רשימת משתתפים במרוץ העגור 1

First NameLast Nameאגודהמקצה
מריאןבידר21 ק"מ
אפריםוינר10 ק"מ
מאיילראורית52910 ק"מ
יעלצור5295 ק"מ
קאןלאוניד52921 ק"מ
זאבבומזון53010 ק"מ
תמרברנר10 ק"מ
פנינהמוסקוביץ2175 ק"מ
אדריאןאוקמפו21710 ק"מ
צביה קולר בוצרUrban place 10 ק"מ
סימההנדריקסוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שרהמוכתרמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
אליעזרלדנהיים21 ק"מ
שרהיעקובי21 ק"מ
אביבה בן יקרMOVE10 ק"מ
רועירוטמןXtrim10 ק"מ
מיכאלקרליןAxl active21 ק"מ
וורןברמן5 ק"מ
בנירןשי לחיים10 ק"מ
נבטשקד-מלמדפנו דרך21 ק"מ
יריבדוידובAxl active10 ק"מ
ניצןמור10 ק"מ
ronaabuavלרוץ עם הלב10 ק"מ
חייםפרץ10 ק"מ
רוברטריצ'רד10 ק"מ
יעלדרורteamisgav10 ק"מ
אסתייניב גרינברג5 ק"מ
חנהטסלרMOVE10 ק"מ
לאריג'וסאחר21 ק"מ
ברניסמלכה21 ק"מ
אןשוהםרצים עם דרור5 ק"מ
עמרישלומוביץTrimax21 ק"מ
אריאלסובלמן איילות - תל אביב10 ק"מ
זהבה פרץFITNESS410 ק"מ
מבלארציM&M5 ק"מ
סטיבהופמןmore-run10 ק"מ
יוסישלוNITRO10 ק"מ
דוידמילנרRun4it21 ק"מ
AdrianaAttiya10 ק"מ
רןהומינר10 ק"מ
קריסטיןloubatonג'ינספורט10 ק"מ
רותרדומסקיUrban place 5 ק"מ
צביקהליפשיץ10 ק"מ
בוריסקוגנזוןהליכה נורדית10 ק"מ
שלוםאוסקר52710 ק"מ
מרביצקןמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
גביפורטנוירצים עם דרור21 ק"מ
HowardShumanרצי רעננה21 ק"מ
אנדרסאלטמןTrimax21 ק"מ
עמירנגררצי בית רימון21 ק"מ
נירסירולניק21 ק"מ
דברהשלוחגליל עליון10 ק"מ
TarynLevanonyרצי רמת הגולן
גבריאלקורונל10 ק"מ
לאורהלאובראתגרים5 ק"מ
RudiSchwartzEzeRun10 ק"מ
נינהברקןMOVE10 ק"מ
לאונידקאן52921 ק"מ
חוינתןNITRO10 ק"מ
מיכאלמסיןפנו דרך10 ק"מ
אופירהואן דונגן10 ק"מ
מריאןבריקmore-run21 ק"מ
יעלצור5295 ק"מ
אליספולקסי-שגב21 ק"מ
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
לארידוידזון21 ק"מ
מאיהאסרףגאלוויי ישראל10 ק"מ
גביזודיקTrimax21 ק"מ
ג'וחיוןVida כושר לחיים10 ק"מ
אלכססולן21 ק"מ
ולריפאר2175 ק"מ
טלארבלרצים עם דרור10 ק"מ
ליזהחריף10 ק"מ
אורןדבוסקיןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
אנטוןטברסקי10 ק"מ
פולאהמרקוREERUN10 ק"מ
ברוךלוי21 ק"מ
שימישגיב10 ק"מ
ריצ'רד0544811668מן10 ק"מ
אסטהבכר10 ק"מ
יאירסולן21 ק"מ
jonathanbass21 ק"מ
עדיירמיהו10 ק"מ
כאידיוסף21 ק"מ
מאיראבחסרה21721 ק"מ
אמירשווי10 ק"מ
נדבכץ21 ק"מ
בןאלקיים21 ק"מ
בירןנובמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
יקרתשכטר10 ק"מ
תוםגרניטלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מנחםאברג'ל 10 ק"מ
שירןסלמאןאחר5 ק"מ
מיטלבן דודאתגרים5 ק"מ
ניתאישטיין23821 ק"מ
עלאאמסאלחה10 ק"מ
oritkishlanskiאתגרים10 ק"מ
מורןבן חייםUrban place 10 ק"מ
אמירארגמןאתגרים10 ק"מ
דניאלסתיו52610 ק"מ
MendiBen Tzion21 ק"מ
רוני חכםחכם5 ק"מ
גיליזיסמןUrban place 10 ק"מ
ינוןתהילה10 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
מיכלשטוקמן21 ק"מ
עמרירונן21 ק"מ
מנארחבקהאחר10 ק"מ
אושרתנגראחר10 ק"מ
שנימולה21 ק"מ
סחראבו גנברןRUN21 ק"מ
עמיתברזיליGOLDMAN10 ק"מ
תומראסרףאתגרים כרמיאל5 ק"מ
תומרהאסאתגרים עכו5 ק"מ
יותםאברהםizraelite10 ק"מ
דנהפורתרצים עם דרור5 ק"מ
איילשלומי10 ק"מ
נופרבראוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ברקגחטןizraelite10 ק"מ
מחמודחמודהאתגרים21 ק"מ
סהרחזקאתגרים10 ק"מ
ElaViner10 ק"מ
נטעויצטוםAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
רותםנהורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
גלבועזAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אריאלברוקשטייןאתגרים5 ק"מ
ראונק עטילהM&M10 ק"מ
לטםסבוראי10 ק"מ
נוירוזן5 ק"מ
ערןפייןרצים עם דרור5 ק"מ
שירהשמלובסקי-טייבלאתגרים5 ק"מ
רזדודאתגרים5 ק"מ
אלירן דהןאתגרים כרמיאל10 ק"מ
Yotam Pessenלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עדיתיבגי10 ק"מ
גוןרונןאתגרים5 ק"מ
גליוזביץ10 ק"מ
אמירעותמאן2175 ק"מ
שליוכהן5405 ק"מ
טליההרוש5405 ק"מ
סעראראל5205 ק"מ
כלילומושראתגרים10 ק"מ
אופקיהושע5405 ק"מ
מאיהקריסטל10 ק"מ
אליהאריאל5405 ק"מ
עידוגת10 ק"מ
אוריקציררצים עם דרור5 ק"מ
עפריקציררצים עם דרור5 ק"מ
נדבקצירו5405 ק"מ
עודדסגל10 ק"מ
אורבן יוסף5405 ק"מ
נעמהוינר10 ק"מ
עידוהדס5405 ק"מ
נועםכליפי5405 ק"מ
שמשוןאילוןיש לי כנפיים10 ק"מ
נעםיוסף5405 ק"מ
יובלשלאין5405 ק"מ
נועהפיינשטיין5405 ק"מ
יהונתן סודרי אתגרים10 ק"מ
דיןבזק5405 ק"מ
נועהאטליאתגרים5 ק"מ
מעייןציןאתגרים כרמיאל5 ק"מ
אוהדשביט5405 ק"מ
שחראלפונטה54010 ק"מ
שחרבנר10 ק"מ
עידופרפרי5405 ק"מ
אביאליעקובובאתגרים עכו5 ק"מ
אורןלין10 ק"מ
מוריהגבאי54010 ק"מ
יהבאנג'לאתגרים כרמיאל5 ק"מ
לירוןרוז'בץ ORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
נועםוקניןאתגרים10 ק"מ
שי סולביאתגרים כרמיאל5 ק"מ
רזפיניש10 ק"מ
אליתמוהבאן10 ק"מ
ניצןבר‬‎מועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
תוםנורי21 ק"מ
נועםשטיין21 ק"מ
רוניתמרי5405 ק"מ
הדספרימן5405 ק"מ
עמיתקלפ5405 ק"מ
גבריאלהטורצקי54010 ק"מ
דרורסלע5405 ק"מ
טלוינטראובGOLDMAN10 ק"מ
עומראמונה5405 ק"מ
רוניעטיה2175 ק"מ
נועםכפירג'ינספורט10 ק"מ
ליהיצבע5 ק"מ
דניאלפינסקרGOLDMAN10 ק"מ
ינאינזימובGOLDMAN10 ק"מ
ישראל מאירסבג21 ק"מ
נטעאפרתGOLDMAN10 ק"מ
אביתריעקובירצי רמת הגולן 10 ק"מ
אדירבן דוד10 ק"מ
יוניקולר בוצרUrban place 10 ק"מ
עידולין10 ק"מ
מיריתאברמוב21 ק"מ
אדםזרביאלוב5205 ק"מ
רונהרוזינסקיGOLDMAN10 ק"מ
מעייןאלמלםמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
עודדסונינו5 ק"מ
עדונויGOLDMAN10 ק"מ
יובלדניאלימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גלקרשמכ. חיפה כרמל10 ק"מ
מיקהאנזל5 ק"מ
יאירסיני5 ק"מ
גפןאבן הר גוטמן10 ק"מ
שימלילימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
מיקיקוריטני10 ק"מ
רועיפלגמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
ניבהרוזנברג5 ק"מ
אלהשני10 ק"מ
אליאורכהן21 ק"מ
קשתצבע5 ק"מ
אורימזיא5 ק"מ
נתיב שלוםהמנדינגר10 ק"מ
ליאורקופלוביץ5 ק"מ
עידומנצור10 ק"מ
עידוכהן5 ק"מ
נעםגולני21 ק"מ
רועיוייס5 ק"מ
עדיכהןאתגרים כרמיאל5 ק"מ
יאירמוררצי רמת הגולן 5 ק"מ
עודדשטוקמן21 ק"מ
לי-אורקן-דרור21 ק"מ
רעותנלסוןאתגרים5 ק"מ
אורןכהן35121 ק"מ
שגברובינשטיין5 ק"מ
רגאקיס21710 ק"מ
אוריזינגראתגרים10 ק"מ
רליקבסה5265 ק"מ
נתן בוקובזהTri2All10 ק"מ
עודדסביר10 ק"מ
מרסלאמסלםרצי רמת הגולן 10 ק"מ
יעקבשיץ21 ק"מ
ידידיהמוררצי רמת הגולן 5 ק"מ
אבנרששוןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עפרלין10 ק"מ
ניר פרייזגראסתר10 ק"מ
ברוריהנחמיאסהפ. עמק הירדן10 ק"מ
חייםלוי2175 ק"מ
אלוןברילFITNESS410 ק"מ
ורדשפיראNITRO10 ק"מ
שמעוןשכטרTsaff&Go21 ק"מ
שאולוורמברנד21710 ק"מ
גדיסונינו5 ק"מ
רונימורןMOVE21 ק"מ
אלידהן2175 ק"מ
אסנתזיו21 ק"מ
יאיררמאן21 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים21 ק"מ
שרוןפישביין10 ק"מ
שיזריהן שי לחיים10 ק"מ
איריסזודיקפנו דרך10 ק"מ
אליטריפמןmore-run10 ק"מ
DavidLifshitzשי לחיים10 ק"מ
מרבמרקמןTsaff&Go10 ק"מ
יוסיסמל6י21 ק"מ
שמואלגלינויר10 ק"מ
דנהקורונל10 ק"מ
דפנהבן חיים10 ק"מ
גידיגלר21 ק"מ
שישרוניגאלוויי ישראל10 ק"מ
ארנהחגי זוארץלצאת מהכורסא10 ק"מ
נטעכהן קנב Tsaff&Go10 ק"מ
מאיראוחנה2175 ק"מ
אריהקלייןג'ינספורט21 ק"מ
ירחירפיAxl active21 ק"מ
נועםשחם10 ק"מ
מיכלארצי21 ק"מ
אביחסוןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
חנןכהןרוחות הצפון10 ק"מ
יורם רז ארגמן 10 ק"מ
נועםויינמןרצים עם דרור5 ק"מ
ורדיתגונדטר10 ק"מ
שרוןטל ברנעגליל עליון10 ק"מ
רחלישם טובBgym runners10 ק"מ
רחליחומסקיTsaff&Go21 ק"מ
מנשהרםPipman Team21 ק"מ
guycarmeliאלתרמנס21 ק"מ
AmitLevinson21 ק"מ
בנירענןRin2Run21 ק"מ
‪SimaHamuORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
רחליאופיר5 ק"מ
ירדנה ברכהגליל עליון10 ק"מ
יוסיסימולוביץ'5205 ק"מ
יגאלקניגסוולדTsaff&Go21 ק"מ
עיריתכץFITNESS421 ק"מ
יפעתדבירבגוף בריא עם מירי פורסט10 ק"מ
גילמנשהג'ינספורט10 ק"מ
נתןחריר21721 ק"מ
דןצ'יזיק21 ק"מ
אילנהמלכהאתגרים10 ק"מ
לירוןברימראלתרמנס21 ק"מ
נועםחרמוניTsaff&Go10 ק"מ
נמרודלוטם21 ק"מ
שישיפמןTrimax21 ק"מ
אביאופק10 ק"מ
חנהשטייןteamisgav10 ק"מ
דרורסגללוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
רוןסלע5 ק"מ
צורלנס10 ק"מ
דודאמסלםTri2All21 ק"מ
מוטי אסרףTri2All10 ק"מ
מרגליתפדה21 ק"מ
הראלהפריזוסTsaff&Go21 ק"מ
ענתאייזקס5 ק"מ
ענתואן דה זנדה5 ק"מ
יוסףבוסידןשי לחיים10 ק"מ
אופירגלר10 ק"מ
יוסףיפהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
איריסטולדנו בחנאM&M10 ק"מ
אמירביזןAxl active21 ק"מ
שיסאקס10 ק"מ
דרורלניאדו21 ק"מ
יפעתמנצ׳יק21 ק"מ
נפתליצינקר21 ק"מ
אורנהשחףTrimax21 ק"מ
אליעזרדודגליל עליון10 ק"מ
אבימרוםDAN4RUN21 ק"מ
שוקיכהן21 ק"מ
ניררודמןTsaff&Go21 ק"מ
תמרגלבגיסרמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
עליזהגזלההליכה נורדית10 ק"מ
דרורצורXtrim21 ק"מ
שריתזכריהM&M10 ק"מ
שרוןקציררצים עם דרור5 ק"מ
גיאאביר21 ק"מ
ורדאופירהפ. עמק הירדן10 ק"מ
אמאלזידאן52610 ק"מ
חגיבן לולו10 ק"מ
יחיאלקרשניקרMAGIC RUNNERS10 ק"מ
נעםאלמוג GRC מועדון ריצה21 ק"מ
בועזאלוניאתגרים כרמיאל5 ק"מ
גליאייביNITRO10 ק"מ
צפרירפרפרי5 ק"מ
גליגרעין2175 ק"מ
יהודהוינברג‬‎רצי רמת הגולן 10 ק"מ
עמיחיאיצקוביץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
רוןלדרר10 ק"מ
מיכלקדרוןTsaff&Go21 ק"מ
אילןדיין21710 ק"מ
מאיהאזגורי10 ק"מ
לימורקפלן10 ק"מ
רינהזוסטהיים21 ק"מ
שריגבאי פינדקM&M10 ק"מ
דובי מילררצים עם דובי21 ק"מ
אבישגמלחיהפועל עמק האושר10 ק"מ
יוסיהולץרצי רמת הגולן 10 ק"מ
שלוםמוסקוביץ2175 ק"מ
שמעוןאזולאילוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
גלית בוצר פנו דרך5 ק"מ
יפיתמזרחיג'ינספורט10 ק"מ
אלימוסקוביץרצי רמת הגולן 5 ק"מ
אילנה רמאן21 ק"מ
OritRaananRin2Run21 ק"מ
שיטורג'מןג'ינספורט21 ק"מ
עידיתרפאליגליל עליון10 ק"מ
חגיבן אשרTsaff&Go21 ק"מ
חגיזיוMOVE21 ק"מ
ברקיעקובירצי רמת הגולן 10 ק"מ
אופירליברמןמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
רועיסלע10 ק"מ
שלומיאלוסNITRO21 ק"מ
חייםישורון5205 ק"מ
אילן יעקבבן חמוג'ינספורט10 ק"מ
שמעוןגבאימשטרת ישראל21 ק"מ
אברהםבונן5205 ק"מ
תמימורןאחר21 ק"מ
אביטלשיפמןTrimax21 ק"מ
יהודהיבגי21 ק"מ
רותלניאדו10 ק"מ
חנן פילוסוףאיילות - תל אביב21 ק"מ
ברוךחןBgym runners10 ק"מ
יעלקדוש5265 ק"מ
איתןטלDRAFTING21 ק"מ
מירימרגליותבגוף בריא עם מירי פורסט10 ק"מ
רענןרפאליגליל עליון10 ק"מ
יואלגאל-דורRun like Nili21 ק"מ
יפעתאופשטייןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
סיגליתברמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
יהודהאברג'למועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
סיגלאלמלם5 ק"מ
אליפרנקוTsaff&Go21 ק"מ
itzhakasulinTri2All21 ק"מ
ערןקריסטל21 ק"מ
רןרותם10 ק"מ
רוניתבן פורת5 ק"מ
ירוןצור56110 ק"מ
אוריעשתTsaff&Go21 ק"מ
אריהשמעון21710 ק"מ
סיגלצבילוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מיכאלאדריאחר5 ק"מ
‫יעלסמלוי‬‎21 ק"מ
שמעוןזהבי10 ק"מ
דניאלשבתאיNITRO10 ק"מ
נאוהסתיו לוי21 ק"מ
שריתאלבזג'ינספורט10 ק"מ
מרבארוצ'סTrimax21 ק"מ
ליאורצפריר56910 ק"מ
שחררז21 ק"מ
ארז אקסלרדAxl active21 ק"מ
IlanCohen21 ק"מ
דורוןפולג35121 ק"מ
הדרמירוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
יורםשגיא55910 ק"מ
אתידוד10 ק"מ
יובלקצבורגM&M21 ק"מ
סיגלאלמי מלמןEzeRun10 ק"מ
רוןאשרובלרוץ עם הלב10 ק"מ
נאוהפלדprogRUN5 ק"מ
שרוןשובל10 ק"מ
מיריקרחיTsaff&Go21 ק"מ
אלילסרי10 ק"מ
טליפלד10 ק"מ
יוסיגרינס21 ק"מ
אוהדאילןרצים עם דרור10 ק"מ
שלומיארזוניעמק האושר-יזרעאל10 ק"מ
אביאלאהרוןBgym runners21 ק"מ
מיכלרהט5 ק"מ
חןברגרTsaff&Go21 ק"מ
שיאהרוןTrimax21 ק"מ
ריקייעקביEzeRun21 ק"מ
ג'ודיכהן10 ק"מ
ניסיםפיניש10 ק"מ
‫שלומידרעי‬‎מועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
אילת כהן10 ק"מ
חייםאוחנה52610 ק"מ
גלספיר10 ק"מ
לבנתגלילירצים עם דרור5 ק"מ
איריספורתM&M21 ק"מ
שיאיל10 ק"מ
אלוןלידר10 ק"מ
אורליבר אילןteamisgav10 ק"מ
רוניפינסקר10 ק"מ
נעםבורנשטייןרוחות הצפון21 ק"מ
רוניקלמן21 ק"מ
עופרשנהברצים עם דרור5 ק"מ
אוריתטואףteamisgav10 ק"מ
יוסיבן זקן21 ק"מ
טליריפא10 ק"מ
שלוחזןTsaff&Go21 ק"מ
צפרירגולןTsaff&Go10 ק"מ
מאירשרףרצים עם דרור5 ק"מ
קוביקציר21 ק"מ
ירוןכהן21 ק"מ
אליארבלירפאל10 ק"מ
מיכלאביר10 ק"מ
נעמהזמירNITRO10 ק"מ
לילךאשרובלרוץ עם הלב10 ק"מ
מירב אשר M&M10 ק"מ
שלמהפרידמן10 ק"מ
רמה בוקובזה Tri2All10 ק"מ
צחיגרנות21 ק"מ
אהודכפירג'ינספורט10 ק"מ
ענתפרץ10 ק"מ
אוהדרהט21 ק"מ
אביביתרוםTsaff&Go21 ק"מ
כרמיתאברהם עוז10 ק"מ
רונןברNITRO21 ק"מ
אילייכריסיRin2Run21 ק"מ
ערןאלפנדרי10 ק"מ
לימוראמיר10 ק"מ
אביהיימןג'ינספורט21 ק"מ
ערןרוביןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
meravgabaymore-run10 ק"מ
אופירבן אבוBgym runners21 ק"מ
YifatKadosh21 ק"מ
אמירקורןרפאל10 ק"מ
שמעוןמיארהUrban place 10 ק"מ
eladgershgoren5 ק"מ
שלומיגורנלר10 ק"מ
שיגלינויר פלדצפריר גולן21 ק"מ
דנהברזני10 ק"מ
אורןדאירצים עם דרור5 ק"מ
OdedArmony21 ק"מ
לירוןעמדימועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שיבית הלוימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
חגיתאיילוןBgym runners5 ק"מ
שלומיתאיזיקוביץ10 ק"מ
BoazGazit21 ק"מ
ליאתשטיינברגפנו דרך21 ק"מ
מאירשטרית 10 ק"מ
יאירמלאכי5305 ק"מ
אלוןדויטש2175 ק"מ
איתיהנדלסמן21721 ק"מ
אלוןאורןFITNESS421 ק"מ
יעלאוסיFITNESS410 ק"מ
ניריתטננבאוםאחר10 ק"מ
דקלהכהן10 ק"מ
יריבויינברגTsaff&Go21 ק"מ
יסמיןרזTsaff&Go21 ק"מ
עדירוסוAxl active10 ק"מ
קרןכהןרצות בכפר10 ק"מ
אופיראליעז21 ק"מ
אליאליהRunWithMoshe21 ק"מ
אורןהוזזר לא יבין21 ק"מ
אופירפרמוןשי לחיים10 ק"מ
שמוליקורדי10 ק"מ
גולןענבר21 ק"מ
סיגלמשיחM&M10 ק"מ
IlanShochat10 ק"מ
לילךאלולAdidas Runners Tel Aviv5 ק"מ
אריאלשוורץFITNESS421 ק"מ
עירד הרגילאחר10 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
גליתגרשגורן5 ק"מ
ליאבשמשלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
אורןשילר ג'ינספורט21 ק"מ
מירב ויצמןFITNESS410 ק"מ
אוריתפרוכטרteamisgav10 ק"מ
אפרת מילר21 ק"מ
עמיחיפז21 ק"מ
חגינאמןBgym runners21 ק"מ
עודדשושןNITRO21 ק"מ
מיכלאראל5265 ק"מ
ענתחיון5265 ק"מ
קרןכץ10 ק"מ
איילהררירצים עם דרור5 ק"מ
יהודיתכהן5265 ק"מ
אשרףהנו5 ק"מ
מילאדנאסר21710 ק"מ
חמודאבו חיה21710 ק"מ
סעודחריס5675 ק"מ
אחסאןהנו5 ק"מ
טליחזקאלTsaff&Go10 ק"מ
דודיסופר10 ק"מ
גדיאל לוי21 ק"מ
שירידוידי53010 ק"מ
שירהר כרמלאתגרים כרמיאל5 ק"מ
משה פרץרוחות הצפון21 ק"מ
נתנאלברקאלתרמנס21 ק"מ
רועיכהןרצים עם דרור5 ק"מ
רוניקלרמןרצי רמת הגולן 10 ק"מ
גפניישעיהו10 ק"מ
שעיהקרפ21 ק"מ
סמיבטשM&M10 ק"מ
אידהתומר2175 ק"מ
גביכץ10 ק"מ
אילןאטלTrimax21 ק"מ
עופררוביןרצים קדימה21 ק"מ
דורוןשגיאמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
שרוןדויטש2175 ק"מ
טלשגןNITRO21 ק"מ
צוקיהרוש10 ק"מ
יניבלוין5 ק"מ
ניסיםאזולאיTsaff&Go21 ק"מ
אורןהכסטרNITRO21 ק"מ
דברתעמבררצי רמת הגולן 10 ק"מ
ישיבסיס21 ק"מ
עידו מאורי NITRO10 ק"מ
ענתמועלם5 ק"מ
ורדישולהXtrim10 ק"מ
ליאת רזרצים עם דרור5 ק"מ
נטעאדר סגל10 ק"מ
ענתהרשקוביץVida כושר לחיים10 ק"מ
עופרפרץ21721 ק"מ
אדירגרשוניMOVE21 ק"מ
מיהחורי דודMOVE21 ק"מ
מגיגרטמן רצים עם דרור5 ק"מ
לירשריראתגרים10 ק"מ
מאירכהןFITNESS421 ק"מ
דודועמיהפועל רצים בעבודה צה"ל10 ק"מ
עדימיכאליXtrim21 ק"מ
שלומי אלוןTri2All21 ק"מ
רועישדמוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
ערןאלקבץ21 ק"מ
ענתאלמוגי21 ק"מ
ליאתורדי10 ק"מ
רויתרוזנבאוםmore-run10 ק"מ
ליאתמנדל- גור2175 ק"מ
עמירבן צביmore-run10 ק"מ
אביבשלוש10 ק"מ
סיגלשרוןפנו דרך21 ק"מ
הדססנה10 ק"מ
ליעדזילברמןTrimax21 ק"מ
עילאימזרחי21 ק"מ
OfirShutanBgym runners21 ק"מ
אמירקירשנבאום21 ק"מ
גיאדנשXtrim21 ק"מ
גרימיכאליAxl active10 ק"מ
אילנית ארקשM&M10 ק"מ
מתתיהובן דודXtrim21 ק"מ
מתיבנבנשתי21 ק"מ
אוריתשויצקי21 ק"מ
יעלדנקעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
רענןלרנר21 ק"מ
יניבשוורץ21 ק"מ
אלעדבוכניק21 ק"מ
ירוןאלבויםלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
פיניאוחיוןTrimax21 ק"מ
ענתקרליץ זעפרני21 ק"מ
AvnerKaplan21 ק"מ
חגיפלגרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אמנוןמאיר10 ק"מ
נגהגוטמן-רביב21 ק"מ
מעיןהס אשכנזימועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
דודחולי2175 ק"מ
יורםחץNITRO10 ק"מ
אביסעדהאחר21 ק"מ
איתןפרץDRAFTING21 ק"מ
אלעזרבמברגר10 ק"מ
צביקהענבררצים עם דרור5 ק"מ
עמיגבאי10 ק"מ
שלומיסלומוןteamisgav10 ק"מ
נאוהליאורUrban place 5 ק"מ
מרברוטנרלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עומרדנקעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
הדריתשמש5 ק"מ
שימלכאTsaff&Go21 ק"מ
רגב ינאי21 ק"מ
זוהרצבע21 ק"מ
מיריכהן5265 ק"מ
רזטוכבנדNITRO10 ק"מ
‫איציקלוי‬‎Pardo run club21 ק"מ
ליאתשורAxl active21 ק"מ
מיכלאדררוחות הצפון10 ק"מ
עמיחי כהן21 ק"מ
דרורשושן61410 ק"מ
דנהגבערצים עם דרור10 ק"מ
אדוהדניאלי52610 ק"מ
הליתאלוןTsaff&Go21 ק"מ
רוניתאושריAxl active21 ק"מ
אסףויצמן21710 ק"מ
לירןלויטmyway21 ק"מ
אסנתשוורץ21 ק"מ
טלימסילתי21 ק"מ
שישלהבת21 ק"מ
ענתקלמןRin2Run10 ק"מ
לילךקצירTsaff&Go10 ק"מ
רועיסידי10 ק"מ
דותןלויM&M21 ק"מ
יאירכפרי21 ק"מ
שיאוהב לרנר21 ק"מ
גילעוזללא מועדון10 ק"מ
סיגלרגב מזרחי10 ק"מ
רןרוןרצים קדימה21 ק"מ
שחררובינשטיין5 ק"מ
יובלנוימרקNITRO10 ק"מ
אלדדקנטי10 ק"מ
נירשרון5 ק"מ
ישידרור21 ק"מ
נדבחן21 ק"מ
אוהדמילר10 ק"מ
רותםסגל10 ק"מ
ערןשורAxl active21 ק"מ
ענתברקת10 ק"מ
אסנתפליישרNITRO21 ק"מ
חגיתהסלג'ינספורט10 ק"מ
שחר שלזינגר ברזילירצים עם דרור10 ק"מ
נחמןגבערצים עם דרור21 ק"מ
אלעדארליך10 ק"מ
אילניתחץNITRO5 ק"מ
אביהוברקןMOVE10 ק"מ
עופר בן עמירצי הוד השרון21 ק"מ
איילגולןCrosbie Crew10 ק"מ
עמריתדהררצים עם דרור5 ק"מ
טליאדמוני21 ק"מ
מירבמור10 ק"מ
זוהראזולאי10 ק"מ
נסיםאזולאי21710 ק"מ
אתיבן חמוג'ינספורט10 ק"מ
זיויתנשיא5265 ק"מ
צבישטיינברגפנו דרך21 ק"מ
כרמיתהוסFITNESS410 ק"מ
דינהרבינוביץפנו דרך5 ק"מ
ניריתאלסרORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
אליהודנדקר21721 ק"מ
יאירואנונו21721 ק"מ
ענת שרון פרץ Tri2All10 ק"מ
‪GilHadar‬‏רצים עם דרור5 ק"מ
עירדמצררצים עם דרור5 ק"מ
‫עומרכהן‬‎Bgym runners21 ק"מ
יריב דאירצים עם דרור5 ק"מ
יוסףגלזר21710 ק"מ
אשראמיר10 ק"מ
חיים אלון21 ק"מ
אסףאדמוני21 ק"מ
לירוןרותם10 ק"מ
תמירבהט21721 ק"מ
עמיתיורמןmore-run10 ק"מ
ארזלדרמןM&M10 ק"מ
נועםיוסף21 ק"מ
יוסישמש21 ק"מ
יואב יונה21 ק"מ
ליאורבראוןרצים עם דובי21 ק"מ
רונןחןאלתרמנס10 ק"מ
ירמי שיפרמן Axl active10 ק"מ
רויטלחןרוחות הצפון10 ק"מ
עופרפאר10 ק"מ
אסתיקורןFITNESS410 ק"מ
ערןהרריXtrim21 ק"מ
יפעתבאוער פוקסלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
מאירשלייןלצאת מהכורסא5 ק"מ
נעמיאלבויםלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
נדבשפיראprogRUN5 ק"מ
קאסםחלבי2175 ק"מ
איאדאקטיש5 ק"מ
ראפתביסאן21721 ק"מ
איאדעאמראחר5 ק"מ
עמיתבן זאבTsaff&Go21 ק"מ
פארסחיר אל דין21721 ק"מ
יובלהולנדררצים עם דרור10 ק"מ
מיריתלהבFITNESS410 ק"מ
גליתבשןג'ינספורט10 ק"מ
שירהורדי רז10 ק"מ
גולןדהן21 ק"מ
עפריגבאי54021 ק"מ
נרדיתלוסטגרטןשי לחיים5 ק"מ
רוניתבן ישי עזאני10 ק"מ
לימורשוורץFITNESS421 ק"מ
רוויתבר-לבNITRO10 ק"מ
זהראלימלך10 ק"מ
איתיאפשטיין5 ק"מ
נוריתוינקלר10 ק"מ
מירבאדריORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
דרורשורץ10 ק"מ
שרוןתלמי21710 ק"מ
ליאורגרשיעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
רויתגולן10 ק"מ
יוסיוייס5 ק"מ
רונישושןNITRO10 ק"מ
חלידודVida כושר לחיים10 ק"מ
שרוןרוקחרפאל10 ק"מ
אורןנחבסVida כושר לחיים21 ק"מ
מורןשטראוסmore-run10 ק"מ
יהודהזכרוביץ10 ק"מ
אופירבן אילוז10 ק"מ
דודאוחיוןאתגרים כרמיאל10 ק"מ
‪IlanitShavit‬‏Free21 ק"מ
אריקויזל10 ק"מ
שיוינברגרצי רמת הגולן 10 ק"מ
חגיתקראוס21 ק"מ
דניתשלמי21 ק"מ
קרן אורשם טובORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
שרוןרושנסקיBgym runners21 ק"מ
רונןדושינסקי21 ק"מ
דגנית במברגר10 ק"מ
דברתבית-אוןרצי רמת הגולן 10 ק"מ
גליתטלBgym runners21 ק"מ
דנית כץ ORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
שלומיבילוג'ינספורט21 ק"מ
יונירון21 ק"מ
הדרגורדוןTsaff&Go21 ק"מ
אורןארסטר54021 ק"מ
אוריתלאהFITNESS421 ק"מ
אופירברזליאחר10 ק"מ
עדירמוןרצים עם דרור5 ק"מ
יורםאלוניאתגרים כרמיאל5 ק"מ
הילהחליוה10 ק"מ
ליאתבנדרסקי10 ק"מ
הדמילאיפנו דרך21 ק"מ
סלאםעאמר57310 ק"מ
מריםסעאידה10 ק"מ
סרחאןשביטהM&M21 ק"מ
Tiysser Atiliרצי בית ג'אן21 ק"מ
נורהנו5405 ק"מ
אלהרינות תאנה5 ק"מ
ניצןשאשה21 ק"מ
אמיר רמון21 ק"מ
‫עידןברגל‬‎MOVE21 ק"מ
איתמרקרנש21 ק"מ
עדיגונןMOVE21 ק"מ
אסףבן לוי10 ק"מ
אלינוראביטבול10 ק"מ
ענתמולא חאג'10 ק"מ
שחרהוכפלדר21 ק"מ
‪GilMargalit‬‏10 ק"מ
חנהראובן10 ק"מ
איילסגל10 ק"מ
מטרגוטמן10 ק"מ
לירוןאנוליקרצים עם דרור5 ק"מ
אופירשניר21 ק"מ
עינבהרפז5265 ק"מ
שגיאכהן21 ק"מ
רותםטוביה10 ק"מ
מיכלפרנקMOVE21 ק"מ
נוה פלגהפועל עמק חפר ב21 ק"מ
אשרבן-יעקב2175 ק"מ
אלון פלדמןמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
הדרלויTri2All10 ק"מ
אלוןיעקובוביץ10 ק"מ
מיכלבן סהל2385 ק"מ
טלוייס5 ק"מ
ShaniArgaman21 ק"מ
יוסףאילוז21 ק"מ
עמיחיתורג'מןאתגרים5 ק"מ
נירגונן54110 ק"מ
עמריקרואר10 ק"מ
מאיה איזקוביץ10 ק"מ
ניסיםשלום10 ק"מ
נועםאסיףמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
גלבן פורת יוסףTri2All5 ק"מ
ריהאםסלאמה2175 ק"מ
מאיהריזלAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
מורן קריסי10 ק"מ
אורקרטיסRun4it21 ק"מ
דנהיוכלמןMOVE21 ק"מ
לבנתחןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אורייפה54010 ק"מ
רועיישראל21 ק"מ
גילינמירובסקי5305 ק"מ
MayanMillerAdidas Runners Tel Aviv
אסףשפילברג10 ק"מ
ברגילTsaff&Go21 ק"מ
פטריקפרטושAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
אורישאו10 ק"מ
StephenMiariGOLDMAN10 ק"מ
קארןדפנהאתגרים5 ק"מ
יואבלבס5265 ק"מ
גלואזה10 ק"מ
ניראיזנבך5 ק"מ
גלפורתרצים עם דרור5 ק"מ
ליאורהדריינוףORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
גילרגב10 ק"מ
מרדכיהררי21 ק"מ
דודילובטוןizraelite21 ק"מ
שניחזן10 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
נעהכפריXtrim10 ק"מ
שולמיתבמברגר5 ק"מ
עמיתויינמןרצים עם דרור5 ק"מ
ערןכנעניאתגרים כרמיאל5 ק"מ
זהרפרטרעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
דניאלשפירא21 ק"מ
אירהארבלteamisgav10 ק"מ
DAVIDMARKUS23821 ק"מ
סלווהוסרמן21 ק"מ
קטיהשפילמן55910 ק"מ
ליסן10 ק"מ
מרקוסרמןTsaff&Go10 ק"מ
אן מודעילרוץ עם הלב10 ק"מ
ליזהגליקמן21 ק"מ
נטלישבת10 ק"מ
דביפרלה5 ק"מ
מירבלוינשטיין5205 ק"מ
ליאזולאי5265 ק"מ
ענבלתוראל10 ק"מ
עומרידתיאלE-sports10 ק"מ
יאירפרידמן21 ק"מ
פיראסנסראלדיןizraelite21 ק"מ
יאיר ביטוןאתגרים5 ק"מ
נטעהופמן5265 ק"מ
לירן סלע21 ק"מ
אביתרגמליאלאתגרים כרמיאל5 ק"מ
יעלפרינץ10 ק"מ
בראזגורי10 ק"מ
שניפולגXtrim10 ק"מ
בהגאתמרעי10 ק"מ
זיוחכםרצים עם דרור21 ק"מ
מען חליפה10 ק"מ
גבריאלהלדנהיים21 ק"מ
דורשמואל21 ק"מ
בניבאוור21 ק"מ
לנהשוחט מנשירוב21 ק"מ
אנהויניקובצקי10 ק"מ
ויטהבורטניקובprogRUN10 ק"מ
קטיהללייב10 ק"מ
מרקשיפרין10 ק"מ
דמיטריאפשטיין10 ק"מ
אריקגרצמן10 ק"מ
אולגשרמןמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
בניגולדברג54110 ק"מ
איגורברקוביץ'גליל עליון5 ק"מ
אלכסנדרקשביןסוללים ים10 ק"מ
לינהשלוםFITNESS421 ק"מ
מרינהרוזנפלד-ביר10 ק"מ
ולדינלדמן5205 ק"מ
ולריכצמן10 ק"מ
אביברום21 ק"מ
לריסהרביבFITNESS410 ק"מ
קונסטנטיןקוגןשי לחיים10 ק"מ
אוריתאלקבץג'ינספורט10 ק"מ
רינהאפרטין23810 ק"מ
אלכסנדרקים21 ק"מ
מריהמליץ10 ק"מ
רעותגלAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
ירדןארגמןteamisgav10 ק"מ
עימאד רחאל10 ק"מ
חדוה ווייסווייס5265 ק"מ
יואב שפיר 10 ק"מ
אהוד דרורמשטרת ישראל10 ק"מ
אלהגולדשטייןאתגרים כרמיאל10 ק"מ
נעםגאנדלמןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
איילטריףFITNESS421 ק"מ
שירטל5 ק"מ
איילאנקור21 ק"מ
שיראזגורי5 ק"מ
מירישטיין5 ק"מ
נמרודגן21 ק"מ
חן-שרה-עמליהברGOLDMAN10 ק"מ
מירירובינסון פלדמישהו לרוץ איתו 21 ק"מ
לאונידיכסללוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
דמיטריקליטייניק35121 ק"מ
ולריגרינשפוןרצים עד 12021 ק"מ
ריטהאלצין10 ק"מ
אוריתמרגוליסגליל עליון5 ק"מ
שרוןאפטוב10 ק"מ
יבגניסלוצקי10 ק"מ
יעלאילמר54010 ק"מ
אנהרומננקו21710 ק"מ
רןילין21 ק"מ
פליקסשנדלזון21 ק"מ
לורנסאלקלעי Adidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
ליליהלכטמןTsaff&Go10 ק"מ
אולגהדוניןפנו דרך21 ק"מ
עזראקופלוביץ21 ק"מ
אליזבטהשמאילובאתגרים5 ק"מ
לאונידטרוסטיאנצקיTrimax21 ק"מ
קארןקפלן10 ק"מ
ברטהניסנוב5205 ק"מ
סבטלנהקוגןFITNESS410 ק"מ
לודהאסאולנקורצי המושבה10 ק"מ
דניאלויינשטיין 10 ק"מ
רוןאלתר21 ק"מ
קרןכרסנטיאחר10 ק"מ
מיהברגרTsaff&Go10 ק"מ
מוריאלפחימה10 ק"מ
סבהפלדמן21 ק"מ
דינהשטיינגרץ5 ק"מ
לידיהחנןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
ריטהרוז'בץORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
רעותאהרוןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אורןפרידמןאתגרים כרמיאל5 ק"מ
יהונתןמסין10 ק"מ
רועיזיסרמןאתגרים5 ק"מ
יריןפרץ Tri2All10 ק"מ
בת-אללויאן10 ק"מ
תניה Richardsonרצי רמת הגולן 10 ק"מ
רומןלבNITRO10 ק"מ
איווןמץ21 ק"מ
ניר פרייזגרעמית10 ק"מ
זיושנהב 10 ק"מ
יםפלמונירצים עם דרור10 ק"מ
דבירתובל10 ק"מ
חןסויסה5 ק"מ
מרדכיינקוביץ'5205 ק"מ
יובלרביב10 ק"מ
מרגרטהשלגימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
יהונתןטברוןTsaff&Go10 ק"מ
רונייוסטמן10 ק"מ
אורסיווןאתגרים5 ק"מ
גנדיבונדרTrimax5 ק"מ
חנהמרטיסקאינן10 ק"מ
נגהגור אריהלצאת מהכורסא5 ק"מ
אנדרייבלחנוב10 ק"מ
אונג׳וסט21 ק"מ
יוסישטינמץ10 ק"מ
עזריאלסינירפאל21 ק"מ
שלוםנקדימון10 ק"מ
ג'ואנהקרשניקרMAGIC RUNNERS10 ק"מ
מיקיאיטין21 ק"מ
בוריסנזרוב21721 ק"מ
מורןמישל10 ק"מ
JennyAvriel21 ק"מ
איווןמילר21 ק"מ
ליאונידליפשיץ5205 ק"מ
זהריהלום10 ק"מ
מיכאלקרניסקי5305 ק"מ
אביבגורמסללא מועדון21 ק"מ
עפריסאבו5405 ק"מ
עלמהגורןאתגרים5 ק"מ
נדבמוטעי21 ק"מ
שרבלאסמיר2175 ק"מ
ירדןדישי5405 ק"מ
אורמלול5205 ק"מ
אופקשמואל21 ק"מ
הילהגפן10 ק"מ
דוניהמולא2175 ק"מ
לידור לוי סבג אתגרים כרמיאל5 ק"מ
יעליצחקירצים עם דרור5 ק"מ
מירבקולדורף10 ק"מ
עמיתוירצברגאתגרים כרמיאל10 ק"מ
מיהמן21 ק"מ
יובלפרי10 ק"מ
אלונהשגבNITRO10 ק"מ
גלאילון10 ק"מ
שורהקזצ'נקוב5 ק"מ
שיגולומבאתגרים5 ק"מ
שירהשני5405 ק"מ
אילןוישנבצקיGOLDMAN10 ק"מ
איתמרסונינו10 ק"מ
יערישלורצים קדימה5 ק"מ
סתיוגולדשטייןאתגרים כרמיאל10 ק"מ
דיאנהקרקובסקיאתגרים כרמיאל5 ק"מ
קיםויקטורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
שקדדגני5 ק"מ
אוהדחןאתגרים10 ק"מ
ניקולאילובובFITNESS421 ק"מ
רועיאוסנברגBgym runners10 ק"מ
ניראבנוןרצים עם דרור5 ק"מ
אייל שוורץרצים עם דרור10 ק"מ
אורייןגלזר run for fun אפק5 ק"מ
DebbieMiller21 ק"מ
נועמידוריאז21 ק"מ
אוריתשצברג10 ק"מ
תמיאזולאי2175 ק"מ
שאולאייזנברגizraelite21 ק"מ
תמירדרור21 ק"מ
שרוןדגני10 ק"מ
דודהורוויץ21 ק"מ
michaelglenner
VictoriaTopman Sharabi10 ק"מ
אנדראהג׳רביסVida כושר לחיים10 ק"מ
יופדנמאיירmore-run10 ק"מ
נינהארצי53010 ק"מ
דמיטריאסטנובסקי52621 ק"מ
קריןויזל5 ק"מ
משהשניאור21 ק"מ
מירלהזורקFITNESS421 ק"מ
זהרישראלי21 ק"מ
עדיליצבע5 ק"מ
קוביגוברמןTrimax21 ק"מ
גבריאלהקופלוביץ5 ק"מ
עומרירובזיאתגרים כרמיאל5 ק"מ
טלרוטמןאתגרים5 ק"מ
אבירןקדוש10 ק"מ
איציקלנג21721 ק"מ
חןולדמן5265 ק"מ
עומררמוןizraelite21 ק"מ
שי נקש21 ק"מ
נועםשריר5405 ק"מ
מוראלגרט5405 ק"מ
אביעדכהן5405 ק"מ
גליוולףteamisgav10 ק"מ
אוראלבן אליהו5405 ק"מ
יהונתןצדקה5405 ק"מ
עיליגלזר5405 ק"מ
גניתירדןORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
כפירהיילברונראתגרים כרמיאל10 ק"מ
יוסיאלימלך23810 ק"מ
חייםגנון21710 ק"מ
אביגלמן10 ק"מ
עידןרמאן21 ק"מ
אילנהפור5265 ק"מ
איתיסינדליסRun4it21 ק"מ
אליפינטוFITNESS421 ק"מ
עינתעומרFITNESS410 ק"מ
צחאשנרמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
עיושבן זקן10 ק"מ
יערהאביטל10 ק"מ
YaelTasher21 ק"מ
הלגלזרמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גיתאיקציר52610 ק"מ
אורית פינגולד 10 ק"מ
שרוןיגר2175 ק"מ
שרוןשרגא2175 ק"מ
עידיתאלמוגפנו דרך5 ק"מ
מיריתנחמני21 ק"מ
גליתויזלNITRO10 ק"מ
ניריתאופיר אליאש21 ק"מ
ניצהאוזן21710 ק"מ
כפירשרון35121 ק"מ
קרןאגסיג'ינספורט10 ק"מ
שיזונטג21 ק"מ
AlainBismuth21 ק"מ
נטליביסמות5 ק"מ
יעלגולדשמידט10 ק"מ
סטלהגולוחובאתגרים כרמיאל10 ק"מ
מיכלאברהםרצי השדות21 ק"מ
אביגילזכרוביץ10 ק"מ
ניצןברmore-run21 ק"מ
יאירוישינקיןizraelite21 ק"מ
סיוןשינדלמן כהןשי לחיים10 ק"מ
ענתפלדמןTrimax21 ק"מ
אליאבסייבאתגרים10 ק"מ
MayaShalev21 ק"מ
אנהרקיטה5305 ק"מ
שריתדבורקין10 ק"מ
מוטיאקרישהפועל רצים בעבודה HP10 ק"מ
מאורגוריןסלקום21 ק"מ
עדיגלבוע גינזבורגהפועל רצים בעבודה בנק לאומי10 ק"מ
ערןיערי35121 ק"מ
מאיהואן דה זנדה 5 ק"מ
קוסטיהקיפניס5405 ק"מ
מריהנחבסVida כושר לחיים10 ק"מ
גיארז21 ק"מ
קליחדד10 ק"מ
ולדימירצ'רטן5 ק"מ
טטיאנהצ'רטן5 ק"מ
מאיה גזיתYFitness10 ק"מ
יוסיוקסברגר10 ק"מ
רויתלסקוב23810 ק"מ
איילתשריירNITRO21 ק"מ
מיכליקרסוןמישהו לרוץ איתו 10 ק"מ
לימורקפלן כהן5 ק"מ
סמי צמחנחמיהBgym runners21 ק"מ
עמיתוקס תומר5405 ק"מ
מייקי מזיא10 ק"מ
עמיתאלוני5405 ק"מ
רןיונס10 ק"מ
עידןטל5 ק"מ
עידודרGOLDMAN10 ק"מ
עמרירגב5405 ק"מ
תהילהגרוטס5405 ק"מ
אלעדבר דוד5405 ק"מ
שחרדביר5405 ק"מ
אסףשדה5405 ק"מ
מרבישורון5405 ק"מ
זוהרזיידמן5405 ק"מ
אוריהאלמלם5405 ק"מ
יותםזכות5405 ק"מ
רועיפירו5405 ק"מ
אלן דודפלד21 ק"מ
יונתןאבשלום5405 ק"מ
ארנוןשץNITRO21 ק"מ
תומרבן יוסף5405 ק"מ
itamarrazרצי המושבות21 ק"מ
זהרבטר10 ק"מ
דניאל מטיינקו10 ק"מ
דיןעאמראחר5 ק"מ
יניב פלח21 ק"מ
נתןשטורם21 ק"מ
VsevolodRudman5 ק"מ
מיכלבן ארוש21 ק"מ
גליתרוביןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אלעד אופשטיין NITRO21 ק"מ
מטרענבררצים עם דרור5 ק"מ
אלישבעבן זאברצי רמת הגולן 21 ק"מ
גליתדוד2175 ק"מ
טלריזמוביץ21721 ק"מ
דודיק כהן10 ק"מ
ארז דורון10 ק"מ
ערןגתרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אלוןמוסקוביץרצי רמת הגולן 5 ק"מ
ירוןברזילי10 ק"מ
חגיגלעדעמק האושר-יזרעאל10 ק"מ
שמריתבאומלNITRO21 ק"מ
צהלהברוש10 ק"מ
באסלאקטיש5 ק"מ
דודאלוש32310 ק"מ
InnaGinzbourgNITRO10 ק"מ
ירדןרונןאחר10 ק"מ
אוריתשלו61421 ק"מ
ליאתעבו גוטשטיין10 ק"מ
משהבן מוחה21 ק"מ
ShalomStark10 ק"מ
נטליהמנקביץ 10 ק"מ
רואיכרמליגליל עליון5 ק"מ
דן דניאלאלקובימועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
גיאוייס10 ק"מ
מיהגרשגורן5 ק"מ
רוניסיני5 ק"מ
יונתןצבע5 ק"מ
מירבאוזן בן ישי ג'ינספורט10 ק"מ
ענברכהןמכ. חיפה כרמל10 ק"מ
לילךמזרחיג'ינספורט10 ק"מ
גורגרשגורן5 ק"מ
אלונהפלמונירצים עם דרור5 ק"מ
מאיהשחם10 ק"מ
מירבאלוביץ5265 ק"מ
רותםפרץ דדון5265 ק"מ
עמיחיבן אילוז10 ק"מ
וורוד עטאללה5 ק"מ
וויסאםאבו טריף21710 ק"מ
מאיהאילון 5 ק"מ
ArtyomLobazov5 ק"מ
רוניברקאירצי רמת הגולן 5 ק"מ
יואנהחליחל10 ק"מ
HelenSagi21 ק"מ
שנוןגוזלן5405 ק"מ
רביעסעד21721 ק"מ
כרמיתשני run for fun אפק5 ק"מ
דורוןאלבזג'ינספורט10 ק"מ
עידן גולדברג 10 ק"מ
טליגרוסמן טל21 ק"מ
רןרוז׳ק10 ק"מ
ניבפרוכטרFITNESS421 ק"מ
נדבדביראתגרים10 ק"מ
איתמרפלדמן21 ק"מ
ערןבן ישראל21710 ק"מ
גיריסניקולא2175 ק"מ
מורכפירג'ינספורט10 ק"מ
גידישוורצמן21 ק"מ
קרנישחר10 ק"מ
גמאלנחלה2175 ק"מ
איתמרגרוס 21 ק"מ
רועידיאמנטMalabi TRC10 ק"מ
שירהבן סירה10 ק"מ
אילאילשלזינגררצים עם דרור5 ק"מ
דפנהויטנברג דובב10 ק"מ
ענתאהרונוביץUrban place 10 ק"מ
נירזולטק21 ק"מ
גליבן סימון 10 ק"מ
מיקהגבערצים עם דרור5 ק"מ
ויסאםקזל2175 ק"מ
לירןלויפר10 ק"מ
אפרתגתרצי רמת הגולן 10 ק"מ
שמריתגרנות21 ק"מ
‫עטרעמית סהר‬‎21 ק"מ
ענתהירשפנו דרך10 ק"מ
לייהדוטשה5 ק"מ
איהאיתןFITNESS410 ק"מ
נעמהסופרFITNESS421 ק"מ
לבאקרמןרצים קדימה10 ק"מ
איתןאייל5 ק"מ
רןמנגלאלתרמנס21 ק"מ
רותםשדהTsaff&Go10 ק"מ
יותםמזיא5 ק"מ
רועיכהן10 ק"מ
שייצחקיBgym runners21 ק"מ
ליביגור-קורן5 ק"מ
אבישיסגלגליל עליון21 ק"מ
מוטישודריך21 ק"מ
ענתמלולORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
גל שרון5 ק"מ
ענתאלגמילORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אוריתלויVida כושר לחיים10 ק"מ
ברקתאקסנפלדBgym runners21 ק"מ
אילןאלקריףTsaff&Go10 ק"מ
אודליה רשף10 ק"מ
דניאונגררצים עם דרור5 ק"מ
שירישמש10 ק"מ
לימורהאוזמןORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
אנדריגוריאצ'ב21 ק"מ
golanargaman21 ק"מ
YishaiPaquin
מריהגולבצנקי5 ק"מ
וסיםרבאחאחר10 ק"מ
וסיםרבאחאחר21 ק"מ
אביקוליק10 ק"מ
יוסףהוד21721 ק"מ
ערןצחובוי21 ק"מ
אילתגרונר- כהן5 ק"מ
מיכלפרנקלMOVE5 ק"מ
ליאורטלגליל עליון5 ק"מ
אבינועםבן מוחה21 ק"מ
עופרעיני35121 ק"מ
ארילוןמאירNITRO21 ק"מ
סתיולוין5 ק"מ
אפרתדניאל21 ק"מ
ליאת נושאתגרים כרמיאל5 ק"מ
אוסנתינאי21 ק"מ
מורןגרינרTrimax21 ק"מ
ניריתסערUrban place 10 ק"מ
שריתכהןFITNESS421 ק"מ
מתןברקאירצי רמת הגולן 5 ק"מ
גליתתמרBgym runners10 ק"מ
ליאורלדררמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
נהרהמנדינגר5 ק"מ
רויטלגלרEzeRun21 ק"מ
יגאלסטריגונוב10 ק"מ
הילהאופשטייןNITRO21 ק"מ
אריהזרגרי2175 ק"מ
איתמרדניאליאלתרמנס21 ק"מ
ענגיאונגררצים עם דרור5 ק"מ
פינילרנרFree21 ק"מ
אמירחליחלאדרנלין21 ק"מ
זיושלזינגר10 ק"מ
בתציוןביטוןFITNESS410 ק"מ
שגיאסבג21 ק"מ
עוזיהדר21710 ק"מ
דבורהרכניץרצי רמת הגולן 10 ק"מ
אריקנחוםRUN4FUN10 ק"מ
משהברקאירצי רמת הגולן 5 ק"מ
רובישמיר53010 ק"מ
לידוראורןFITNESS421 ק"מ
מיההולדנגרברFITNESS410 ק"מ
MoranTרצים עם דרור10 ק"מ
אוריוינברג53021 ק"מ
zivatubul10 ק"מ
דינהבן קליפא10 ק"מ
חייםביטון21721 ק"מ
טלאושרי10 ק"מ
גילתבן אבוBgym runners21 ק"מ
ליאתשפרן run for fun אפק5 ק"מ
ErnstUzhanskyTrimax
סמדרגזית21 ק"מ
מוהנדסמארהM&M21 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
יאיר המרשלגמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
גולןעופרTrimax21 ק"מ
עופריוסף21 ק"מ
יפעתויטנברג כהן Urban place 10 ק"מ
איתינחליאל21 ק"מ
מורקפל דרוקר10 ק"מ
רועיכץFITNESS421 ק"מ
יונית שמלה 10 ק"מ
MotiRozen10 ק"מ
רוניסטולר10 ק"מ
עמיתינסמןBgym runners10 ק"מ
ולדליפקו5405 ק"מ
לימורפלדריצה קלה10 ק"מ
שישולומוןשי לחיים21 ק"מ
ראידחגאזי10 ק"מ
אורית סמינסקי M&M10 ק"מ
נילימרגי run for fun אפק5 ק"מ
שלומיתגלמן10 ק"מ
שרוןוכטל21 ק"מ
יעקבכהןאתגרים5 ק"מ
שולמיתהדר21 ק"מ
מעייןסגלפנו דרך21 ק"מ
יונתןמעלם2175 ק"מ
שיאייל5 ק"מ
שגיבקוניו21 ק"מ
חנהשבתאיNITRO10 ק"מ
לידוררונןXtrim21 ק"מ
דנהנחום10 ק"מ
מיריגליצקיNITRO10 ק"מ
רועינמררצי רמת הגולן 21 ק"מ
חסןפרג'21721 ק"מ
גלרותם סקוטTsaff&Go21 ק"מ
שמואלמזרחי גינת10 ק"מ
הילהגולדשר ששוןריצה קלה10 ק"מ
hutcפלמהFITNESS421 ק"מ
לירוןלוין10 ק"מ
לימורהללUrban place 10 ק"מ
עוזיחיים הכהן23810 ק"מ
יוניקרן21 ק"מ
שריתזימן56221 ק"מ
הדסשטוב10 ק"מ
מיכלמימוןרצים עם דרור5 ק"מ
אדיתקולמן Tri2All5 ק"מ
ענתשניגליל עליון10 ק"מ
אסףלופו54110 ק"מ
ליאנהמגדEzeRun10 ק"מ
יניב-חייגר2175 ק"מ
עדיפוירשטיין5265 ק"מ
גילכהןTsaff&Go21 ק"מ
לירוןשולומוןשי לחיים10 ק"מ
ענבלשניMOVE21 ק"מ
TamaGiladNITRO10 ק"מ
הילהחג'ג' run for fun אפק5 ק"מ
דותןויגודסקיUrban place 10 ק"מ
רועיהס אשכנזימועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
עינתכץTsaff&Go10 ק"מ
איציקאלמוג21 ק"מ
מיכלזמיר21721 ק"מ
שחרבן ארי23810 ק"מ
הדסטמיר10 ק"מ
טליחמיש run for fun אפק5 ק"מ
קרןשמש5 ק"מ
ישראלדוידוביץ21710 ק"מ
רותםאוסנברגBgym runners10 ק"מ
ענתרונדשטיין21 ק"מ
הילהגלמן21 ק"מ
יוחאיעבוFITNESS410 ק"מ
שיטיסמן21 ק"מ
רותםגור דותןTsaff&Go10 ק"מ
גינתאטיא10 ק"מ
ענברבייפוסרצים עם דרור10 ק"מ
אחמדמנסורM&M10 ק"מ
עמירנגם21721 ק"מ
ואפיעלי2175 ק"מ
ואאלחטיב21710 ק"מ
נעמהידידTsaff&Go10 ק"מ
איילז'ק21 ק"מ
ענתשרעבי54910 ק"מ
אמירגלעדי21 ק"מ
שלומיתאברהם-אמרשי לחיים10 ק"מ
שלומיתשרוניprogRUN10 ק"מ
סיגלאושרי10 ק"מ
nadavtzur21 ק"מ
תמרשגבTsaff&Go21 ק"מ
שילנגה10 ק"מ
רמיבן שושן10 ק"מ
דןחלדמןשי לחיים10 ק"מ
ענבלנחמיהBgym runners10 ק"מ
יוגבגלבוערצי רמת הגולן 10 ק"מ
הגרשלי קונין54010 ק"מ
אסתיגולןUrban place 10 ק"מ
אנג'להשמשוןUrban place 10 ק"מ
ליאתווזניצהאתגרים5 ק"מ
אלהפישבין52621 ק"מ
אמיןלטיף21710 ק"מ
האדיעזאם5 ק"מ
עמיתפישרizraelite10 ק"מ
נדברותםרצים עם דרור21 ק"מ
איתןאשורוב10 ק"מ
אחינעםאלוניTsaff&Go10 ק"מ
נבילסאבק21 ק"מ
עליפאעור21710 ק"מ
סלמאןסלמאן5 ק"מ
KhalidShanan21 ק"מ
הדסאפרתירצים יחד רחובות נס ציונה5 ק"מ
גלי וינטראובאתגרים5 ק"מ
אלוןלוי53010 ק"מ
הילהקצבMOVE21 ק"מ
מרואןבשארהM&M10 ק"מ
עמיתרבין54110 ק"מ
שרוןדגן21710 ק"מ
עמיתעוז21 ק"מ
אלדדעטיהTrimax21 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE21 ק"מ
חניאלמוגMOVE21 ק"מ
מורןבראוןBgym runners21 ק"מ
ליאורשעיהמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
נעם מגן10 ק"מ
‫יחיאלעודד‬‎Tsaff&Go21 ק"מ
איאלעאמר21710 ק"מ
עמירחלב21710 ק"מ
מירבבילינסקירצים עם דרור5 ק"מ
אסתימקמל10 ק"מ
לימורבורשטיןNITRO21 ק"מ
אסףרוטנברגTsaff&Go10 ק"מ
אסףשייםORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
נעהפרלמוטר10 ק"מ
ג'וליטביב10 ק"מ
דותןאפק10 ק"מ
guyeldarTsaff&Go21 ק"מ
שגיארותם21 ק"מ
יורםמלכהשי לחיים10 ק"מ
מיכל שדהXtrim10 ק"מ
מאירנחמני5205 ק"מ
ליאורכהןXtrim21 ק"מ
ירוןאמיגה21 ק"מ
גונןשור53010 ק"מ
יעלתדמור10 ק"מ
שרון כספי 10 ק"מ
סאמחסעידה21721 ק"מ
שידניאל21 ק"מ
שגיאויצמן21 ק"מ
עידו ינאיNITRO21 ק"מ
צביקהפוגלTsaff&Go10 ק"מ
שריתליבוביץאתגרים כרמיאל5 ק"מ
תומרברקוביץizraelite21 ק"מ
ערןשרטר10 ק"מ
ניתאיפייןרצים עם דרור5 ק"מ
איריסטורס21721 ק"מ
הילהבן ישי5405 ק"מ
ורדברזליאחר10 ק"מ
שיריפרידמןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
מירב אוזן בן ישי 10 ק"מ
מאיהלוי אייזקסTsaff&Go10 ק"מ
הדרשייםORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
איילהברmore-run21 ק"מ
ליאתירושלמי10 ק"מ
רוןאייל21 ק"מ
איתמרמוררצי רמת הגולן 5 ק"מ
מאירבניטהAxl active21 ק"מ
גיאהמאירי10 ק"מ
אורןברייטרצים עם דרור5 ק"מ
‪Asafאסף טייפלORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
עופרקרפ21 ק"מ
חניסודאיORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
תומרשני21 ק"מ
גדיפרייליך21 ק"מ
ריקיכליףרצים עם דרור5 ק"מ
חיימוןלוי אייזקסרצי המושבות10 ק"מ
שרונהעידןmore-run10 ק"מ
חיהאהרוניM&M5 ק"מ
שרוןקורן5265 ק"מ
עמוסאשכנזיteamisgav10 ק"מ
יעקבמלכהגליל עליון5 ק"מ
רזבורדה2175 ק"מ
פנינהאייזנברגמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
איילארזי21 ק"מ
רוית ארבלORNA אימוני ריצה וכושר21 ק"מ
מיכלבן דודXtrim10 ק"מ
אופיר סיוון GRC מועדון ריצה10 ק"מ
כרמית טוביאנה Tri2All10 ק"מ
נירזלוטניקרצים קדימה10 ק"מ
קרניתשטרספלדFITNESS410 ק"מ
איתיצפלר21 ק"מ
יוסיגוטמן21 ק"מ
הילהלוין10 ק"מ
ORNITYABLONלרוץ עם הלב10 ק"מ
רשףפלד10 ק"מ
חןקופלביץFITNESS410 ק"מ
אילפרטרעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
רעותחן10 ק"מ
לילךיגודה פינקו5 ק"מ
שירעוזTsaff&Go10 ק"מ
רועיגרד21 ק"מ
מורשרוןFITNESS410 ק"מ
רעותברבלק10 ק"מ
דודימלכה5 ק"מ
ערןזפרני21 ק"מ
אודיוקס53010 ק"מ
תוםגילTsaff&Go21 ק"מ
איילהליבנהמצב ריצה 21 ק"מ
מירבלהב10 ק"מ
ליאורגולדין10 ק"מ
רינתפארEzeRun21 ק"מ
nisreenfarhoudאחר10 ק"מ
יוסףגמליאלי10 ק"מ
ערןישראלי21 ק"מ
תומרמאירי23810 ק"מ
ליאורהזמיר21 ק"מ
ZiporaFredman10 ק"מ
עומרלוי10 ק"מ
לירוןבן חמוTri2All10 ק"מ
קרןבן שטרית 21 ק"מ
שירליוייסברג5 ק"מ
אלעדלויגליל עליון21 ק"מ
חפציבה דשן10 ק"מ
משהאוזר2175 ק"מ
טליקנטר10 ק"מ
מיכלברדה21 ק"מ
איתילבנון5305 ק"מ
יהונתן בן ענת21 ק"מ
יניבקרבציקBgym runners21 ק"מ
EitanLashevskyTrimax21 ק"מ
דןאלתרמןאלתרמנס21 ק"מ
שגיבמנגל 21 ק"מ
גרציאלהבוסידאןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
רמיכהן5 ק"מ
דודאוחנה35110 ק"מ
אסתימור שלום10 ק"מ
דינהאמסלם10 ק"מ
מורןקריספיןFITNESS421 ק"מ
יעלבוכניקFITNESS410 ק"מ
קרנירימר צרי10 ק"מ
שרוןגור אריהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
סיאףאבראהים21721 ק"מ
נוגהגינדלסקיאלתרמנס21 ק"מ
אביחיזפרניTri2All5 ק"מ
טלאיבגי21721 ק"מ
שניגרשוניMOVE10 ק"מ
בנימיןבנסימון35121 ק"מ
שחרקוטינסקירצי רמת הגולן 10 ק"מ
דודיאמרשי לחיים5 ק"מ
סיווןברשףלרוץ עם הלב21 ק"מ
ישיפוקס21 ק"מ
אודיגל21 ק"מ
אריאלהמנדינגר21 ק"מ
גיאשלום10 ק"מ
רעותשביטתל אביב 10021 ק"מ
עינבאסף21 ק"מ
דןוינברגTsaff&Go21 ק"מ
דניאלשמיל21 ק"מ
הילהסגרהGOLDMAN10 ק"מ
זהביתרוזןAxl active21 ק"מ
אושרתכהן10 ק"מ
עדיקרטין נחמניFITNESS410 ק"מ
עיריתשרף10 ק"מ
אסףדשן10 ק"מ
פינחסאזולאימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
ליהיברכה5205 ק"מ
עידןטסה5205 ק"מ
מאירמצליח10 ק"מ
סיוןקונוולינה מינקובסקיUrban place 10 ק"מ
יהונתןזנאתי21721 ק"מ
אלהבן שמעוןTsaff&Go21 ק"מ
ליאוראלמוגXtrim21 ק"מ
שיריהראל אלבוTsaff&Go21 ק"מ
יניבקלעי10 ק"מ
מאיהפייטלוביץ' run for fun אפק5 ק"מ
נעהפלג10 ק"מ
נאורבליסיה21 ק"מ
נירמלכה10 ק"מ
שניגרוס10 ק"מ
מרואןחאג'10 ק"מ
שמעון לאופררצי שפיר21 ק"מ
רפיבן בשט21 ק"מ
לוישרגא run for fun אפק5 ק"מ
עמיהודרבינוביץ10 ק"מ
אברהםניסנבוים23810 ק"מ
עפרגביש21 ק"מ
אוןרגוניסXtrim21 ק"מ
אריהגורן10 ק"מ
יותםפלמונירצים עם דרור5 ק"מ
שמחהשרגא run for fun אפק5 ק"מ
רוןלירןבית הלוחם חיפה10 ק"מ
שוקיבשן05 ק"מ
מוטידה קסטרו23810 ק"מ
יאירשוהםרצים עם דרור10 ק"מ
רחלגלבועאתגרים5 ק"מ
איתןיערי21 ק"מ
דרוריתתוינהmore-run10 ק"מ
אסתיבר חייםרצים עם דרור10 ק"מ
דבורהיוגבRUNNING B710 ק"מ
שמישטרנפלד35110 ק"מ
עפרהגפני21 ק"מ
ירוןשוורצמן21 ק"מ
גיליטמיררצים עם דרור5 ק"מ
צביזינגרmore-run10 ק"מ
יעקבמזרחיM&M10 ק"מ
עופרולך21 ק"מ
נועםאלוןTri2All10 ק"מ
נאדרמדאח10 ק"מ
אלקנהארםM&M10 ק"מ
זוהראביטל10 ק"מ
מוראלבזאחר10 ק"מ
בתיהמזרחי10 ק"מ
מחמודהייב10 ק"מ
הדסזפרניTri2All5 ק"מ
מוריעקב10 ק"מ
אשרקולהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
בנליארצי10 ק"מ
חלירחביהליכה נורדית10 ק"מ
משהתדמור10 ק"מ
יהודיתברוך21 ק"מ
טלשופטיTsaff&Go10 ק"מ
דניגרונדמןרצי המושבות21 ק"מ
חנהגמליאל2175 ק"מ
‫חגיגולן‬‎21 ק"מ
יהודיתמזרחיM&M10 ק"מ
ציוןשרביט10 ק"מ
אבי פרחmore-run5 ק"מ
עוזיאלגלר10 ק"מ
ניצהארם5 ק"מ
רוןגשריFITNESS421 ק"מ
דוריתאדירUrban place 10 ק"מ
מיקיטייכמןNITRO10 ק"מ
צביגרינגליק10 ק"מ
אורנהבוימפלק10 ק"מ
אמנוןבכר‬‎Endure10 ק"מ
אילןאלפרוביץE-sports5 ק"מ
קובילויMyFitness21 ק"מ
עוזיארדFITNESS410 ק"מ
אלעזרשטרן10 ק"מ
ציפידוידסוןכוכב יאיר10 ק"מ
בנימלניצקי52721 ק"מ
שרוןעמיצור52621 ק"מ
אילןהורוביץ10 ק"מ
אפיגולןBgym runners10 ק"מ
יוסקהפינדקBgym runners10 ק"מ
דודדיבוןאלתרמנס21 ק"מ
עליזהביטון10 ק"מ
איריסאולשנסקי10 ק"מ
ישראלבוימפלק10 ק"מ
יעקבליבוביץ21 ק"מ
צביקה איזנשטיין10 ק"מ
רחלליבנהמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
מתניהיוזביץ10 ק"מ
בעז ארדסוללים ים10 ק"מ
מיכלגולן‬‎5 ק"מ
אמיר מסטר מועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
‫יוסימורד‬‎חצור הגלילית10 ק"מ
איתןדורני5 ק"מ
ניצןכהן10 ק"מ
מוטיבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
משהקורנפלדהליכה נורדית10 ק"מ
זהבהקצלניק שורלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
מוטיבונה21 ק"מ
ארזלידר10 ק"מ
ליאורהסלובס10 ק"מ
יעקבפרץ21 ק"מ
דוריתבלנש יערי10 ק"מ
מלירזnrspirit21 ק"מ
אתיליבוביץ10 ק"מ
אורנהקונפינוMOVE10 ק"מ
שפימור21 ק"מ
בועזגברא21 ק"מ
גביגוזלאן10 ק"מ
איציקשפיר10 ק"מ
רפינחמני10 ק"מ
איתןשטיינפלדקשת כפר ורדים10 ק"מ
יפיתוינרMOVE10 ק"מ
אורןמודעילרוץ עם הלב10 ק"מ
רםגלAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
יורםעוזר10 ק"מ
דוריתמנס שטרן10 ק"מ
אלוןגלוסקאעמק האושר-יזרעאל21 ק"מ
נוערגוניסTRI-GO10 ק"מ
לימורשמיר זמנבודהNITRO10 ק"מ
יורםיצחקירצים עם דרור5 ק"מ
גילרוזן10 ק"מ
רניירום21 ק"מ
אפי עידןרצים עם דרור10 ק"מ
גילירונן10 ק"מ
סמדרקרן10 ק"מ
יעלרוזןהליכה נורדית10 ק"מ
תמיבר-לב10 ק"מ
אסתיבוקובזהFITNESS410 ק"מ
בהגאתעותמאן21710 ק"מ
רונןצורBgym runners10 ק"מ
גיליוגבעוצמה גדרה21 ק"מ
דבנתנזוןTsaff&Go21 ק"מ
אוריאטיאסTri2All10 ק"מ
איילתנחוםפנו דרך21 ק"מ
איילתבוריפנו דרך21 ק"מ
אליאביב10 ק"מ
עדיוילף21 ק"מ
רונןקלישרמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
דודצפניה10 ק"מ
ספיזיו21 ק"מ
טליהאיזנשטיין10 ק"מ
רבקהגשריFITNESS45 ק"מ
נפתלי פרלשטייןRin2Run10 ק"מ
מיכהכגן10 ק"מ
קוביעומר21 ק"מ
מיכלנאור תנחוםפנו דרך10 ק"מ
מיריקידררצי רמת הגולן 10 ק"מ
יעלתדמור10 ק"מ
שמעוןאברגל2175 ק"מ
אורליכבשניאתגרים5 ק"מ
אמנוןפולישוק35110 ק"מ
דרורלשםRin2Run21 ק"מ
אוריתבורןTsaff&Go21 ק"מ
נוריתפולישוק GRC מועדון ריצה10 ק"מ
יובלרוזנברג10 ק"מ
רעותזיתמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גיללוטםלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
עמירזינגררצים עם דרור10 ק"מ
תמיפורתUrban place 10 ק"מ
דבחיון21 ק"מ
עידוחגאי21 ק"מ
בת שבעברכו2175 ק"מ
נעמהברנר10 ק"מ
זבלהבאוברגTsaff&Go21 ק"מ
שריתמסרי צבילצאת מהכורסא5 ק"מ
אילנהנוי10 ק"מ
מיריאטיאסTri2All10 ק"מ
עמרןביטוןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
אילןבן שימולNITRO10 ק"מ
חנןאיל10 ק"מ
דודחזןmore-run21 ק"מ
אלהגורMOVE5 ק"מ
אריקטל10 ק"מ
ספירחרש10 ק"מ
עפרה אש10 ק"מ
עמוסגוריאתגרים כרמיאל10 ק"מ
תמרפרזFITNESS410 ק"מ
ענתמירובסקי10 ק"מ
שמעוןלבנהבית הלוחם חיפה10 ק"מ
זהרשגב10 ק"מ
חייםאליהBgym runners21 ק"מ
מירי שכטר run for fun אפק5 ק"מ
מורןפלמונירצים עם דרור5 ק"מ
אלון שפר teamisgav10 ק"מ
ברקתשני10 ק"מ
רפיקהעותמאן2175 ק"מ
עיריתמנשהMOVE10 ק"מ
דןמסיקה21 ק"מ
צמחזיו21710 ק"מ
איתןאלחננירצי נס-ציונה10 ק"מ
יגאלגויטעRUN MISGAV10 ק"מ
סמי אביסרור M&M21 ק"מ
לימורצוריprogRUN5 ק"מ
כלמיאלקלעיאלתרמנס21 ק"מ
שמואלקולהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
ברוךדניאלימועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
אמירגיל21 ק"מ
מורדיאלקובי61421 ק"מ
זהבהשטרית21 ק"מ
חייםדביר10 ק"מ
דודעידן10 ק"מ
תהילה וולף-שפרteamisgav10 ק"מ
דינהבלומנקרנץRunning views10 ק"מ
חייםצורמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
יובלאופיר5 ק"מ
אוריתפרטושTri2All10 ק"מ
יוסימזוןלצאת מהכורסא10 ק"מ
עפרזוארץלצאת מהכורסא10 ק"מ
אביבהפולק21710 ק"מ
אמירבן חיים21 ק"מ
צילהסטטמן10 ק"מ
דבברונשטיין55921 ק"מ
רותגרינגליק10 ק"מ
אילןזיסר21 ק"מ
סלמאןזרקא5265 ק"מ
זהרדגש21721 ק"מ
שאולפינקרפלד10 ק"מ
פרלשטייןהדסRin2Run21 ק"מ
ronengabaymore-run10 ק"מ
אהובבשןלוטם לרוץ בטבע10 ק"מ
מעוזישראלTsaff&Go21 ק"מ
חנהרייך M&M10 ק"מ
דגניתפוגל גויטע10 ק"מ
אילןדורון10 ק"מ
רותטריפמןmore-run10 ק"מ
שרוןגולן10 ק"מ
עליזהבן יהודהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
יוסיברכהTri2All10 ק"מ
רינתסעערמועדון ריצה גליל עליון10 ק"מ
גילהקארוM&M10 ק"מ
יוסישיקיארRin2Run21 ק"מ
תפארתקולהרצי רמת הגולן 10 ק"מ
דןגפןמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
איריס נובמועדון ריצה גליל עליון5 ק"מ
שלמהכהן21 ק"מ
מיריז'ורנו5 ק"מ
סיגלבצר10 ק"מ
מוסטפאזידאן10 ק"מ
חכמיהיאסין5265 ק"מ
עאטףסויד21 ק"מ
עומרקרחיTsaff&Go10 ק"מ
ירוןדגני10 ק"מ
יהודיתשפירא 10 ק"מ
לאהסגמןprogRUN5 ק"מ
שריצדוק21 ק"מ
מנחם פדרTsaff&Go21 ק"מ
אדוהמגל כהן21 ק"מ
עליזהלוטםלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
אביחנינה55910 ק"מ
חןבן יצחקNITRO10 ק"מ
זוהרכובאני21721 ק"מ
צביהיילברונר5 ק"מ
ענתהויזלרteamisgav10 ק"מ
ריספריבר10 ק"מ
נאוהברM&M21 ק"מ
עמיתבר אילן5 ק"מ
זיאדחרבאדרנלין21 ק"מ
מיטללנדמן10 ק"מ
סיוןעמירהAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
מיכלשגיב5 ק"מ
אוריתישח10 ק"מ
אביחישינדלמןשי לחיים10 ק"מ
רועיישראלי21710 ק"מ
אפרתבינשטוקפנו דרך21 ק"מ
נחשוןרוטמן10 ק"מ
דניאלדהןאלתרמנס10 ק"מ
נועהקוטינסקי10 ק"מ
מיכלמדיני קפוטא5265 ק"מ
אורןסקוטTsaff&Go21 ק"מ
אמירחן10 ק"מ
מורןאיטחORNA אימוני ריצה וכושר10 ק"מ
דןרביד21 ק"מ
שמואלבן-חמוג'ינספורט21 ק"מ
זאבקרומבי5 ק"מ
פביאנהבנימינובnrspirit21 ק"מ
שמעוןגור21 ק"מ
PhilipGordonרצים עם לורנס21 ק"מ
גלעדיסעורYFitness21 ק"מ
סלמהמילסון ארדסוללים ים5 ק"מ
נטליביצ'צ'ו52610 ק"מ
תומראילוז10 ק"מ
עדימלמדTrimax21 ק"מ
רוןיליןNITRO10 ק"מ
ShimonHemo21721 ק"מ
ריקיסביוןאתגרים כרמיאל5 ק"מ
מיכלאריה
סיוןאוברלנדרFITNESS410 ק"מ
איתיאושהBgym runners21 ק"מ
אמירוייס21 ק"מ
יניבחודדהשי לחיים10 ק"מ
הלהמחפוד10 ק"מ
מיקיחסידים21 ק"מ
עדייהאלפסי21 ק"מ
מאורהרוש35121 ק"מ
ניצןאלחנני10 ק"מ
לידיהכץ5 ק"מ
ramizelingher21 ק"מ
גבילוטבק23810 ק"מ
אברהםשניר35121 ק"מ
דבל'הלניר21 ק"מ
אליאפללו10 ק"מ
מכלוףמלכה10 ק"מ
מוריסמלכה21 ק"מ
מנדישפיגלררצי המושבות10 ק"מ
הנריביטון21 ק"מ
יעקברחימי10 ק"מ
הודמלמדמועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
מריובלומנקרנץRunning views21 ק"מ
מישל אלבז M&M10 ק"מ
ויואנההירש2175 ק"מ
KseniaGorbatenko
IsraelRamot21 ק"מ
אלישבעמאי10 ק"מ
שלומיתרובין10 ק"מ
אליסלובס10 ק"מ
AnastasiiaKupina
גדעוןליבזון10 ק"מ
צביעוז10 ק"מ
מרדכיסער10 ק"מ
יואברחמים21 ק"מ