ
גידיגלר21 ק"מ
שישרוניגאלוויי ישראל10 ק"מ
ארנהחגי זוארץלצאת מהכורסא10 ק"מ
נטעכהן קנב Tsaff&Go10 ק"מ
מאיראוחנה2175 ק"מ
אריהקלייןג'ינספורט21 ק"מ
ירחירפיAxl active21 ק"מ
נועםשחם10 ק"מ
יורם רז ארגמן 10 ק"מ
נועםויינמןרצים עם דרור5 ק"מ
שרוןטל ברנעגליל עליון10 ק"מ
רחלישם טובBgym runners10 ק"מ
רחליחומסקיTsaff&Go21 ק"מ
מנשהרםPipman Team21 ק"מ
guycarmeliאלתרמנס21 ק"מ
AmitLevinson21 ק"מ
בנירענןRin2Run21 ק"מ
SimaHamuORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
ירדנה ברכהגליל עליון10 ק"מ
יוסיסימולוביץ'5205 ק"מ
יגאלקניגסוולדTsaff&Go21 ק"מ
עיריתכץFITNESS421 ק"מ
גילמנשהג'ינספורט10 ק"מ
נתןחריר21721 ק"מ
דןצ'יזיק21 ק"מ
אילנהמלכהאתגרים10 ק"מ
לירוןברימראלתרמנס21 ק"מ
נועםחרמוניTsaff&Go10 ק"מ
נמרודלוטם21 ק"מ
שישיפמןTrimax21 ק"מ
אביאופק10 ק"מ
חנהשטייןteamisgav10 ק"מ
דרורסגללוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
רוןסלע5 ק"מ
צורלנס10 ק"מ
דודאמסלםTri2All21 ק"מ
מוטי אסרףTri2All10 ק"מ
מרגליתפדה21 ק"מ
הראלהפריזוסTsaff&Go21 ק"מ
ענתאייזקס5 ק"מ
ענתואן דה זנדה5 ק"מ
יוסףבוסידןשי לחיים10 ק"מ
יוסףיפהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
איריסטולדנו בחנאM&M10 ק"מ
אמירביזןAxl active21 ק"מ
שיסאקס10 ק"מ
דרורלניאדו21 ק"מ
יפעתמנצ׳יק21 ק"מ
נפתליצינקר21 ק"מ
אורנהשחףTrimax21 ק"מ
אליעזרדודגליל עליון10 ק"מ
אבימרוםDAN4RUN21 ק"מ
שוקיכהן21 ק"מ
ניררודמןTsaff&Go21 ק"מ
תמרגלבגיסרמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
עליזהגזלההליכה נורדית10 ק"מ
דרורצורXtrim21 ק"מ
שריתזכריהM&M10 ק"מ
שרוןקציררצים עם דרור5 ק"מ
גיאאביר21 ק"מ
ורדאופירהפ. עמק הירדן10 ק"מ
אמאלזידאן52610 ק"מ
נעםאלמוג GRC מועדון ריצה21 ק"מ
גליאייביNITRO10 ק"מ
גליגרעין2175 ק"מ
עמיחיאיצקוביץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
מיכלקדרוןTsaff&Go21 ק"מ
אילןדיין21710 ק"מ
מאיהאזגורי10 ק"מ
לימורקפלן10 ק"מ
רינהזוסטהיים21 ק"מ
שריגבאי פינדקM&M10 ק"מ
דובי מילררצים עם דובי21 ק"מ
אבישגמלחיהפועל עמק האושר10 ק"מ
יוסיהולץרצי רמת הגולן 10 ק"מ
שלוםמוסקוביץ2175 ק"מ
שמעוןאזולאילוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
גלית בוצר פנו דרך5 ק"מ
יפיתמזרחיג'ינספורט10 ק"מ
אלימוסקוביץרצי רמת הגולן 5 ק"מ
אילנה רמאן21 ק"מ
OritRaananRin2Run21 ק"מ
שיטורג'מןג'ינספורט21 ק"מ
עידיתרפאליגליל עליון10 ק"מ
חגיבן אשרTsaff&Go21 ק"מ
חגיזיוMOVE21 ק"מ
ברקיעקובירצי רמת הגולן 10 ק"מ
רועיסלע10 ק"מ
שלומיאלוסNITRO21 ק"מ
חייםישורון5205 ק"מ
אילן יעקבבן חמוג'ינספורט10 ק"מ
אברהםבונן5205 ק"מ
תמימורןאחר21 ק"מ
אביטלשיפמןTrimax21 ק"מ
יהודהיבגי21 ק"מ
רותלניאדו10 ק"מ
חנן פילוסוףאיילות - תל אביב21 ק"מ
ברוךחןBgym runners10 ק"מ
יעלקדוש5265 ק"מ
רענןרפאליגליל עליון10 ק"מ
דןאילת21 ק"מ
שראלמאוזנרמצב ריצה 21 ק"מ
יפעתאופשטייןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
סיגליתברמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
יהודהאברג'למועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
סיגלאלמלם5 ק"מ
אליפרנקוTsaff&Go21 ק"מ
itzhakasulinTri2All21 ק"מ
רןרותם10 ק"מ
רוניתבן פורת5 ק"מ
ירוןצור10 ק"מ
אוריעשתTsaff&Go21 ק"מ
אריהשמעון21710 ק"מ
סיגלצבילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
‫יעלסמלוי‬‎21 ק"מ
שמעוןזהבי10 ק"מ
דניאלשבתאיNITRO10 ק"מ
נאוהסתיו לוי21 ק"מ
שריתאלבזג'ינספורט10 ק"מ
ליאורצפרירהפועל רצים בעבודה סלקום10 ק"מ
שחררז21 ק"מ
ארז אקסלרדAxl active21 ק"מ
IlanCohen21 ק"מ
דורוןפולג35121 ק"מ
הדרמירוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
יורם שגיאFITNESS410 ק"מ
אתידוד10 ק"מ
יובלקצבורגM&M21 ק"מ
סיגלאלמי מלמןEzeRun10 ק"מ
רוןאשרובלרוץ עם הלב10 ק"מ
נאוהפלדprogRUN5 ק"מ
שרוןשובל10 ק"מ
מיריקרחיTsaff&Go21 ק"מ
טליפלד10 ק"מ
יוסיגרינס21 ק"מ
אוהדאילןרצים עם דרור10 ק"מ
שלומיארזוניעמק האושר-יזרעאל10 ק"מ
אביאלאהרוןBgym runners21 ק"מ
חןברגרTsaff&Go21 ק"מ
שיאהרוןTrimax21 ק"מ
ריקייעקביEzeRun21 ק"מ
ג'ודיכהן10 ק"מ
ניסיםפיניש10 ק"מ
‫שלומידרעי‬‎מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
אילת כהן10 ק"מ
חייםאוחנה52610 ק"מ
גלספיר10 ק"מ
לבנתגלילירצים עם דרור5 ק"מ
איריספורתM&M21 ק"מ
שיאיל10 ק"מ
אלוןלידר10 ק"מ
אורליבר אילןteamisgav10 ק"מ
רוניפינסקר10 ק"מ
נעםבורנשטייןרוחות הצפון21 ק"מ
רוניקלמן21 ק"מ
עופרשנהב10 ק"מ
אוריתטואףteamisgav10 ק"מ
טליריפא10 ק"מ
שלוחזןTsaff&Go21 ק"מ
צפרירדולןTsaff&Go10 ק"מ
מאירשרףרצים עם דרור5 ק"מ
ירוןכהן21 ק"מ
אליארבלירפאל10 ק"מ
מיכלאביר10 ק"מ
נעמהזמירNITRO10 ק"מ
לילךאשרובלרוץ עם הלב10 ק"מ
מירב אשר M&M10 ק"מ
שלמהפרידמן10 ק"מ
רמה בוקובזה Tri2All10 ק"מ
צחיגרנות21 ק"מ
אהודכפירג'ינספורט10 ק"מ
אוהדרהט21 ק"מ
אביביתרוםTsaff&Go21 ק"מ
כרמיתאברהם עוז10 ק"מ
רונןברNITRO21 ק"מ
אילייכריסיRin2Run21 ק"מ
ערןאלפנדרי10 ק"מ
לימוראמיר10 ק"מ
אביהיימןג'ינספורט21 ק"מ
ערןרוביןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
meravgabaymore-run10 ק"מ
אופירבן אבוBgym runners21 ק"מ
YifatKadosh21 ק"מ
אמירקורןרפאל10 ק"מ
שמעוןמיארהUrban place 10 ק"מ
שלומיגורנלר10 ק"מ
שיגלינויר פלד21 ק"מ
דנהברזני10 ק"מ
אורןדאירצים עם דרור5 ק"מ
OdedArmony21 ק"מ
לירוןעמדימועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שיבית הלוימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
שלומיתאיזיקוביץ10 ק"מ
BoazGazit21 ק"מ
ליאתשטיינברגפנו דרך21 ק"מ
מאירשטרית 10 ק"מ
יאירמלאכי5305 ק"מ
אלוןדויטש2175 ק"מ
איתיהנדלסמן21721 ק"מ
אלוןאורןFITNESS421 ק"מ
יעלאוסיFITNESS410 ק"מ
ניריתטננבאוםEzeRun10 ק"מ
דקלהכהן10 ק"מ
יריבויינברגTsaff&Go21 ק"מ
יסמיןרזTsaff&Go21 ק"מ
עדירוסוAxl active10 ק"מ
קרןכהן10 ק"מ
אופיראליעז21 ק"מ
אורןהוזזר לא יבין21 ק"מ
אופירפרמוןשי לחיים10 ק"מ
שמוליקורדי10 ק"מ
גולןענבר21 ק"מ
סיגלמשיחM&M10 ק"מ
IlanShochat10 ק"מ
לילךאלולAdidas Runners Tel Aviv5 ק"מ
אריאלשוורץFITNESS421 ק"מ
עירד הרגילאחר10 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
ליאבשמשלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אורןשילר ג'ינספורט21 ק"מ
מירב ויצמןFITNESS410 ק"מ
אוריתפרוכטרteamisgav10 ק"מ
אפרת מילר21 ק"מ
עמיחיפז21 ק"מ
עודדשושןNITRO21 ק"מ
מיכלאראל5265 ק"מ
ענתחיון5265 ק"מ
קרןכץ10 ק"מ
יהודיתכהן5265 ק"מ
מילאדנאסר21710 ק"מ
חמודאבו חיה21710 ק"מ
טליחזקאלTsaff&Go10 ק"מ
דודיסופר10 ק"מ
גדיאל לוי10 ק"מ
שירידוידי53010 ק"מ
משה פרץרוחות הצפון21 ק"מ
נתנאלברקאלתרמנס21 ק"מ
רועיכהןרצים עם דרור10 ק"מ
גפניישעיהו10 ק"מ
סמיבטשM&M10 ק"מ
אידהתומר2175 ק"מ
גביכץ10 ק"מ
אילןאטלTrimax21 ק"מ
עופררוביןרצים קדימה21 ק"מ
דורוןשגיאמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שרוןדויטש2175 ק"מ
צוקיהרוש10 ק"מ
ניסיםאזולאיTsaff&Go21 ק"מ
אורןהכסטרNITRO21 ק"מ
דברתעמבררצי רמת הגולן 10 ק"מ
ישיבסיס21 ק"מ
עידו מאורי NITRO10 ק"מ
ענתמועלם5 ק"מ
ורדישולה10 ק"מ
ליאת רזרצים עם דרור5 ק"מ
נטעאדר סגל10 ק"מ
ענתהרשקוביץVida כושר לחיים10 ק"מ
עופרפרץ21721 ק"מ
אדירגרשוניMOVE21 ק"מ
מיהחורי דודMOVE21 ק"מ
לירשריראתגרים10 ק"מ
מאירכהןFITNESS421 ק"מ
עדימיכאליXtrim21 ק"מ
שלומי אלוןTri2All21 ק"מ
רועישדמוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
ערןאלקבץ21 ק"מ
ענתאלמוגי21 ק"מ
ליאתורדי10 ק"מ
ליאתמנדל- גור2175 ק"מ
עמירבן צביmore-run10 ק"מ
אביבשלוש10 ק"מ
סיגלשרוןפנו דרך21 ק"מ
הדססנה10 ק"מ
ליעדזילברמןTrimax21 ק"מ
עילאימזרחי21 ק"מ
OfirShutanBgym runners21 ק"מ
אמירקירשנבאום21 ק"מ
גיאדנשXtrim21 ק"מ
גרימיכאליAxl active10 ק"מ
אילנית ארקשM&M10 ק"מ
מתתיהובן דודXtrim21 ק"מ
מתיבנבנשתי21 ק"מ
אוריתשויצקי21 ק"מ
יעלדנקעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
יניבשוורץ21 ק"מ
אלעדבוכניק21 ק"מ
ירוןאלבויםלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
פיניאוחיוןTrimax21 ק"מ
ענתקרליץ זעפרני21 ק"מ
AvnerKaplan21 ק"מ
חגיפלגרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אמנוןמאיר10 ק"מ
נגהגוטמן-רביב21 ק"מ
מעיןהס אשכנזימועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
דודחולי2175 ק"מ
יורםחץNITRO10 ק"מ
אביסעדהאחר21 ק"מ
אלעזרבמברגר10 ק"מ
עמיגבאי10 ק"מ
שלומיסלומוןteamisgav10 ק"מ
מרברוטנרלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עומרדנקעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
הדריתשמש5 ק"מ
שימלכאTsaff&Go21 ק"מ
רגב ינאי21 ק"מ
זוהרצבע21 ק"מ
מיריכהן5265 ק"מ
רזטוכבנדNITRO10 ק"מ
‫איציקלוי‬‎Pardo run club21 ק"מ
ליאתשורAxl active21 ק"מ
מיכלאדררוחות הצפון10 ק"מ
עמיחי כהן21 ק"מ
דנהגבערצים עם דרור10 ק"מ
אדוהדניאלי52610 ק"מ
הליתאלוןTsaff&Go21 ק"מ
רוניתאושריAxl active21 ק"מ
אסףויצמן21710 ק"מ
לירןלויטmyway21 ק"מ
אסנתשוורץ21 ק"מ
טלימסילתי21 ק"מ
ענתקלמןRin2Run10 ק"מ
לילךקצירTsaff&Go10 ק"מ
רועיסידי10 ק"מ
דותןלויM&M21 ק"מ
יאירכפרי21 ק"מ
שיאוהב לרנר21 ק"מ
גילעוזללא מועדון10 ק"מ
רןרוןרצים קדימה21 ק"מ
שחררובינשטיין5 ק"מ
יובלנוימרקNITRO10 ק"מ
אלדדקנטי10 ק"מ
נירשרון5 ק"מ
ישידרור21 ק"מ
נדבחן21 ק"מ
רותםסגל10 ק"מ
ערןשורAxl active21 ק"מ
ענתברקת10 ק"מ
אסנתפליישרNITRO21 ק"מ
חגיתהסלג'ינספורט10 ק"מ
שחר שלזינגר ברזילירצים עם דרור10 ק"מ
נחמןגבערצים עם דרור21 ק"מ
אלעדארליך10 ק"מ
אילניתחץNITRO5 ק"מ
אביהוברקןMOVE10 ק"מ
איילגולןCrosbie Crew10 ק"מ
טליאדמוני21 ק"מ
מירבמור10 ק"מ
זוהראזולאי5 ק"מ
נסיםאזולאי21710 ק"מ
אתיבן חמוג'ינספורט10 ק"מ
זיויתנשיא5265 ק"מ
צבישטיינברגפנו דרך21 ק"מ
כרמיתהוסFITNESS410 ק"מ
דינהרבינוביץפנו דרך5 ק"מ
ניריתאלסרORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
אליהודנדקר21721 ק"מ
יאירואנונו21721 ק"מ
ענת שרון פרץ Tri2All10 ק"מ
‪GilHadar‬‏5 ק"מ
‫עומרכהן‬‎Bgym runners21 ק"מ
יריב דאירצים עם דרור5 ק"מ
יוסףגלזר21710 ק"מ
אשראמיר10 ק"מ
חיים אלון21 ק"מ
אסףאדמוני21 ק"מ
לירוןרותם10 ק"מ
תמירבהט21721 ק"מ
ארזלדרמןM&M10 ק"מ
נועםיוסף21 ק"מ
יוסישמש21 ק"מ
יואב יונה21 ק"מ
ליאורבראוןרצים עם דובי21 ק"מ
רונןחןאלתרמנס10 ק"מ
ירמי שיפרמן Axl active10 ק"מ
רויטלחןרוחות הצפון10 ק"מ
עופרפאר10 ק"מ
אסתיקורןFITNESS45 ק"מ
ערןהרריXtrim21 ק"מ
יפעתבאוער פוקסלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
נעמיאלבוים10 ק"מ
נדבשפיראprogRUN5 ק"מ
קאסםחלבי2175 ק"מ
איאדאקטיש5 ק"מ
ראפתביסאן21721 ק"מ
איאדעאמראחר5 ק"מ
עמיתבן זאבTsaff&Go21 ק"מ
פארסחיר אל דין21721 ק"מ
יובלהולנדררצים עם דרור10 ק"מ
מיריתלהבFITNESS410 ק"מ
גליתבשןג'ינספורט10 ק"מ
שירהורדי רז10 ק"מ
גולןדהן21 ק"מ
נרדיתלוסטגרטןשי לחיים5 ק"מ
רוניתבן ישי עזאני10 ק"מ
לימורשוורץFITNESS421 ק"מ
רוויתבר-לבNITRO10 ק"מ
איתיאפשטיין5 ק"מ
מירבאדריORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
דרורשורץ10 ק"מ
שרוןתלמי21710 ק"מ
ליאורגרשיעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
רויתגולן10 ק"מ
יוסיוייס5 ק"מ
רונישושןNITRO10 ק"מ
חלידודVida כושר לחיים10 ק"מ
אורןנחבסVida כושר לחיים21 ק"מ
יהודהזכרוביץ10 ק"מ
אופירבן אילוז10 ק"מ
‪IlanitShavit‬‏Free21 ק"מ
אריקויזל10 ק"מ
דניתשלמי21 ק"מ
קרן אורשם טובORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
שרוןרושנסקיBgym runners21 ק"מ
רונןדושינסקי21 ק"מ
דגנית במברגר10 ק"מ
דברתבית-אוןרצי רמת הגולן 10 ק"מ
גליתטלBgym runners21 ק"מ
דנית כץ ORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
שלומיבילוג'ינספורט21 ק"מ
יונירון21 ק"מ
הדרגורדוןTsaff&Go21 ק"מ
אוריתלאהFITNESS421 ק"מ
אופירברזליאחר10 ק"מ
הילהחליוה10 ק"מ
הדמילאיפנו דרך21 ק"מ
סלאםעאמר10 ק"מ
מריםסעאידה10 ק"מ
סרחאןשביטהM&M21 ק"מ
Tiysser Atiliרצי בית ג'אן21 ק"מ
אלהרינות תאנה5 ק"מ
ניצןשאשה21 ק"מ
אמיר רמון21 ק"מ
‫עידןברגל‬‎MOVE21 ק"מ
איתמרקרנש21 ק"מ
עדיגונןMOVE21 ק"מ
אסףבן לוי10 ק"מ
אלינוראביטבול10 ק"מ
ענתמולא חאג'10 ק"מ
שחרהוכפלדר21 ק"מ
‪GilMargalit‬‏10 ק"מ
חנהראובן10 ק"מ
איילסגל10 ק"מ
מטרגוטמן10 ק"מ
לירוןאנוליקרצים עם דרור5 ק"מ
אופירשניר21 ק"מ
עינבהרפז5265 ק"מ
שגיאכהן21 ק"מ
רותםטוביה10 ק"מ
מיכלפרנקMOVE21 ק"מ
אשרבן-יעקב2175 ק"מ
הדרלוי10 ק"מ
אלוןיעקובוביץ10 ק"מ
טלוייס5 ק"מ
ShaniArgaman21 ק"מ
יוסףאילוז21 ק"מ
עמיחיתורג'מןאתגרים5 ק"מ
עמריקרואר10 ק"מ
מאיה איזקוביץ10 ק"מ
ניסיםשלום10 ק"מ
נועםאסיףמצב ריצה 21 ק"מ
גלבן פורת יוסףTri2All5 ק"מ
ריהאםסלאמה2175 ק"מ
מאיהריזלAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אורקרטיסRun4it21 ק"מ
דנהיוכלמןMOVE21 ק"מ
לבנתחןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
רועיישראל21 ק"מ
גילינמירובסקי5305 ק"מ
MayanMillerAdidas Runners Tel Aviv
אסףשפילברג10 ק"מ
ברגילTsaff&Go21 ק"מ
פטריקפרטושnrspirit10 ק"מ
אורישאו10 ק"מ
StephenMiariGOLDMAN10 ק"מ
קארןדפנהאתגרים5 ק"מ
ניראיזנבך5 ק"מ
גלפורתרצים עם דרור5 ק"מ
ליאורהדריינוףORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
מרדכיהררי21 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
נעהכפריXtrim10 ק"מ
שולמיתבמברגר5 ק"מ
עמיתויינמןרצים עם דרור5 ק"מ
זהרפרטרעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
דניאלשפירא21 ק"מ
אירהארבלteamisgav10 ק"מ
סלווהוסרמן21 ק"מ
קטיהשפילמןGOLDMAN10 ק"מ
ליסן10 ק"מ
מרקוסרמןTsaff&Go10 ק"מ
אן מודעילרוץ עם הלב10 ק"מ
ליזהגליקמן21 ק"מ
נטלישבת10 ק"מ
דביפרלה5 ק"מ
מירבלוינשטיין5205 ק"מ
ענבלתוראל10 ק"מ
יאירפרידמן21 ק"מ
פיראסנסראלדיןizraelite21 ק"מ
יאיר ביטוןאתגרים5 ק"מ
לירן סלע21 ק"מ
יעלפרינץ10 ק"מ
בראזגורי10 ק"מ
שניפולגXtrim10 ק"מ
בהגאתמרעי10 ק"מ
זיוחכםרצים עם דרור21 ק"מ
גבריאלהלדנהיים21 ק"מ
דורשמואל21 ק"מ
בניבאוור21 ק"מ
לנהשוחט מנשירוב21 ק"מ
ויקטוריהאיסקוב5 ק"מ
ויטהבורטניקובprogRUN10 ק"מ
קטיהללייב10 ק"מ
מרקשיפרין10 ק"מ
דמיטריאפשטיין10 ק"מ
אריקגרצמן10 ק"מ
אולגשרמןמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
איגורברקוביץ'גליל עליון5 ק"מ
אלכסנדרקשביןסוללים ים10 ק"מ
לינהשלוםFITNESS421 ק"מ
מרינהרוזנפלד-ביר10 ק"מ
ולדינלדמן5205 ק"מ
ולריכצמן10 ק"מ
אביברום21 ק"מ
לריסהרביבFITNESS410 ק"מ
קונסטנטיןקוגןשי לחיים10 ק"מ
אוריתאלקבץג'ינספורט10 ק"מ
אלכסנדרקים21 ק"מ
מריהמליץ10 ק"מ
רעותגלAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
חדוה ווייסווייס5265 ק"מ
יואב שפיר 10 ק"מ
אהוד דרורמשטרת ישראל10 ק"מ
נעםגאנדלמןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
שירטל5 ק"מ
איילאנקור21 ק"מ
שיראזגורי5 ק"מ
מירישטיין5 ק"מ
נמרודגן21 ק"מ
חן-שרה-עמליהברGOLDMAN10 ק"מ
מירירובינסון פלדמישהו לרוץ איתו 21 ק"מ
לאונידיכסללוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
דמיטריקליטייניק35121 ק"מ
ולריגרינשפוןרצים עד 12021 ק"מ
ריטהאלצין10 ק"מ
אוריתמרגוליסגליל עליון5 ק"מ
יבגניסלוצקי10 ק"מ
אנהרומננקו21710 ק"מ
רןילין21 ק"מ
פליקסשנדלזון21 ק"מ
לורנסאלקלעי Adidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
ליליהלכטמןTsaff&Go10 ק"מ
אולגהדוניןפנו דרך21 ק"מ
עזראקופלוביץ21 ק"מ
אליזבטהשמאילובאתגרים5 ק"מ
לאונידטרוסטיאנצקיTrimax21 ק"מ
ברטהניסנוב5205 ק"מ
סבטלנהקוגןFITNESS410 ק"מ
לודהאסאולנקורצי המושבה10 ק"מ
רוןאלתר21 ק"מ
קרןכרסנטיאחר10 ק"מ
מיהברגרTsaff&Go10 ק"מ
מוריאלפחימה10 ק"מ
סבהפלדמן21 ק"מ
דינהשטיינגרץ5 ק"מ
לידיהחנןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
ריטהרוז'בץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
רעותאהרוןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
יהונתןמסין10 ק"מ
רועיזיסרמןאתגרים5 ק"מ
יריןפרץ Tri2All10 ק"מ
בת-אללויאן10 ק"מ
תניה Richardsonרצי רמת הגולן 10 ק"מ
רומןלבNITRO10 ק"מ
איווןמץ21 ק"מ
ניר פרייזגרעמית10 ק"מ
זיושנהב 10 ק"מ
יםפלמונירצים עם דרור10 ק"מ
דבירתובל10 ק"מ
חןסויסה5 ק"מ
יובלרביב10 ק"מ
מרגרטהשלגימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
רונייוסטמן10 ק"מ
אורסיווןאתגרים5 ק"מ
גנדיבונדרTrimax5 ק"מ
חנהמרטיסקאינן10 ק"מ
נגהגור אריהלצאת מהכורסא5 ק"מ
אונג׳וסט21 ק"מ
עזריאלסינירפאל21 ק"מ
שלוםנקדימון10 ק"מ
מיקיאיטין21 ק"מ
בוריסנזרוב21721 ק"מ
מורןמישל10 ק"מ
JennyAvriel21 ק"מ
איווןמילר21 ק"מ
ליאונידליפשיץ5205 ק"מ
זהריהלום10 ק"מ
מיכאלקרניסקי5305 ק"מ
אביבגורמסללא מועדון21 ק"מ
עלמהגורןאתגרים5 ק"מ
נדבמוטעי21721 ק"מ
שרבלאסמיר2175 ק"מ
אורמלול5205 ק"מ
אופקשמואל21 ק"מ
הילהגפן10 ק"מ
דוניהמולא2175 ק"מ
מירבקולדורף10 ק"מ
מיהמן21 ק"מ
יובלפרי10 ק"מ
אלונהשגבNITRO10 ק"מ
שורהקזצ'נקוב5 ק"מ
אילןוישנבצקיGOLDMAN10 ק"מ
איתמרסונינו10 ק"מ
יערישלורצים קדימה5 ק"מ
קיםויקטורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אוהדחןאתגרים10 ק"מ
רועיאוסנברגBgym runners10 ק"מ
אייל שוורץרצים עם דרור10 ק"מ
אורייןגלזר run for fun אפק5 ק"מ
DebbieMiller21 ק"מ
נועמידוריאז21 ק"מ
אוריתשצברג10 ק"מ
תמיאזולאי5 ק"מ
שאולאייזנברגizraelite21 ק"מ
תמירדרור21 ק"מ
שרוןדגני10 ק"מ
דודהורוויץ21 ק"מ
michaelglenner
VictoriaTopman Sharabi10 ק"מ
אנדראהג׳רביסVida כושר לחיים10 ק"מ
נינהארצי53010 ק"מ
דמיטריאסטנובסקי52621 ק"מ
קריןויזל5 ק"מ
משהשניאור21 ק"מ
מירלהזורקFITNESS421 ק"מ
זהרישראלי21 ק"מ
עדיליצבע5 ק"מ
קוביגוברמןTrimax21 ק"מ
גבריאלהקופלוביץ5 ק"מ
טלרוטמןאתגרים5 ק"מ
אבירןקדוש10 ק"מ
יצחקלנג21721 ק"מ
חןולדמן5265 ק"מ
עומררמוןizraelite21 ק"מ
שי נקש21 ק"מ
גניתירדןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
חייםגנון21710 ק"מ
אביגלמן10 ק"מ
עידןרמאן21 ק"מ
אילנהפור5265 ק"מ
אליפינטוFITNESS421 ק"מ
עינתעומרFITNESS410 ק"מ
צחאשנרמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
עיושבן זקן10 ק"מ
יערהאביטל10 ק"מ
YaelTasher21 ק"מ
גיתאיקציר52610 ק"מ
אורית פינגולד 10 ק"מ
שרוןיגר2175 ק"מ
שרוןשרגא2175 ק"מ
עידיתאלמוגפנו דרך5 ק"מ
מיריתנחמני21 ק"מ
גליתויזלNITRO10 ק"מ
ניריתאופיר אליאש21 ק"מ
ניצהאוזן21710 ק"מ
כפירשרון35121 ק"מ
קרןאגסיג'ינספורט10 ק"מ
שיזונטג21 ק"מ
AlainBismuth21 ק"מ
נטליביסמות5 ק"מ
מיכלאברהםEzeRun21 ק"מ
אביגילזכרוביץ21 ק"מ
ניצןברmore-run21 ק"מ
יאירוישינקיןזר לא יבין21 ק"מ
סיוןשינדלמן כהןשי לחיים10 ק"מ
ענתפלדמןTrimax21 ק"מ
אליאבסייבאתגרים10 ק"מ
MayaShalev21 ק"מ
אנהרקיטה5305 ק"מ
שריתדבורקין10 ק"מ
מוטיאקרישהפועל רצים בעבודה HP10 ק"מ
עדיגלבוע גינזבורגהפועל רצים בעבודה בנק לאומי10 ק"מ
ערןיערי35121 ק"מ
מריהנחבסVida כושר לחיים10 ק"מ
גיארז21 ק"מ
קליחדד10 ק"מ
ולדימירצ'רטן5 ק"מ
טטיאנהצ'רטן5 ק"מ
מאיה גזית10 ק"מ
יוסיוקסברגר10 ק"מ
איילתשריירNITRO21 ק"מ
מיכליקרסוןמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
סמי צמחנחמיהBgym runners21 ק"מ
מייקי מזיא10 ק"מ
עידןטל5 ק"מ
עידודרGOLDMAN10 ק"מ
אלן דודפלד21 ק"מ
ארנוןשץNITRO21 ק"מ
itamarrazרצי המושבות21 ק"מ
זהרבטר10 ק"מ
דניאל מטיינקו10 ק"מ
דיןעאמראחר5 ק"מ
יניב פלח21 ק"מ
VsevolodRudman5 ק"מ
מיכלבן ארוש21 ק"מ
גליתרוביןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אלעד אופשטיין NITRO21 ק"מ
אלישבעבן זאברצי רמת הגולן 21 ק"מ
גליתדוד5 ק"מ
טלריזמוביץ21721 ק"מ
ערןגתרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אלוןמוסקוביץרצי רמת הגולן 5 ק"מ
חגיגלעדעמק האושר-יזרעאל10 ק"מ
שמריתבאומלNITRO21 ק"מ
צהלהברוש10 ק"מ
דודאלושמועדון ארוחת הבוקר ירושלים10 ק"מ
InnaGinzbourgNITRO10 ק"מ
ירדןרונן10 ק"מ
אוריתשלולוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
ליאתעבו גוטשטיין10 ק"מ
משהבן מוחה21 ק"מ
ShalomStark10 ק"מ
נטליהמנקביץ 10 ק"מ
דן דניאלאלקובימועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
גיאוייס10 ק"מ
רוניסיני5 ק"מ
יונתןצבע5 ק"מ
מירבאוזן בן ישי ג'ינספורט10 ק"מ
ענברכהןמכ. חיפה כרמל10 ק"מ
אלונהפלמונירצים עם דרור5 ק"מ
מאיהשחם10 ק"מ
מירבאלוביץ5265 ק"מ
רותםפרץ דדון5265 ק"מ
עמיחיבן אילוז10 ק"מ
וורוד עטאללה5 ק"מ
וויסאםאבו טריף21710 ק"מ
מאיהאילון 5 ק"מ
ArtyomLobazov5 ק"מ
רוניברקאירצי רמת הגולן 5 ק"מ
יואנהחליחל10 ק"מ
רביעסעד21721 ק"מ
כרמיתשני run for fun אפק5 ק"מ
דורוןאלבזג'ינספורט10 ק"מ
עידן גולדברג 10 ק"מ
טליגרוסמן טל21 ק"מ
רןרוז׳ק10 ק"מ
נדבדביראתגרים10 ק"מ
איתמרפלדמן21 ק"מ
גיריסניקולא2175 ק"מ
מורכפירג'ינספורט10 ק"מ
קרנישחר10 ק"מ
גמאלנחלה2175 ק"מ
איתמרגרוס 21 ק"מ
אילאילשלזינגררצים עם דרור5 ק"מ
דפנהויטנברג דובב10 ק"מ
נירזולטק21 ק"מ
גליבן סימון 10 ק"מ
מיקהגבערצים עם דרור5 ק"מ
ויסאםקזל2175 ק"מ
לירןלויפר10 ק"מ
אפרתגתרצי רמת הגולן 10 ק"מ
שמריתגרנות21 ק"מ
‫עטרעמית סהר‬‎21 ק"מ
ענתהירשפנו דרך10 ק"מ
איהאיתןFITNESS410 ק"מ
נעמהסופרFITNESS421 ק"מ
איתןאייל5 ק"מ
רותםשדהTsaff&Go10 ק"מ
יותםמזיא5 ק"מ
ליביגור-קורן5 ק"מ
אבישיסגל21 ק"מ
מוטישודריך21 ק"מ
ענתמלולORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
גל שרון5 ק"מ
ענתאלגמילORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אוריתלויVida כושר לחיים10 ק"מ
ברקתאקסנפלדBgym runners21 ק"מ
אודליה רשף10 ק"מ
לימורהאוזמןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אנדריגוריאצ'ב21 ק"מ
golanargaman21 ק"מ
YishaiPaquin
וסיםרבאח21710 ק"מ
וסיםרבאח21721 ק"מ
אביקוליק10 ק"מ
יוסףהודרוחות הצפון21 ק"מ
ערןצחובוי21 ק"מ
אילתגרונר- כהן5 ק"מ
מיכלפרנקלMOVE5 ק"מ
ליאורטלגליל עליון5 ק"מ
אבינועםבן מוחה21 ק"מ
עופרעיני35121 ק"מ
אפרתדניאל21 ק"מ
אוסנתינאי21 ק"מ
מורןגרינרTrimax21 ק"מ
ניריתסערUrban place 10 ק"מ
שריתכהןFITNESS421 ק"מ
מתןברקאירצי רמת הגולן 5 ק"מ
גליתתמרBgym runners10 ק"מ
ליאורלדררמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
רויטלגלרEzeRun21 ק"מ
הילהאופשטייןNITRO21 ק"מ
אריהזרגרי2175 ק"מ
איתמרדניאליאלתרמנס21 ק"מ
פינילרנרFree21 ק"מ
אמירחליחלאדרנלין21 ק"מ
זיושלזינגר10 ק"מ
בתציוןביטוןFITNESS410 ק"מ
שגיאסבג21 ק"מ
עוזיהדר21710 ק"מ
דבורהרכניץרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אריקנחוםRUN4FUN10 ק"מ
משהברקאירצי רמת הגולן 5 ק"מ
רובישמיר53010 ק"מ
מיההולדנגרברFITNESS410 ק"מ
MoranTרצים עם דרור10 ק"מ
אוריוינברג53021 ק"מ
zivatubul10 ק"מ
דינהבן קליפא10 ק"מ
חייםביטון21721 ק"מ
טלאושרי10 ק"מ
גילתבן אבוBgym runners21 ק"מ
ליאתשפרן run for fun אפק5 ק"מ
ErnstUzhanskyTrimax
סמדרגזית21 ק"מ
מוהנדסמארהM&M21 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
יאיר המרשלגמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
גולןעופרTrimax21 ק"מ
מורקפל דרוקר10 ק"מ
רועיכץFITNESS421 ק"מ
יונית שמלה 10 ק"מ
רוניסטולר10 ק"מ
עמיתינסמןBgym runners10 ק"מ
לימורפלדריצה קלה10 ק"מ
שישולומוןשי לחיים21 ק"מ
ראידחגאזי10 ק"מ
אורית סמינסקי M&M10 ק"מ
נילימרגי run for fun אפק5 ק"מ
שלומיתגלמן5 ק"מ
שרוןוכטל21 ק"מ
יעקבכהןאתגרים5 ק"מ
יונתןמעלם2175 ק"מ
שיאייל5 ק"מ
שגיבקוניו21 ק"מ
חנהשבתאיNITRO10 ק"מ
דנהנחום10 ק"מ
מיריגליצקיNITRO10 ק"מ
חסןפרג'21721 ק"מ
גלרותם סקוטTsaff&Go21 ק"מ
שמואלמזרחי גינת10 ק"מ
הילהגולדשר ששוןריצה קלה10 ק"מ
hutcפלמהFITNESS421 ק"מ
לירוןלוין10 ק"מ
יוניקרן21 ק"מ
שריתזימןmore-run21 ק"מ
מיכלמימוןרצים עם דרור5 ק"מ
אדיתקולמן Tri2All5 ק"מ
ענתשניגליל עליון10 ק"מ
ליאנהמגדEzeRun10 ק"מ
יניב-חייגר2175 ק"מ
עדיפוירשטיין5265 ק"מ
גילכהןTsaff&Go21 ק"מ
לירוןשולומוןשי לחיים10 ק"מ
ענבלשניMOVE21 ק"מ
הילהחג'ג' run for fun אפק5 ק"מ
דותןויגודסקיUrban place 10 ק"מ
רועיהס אשכנזימועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
עינתכץTsaff&Go10 ק"מ
איציקאלמוג21 ק"מ
מיכלזמיר21721 ק"מ
הדסטמיר10 ק"מ
טליחמיש run for fun אפק5 ק"מ
קרןשמש5 ק"מ
רותםאוסנברגBgym runners10 ק"מ
ענתרונדשטיין21 ק"מ
הילהגלמן21 ק"מ
יוחאיעבוFITNESS410 ק"מ
שיטיסמן21 ק"מ
רותםגור דותןTsaff&Go10 ק"מ
גינתאטיא10 ק"מ
אחמדמנסורM&M10 ק"מ
עמירנגם21721 ק"מ
ואפיעלי2175 ק"מ
ואאלחטיב21710 ק"מ
נעמהידידTsaff&Go10 ק"מ
איילז'ק21 ק"מ
ענתשרעבי10 ק"מ
אמירגלעדי21 ק"מ
שלומיתאברהם-אמרשי לחיים10 ק"מ
שלומיתשרוניprogRUN10 ק"מ
סיגלאושרי10 ק"מ
nadavtzur21 ק"מ
תמרשגבTsaff&Go21 ק"מ
שילנגה10 ק"מ
דןחלדמןשי לחיים10 ק"מ
ענבלנחמיהBgym runners10 ק"מ
אנג'להשמשוןUrban place 10 ק"מ
ליאתווזניצהאתגרים5 ק"מ
אמין לטיף 10 ק"מ
האדיעזאם5 ק"מ
עמיתפישר10 ק"מ
איתןאשורוב10 ק"מ
אחינעםאלוניTsaff&Go10 ק"מ
נבילסאבק21 ק"מ
עליפאעור21710 ק"מ
סלמאןסלמאן5 ק"מ
KhalidShanan21 ק"מ
הדסאפרתירצים יחד רחובות נס ציונה5 ק"מ
גלי וינטראובאתגרים5 ק"מ
אלוןלוי53010 ק"מ
הילהקצבMOVE21 ק"מ
מרואןבשארהM&M10 ק"מ
שרוןדגן21710 ק"מ
עמיתעוז21 ק"מ
אלדדעטיהTrimax21 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE21 ק"מ
חניאלמוגMOVE21 ק"מ
מורןבראוןBgym runners21 ק"מ
ניצןשלוםRin2Run21 ק"מ
ליאורשעיהמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
‫יחיאלעודד‬‎Tsaff&Go21 ק"מ
איאלעאמר21710 ק"מ
עמירחלב21710 ק"מ
מירבבילינסקירצים עם דרור5 ק"מ
אסתימקמל10 ק"מ
לימורבורשטיןNITRO21 ק"מ
אסףשייםORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
ג'וליטביב10 ק"מ
דותןאפק10 ק"מ
guyeldarTsaff&Go21 ק"מ
יורםמלכהשי לחיים10 ק"מ
מיכל שדהXtrim10 ק"מ
מאירנחמני5205 ק"מ
ליאורכהןXtrim21 ק"מ
ירוןאמיגה21 ק"מ
גונןשור53010 ק"מ
יעלתדמור10 ק"מ
שרון כספי 10 ק"מ
סאמחסעידהאחר21 ק"מ
שגיאויצמן21 ק"מ
עידו ינאיNITRO21 ק"מ
צביקהפוגלTsaff&Go10 ק"מ
תומרברקוביץizraelite21 ק"מ
ערןשרטר10 ק"מ
ניתאיפייןרצים עם דרור5 ק"מ
איריסטורס21721 ק"מ
ורדברזליאחר10 ק"מ
שיריפרידמןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מירב אוזן בן ישי 10 ק"מ
הדרשייםORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
איילהברmore-run21 ק"מ
ליאתירושלמי10 ק"מ
רוןאייל21 ק"מ
איתמרמוררצי רמת הגולן 5 ק"מ
מאירבניטהAxl active21 ק"מ
גיאהמאירי10 ק"מ
אורןברייטרצים עם דרור5 ק"מ
‪Asafאסף טייפלORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
חניסודאיORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
תומרשני21 ק"מ
גדיפרייליך21 ק"מ
ריקיכליףרצים עם דרור5 ק"מ
חיימוןלוי אייזקסרצי המושבות10 ק"מ
שרונהעידןmore-run10 ק"מ
חיהאהרוניM&M5 ק"מ
שרוןקורן5265 ק"מ
יעקבמלכהגליל עליון5 ק"מ
רזבורדה2175 ק"מ
פנינהאייזנברגמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
איילארזי21 ק"מ
רוית ארבלORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
אופיר סיוון GRC מועדון ריצה21 ק"מ
ורדפרץ21 ק"מ
כרמית טוביאנה Tri2All10 ק"מ
נירזלוטניקרצים קדימה10 ק"מ
קרניתשטרספלדFITNESS410 ק"מ
איתיצפלר21 ק"מ
יוסיגוטמן21 ק"מ
הילהלוין10 ק"מ
ORNITYABLONלרוץ עם הלב10 ק"מ
רשףפלד10 ק"מ
חןקופלביץFITNESS410 ק"מ
אילפרטרעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
רעותחן10 ק"מ
לילךיגודה פינקו5 ק"מ
אורליזילברברג10 ק"מ
שירעוזTsaff&Go10 ק"מ
רועיגרד21 ק"מ
רעותברבלק10 ק"מ
דודימלכה5 ק"מ
ערןזפרני21 ק"מ
אודיוקס53010 ק"מ
תוםגילTsaff&Go21 ק"מ
איילהליבנהמצב ריצה 21 ק"מ
ליאורגולדין10 ק"מ
רינתפארEzeRun21 ק"מ
nisreenfarhoudGOLDMAN10 ק"מ
יוסףגמליאלי21 ק"מ
ערןישראלי21 ק"מ
ליאורהזמיר21 ק"מ
ZiporaFredman10 ק"מ
עומרלוי10 ק"מ
לירוןבן חמוTri2All10 ק"מ
קרןבן שטרית 21 ק"מ
שירליוייסברג5 ק"מ
חפציבה דשן10 ק"מ
משהאוזר2175 ק"מ
טליקנטר10 ק"מ
מיכלברדה21 ק"מ
איתילבנון5305 ק"מ
יהונתן בן ענת21 ק"מ
יניבקרבציקBgym runners21 ק"מ
EitanLashevskyTrimax21 ק"מ
גרציאלהבוסידאןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
רמיכהן5 ק"מ
דודיאוחנה10 ק"מ
אסתימור שלום10 ק"מ
אורייןדיין אברהםתושב משגב10 ק"מ
דינהאמסלם10 ק"מ
מורןקריספיןFITNESS421 ק"מ
שרוןגור אריהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
סיאףאבראהים21721 ק"מ
נוגהגינדלסקיאלתרמנס21 ק"מ
אביחיזפרניTri2All5 ק"מ
טלאיבגי21721 ק"מ
שניגרשוניMOVE10 ק"מ
בנימיןבנסימון35121 ק"מ
שחרקוטינסקירצי רמת הגולן 10 ק"מ
דודיאמרשי לחיים5 ק"מ
סיווןברשףלרוץ עם הלב21 ק"מ
ישיפוקס21 ק"מ
אודיגל21 ק"מ
גיאשלום10 ק"מ
רעותשביטתל אביב 10021 ק"מ
עינבאסף21 ק"מ
דןוינברגTsaff&Go21 ק"מ
דניאלשמיל21 ק"מ
הילהסגרהGOLDMAN10 ק"מ
זהביתרוזןAxl active21 ק"מ
אושרתכהן10 ק"מ
עדיקרטין נחמניFITNESS410 ק"מ
עיריתשרף10 ק"מ
אסףדשן10 ק"מ
פינחסאזולאימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
ליהיברכה5205 ק"מ
עידןטסה5205 ק"מ
מאירמצליח10 ק"מ
סיוןקונוולינה מינקובסקיUrban place 10 ק"מ
יהונתןזנאתי21721 ק"מ
אלהבן שמעוןTsaff&Go21 ק"מ
ליאוראלמוגXtrim21 ק"מ
שיריהראל אלבוTsaff&Go21 ק"מ
יניבקלעי10 ק"מ
מאיהפייטלוביץ' run for fun אפק5 ק"מ
נעהפלג10 ק"מ
נאורבליסיה21 ק"מ
נירמלכה10 ק"מ
שניגרוס10 ק"מ
מרואןחאג'10 ק"מ
שמעון לאופררצי שפיר21 ק"מ
רפיבן בשט21 ק"מ
עמיהודרבינוביץ10 ק"מ
עפרגביש21 ק"מ
אוןרגוניסXtrim21 ק"מ
יותםפלמונירצים עם דרור5 ק"מ
שוקיבשן05 ק"מ
יאירשוהםרצים עם דרור10 ק"מ
רחלגלבועאתגרים5 ק"מ
איתןיערי21 ק"מ
דבורהיוגבRUNNING B710 ק"מ
שמישטרנפלד35110 ק"מ
עפרהגפני21 ק"מ
ירוןשוורצמן21 ק"מ
גיליטמיראחר5 ק"מ
צביזינגרmore-run10 ק"מ
יעקבמזרחיM&M10 ק"מ
עופרולך21 ק"מ
נועםאלוןTri2All10 ק"מ
נאדרמדאח10 ק"מ
אלקנהארםM&M10 ק"מ
זוהראביטל10 ק"מ
בתיהמזרחי10 ק"מ
מחמודהייב10 ק"מ
הדסזפרניTri2All5 ק"מ
מוריעקב10 ק"מ
אשרקולהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
חלירחביהליכה נורדית10 ק"מ
משהתדמור10 ק"מ
יהודיתברוך21 ק"מ
טלשופטיTsaff&Go10 ק"מ
דניגרונדמןרצי המושבות21 ק"מ
חנהגמליאל2175 ק"מ
יהודיתמזרחיM&M10 ק"מ
ציוןשרביט10 ק"מ
אבי פרחmore-run5 ק"מ
עוזיאלגלר10 ק"מ
ניצהארם5 ק"מ
דוריתאדיררצים עם דרור10 ק"מ
מיקיטייכמןNITRO10 ק"מ
אורנהבוימפלק10 ק"מ
אילןאלפרוביץE-sports5 ק"מ
קובילויMyFitness21 ק"מ
עוזיארדFITNESS410 ק"מ
אלעזרשטרן10 ק"מ
ציפידוידסוןכוכב יאיר10 ק"מ
בנימלניצקי52721 ק"מ
שרוןעמיצור52621 ק"מ
אפיגולןBgym runners10 ק"מ
יוסקהפינדקBgym runners10 ק"מ
דודדיבוןאלתרמנס21 ק"מ
עליזהביטון10 ק"מ
ישראלבוימפלק10 ק"מ
יעקבליבוביץ21 ק"מ
צביקה איזנשטיין10 ק"מ
רחלליבנהמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
מתניהיוזביץ10 ק"מ
בעז ארדסוללים ים10 ק"מ
אמיר מסטר מועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
‫יוסימורד‬‎חצור הגלילית10 ק"מ
איתןדורני5 ק"מ
ניצןכהן10 ק"מ
מוטיבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
משהקורנפלדהליכה נורדית10 ק"מ
זהבהקצלניק שורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
מוטיבונה21 ק"מ
ארזלידר10 ק"מ
ליאורהסלובס10 ק"מ
יעקבפרץ21 ק"מ
דוריתבלנש יערי10 ק"מ
מלירזnrspirit21 ק"מ
אתיליבוביץ10 ק"מ
שפימור21 ק"מ
בועזגברא21 ק"מ
גביגוזלאן10 ק"מ
איציקשפיר10 ק"מ
רפינחמני10 ק"מ
איתןשטיינפלדקשת כפר ורדים10 ק"מ
יפיתוינרMOVE10 ק"מ
אורןמודעילרוץ עם הלב10 ק"מ
רםגלAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יורםעוזר10 ק"מ
דוריתמנס שטרן10 ק"מ
אלוןגלוסקאעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
נוערגוניסTRI-GO10 ק"מ
יורםיצחקי5 ק"מ
רניירום21 ק"מ
אפי עידןרצים עם דרור10 ק"מ
גילירונן10 ק"מ
סמדרקרן10 ק"מ
יעלרוזןהליכה נורדית10 ק"מ
תמיבר-לב10 ק"מ
אסתיבוקובזהFITNESS410 ק"מ
בהגאתעותמאן21710 ק"מ
רונןצורBgym runners10 ק"מ
גיליוגבעוצמה גדרה21 ק"מ
דבנתנזוןTsaff&Go21 ק"מ
אוריאטיאסTri2All10 ק"מ
איילתנחוםפנו דרך21 ק"מ
איילתבוריפנו דרך21 ק"מ
אליאביב10 ק"מ
רונןקלישרמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
דודצפניה10 ק"מ
ספיזיו21 ק"מ
טליהאיזנשטיין10 ק"מ
נפתלי פרלשטייןRin2Run10 ק"מ
מיכהכגן10 ק"מ
קוביעומר21 ק"מ
מיכלנאור תנחוםפנו דרך10 ק"מ
מיריקידררצי רמת הגולן 10 ק"מ
יעלתדמור10 ק"מ
שמעוןאברגל2175 ק"מ
אמנוןפולישוק35110 ק"מ
דרורלשםRin2Run21 ק"מ
אוריתבורןTsaff&Go21 ק"מ
נוריתפולישוק GRC מועדון ריצה10 ק"מ
יובלרוזנברג10 ק"מ
רעותזיתמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גיללןטםלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עמירזינגר10 ק"מ
תמיפורתרצים עם דרור10 ק"מ
דבחיון21 ק"מ
עידוחגאי21 ק"מ
בת שבעברכו2175 ק"מ
נעמהברנר10 ק"מ
זבלהבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
אילנהנוי10 ק"מ
מיריאטיאסTri2All10 ק"מ
עמרןביטוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
אילןבן שימולNITRO10 ק"מ
חנןאיל10 ק"מ
דודחזןmore-run21 ק"מ
אלהגורMOVE5 ק"מ
אריקטל10 ק"מ
ספירחרש52610 ק"מ
עפרה אש10 ק"מ
תמרפרזFITNESS410 ק"מ
ענתמירובסקי10 ק"מ
זהרשגב10 ק"מ
חייםאליהBgym runners21 ק"מ
מירי שכטר run for fun אפק5 ק"מ
מורןפלמונירצים עם דרור5 ק"מ
אלון שפר teamisgav10 ק"מ
רפיקהעותמאן2175 ק"מ
עיריתמנשהMOVE10 ק"מ
דןמסיקה21 ק"מ
צמחזיו21710 ק"מ
איתןאלחננירצי נס-ציונה10 ק"מ
יגאלגויטעRUN MISGAV10 ק"מ
סמי אביסרור M&M21 ק"מ
לימורצוריprogRUN5 ק"מ
ברוךדניאלימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
מורדיאלקובילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
זהבהשטרית21 ק"מ
דודעידן10 ק"מ
תהילה וולף-שפרteamisgav10 ק"מ
דינהבלומנקרנץORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
חייםצורמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
אוריתפרטושTri2All10 ק"מ
יוסימזוןלצאת מהכורסא10 ק"מ
עפרזוארץרצי זבולון 10 ק"מ
אביבהפולק21710 ק"מ
צילהסטטמן10 ק"מ
דבברונשטייןmyway21 ק"מ
אילןזיסר21 ק"מ
סלמאןזרקא5265 ק"מ
זהרדגש21721 ק"מ
שאולפינקרפלד10 ק"מ
פרלשטייןהדסRin2Run21 ק"מ
ronengabaymore-run10 ק"מ
מעוזישראלTsaff&Go21 ק"מ
חנהרייך M&M10 ק"מ
דגניתפוגל גויטע10 ק"מ
עליזהבן יהודהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
יוסיברכהTri2All10 ק"מ
רינתסעערמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גילהקארוM&M10 ק"מ
יוסישיקיארRin2Run21 ק"מ
דןגפןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
איריס נובמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
שלמהכהן21 ק"מ
מיריז'ורנו5 ק"מ
זיוהדגןEzeRun21 ק"מ
סיגלבצר10 ק"מ
מוסטפאזידאן10 ק"מ
חכמיהיאסין5265 ק"מ
עאטףסויד21 ק"מ
עומרקרחיTsaff&Go10 ק"מ
ירוןדגני10 ק"מ
יהודיתשפירא 10 ק"מ
לאהסגמןprogRUN5 ק"מ
שריצדוק21 ק"מ
מנחם פדרTsaff&Go21 ק"מ
אדוהמגל כהן21 ק"מ
עליזהלוטםלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
אביחנינהזר לא יבין10 ק"מ
חןבן יצחקNITRO10 ק"מ
זוהרכובאני21721 ק"מ
צביהיילברונר5 ק"מ
ענתהויזלרteamisgav10 ק"מ
ריספריבר10 ק"מ
עמיתבר אילן5 ק"מ
זיאדחרבאדרנלין21 ק"מ
מיטללנדמן10 ק"מ
סיוןעמירהAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
מיכלשגיב5 ק"מ
אוריתישח10 ק"מ
אביחישינדלמןשי לחיים10 ק"מ
רועיישראלי21710 ק"מ
אפרתבינשטוקפנו דרך21 ק"מ
נחשוןרוטמן10 ק"מ
דניאלדהןאלתרמנס10 ק"מ
נועהקוטינסקי10 ק"מ
מיכלמדיני קפוטא5265 ק"מ
אורןסקוטTsaff&Go21 ק"מ
אמירחן10 ק"מ
מורןאיטחORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
דןרביד21 ק"מ
שמואלבן-חמוג'ינספורט21 ק"מ
זאבקרומבי5 ק"מ
פביאנהבנימינובnrspirit21 ק"מ
שמעוןגור21 ק"מ
גלעדיסעורYFitness21 ק"מ
סלמהמילסון ארדסוללים ים5 ק"מ
נטליביצ'צ'ו52610 ק"מ
תומראילוז10 ק"מ
עדימלמדTrimax21 ק"מ
רוןיליןNITRO10 ק"מ
שמעוןחמו21721 ק"מ
מיכלאריה
איתיאושהBgym runners21 ק"מ
אמירוייס21 ק"מ
יניבחודדהשי לחיים10 ק"מ
הלהמחפוד10 ק"מ
מיקיחסידים21 ק"מ
עדייהאלפסי21 ק"מ
מאורהרוש35121 ק"מ
ניצןאלחנני10 ק"מ
לידיהכץ5 ק"מ
אברהםשניר35121 ק"מ
דבל'הלניר21 ק"מ
אליאפללו10 ק"מ
מכלוףמלכה10 ק"מ
מוריסמלכה21 ק"מ
הנריביטון21 ק"מ
יעקברחימי10 ק"מ
הודמלמדמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
מריובלומנקרנץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
מישל אלבז M&M10 ק"מ
ויואנההירש2175 ק"מ
KseniiaGorbatenko
IsraelRamot21 ק"מ
אלישבעמאי10 ק"מ
שלומיתרובין10 ק"מ
אליסלובס10 ק"מ
AnastasiiaKupina
גדעוןליבזון10 ק"מ
צביעוז10 ק"מ
מרדכיסער10 ק"מ
יואברחמים21 ק"מ