רשימת משתתפים בערד מצדה

First NameLast Nameאגודהמקצה
אורח Runnershigh 11 ק"מ
שלוםחנוךאופקים21 ק"מ
RebeccaHavivבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
עזראגרינבאום21 ק"מ
בועזדורון21 ק"מ
צביידלין21 ק"מ
גונןגרטנרRUN4FUN11 ק"מ
שמואלליפסוןTimeout21 ק"מ
דוד דיאמונד 21 ק"מ
דניאלדדוןמצב ריצה 21 ק"מ
שמריהוכהן11 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
אדיאגרונוב11 ק"מ
אוריאןלוי11 ק"מ
רותםגבע21 ק"מ
אילןליבוביץמצב ריצה 21 ק"מ
רונןצאיג11 ק"מ
עמירגילת21 ק"מ
‪Itzikswissa‬‏21 ק"מ
פרץשוויגר11 ק"מ
אופירהוייס11 ק"מ
EhudEcker11 ק"מ
גיאזהביכושר באושר BBB21 ק"מ
אוריבצרימצב ריצה 21 ק"מ
ענתמועלם21 ק"מ
מיהחורי דודMOVE21 ק"מ
גלית דדוןמצב ריצה 11 ק"מ
רץחדש111 ק"מ
עינתאגסי21 ק"מ
טלביביכושר באושר BBB21 ק"מ
הילהצחי21 ק"מ
רענןדקל11 ק"מ
רוניתהרפז21 ק"מ
טלדודMOVE21 ק"מ
דנהוויל21 ק"מ
גילוולמן21 ק"מ
רויתגולן11 ק"מ
יוסי לדרמן11 ק"מ
נדבקאהן21 ק"מ
יאירקופילוביץ11 ק"מ
נועםאסיףמצב ריצה 21 ק"מ
ברקלוי סגל11 ק"מ
טליבן משה11 ק"מ
ביאנהשניידר21 ק"מ
אריאלהבר11 ק"מ
גבריאלגורדון11 ק"מ
ויקירזמצב ריצה 21 ק"מ
משהסלדין21 ק"מ
ניקשרייר21 ק"מ
אליאורבלייח11 ק"מ
CostaLemberg21 ק"מ
ציפיבניון21 ק"מ
שירמזלי11 ק"מ
משהנחמיאס11 ק"מ
מליסהבלומנפלד21 ק"מ
מליסהבלומנפלד21 ק"מ
מיקימרקוביץמצב ריצה 21 ק"מ
מאירביטוןמצב ריצה 21 ק"מ
מורןזרחיהמצב ריצה 21 ק"מ
אילניתמדמוני11 ק"מ
עינבבהכט-עמיר21 ק"מ
EvanKent21K
נתנאלמזרחי21 ק"מ
ג'ולילדרמן21 ק"מ
מעיןגוסלקרגאלוויי ישראל21 ק"מ
יאירפיקסלר21 ק"מ
תומראיגר21 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE21 ק"מ
ליאורפלטמצב ריצה 21 ק"מ
בשמתעדיקהבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
ענתקליין21 ק"מ
לירוןיניבמכבי צפון ראשל"צ21 ק"מ
חייםתורגמן11 ק"מ
חייםתורגמן11K
חייםתורגמן21K
אפרתיהב 11 ק"מ
זוהראלעזרימצב ריצה 21 ק"מ
ישראלקופילוביץ11 ק"מ
תומרכהן21 ק"מ
דודבלוך21 ק"מ
יעלדביר21 ק"מ
שלומייונה21 ק"מ
יהודהבשמצב ריצה 21 ק"מ
גלעדכוכבSUMMIT21 ק"מ
רץחדש221 ק"מ
עמיתבינרמצב ריצה 21 ק"מ
חייםחדדמצב ריצה 21 ק"מ
חייםאיבגי11 ק"מ
מרקופרץמצב ריצה 21 ק"מ