רשימת משתתפים במרתון טבריה

First NameLast Nameאגודהמקצה
AntiToplaan42 KM
אריהרייכרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 42 ק"מ
איילתפורתמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
DanielCohenמועדון ארוחת הבוקר ירושלים21 ק"מ
שושישרוןXtrim42 ק"מ
אליסוןמאירררצים למטרה21 ק"מ
ברוךסקליוט42 ק"מ
זאבגילקיס21 ק"מ
נדבבלפרTrimax21 ק"מ
תמרארז21 ק"מ
חנהטסלרMOVE10 ק"מ
דניאלקנדל10 ק"מ
בועזדורון42 ק"מ
אילןברונשטיין42 ק"מ
רונןמליק42 ק"מ
טמיליכרייף42 ק"מ
צביידלין42 ק"מ
גונןגרטנרRUN4FUN21 ק"מ
אלכס טל42 ק"מ
PeeterVosu42 KM
NathalieBoehler פיליפס חיפה42 KM
גדילויןאחר42 ק"מ
מיכאלבשןRunGate21 ק"מ
שאולמיטלברג42 ק"מ
מאיריפהעוצמה גדרה21 ק"מ
SETH HAIMREICHBACH BEN HAIMמישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
מתיחוקין‬‎RUNNING B721 ק"מ
RudiSchwartzEzeRun21 ק"מ
גבריאל מלאך10 ק"מ
שמעוןמעוז21 ק"מ
מנחםפורתמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
גילחיטיןללא מועדון42 ק"מ
אלישוסטרמן42 ק"מ
Jeroenvan Duren42 KM
HaimLavonתל אביב 10021 ק"מ
צביקהשפיררצים עם אסף לב42 ק"מ
דמיאןגורן42 ק"מ
מוטיפלדמןללא מועדון42 ק"מ
דוד בן גרשוםהרוח השנייה42 ק"מ
זלמןאדלרסוללים ים21 ק"מ
דן גרד10 ק"מ
מתניהארד21 ק"מ
ענתשאבי42 ק"מ
נירבנימין42 ק"מ
אמיר סופר 21 ק"מ
תוםגרניטלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
אלעדלביא21 ק"מ
נדבתעשיEzeRun21 ק"מ
איילברנע10 ק"מ
לירוןברכה21 ק"מ
נריהידין42 ק"מ
מוחמדח'טיב42 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
לביאמידניקרצי השדות42 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
משידנינו10 ק"מ
אופיראגמיBeatRun42 ק"מ
טלדגני21 ק"מ
לירןרז42 ק"מ
סאלחשאהין21 ק"מ
שיברונפמןהשגים מערב ראשל"צ42 ק"מ
יותםפסןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
רונןגלז21 ק"מ
מאיהפינק10 ק"מ
קאיכרמין42 ק"מ
אסףלבנון21 ק"מ
יואבשחף21 ק"מ
תוםנורי42 ק"מ
נועםשטיין42 ק"מ
תומראשכנזיMalabi TRC21 ק"מ
אופקשריון42 ק"מ
ירוןאלפרסוןשי לחיים42 ק"מ
רענןגנאורXtrim42 ק"מ
רויטלששוןלילך שי-קבוצות ריצה10 ק"מ
אילןבררצי המושבות42 ק"מ
שרוןכסלו42 ק"מ
ינאירוטברט21 ק"מ
שמררביב42 ק"מ
מיכלילובסקי21 ק"מ
לילךשילילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
‫אהרוןנתן‬‎הרוח השנייה42 ק"מ
רםליסאירצי המושבות21 ק"מ
yorameliashar21 ק"מ
אביהורוביץ42 ק"מ
נעהמאיר טל RUNNING B742 ק"מ
איציקיניבRUN4FUN42 ק"מ
שמעוןסבירו42 ק"מ
יוסיסמל6י10 ק"מ
דןאמירללא מועדון42 ק"מ
שמואלגלינויר21 ק"מ
יחיאלבאומל42 ק"מ
דודבן שלום21 ק"מ
מוטיסגל42 ק"מ
אביהורגב42 ק"מ
AmitLevinson42 ק"מ
MilanBanyai42 KM
גביאור42 ק"מ
עפרבן-ארי42 ק"מ
דרורסגללוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
HaimBachar42 ק"מ
שלמהשחף21 ק"מ
עידוןשביט42 ק"מ
אלוןאדלר42 ק"מ
עמירשטיין42 ק"מ
בועזכץ42 ק"מ
ronenyanivRun&Fun Shremsrunning 42 ק"מ
אבימרוםDAN4RUN21 ק"מ
גיאקדםFree42 ק"מ
דרורצורXtrim42 ק"מ
זהרמימון42 ק"מ
מיהסובל10 ק"מ
דוליאידלסוןM&M42 ק"מ
רונן שחר 21 ק"מ
איתןתגר42 ק"מ
מוטילבנוןFree21 ק"מ
שמעוןאזולאילוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
אלימוסקוביץרצי רמת הגולן 21 ק"מ
נירבראון21 ק"מ
אילןגיל42 ק"מ
דגןלוינזון42 ק"מ
צורבשיריאדרנלין21 ק"מ
ערןויתקוןM&M21 ק"מ
מאירפינקלשטיין21 ק"מ
אליחןסוללים ים42 ק"מ
עמוסנצר42 ק"מ
חנהלסריRun4it42 ק"מ
אוריפריזר21 ק"מ
עזרקעטבילרוץ איתנו42 ק"מ
HeiniKoukkari42 KM
שרוןעזריאל21 ק"מ
‫עזרלוי‬‎EzeRun42 ק"מ
זוהרירון10 ק"מ
דוריירוןרצי השפלה10 ק"מ
יחזקאלגפןmyway42 ק"מ
רוניתבן פורת10 ק"מ
ErezWeinroth10 ק"מ
רועילולבמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 ק"מ
חגימלצרהרוח השנייה42 ק"מ
‫יעלסמלוי‬‎10 ק"מ
עמישולמן42 ק"מ
ערןענברXtrim42 ק"מ
אילןגמליאל10 ק"מ
עיריתאבירם21 ק"מ
ורדבראוןAdidas Runners Tel Aviv10 ק"מ
גילילובצקי קרפ42 ק"מ
אסףלברצים עם אסף לב42 ק"מ
רותםעזר אליהו21 ק"מ
שלומיחפץ21 ק"מ
גדלויM&M42 ק"מ
נעםבורנשטייןרוחות הצפון42 ק"מ
ארזמזרחי42 ק"מ
אביעזריה42 ק"מ
ArielBenBaruch42 ק"מ
שרוןגרינברג42 ק"מ
ג'וקרפ42 ק"מ
חגיצבאןMalabi TRC42 ק"מ
זיולוטנברג21 ק"מ
יעלאבוEzeRun21 ק"מ
מירבירושלמי21 ק"מ
ירוןגביש42 ק"מ
רועיעלונירצי אם המושבות42 ק"מ
טלכהן21 ק"מ
דנהקפלןEzeRun21 ק"מ
שיגלינויר פלד42 ק"מ
איילבקאל21 ק"מ
ירדןקדר42 ק"מ
נתנאלגוטליב42 ק"מ
רויטלשפרונג-לוי21 ק"מ
עמיתקליין42 ק"מ
איריסמורנוRUN TIME42 ק"מ
IditShlingbaum42 ק"מ
טלאטקס42 ק"מ
BoazGazit42 ק"מ
eti benanoAnatomic42 ק"מ
ניריתטננבאוםEzeRun21 ק"מ
חגינבוןמרת"א42 ק"מ
מיכל חפץרצי הוד השרון21 ק"מ
אשדנבו10 ק"מ
יעלנשגבEndure21 ק"מ
יניבהכהן10 ק"מ
פזיתאבירם21 ק"מ
גיאחורב21 ק"מ
איתןשטרסברגרצי רמת הגולן 42 ק"מ
נירנחמני21 ק"מ
eliramהרוח השנייה42 ק"מ
עדושומרהרוח השנייה42 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN42 ק"מ
עידיתפייל42 ק"מ
עופרפינקלמן42 ק"מ
שירהמאק ריזמוביץ42 ק"מ
שלומיכהןVAG TEAM42 ק"מ
גפניישעיהו10 ק"מ
שליאשכנזיMalabi TRC10 ק"מ
גליתלוי פרהומה21 ק"מ
טלגלבוערצי המושבות42 ק"מ
קריןבן זאב42 ק"מ
עודדרוזן21 ק"מ
עדימיכאליXtrim42 ק"מ
ורדכהןVAG TEAM21 ק"מ
אליהואלמליח42 ק"מ
נועםשיזף42 ק"מ
איציקכץ42 ק"מ
עדיהיעקוביRunGate21 ק"מ
נמרודבליטיאחר21 ק"מ
גלעדפולקרצי דני לוד42 ק"מ
גיאדנשXtrim42 ק"מ
מיכלהלפריןפנו דרך42 ק"מ
נירקשיהרוח השנייה42 ק"מ
מתיבנבנשתי42 ק"מ
יעלדנקעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
איילמוסקוביץ21 ק"מ
ירוןשפירא42 ק"מ
שחרלויVAG TEAM42 ק"מ
מיכלאופרברEzeRun42 ק"מ
הילהצחי21 ק"מ
אילןמתתיהוPipman Team42 ק"מ
DrorGalis42 ק"מ
דותןשלוM&M42 ק"מ
ערןשרוני42 ק"מ
ChrisKottas21 KM
אריאלוייס21 ק"מ
אסנת שוקר EzeRun21 ק"מ
אלוןאדרי42 ק"מ
דוליחנן42 ק"מ
עומרדנקעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
אילןסלה21 ק"מ
שרוןשכטר 42 ק"מ
יניבאהרוןRUN4FUN42 ק"מ
ינוןאשכנזיMalabi TRC42 ק"מ
גלכהןRUNNING B742 ק"מ
יאירטובלRUN4FUN42 ק"מ
דורוןוילפנדMOVE42 ק"מ
ערןירוסלביץ42 ק"מ
יוסי בונפיל RUN4FUN42 ק"מ
טלרענןSummit Running & Fitness42 ק"מ
זיוהנעיםRunGate21 ק"מ
יפעתסבן21 ק"מ
יוסיבן חמו42 ק"מ
שרוניויינר21 ק"מ
יפעת קציר42 ק"מ
NadavZachar42 ק"מ
שמוליקאוחיון42 ק"מ
שמוליקגולדווסר42 ק"מ
אורליאלפסי21 ק"מ
שרוןכהן42 ק"מ
מיכה נוחםRUNNING B721 ק"מ
רפאלגרטי42 ק"מ
אשראינדיך42 ק"מ
לילךפורת שריוןהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים42 ק"מ
אביבצנזורלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
אורןאלוניאחר42 ק"מ
איתןבננוAnatomic42 ק"מ
אסףשמיר42 ק"מ
שרוןדרוריDRAFTING42 ק"מ
מיכלבנר42 ק"מ
ליאורגרשיעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
אייךפינק42 ק"מ
יוסיסלע42 ק"מ
אלוןבאורנפרוינדהכל בראש21 ק"מ
אמירמזאהפנו דרך42 ק"מ
דודוזינגרRunWithMoshe42 ק"מ
רןחרמון42 ק"מ
תומרקשתEzeRun42 ק"מ
ענברקמיר-לוי21 ק"מ
יובל מלאך21 ק"מ
שרי חן-קיפניסBeatRun42 ק"מ
הדסמור10 ק"מ
יואבינירריצה קלה10 ק"מ
ירוןפבריקנט42 ק"מ
הדרגורדוןTsaff&Go42 ק"מ
מישלאדריDAN4RUN42 ק"מ
רעיהשוורץEzeRun10 ק"מ
אורןממןBgym runners42 ק"מ
עופררונן42 ק"מ
סרחאןשביטהM&M21 ק"מ
עמרישיצר42 ק"מ
איתמרקרנש42 ק"מ
לאהבוגוסלבסקיRun4it21 ק"מ
ענתמולא חאג'21 ק"מ
עקיבאוייזל42 ק"מ
נוה פלגהפועל עמק חפר ב42 ק"מ
יהודהבלומנטל42 ק"מ
נדבבן-ארירצי רמת הגולן 21 ק"מ
גיוראקינן21 ק"מ
מאיררביבו42 ק"מ
נועםאסיףמצב ריצה 42 ק"מ
דן גבע21 ק"מ
אריאלמעין42 ק"מ
ReutFeldman21 ק"מ
IngmarSchneiderBeatRun42 KM
ערןלוי21 ק"מ
בלאלחטיב42 ק"מ
MikeBen-Ariרצי בית שמש42 KM
רותםבר-און42 ק"מ
TomDeganimyway42 KM
מרדכיהררי42 ק"מ
אולפתחטיב10 ק"מ
חגייוזוקRUN TIME42 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
נועה ברקמןרצי רמה"ש42 ק"מ
ליאורה אטינגר 21 ק"מ
ורוניקהסמולר10 ק"מ
אלכסקלסןRUNNING B742 ק"מ
גלעדספיר42 ק"מ
Adi menashAdi42 ק"מ
קוסטהסמולר10 ק"מ
גרישהוישנינסקירצי השפלה42 ק"מ
אמילגרינשפוןהרוח השנייה42 ק"מ
דניאלאקסלרוד21 ק"מ
דניקגן42 ק"מ
רואיעזר42 ק"מ
עמנואלניטקיהרוח השנייה21 ק"מ
יגאלירמנוק42 ק"מ
ולריגרינשפוןרצים עד 12042 ק"מ
PolinaPesetskyסוללים ים42 ק"מ
ולדירזניק-מורן 10 ק"מ
JayneKorai21 ק"מ
יהודה יאלו42 ק"מ
לוציבהטEzeRun21 ק"מ
אביפרידריךללא מועדון42 ק"מ
מייקשוודוב21 ק"מ
אילןלויGO FOR IT42 ק"מ
לאה גלבהאוסE-sports42 ק"מ
איזבלהיפרמנקו21 ק"מ
מאורהרסקין42 ק"מ
נטלילנצמןברמד21 ק"מ
דינהברודסקיתל אביב 10042 ק"מ
אורילוביש42 ק"מ
AlejandroVogel42 ק"מ
ליזבלהסןRUN4FUN21 ק"מ
מיכאלטטריןRunGate42 ק"מ
עמיתרידניק10 ק"מ
טימורשניידרמן42 ק"מ
גיארון21 ק"מ
אמירהרטמן42 ק"מ
יאירמנדלבאום42 ק"מ
רונייוסטמן42 ק"מ
AlonJudelmanרצי בית שמש42 ק"מ
אנהרחמים morfit 10 ק"מ
AdamSchogger42 KM
נירעצמוןרצים עם לורנס21 ק"מ
רפיכחלוןRunGate42 ק"מ
עמנואלדרייפוסהרוח השנייה42 ק"מ
שיאפריאט42 ק"מ
יובלוייס42 ק"מ
DoronDe Leeuwרצים עם לורנס42 ק"מ
ציפיבניון42 ק"מ
Tesskorai21 ק"מ
הגרשטרנברג42 ק"מ
עירןטלרצים למטרה21 ק"מ
אדריאןפלסלר42 ק"מ
ברקכראדי42 ק"מ
רוסלןקופקו42 ק"מ
אנטוןיוסים10 ק"מ
נילגילמן42 ק"מ
IraRasjid Reid21 KM
אנהחייט42 ק"מ
ליאורישראלאחר42 ק"מ
mordechaipekar42 KM
דודהורוויץ42 ק"מ
michaelglenner42 KM
גלי ג׳וןלוי42 ק"מ
אנדריידודון42 ק"מ
אריקווקסטוקEndure42 ק"מ
יניבשבח42 ק"מ
גיאאורפזרצי רמה"ש42 ק"מ
StavKorai21 ק"מ
אליכהן42 ק"מ
נירמעין42 ק"מ
איתיזידנברג42 ק"מ
רוניתסמנהVAG TEAM42 ק"מ
רפאלשטיסל21 ק"מ
יותםפולישוק10 ק"מ
לימורפניניVAG TEAM42 ק"מ
אנהגריינר42 ק"מ
אסתראטיאס21 ק"מ
ולדימירבוזיקוב21 ק"מ
צחיאלימלך10 ק"מ
ארטיוםמליגין42 ק"מ
יוחאיבן-צבירצי רמת הגולן 21 ק"מ
אופירחזן42 ק"מ
נועםדנוןmyway42 ק"מ
עמיתכבירי10 ק"מ
אמיראסייסT.S.S42 ק"מ
AlainBismuth42 ק"מ
יוסישוקרBeatRun21 ק"מ
טלשדה10 ק"מ
וורןהורביץRUN TIME42 ק"מ
יהודהסיני42 ק"מ
אנהמודריק42 ק"מ
בוריסמודריק42 ק"מ
הילהכהןהרוח השנייה42 ק"מ
שיסיגלרBeatRun42 ק"מ
נעמהארבל זפרן42 ק"מ
מוטימג'רהשגים10 ק"מ
חגיתמרטינזריצה קלה21 ק"מ
ערןיערי42 ק"מ
JhonatanYusim42 ק"מ
תאנהרייכבך בן חייםמישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
שימריתארזתל אביב 10021 ק"מ
עינתאופק42 ק"מ
שיאברהם42 ק"מ
יבגנינטייבRunGate42 ק"מ
מקסיםפרמונוב21 ק"מ
יהודהוינברגרצי בית שמש42 ק"מ
סעראללוף21 ק"מ
ליאברהםרצים למטרה21 ק"מ
AmiramTapiroBeatRun42 ק"מ
אביגדורבוקמועדון ארוחת הבוקר ירושלים42 KM
RotemCohenהשגים42 ק"מ
אנטוליזמייטין42 ק"מ
מיכאלאורקין42 ק"מ
אלישבעבן זאברצי רמת הגולן 42 KM
ארז דורון10 ק"מ
מורןסיון10 ק"מ
מוטי סחראי21 ק"מ
ניתאישמחה42 ק"מ
יובלמונסונגו42 ק"מ
GALINAROZIN42 ק"מ
ELENAKOSOV42 ק"מ
עידוברנע42 ק"מ
אדוה הברמן לויEzeRun10 ק"מ
אורגביש10 ק"מ
יהונתןרייכבךאתלטי לידר ירושלים10 ק"מ
ברקעוגןלצאת מהכורסא42 ק"מ
תהילהמימון42 ק"מ
בועזשחר42 ק"מ
ואאל חאמד 42 ק"מ
‫נדבבנגואחר42 ק"מ
סלוהראלריצה קלה10 ק"מ
אורטלשניצררצי מקווה ישראל 21 ק"מ
רועידיאמנטMalabi TRC42 ק"מ
דניאלפרלמן42 ק"מ
ענתאהרונוביץUrban place 42 ק"מ
עמיחיטרינק42 ק"מ
גלעדנפתליהו42 ק"מ
עוזסעדיה42 ק"מ
יובלזלצברג אבישר42 ק"מ
סימהפלג42 ק"מ
עודדקדם42 ק"מ
מיהעמנואל10 ק"מ
שלומישלם21 ק"מ
שחרתימור-שלוין42 ק"מ
AdamLovat21 KM
LorraineSkupsky10 KM
YishaiPaquin 42 KM
הילהגרימברג10 ק"מ
יוסימגור42 ק"מ
איתמרדניאליאלתרמנס21 ק"מ
אורןסלע42 ק"מ
גדעוןפרידמן10 ק"מ
MiritFinkelstein42 ק"מ
פרדיסגל42 ק"מ
אופיראילתאדרנלין42 ק"מ
שמואל סומר42 KM
אליבגו21 ק"מ
נירגליס42 ק"מ
דבירליבוביץ42 ק"מ
מורןאנקורירצי אם המושבות42 ק"מ
אילתשמאיRUN TIME42 ק"מ
חייםשנצר21 ק"מ
יעקברכטמן42 ק"מ
סמדרגזית21 ק"מ
אולגהוולבץ'RunGate42 ק"מ
רונלדיודסיןלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
עינתששון10 ק"מ
יאירמידןרצי השפלה42 ק"מ
חןיניברצי הוד השרון21 ק"מ
מזרחיגולןרצי רמת הגולן 21 ק"מ
אורןדייןהכל בראש21 ק"מ
ראידחגאזי10 ק"מ
עוזגליק42 ק"מ
אמיר אבו רוקון21 ק"מ
שולמיתהדר21 ק"מ
עמיתכרמילילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
ניסן בלום21 ק"מ
ערןשטורם42 ק"מ
לידוררונןXtrim42 ק"מ
אליאבכהן צמחGO FOR IT42 ק"מ
ליאורשרון21 ק"מ
שייוסף21 ק"מ
גילכהןTsaff&Go42 ק"מ
עמרירז42 ק"מ
ענבלשניMOVE21 ק"מ
Chen Santar42 ק"מ
דותןויגודסקיUrban place 42 ק"מ
TeresaCoulthard42 KM
אמירברRUN4FUN42 ק"מ
חניתקטנה כהןלילך שי-קבוצות ריצה10 ק"מ
שרוןלוין42 ק"מ
הלאורמרוזVAG TEAM42 ק"מ
משהשמעוןXtrim21 ק"מ
איתיחודדי42 ק"מ
יוניגרינבוים42 ק"מ
עומרארליך42 ק"מ
איילרום42 ק"מ
הילהגלמן42 ק"מ
רוניעירוןלילך שי-קבוצות ריצה21 ק"מ
איתי מתתיהורצי רמה"ש42 ק"מ
קרןכהן42 ק"מ
נירבונה21 ק"מ
אוריברגד42 ק"מ
מורןבלומנפלדשועלי נס-ציונה42 ק"מ
Ben HarelHehdaa42 ק"מ
hadasasscher21 ק"מ
אדרבן פורת10 ק"מ
SamiHavka 42 ק"מ
סיוןכחלוןרצי הוד השרון21 ק"מ
ישיאור42 ק"מ
אורומוסקוEzeRun21 ק"מ
אריאלגלבוע42 ק"מ
אריאהרונסוןAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
אביטלדגןRUN4FUN21 ק"מ
לירזהרשקו42 ק"מ
אברהםפרייזן21 ק"מ
אופירהלוי42 ק"מ
איילתיעקב10 ק"מ
ניראנדלמןnrspirit42 ק"מ
guyeldarTsaff&Go42 ק"מ
משהפרץRunWithMoshe42 ק"מ
יוסישוורץ42 ק"מ
טלגולדשטיין42 ק"מ
yanivben hamo42 ק"מ
דנהויתקון M&M21 ק"מ
מאיראטיאס21 ק"מ
חןרזניק-מורן10 ק"מ
DayaZaher42 ק"מ
רזכהןEzeRun21 ק"מ
דרוראלון42 ק"מ
תמרקלטרTrimax42 ק"מ
רפי שביט10 ק"מ
אמירשילה42 ק"מ
מעיןדון21 ק"מ
דודשפיצרהרוח השנייה42 ק"מ
ליאתשוייצר42 ק"מ
סימהבן-אבורצי קריית השרון42 ק"מ
ראובןמערבי42 ק"מ
אביליברמן42 ק"מ
עודדמיכלין42 ק"מ
שרון וצלר גולןרצים למטרה21 ק"מ
הרואילנדסמן42 ק"מ
אמירטלאחר21 ק"מ
שלומיוקניןRUNNING B742 ק"מ
שרוןשומכרRUN4FUN21 ק"מ
ורדקימל אסהשגים21 ק"מ
חמוטלצייאדה10 ק"מ
אורטמירM&M21 ק"מ
רניטחן21 ק"מ
ריםחילו10 ק"מ
שובלגול42 ק"מ
יותםשטייגמן21 ק"מ
יוסיקרסנטי42 ק"מ
שרוןברילRUNNING B742 ק"מ
וגדיזבידאת21 ק"מ
איילהליבנהמצב ריצה 21 ק"מ
שאולוולפסון21 ק"מ
איילדללרצים עם אסף לב42 ק"מ
טלששוןמישהו לרוץ איתו 42 ק"מ
אמירבר סלע21 ק"מ
אסיבידהרצי אם המושבות42 ק"מ
יהונתן בן ענת42 ק"מ
ישראלהרשקוביץ21 ק"מ
אלעדבלייר42 ק"מ
שליאלמוסנינו42 ק"מ
נועהאהרונוב21 ק"מ
היליתאדלרמרת"א42 ק"מ
שמואלדרעי21 ק"מ
אביזימן42 ק"מ
יהודהללום42 ק"מ
איציקארוך42 ק"מ
דניאלבלום21 ק"מ
ליזההנדרוקרעוצמה גדרה21 ק"מ
יהונתןדרפלרM&M42 ק"מ
אוריתרוסוRUN4FUN21 ק"מ
אהרוןפלר10 ק"מ
לירוןבחניק21 ק"מ
אלעדבוטנרוBgym runners42 ק"מ
HaimVashdi42 ק"מ
גיאאהרנסון42 ק"מ
דודי קנטרוביץ21 ק"מ
yaireshel42 ק"מ
עידן פרץהרוח השנייה42 ק"מ
ליאוראלמוגXtrim42 ק"מ
יונתןדקל42 ק"מ
עמיתאדלר42 ק"מ
אריאלשקולניק רצים עם אסף לב21 ק"מ
רעותקרפ42 ק"מ
יעלטאובר10 ק"מ
LesterBulayungan42 KM
JeromeFalic21 KM
DanGoldfarb42 KM
משהאור10 ק"מ
עוזיזימן42 ק"מ
ירוןרוכין10 ק"מ
יעקבחמוEzeRun42 ק"מ
טלילהוולק10 ק"מ
אודיבן יעקבאיילות - תל אביב42 ק"מ
KevinSomer42 KM
אריוולק21 ק"מ
משה לדרפיין M&M42 ק"מ
איציקפזאחר10 ק"מ
TanyaHarber Stuart42 KM
EmiliaBunea42 KM
אבנרבן-צבי42 ק"מ
אלעדזינגראחר42 ק"מ
תומרכהן42 ק"מ
HeatherBerken42 KM
ColinHarber Stuart21 KM
איתןשמידטרצי רעננה21 ק"מ
DavidStolin42 KM
יעקבבן שאול42 ק"מ
יעקבליבוביץ21 ק"מ
עוזירחמיםסוללים ים42 ק"מ
דוביקלרון21 ק"מ
‫יוסימורד‬‎חצור הגלילית10 ק"מ
צביקהגרינברגBeatRun21 ק"מ
מוטיבונה42 ק"מ
אריקשהםEndure21 ק"מ
אחאברוןאתלטי איילות42 ק"מ
אתיליבוביץ10 ק"מ
גלכפרי42 ק"מ
בועזגברא42 ק"מ
גילשתיל21 ק"מ
גדיאיר42 ק"מ
טובהפזרצי צהלה21 ק"מ
אפרתפריאחר21 ק"מ
נפתלייונה42 ק"מ
אלוןגלוסקאעמק האושר-יזרעאל42 ק"מ
חייםפלר21 ק"מ
MUSHONVAKNIN42 ק"מ
אראלזינגמןריצה קלה21 ק"מ
עדיוילף42 ק"מ
רונןלכנרתושב משגב42 ק"מ
עופרשעררצי אם המושבות42 ק"מ
יורםאברמוביץ21 ק"מ
אלוןברתנא42 ק"מ
דרורוינוגרדRunWithMoshe42 ק"מ
רעותזיתמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
גליהבונה21 ק"מ
פרדיאבוקרטRunWithMoshe42 ק"מ
עמרןביטוןמועדון ריצה גליל עליון42 ק"מ
אופירלוקייRunWithMoshe42 ק"מ
דורוןויטנרלרוץ רחוק עם שחר שלו42 ק"מ
חנןגולדשמידטEndure21 ק"מ
מיכאלפיהארוחות הצפון42 ק"מ
רוניתפריאלרצי רעננה21 ק"מ
JanikaQuint42 KM
מאירטיבי21 ק"מ
עופרגוטליבM&M21 ק"מ
ערןאהרונסון42 ק"מ
מנקיאיתן42 ק"מ
עופררכמן21 ק"מ
עובדקונהEzeRun42 ק"מ
מושיקפלדמן42 ק"מ
שלוםרנרד42 ק"מ
SonjaQuint42 KM
שוליגילארדי21 ק"מ
גדיארזי21 ק"מ
אלוןבן עמי42 ק"מ
ירוןאהרוניVAG TEAM42 ק"מ
חייםברגר21 ק"מ
ינוןעצמון42 ק"מ
lironavni42 ק"מ
משהפרנסיס42 ק"מ
אביעדטמירXtrim42 ק"מ
מנורבירמן42 ק"מ
שיריפרלמוטרלילך שי-קבוצות ריצה10 ק"מ
אלחי פלדBgym runners42 ק"מ
דבברק21 ק"מ
עוזיחדדאחר42 ק"מ
שמעוןזרביב42 ק"מ
יוסיטולדנולילך שי-קבוצות ריצה42 ק"מ
GalHadariFITNESS442 ק"מ
שריתדיאמנט42 ק"מ
דודבן דב42 ק"מ
אפרתירחיזר לא יבין42 ק"מ
קרןכהן21 ק"מ
אורצימרמן42 ק"מ
אלכסכהןVAG TEAM42 ק"מ
אלירןהרושMOVE42 ק"מ
אביהרושMOVE10 ק"מ
דבירוזנבליטרצים למטרה21 ק"מ
מיכאלרון21 ק"מ
גדארדלוטם לרוץ בטבע42 ק"מ
יעקברוזנברגבלינסון 21 ק"מ
akhunovilia21 KM
SergeiGritcai42 KM
DianeAlperstein42 KM
ElenaGritsai21 KM
IraRasjid42 KM
מנחםסגל42 ק"מ
צביעוז21 ק"מ
אילןאיזנשטדט42 ק"מ
SueMeltzer שאק שאק42 KM
MargeMarcinkevicz10 KM
StigHörbergAN runners42 KM