רשימת משתתפים בערד מצדה

First NameLast Nameאגודהמקצה
אורח Runnershigh 11 ק"מ
שלוםחנוךאופקים21 ק"מ
LucaPesce
מריאןבידר11 ק"מ
KarolinaJaworska21k
אפריםוינר21 ק"מ
שליהרצמןmorfit 11 ק"מ
אריהרייכרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
תמרברנר11 ק"מ
צביסיגל21 ק"מ
גייםמולא21711 ק"מ
שרוןמידן21 ק"מ
aricswartz21 ק"מ
עדיבן ארי צ'אנהמצב ריצה 21 ק"מ
מאיגרנות‬‎21 ק"מ
אברהםאשתה21721 ק"מ
דבורהאבניAN runners21 ק"מ
RebeccaHavivבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
JudithNosgorodsky11 ק"מ
ג'ון אורם11 ק"מ
דודארז21 ק"מ
קוריןוקולנקוNITRO11 ק"מ
רוברטוגולדרר21 ק"מ
יואלפוקס21 ק"מ
חנהטסלרMOVE11 ק"מ
אלוןג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
עזראגרינבאום21 ק"מ
אפריםבן משה21 ק"מ
אריאלדניאלסRun4it21 ק"מ
ראובןגורשטיין21 ק"מ
אריסרור21 ק"מ
דניאלהמרקוRun4it21 ק"מ
אילתזהבי11 ק"מ
בועזדורון21 ק"מ
אריאלמנצורה21 ק"מ
דוידפלברג21 ק"מ
סמיאסודריאחר11 ק"מ
טמיליכרייף11 ק"מ
אריאלהבן אברהםnrspirit21 ק"מ
דוידמילנר21 ק"מ
נעמה חנהזוהר21 ק"מ
TaniaGreco21k
צביידלין21 ק"מ
רונינאפאחר21 ק"מ
שגבאפלבאוםרצי רמה"ש11 ק"מ
גונןגרטנרRUN4FUN11 ק"מ
דניההרצברג21 ק"מ
נאוהטלDRAFTING21 ק"מ
לליבזקmorfit 11 ק"מ
FranckKouadioמרת"א
שימיניומןTimeout21 ק"מ
GadiLevin21 ק"מ
AdamFranklinBgym runners21 ק"מ
ראובןברון44621 ק"מ
גרמיברדוגו21711 ק"מ
מאשהניבmorfit 11 ק"מ
מריםאלמוג21 ק"מ
שמואלליפסוןTimeout21 ק"מ
ברוסרפופורטטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
גבירביבו21 ק"מ
דודבן הרוש21 ק"מ
מיכאלבן הרוש21 ק"מ
ג'ואנהזוהרmorfit 21 ק"מ
סטיבליס21 ק"מ
דודשושן21711 ק"מ
נעמיוינרוב21 ק"מ
נגהוילנרבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
AnaëlleFer11K
איתןאדרAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
ערןזליג11 ק"מ
מאיהאסרףגאלוויי ישראל11 ק"מ
מיכלבכרך11 ק"מ
דניסשמעון11 ק"מ
נטליריגרגאלוויי ישראל21 ק"מ
אוהדפולמן11 ק"מ
לורהגילינסקי21 ק"מ
גיאגולדמן GRC מועדון ריצה11 ק"מ
בתיהפילוAnatomic21 ק"מ
רונןלווינגרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
pauleשמלה21 ק"מ
דוד דיאמונד 21 ק"מ
איתינוהPipman Team21 ק"מ
דמיאןגורן21 ק"מ
זהבהנצר יסמעני21711 ק"מ
YanivPriel21 ק"מ
JonElejaldeFree21k
דניאלדדוןמצב ריצה 21 ק"מ
אפרתגנץבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
אבישיקפלןלרוץ עם אריה גמליאל11 ק"מ
ענתשאבי21 ק"מ
אפרתפארבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
perrygros11 ק"מ
רוןחג'ג'Bgym runners21 ק"מ
אלי בן כליפאמצב ריצה 21 ק"מ
חןאזולאי11 ק"מ
מתןרוטשטיין44621 ק"מ
הגרנפתלוביץ'Bgym runners21 ק"מ
רביענג'ם11 ק"מ
לימורגוטפרידלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
בהא סאלח21 ק"מ
ישימרלינג21 ק"מ
רות שניאורסון11 ק"מ
אוריאןלוי21 ק"מ
אדיאגרונוב11 ק"מ
נגהאוסטר21 ק"מ
שוליאניסבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
שניגמליאל11 ק"מ
עודדדסקל11 ק"מ
אוריאןלוי11 ק"מ
GuyRonmore-run21 ק"מ
חןסרור21 ק"מ
אריקפלהיימר21 ק"מ
בןאורן21711 ק"מ
גלנאפ11 ק"מ
איבצןמליח44621 ק"מ
יסמיןפודמזו21 ק"מ
קוויןאוחנה21721 ק"מ
לינויהורביץ11 ק"מ
טלעינב11 ק"מ
אוריאלמוג21 ק"מ
סברינהמואיז21 ק"מ
מאירפורמנסקי 21 ק"מ
ליגלדמרי11 ק"מ
ליאור ווקניןnrspirit21 ק"מ
מיכל ברונפמן11 ק"מ
יובלארמוסהFree11 ק"מ
גליפרח21 ק"מ
יעלשמש21 ק"מ
יובלסרור21 ק"מ
עדישוב11 ק"מ
שחרג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
נועהוקולנקוNITRO11 ק"מ
גלהרשקוביץרצי קריית השרון11 ק"מ
שניוקולנקוNITRO11 ק"מ
SiehlerOliver
דורוןיעקובוביץAnatomic11 ק"מ
חנישיליץ11 ק"מ
איתיבלומברגרמצב ריצה 11 ק"מ
GuyLeclerc21k
KevinDavis21k
Benjamin JamesIrvine21k
אמירלוישי לחיים21 ק"מ
ירוןאלפרסון21 ק"מ
אורי רז ארגמן 11 ק"מ
אביטלביר11 ק"מ
טלגרסימועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
גדיקירשנבאום11 ק"מ
שמררביב21 ק"מ
ניראדלמן21 ק"מ
מורנבוןבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
לי-אורקן-דרור21 ק"מ
אלינורברגר פלטניקוב11 ק"מ
ליאתנתנאלטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
מיטלשפיראלתרמנס21 ק"מ
מריםדיאמנט21 ק"מ
נעמהכהן ברוכי11 ק"מ
סיוןכהן אביטן11 ק"מ
גיליבן שחרTRI-GO11 ק"מ
גלקלמר21 ק"מ
דורוןמאירוביץEzeRun21 ק"מ
גלמילרmorfit 11 ק"מ
אורלישעיה21 ק"מ
FERNANDOALVES11 ק"מ
בריוחאימליינקר21 ק"מ
רונימורןMOVE11 ק"מ
אהרןקינרייך21721 ק"מ
ניסיםחובבrun-אופן21 ק"מ
גיאקוניקהפועל רצים בעבודה בנק הפועלים11 ק"מ
כנרתנהון11 ק"מ
דודוגורןRin2Run11 ק"מ
שיזריהן שי לחיים11 ק"מ
דן גרינברגAnatomic21 ק"מ
יוסיסמל6י11 ק"מ
יגאלפדאלטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
יפתחאשר21 ק"מ
שישרוניגאלוויי ישראל11 ק"מ
יובלליבנהגאלוויי ישראל21 ק"מ
מוטיסגל21 ק"מ
אירית ארצי11 ק"מ
יורם רז ארגמן 11 ק"מ
קוביאוחנה21 ק"מ
צביקה כהןAnatomic21 ק"מ
רמי ימיני21 ק"מ
אבי גוזלןGO GO GO 11 ק"מ
רוניתאושפיזאי21 ק"מ
מנשהרםPipman Team21 ק"מ
אילןליבוביץמצב ריצה 21 ק"מ
אריאלשנער11 ק"מ
אביאראלרצי השדות21 ק"מ
בנירענןRin2Run21 ק"מ
רםשואף21 ק"מ
רוניתגבעון-מאיוTRI-GO11 ק"מ
מוטיהדר21 ק"מ
שיסלניקיוrun-אופן21 ק"מ
נעםפלס11 ק"מ
שאוליסלעnrspirit21 ק"מ
נוריתקרמררצי השדות11 ק"מ
רחלהחורשרצי המושבות11 ק"מ
ויקטורגל21 ק"מ
איתןבן זוהרEzeRun11 ק"מ
אביאורטס21 ק"מ
מירב יעישFree11 ק"מ
יפעתינוקא21 ק"מ
רונןצאיג11 ק"מ
הדרלנדסמןFITNESS421 ק"מ
אילדזילובסקי11 ק"מ
שלמהלוימצב ריצה 21 ק"מ
עידיתג'וסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
אתינידםמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
נינהאבן עזרא21 ק"מ
RinatLevyRin2Run21 ק"מ
רונןאגסי21 ק"מ
עמיחי נגלברגללא מועדון11 ק"מ
טלקופפרשמיד11 ק"מ
ענתמאירAnatomic21 ק"מ
אפרתשכטרלצאת מהכורסא11 ק"מ
רחלהסרימתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
דורוןביתן11 ק"מ
אתילפלר-שיEzeRun21 ק"מ
זהרמימון21 ק"מ
זיוקרןPipman Team21 ק"מ
ורדאופירהפ. עמק הירדן11 ק"מ
יואלמלכאRUN4FUN11 ק"מ
ארזגולן21 ק"מ
אמירהראל21 ק"מ
יפיתשרר11 ק"מ
אבישלום21 ק"מ
ליאורלהב21 ק"מ
אריהבן שבת 21 ק"מ
איילתאטיאסזר לא יבין11 ק"מ
אילןכץnrspirit21 ק"מ
אילנהאוסטרייךלצאת מהכורסא11 ק"מ
עופר פרנקו 21 ק"מ
רוחהטנצמן הפולנייהרצי קריית השרון21 ק"מ
עופרפוגלמן21 ק"מ
אביסויסהRUN4FUN21 ק"מ
יאירמורד11 ק"מ
עמירגילת21 ק"מ
אסףשמרלרוץ עם הלב11 ק"מ
שריגבאי פינדקM&M11 ק"מ
דובי מילררצים עם דובי21 ק"מ
אביניב21721 ק"מ
אמירקסלר21 ק"מ
אביבן עזרא11 ק"מ
shaidagan11 ק"מ
דניעופר21 ק"מ
רוניויטיס21 ק"מ
נועהאפרוןEzeRun21 ק"מ
רןצבר11 ק"מ
OritRaananRin2Run11 ק"מ
דליתצביmorfit 11 ק"מ
חגיזיוMOVE21 ק"מ
ערןשחרnrspirit11 ק"מ
אריהאחישר21711 ק"מ
תמימורןRin2Run21 ק"מ
IfatnachmanTRI-GO11 ק"מ
עופר בן צביתעשייה אווירית11 ק"מ
דודיריישטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
אילןעזימי21721 ק"מ
סמדרלזר מרקסרצי השדות11 ק"מ
עמירפלג21 ק"מ
נוריתאופירTRI-GO11 ק"מ
איריססוויסה21 ק"מ
רנית ארצי11 ק"מ
איתןטלDRAFTING21 ק"מ
אוריתפנחסוב21 ק"מ
איתןרז11 ק"מ
בועזאופיר21 ק"מ
רונןמשולם21711 ק"מ
שראלמאוזנרמצב ריצה 21 ק"מ
שרוןציונימצב ריצה 21 ק"מ
דבירגרינצויג21 ק"מ
ניבסדובסקירצים עם דובי21 ק"מ
‪Itzikswissa‬‏21 ק"מ
טלאורנשטיין11 ק"מ
אוריגרסימועדון ריצה גליל עליון21 ק"מ
אלוןכהןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
‫עזרלוי‬‎EzeRun21 ק"מ
שומירודזינקו21 ק"מ
ערןשמריהוEzeRun21 ק"מ
שרוןבן זוהרEzeRun11 ק"מ
גליתמזרחימתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
יובלפרחיrun-אופן21 ק"מ
רוימשל21 ק"מ
איילרייסמןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
חגייובלמצב ריצה 21 ק"מ
‫יעלסמלוי‬‎11 ק"מ
אורליפרוטר11 ק"מ
מירהאופירלצאת מהכורסא21 ק"מ
אילןקוסקי11 ק"מ
גילאוסטריך21 ק"מ
רקםדוראחר11 ק"מ
יעללגשטייןמצב ריצה 21 ק"מ
יששכראינדיג21 ק"מ
שחרבירק21 ק"מ
לימורבקלצאת מהכורסא11 ק"מ
מאיר אוחנה11 ק"מ
אריאלאשכולאחר11 ק"מ
ארזכץ21 ק"מ
גילילובצקי קרפ21 ק"מ
ניליאברמסקי21 ק"מ
זאבאלבו21 ק"מ
רננהאביאל11 ק"מ
פולירביד11 ק"מ
יואבשמעון21 ק"מ
שלומיחפץ11 ק"מ
רונןשילון21 ק"מ
ענברסלע11 ק"מ
ליאורפריג'ה21 ק"מ
ליהיפלדמן21 ק"מ
ניליליפשיץEzeRun21 ק"מ
רויטלאסייג21711 ק"מ
יובלשחר21721 ק"מ
חגיפנקר21711 ק"מ
דגניתדותןBgym runners11 ק"מ
אלוןבר אורין21721 ק"מ
שלומיהרצמןmorfit 11 ק"מ
לילךצלניקBgym runners11 ק"מ
אבידקל21721 ק"מ
שחרשגיב21 ק"מ
אסףסגל21 ק"מ
חןשני21 ק"מ
אילןדביר11 ק"מ
תמראדררפאל11 ק"מ
אוריתדהן דורפמן11 ק"מ
שרוןקירשנבאום21 ק"מ
גיאלרנררצי קריית השרון21 ק"מ
עמיתדוברטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
מירי טוויל מלכאRUN4FUN11 ק"מ
יפעתדבירEzeRun11 ק"מ
חייםחיים21711 ק"מ
ירוןצ'רני21 ק"מ
צביגזthe runners21 ק"מ
יעלאבוEzeRun11 ק"מ
איציקהוברRun4it21 ק"מ
אסףבנימין11 ק"מ
חייםויצמןTimeout21 ק"מ
אורןלשםטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
הרצלקדוש21 ק"מ
אליוקנין21721 ק"מ
אסףריגר21 ק"מ
איציקלויAnatomic21 ק"מ
צביהאהרוןRUN4FUN21 ק"מ
ליאתבקאל11 ק"מ
אסףעוז21 ק"מ
רניירושינסקי21 ק"מ
ויקיגורשטיין21 ק"מ
אייל סער11 ק"מ
אשראדרי21 ק"מ
שגבבן שלום21 ק"מ
שלמהלוי21711 ק"מ
אביקדוש21 ק"מ
ורהחדש21721 ק"מ
אביהשטרן21 ק"מ
דבירקוטר21721 ק"מ
לאהשיליץ11 ק"מ
איתישחר21 ק"מ
קרןגופמן21 ק"מ
יוסףהקר21721 ק"מ
רועיקאופמן21 ק"מ
בועזאינדיג21711 ק"מ
מאיהמונטר11 ק"מ
טליחסואי11 ק"מ
אלעדשווייצר11 ק"מ
כרמיתאלמה21 ק"מ
מיכל בנדק11 ק"מ
אורן עמית11 ק"מ
ניריתטננבאוםEzeRun21 ק"מ
אשדנבו11 ק"מ
אתיסבחnrspirit11 ק"מ
צחיכהן21 ק"מ
פרץשוויגר11 ק"מ
מניאייזדורפר Anatomic21 ק"מ
עמיקםויסברג21 ק"מ
עוזרמתיrun-אופן11 ק"מ
אופיראליעז21 ק"מ
שיכהןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
אופירפרמוןשי לחיים11 ק"מ
שמוליקורדי11 ק"מ
איילהאבירםAnatomic11 ק"מ
קרןניסים11 ק"מ
עמירפרי21 ק"מ
אופירהוייס11 ק"מ
אמירכהןRunWithMoshe21 ק"מ
ורדתורג׳מן11 ק"מ
מאוריעמפלי21 ק"מ
ראובןקמחי21 ק"מ
ארזעינב21 ק"מ
חגיתהירש21 ק"מ
מיקיבישיץ שיין11 ק"מ
EhudEcker11 ק"מ
גיאזהביכושר באושר BBB21 ק"מ
ישראלאברגלEzeRun21 ק"מ
פנינה צדיקריורןRUN21 ק"מ
אורןפליישררצי המושבות21 ק"מ
אוריבצרימצב ריצה 21 ק"מ
אסימלמד21711 ק"מ
אליעזרקורצויילRunWithMoshe21 ק"מ
ירדןברקוביץ11 ק"מ
שלומיתנהירבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
מחמדאלעזאזמה21721 ק"מ
עליזהקבלואלתרמנס21 ק"מ
ZorianaBilyk11 ק"מ
שאדיחטיב21 ק"מ
טל עמר שאק שאק21 ק"מ
לימור ליטמןSprintime21 ק"מ
ארמושיטרית שאק שאק11 ק"מ
יוסיגולדין44611 ק"מ
לילךפיק21 ק"מ
שמוליקפרנקו21 ק"מ
OrianeHertzאוריין21 ק"מ
יהודהונטורה21711 ק"מ
יוסילוי21 ק"מ
גליתלוי פרהומה21 ק"מ
טלגלבוערצי המושבות21 ק"מ
צחולדניצקי21 ק"מ
טלרז11 ק"מ
בעזקלייןRUN4FUN21 ק"מ
גיליחנוךטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
Limorkedmi11 ק"מ
הדסבריגר21 ק"מ
ענתמועלם21 ק"מ
ורדישולהXtrim11 ק"מ
ענברלרום11 ק"מ
יובלהירשפלד21 ק"מ
אדירגרשוניMOVE21 ק"מ
מיהחורי דודMOVE21 ק"מ
יפעתשחר11 ק"מ
מאירצירינגיוחננוף11 ק"מ
דודועמיהפועל רצים בעבודה צה"ל21 ק"מ
אופירהאשכנזי אורגיל שאק שאק11 ק"מ
אלינסים21 ק"מ
מיכלשניEzeRun21 ק"מ
LiorHalfin21 ק"מ
יעלוייסEzeRun21 ק"מ
גלית דדוןמצב ריצה 11 ק"מ
אוריתכהנוביץEzeRun21 ק"מ
אריאלסלפטרטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
רץחדש111 ק"מ
שלמהמוסרי21711 ק"מ
נועהגבע21 ק"מ
אוריגורללא מועדון21 ק"מ
AlexRechister21 ק"מ
עינתאגסי21 ק"מ
ליאוראלמקייס11 ק"מ
אורןכספי11 ק"מ
שיריגסנר אפטרללא מועדון11 ק"מ
טלביביכושר באושר BBB21 ק"מ
גילמולכורץישראלי21 ק"מ
סלחה סוליחיררצי המושבות21 ק"מ
רלי שלום 11 ק"מ
שוקיברדה11 ק"מ
גלחורבאחר21 ק"מ
חניתדרזי EzeRun11 ק"מ
ענתבנבנישתיטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
חגיסופר21 ק"מ
איתיזימןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
RanitTirosh11K
שרון משולם21 ק"מ
מיכלאופרברEzeRun21 ק"מ
אמיראמסלם EzeRun11 ק"מ
הילהצחי11 ק"מ
מניסמדרי44621 ק"מ
עופרהשאלתיאלAnatomic21 ק"מ
יואבהרפז11 ק"מ
AvnerKaplan21 ק"מ
טליהאוברו21 ק"מ
איילשטרויךלרוץ איתנו 21 ק"מ
שרוןחדד21 ק"מ
אסנת שוקר EzeRun11 ק"מ
ישרוןמור21711 ק"מ
גיאשרון21 ק"מ
שרונה לרנר run-אופן21 ק"מ
שרוןשכטר 21 ק"מ
ויקיסוריהE-sports11 ק"מ
אמירקצב21 ק"מ
יניבאהרוןRUN4FUN21 ק"מ
ערןגלאורnrspirit21 ק"מ
גלכהןRUNNING B711 ק"מ
שלומילקס21 ק"מ
חליגונן11 ק"מ
נטע אשרוב11 ק"מ
עופרבן עמיAnatomic21 ק"מ
דןזיצקRunWithMoshe21 ק"מ
גאנדיפלאחאדרנלין21 ק"מ
אפיצפריר21 ק"מ
ניריתבן דוד21 ק"מ
אסףויצמן21721 ק"מ
לירןלויטmyway21 ק"מ
איציקתדיר21 ק"מ
הילהשביבFree11 ק"מ
דורוןקמיונר21721 ק"מ
גרשוןבר21721 ק"מ
גליהשטמר21 ק"מ
טלירחמיםmorfit 11 ק"מ
שמואלחביליו21 ק"מ
אורןצדוקTime2Run21 ק"מ
חובבאלזס21 ק"מ
צחיפטל21 ק"מ
טלנוירצי המושבות11 ק"מ
מרדכישחררצי המושבות21 ק"מ
יונתןארד21 ק"מ
גיאבן פורת21 ק"מ
רוניתהרפז11 ק"מ
מיכאלאוסטרובסקי21 ק"מ
יורםאמר21711 ק"מ
טלדודMOVE21 ק"מ
יוסיבן פורת44621 ק"מ
רוןזיורצי השדות11 ק"מ
לימורחמו שאק שאק11 ק"מ
שרוןאטקין21 ק"מ
איציקנגארAnatomic11 ק"מ
מיכלדין11 ק"מ
רןאמיתי11 ק"מ
מרבתשובה21 ק"מ
הראלגולסט21 ק"מ
דנהוויל21 ק"מ
חןנאמן11 ק"מ
OfirGoonen11 ק"מ
שני אלכסנדר וכטל21 ק"מ
אמירניסןלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
אביטלנתנזון שריד11 ק"מ
יעלדורון21 ק"מ
אורלימשה21 ק"מ
עופראבירם21 ק"מ
גילוולמן21 ק"מ
לימורסיטון11 ק"מ
אלדדמי-טל21 ק"מ
אלרוםסילורהטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
אופירוייס21721 ק"מ
GilButtenwieser11 ק"מ
אורגדדרור21721 ק"מ
אדוהאביטל11 ק"מ
קוביביתןBgym runners21 ק"מ
תמירבהט21721 ק"מ
רוניאורן21 ק"מ
גליתבן עזרא11 ק"מ
צחיז'ינוEzeRun11 ק"מ
מיכלשביט11 ק"מ
מנשההרמן21 ק"מ
הישאםשאפעי11 ק"מ
נורית שרוני 11 ק"מ
DollyAlalufRun4it21 ק"מ
גיל מעין21 ק"מ
שרוןדרוריDRAFTING21 ק"מ
איתיאפשטיין21 ק"מ
ElioAmirun-אופן21 ק"מ
עידיתיחיאEzeRun21 ק"מ
אלוןשרםRun&Fun Shremsrunning 11 ק"מ
רויתגולן11 ק"מ
גליתמלל11 ק"מ
יוסי לדרמן11 ק"מ
עמיתזיידמן11 ק"מ
סמדרבינר11 ק"מ
טלהרשקוביץ21 ק"מ
עפרה קורט דניאלי 11 ק"מ
אסף כהנאBgym runners21 ק"מ
איילאברהמוב11 ק"מ
‪IlanitShavit‬‏Free11 ק"מ
אמירשחר21 ק"מ
אילניתפרידמן - שמשרצי השדות21 ק"מ
עינבפרסEzeRun21 ק"מ
רונןאלבויםטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
חגיתקראוס11 ק"מ
רותם רייטן יוחננוף21 ק"מ
גיאברחן21 ק"מ
מירבסגל21721 ק"מ
אריהאלברטרפאל11 ק"מ
שרוןרושנסקיBgym runners21 ק"מ
יהודהאלחיאני21 ק"מ
שריתגולר11 ק"מ
איריסמנדלוביץ'11 ק"מ
דודאלון21 ק"מ
רונןשפילמןFree21 ק"מ
אדרגלעדי21 ק"מ
סמדרקדם11 ק"מ
עמיפוקס21721 ק"מ
‫עידןברגל‬‎MOVE21 ק"מ
קרןכהן21 ק"מ
נדבקאהן21 ק"מ
יוסיתורג'מן11 ק"מ
זהרשמש11 ק"מ
מורןמור יוסףmorfit 11 ק"מ
מיכלפרנקMOVE21 ק"מ
רועיגולן21711 ק"מ
חנהשפיראmorfit 21 ק"מ
שלומיבלולו11 ק"מ
רועיינובסקי21 ק"מ
יאירקופילוביץ11 ק"מ
שירליטטרורצים עם שאק11 ק"מ
נועםאסיףמצב ריצה 21 ק"מ
אביעדשיקלושי21 ק"מ
מאיהריזלAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
איציקהרשקו21 ק"מ
מתןחיים21 ק"מ
דנהיוכלמןMOVE21 ק"מ
קוביפרל21 ק"מ
ברקלוי סגל11 ק"מ
פטריקפרטושnrspirit21 ק"מ
אופירהקופמנס44611 ק"מ
יעלקאהן21 ק"מ
גילרגב21 ק"מ
איריתמרקוס11 ק"מ
טליבן משה11 ק"מ
גדעוןהנמןללא מועדון21 ק"מ
יואבכץ21 ק"מ
זיוחיימוביץ21 ק"מ
אריאלארבלMOVE11 ק"מ
יונתן יוסףmorfit 11 ק"מ
יוליאזולאי21 ק"מ
מאלנהכהן-סימברקנוmorfit 11 ק"מ
נתנאלשוורץ21711 ק"מ
אביבהגוני21721 ק"מ
רחלכאהן21 ק"מ
ביאנהשניידר21 ק"מ
סרחיואללוףRUNNING B721 ק"מ
אליטסלראחר21 ק"מ
עדיסמו21 ק"מ
לאוןיופה21 ק"מ
דניאלדבוסקין21 ק"מ
אביאל לויט21 ק"מ
גנאדי גלפר11 ק"מ
אלכסקלסןRUNNING B721 ק"מ
אריאןקנדל21 ק"מ
מתן בן צור 21 ק"מ
דניאלפיאנקוב11 ק"מ
סיגלאנקו21711 ק"מ
נחמיהדיאמונד11 ק"מ
שגיאאוסטר21 ק"מ
אריאלהבר11 ק"מ
אורקסלר21 ק"מ
ליאורשרעבי11 ק"מ
חיים יוסףלובר21721 ק"מ
רוני רייס 11 ק"מ
רחליאיסוביץבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
פלגכץ21 ק"מ
איתןגור אריה21 ק"מ
אינהרודק21 ק"מ
אניבלחייצ'נקו11 ק"מ
ליהוקס21 ק"מ
לובהלאוראחר21 ק"מ
מיכאללנדרמן21 ק"מ
ליאל אלמוג שאק שאק21 ק"מ
SlavaCherkesnrspirit21 ק"מ
טקלויאייך21711 ק"מ
מיכאל וקולנקוNITRO11 ק"מ
ויטליויינרnrspirit21 ק"מ
עידןורסנו21711 ק"מ
אירנהברודנרAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
גבריאלגורדון11 ק"מ
ArinaShachar21 ק"מ
ורוניקהמרגולין11 ק"מ
VitalyKupershtokh21 ק"מ
אילנהשניידר11 ק"מ
חוה-יעלשרייבר21 ק"מ
מברטוזגייה21721 ק"מ
יבגנירוזנבליטללא מועדון11 ק"מ
אביפרידריךללא מועדון21 ק"מ
ויקירזמצב ריצה 21 ק"מ
מרינהגולדיןללא מועדון11 ק"מ
DanyaCohen11K
HelenClayborough11 ק"מ
נטע נטליהסלם21 ק"מ
בניבנדרסקירוחות הצפון21 ק"מ
davidbismuthטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
אירינהדובנוב11 ק"מ
מאוראברהם21711 ק"מ
עדןמילמן11 ק"מ
דודגרצ'יקוב21 ק"מ
תומרכהן21 ק"מ
אלדדשמואל21 ק"מ
שירהיפה21 ק"מ
משהסלדין21 ק"מ
נדבזיצ'ק11 ק"מ
קריסטינהיוחננוב11 ק"מ
AlexanderZeleznyak21 ק"מ
אוריהשושן21 ק"מ
ברלוי11 ק"מ
אסףאלפסי11 ק"מ
אלכסדוביןרצי קריית השרון11 ק"מ
אנהגלעדי21 ק"מ
אודילזרי21 ק"מ
רעינוי21 ק"מ
אלכסנדרקוסטנקו11 ק"מ
אנדרייבלחנוב21 ק"מ
מקסיםברובקין21721 ק"מ
מיכלברובקין21 ק"מ
נדיהבחרי11 ק"מ
MarkReznikovאחר21 ק"מ
ניקשרייר21 ק"מ
אליסוןפולק21 ק"מ
YaronTaran21 ק"מ
רויטלמצליחרצים עם שאק11 ק"מ
אהדגניאל21 ק"מ
אלונהגבלבnrspirit21 ק"מ
ניצןדרור21 ק"מ
מיכלחלמישRun4it11 ק"מ
עילםזהבי21 ק"מ
AnnieAuda11K
מורןמישל11 ק"מ
JennyAvriel11 ק"מ
SashaAvriel11 ק"מ
מאיר כהן21 ק"מ
אליאורבלייח11 ק"מ
דינהדנקברג11 ק"מ
CostaLemberg21 ק"מ
AssafHarlapאחר11 ק"מ
אלעדכראדי21721 ק"מ
אמיריריב21 ק"מ
עלמהרביבmorfit 11 ק"מ
מירבקולדורף11 ק"מ
אסאעוקב21 ק"מ
DoronDe Leeuwרצים עם לורנס21 ק"מ
שריהרובין21 ק"מ
ציפיבניון21 ק"מ
רונילנדאו21 ק"מ
איתמרקלנר21 ק"מ
אורסומר21 ק"מ
אביכהן21 ק"מ
סערדהןרצי קריית השרון21 ק"מ
SYLVIEDARSHANI11 ק"מ
ברקכראדי21 ק"מ
ולדיפלטניקוב11 ק"מ
איתןגרוסמן11 ק"מ
ורוניקהביטן11 ק"מ
יוליהגובקין21 ק"מ
אורליאלסטר11 ק"מ
אלונהפודולניק11 ק"מ
ליאורישראלאחר21 ק"מ
טלשמאי21 ק"מ
ג׳רמילוי כהן11 ק"מ
אבייואלשי לחיים21 ק"מ
גיתיתעמפלי21 ק"מ
גלי לוי21 ק"מ
אנהסטרוזילץאחר21 ק"מ
נדבולנסי21 ק"מ
רוניכהן11 ק"מ
ארדברוורמן21721 ק"מ
טלדיעיאחר11 ק"מ
אלעדרוםSprinTeam 21 ק"מ
אודי אפרון Summit Running & Fitness21 ק"מ
שירמזלי11 ק"מ
ישיכהןTimeout21 ק"מ
אוריבירן11 ק"מ
אופקמימוןAnatomic11 ק"מ
אילןליאניאחר21 ק"מ
ראובןצוררו21 ק"מ
עידן קארס21 ק"מ
מיכלבקר21 ק"מ
לאונרדו אריאלשייגרודסקי21 ק"מ
יוליהלויTsaff&Go21 ק"מ
מיריתנחמני21 ק"מ
משהנחמיאס11 ק"מ
מיכלכצנלסון11 ק"מ
גיללפיד21 ק"מ
מרקגגמיאן11 ק"מ
יעלמלול11 ק"מ
מנילישע21 ק"מ
דמיטריורחוטורוב21711 ק"מ
איילתשרםRun&Fun Shremsrunning 21 ק"מ
ויטליסאיאפין21721 ק"מ
דינהכהן21 ק"מ
ארינהמיטייב21711 ק"מ
יעקב בן אברהםnrspirit21 ק"מ
שגיתשישי לחיים11 ק"מ
אביגילשטייןEzeRun11 ק"מ
דרורשנקרnrspirit21 ק"מ
מאורגוריןM&M21 ק"מ
אנה בר דוד21 ק"מ
ליאורנעיםטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
הרמן אלחנדרומרקביץ21721 ק"מ
אמירערד21721 ק"מ
אוריתסגל11 ק"מ
שימועלם21 ק"מ
עודדהר-טל21 ק"מ
מדייןפלאח21 ק"מ
יואבבן פורתאחר11 ק"מ
יעלאור זךבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
מטרדורפמן11 ק"מ
itamarrazרצי המושבות21 ק"מ
זיואבני21 ק"מ
יניב פלח 11 ק"מ
מיטלגורמן21 ק"מ
ויטלייבדוקימובתקוות21 ק"מ
איילסמרל11 ק"מ
קטיהבסיס11 ק"מ
רתם ציפורי21 ק"מ
ערןגתרצי רמת הגולן 11 ק"מ
עידןכץ11 ק"מ
שניבנדט21 ק"מ
אילתיליןnrspirit11 ק"מ
ארזברקןרצי קריית השרון11 ק"מ
נירוייצמן21721 ק"מ
דודואנונו21 ק"מ
אורןקוסקי11 ק"מ
בניחוגה21 ק"מ
טלאורם11 ק"מ
אמיר לוין21 ק"מ
דורוןגרה21 ק"מ
עפריזהר21 ק"מ
לאנדרו גלזל11 ק"מ
ורהגריגורייב11 ק"מ
בת-אלסבח שאק שאק21 ק"מ
אליסהסגוסקין21 ק"מ
נעמהאלחרר21711 ק"מ
יאיראבריאל11 ק"מ
אודיהליזן44611 ק"מ
רוןביטן11 ק"מ
אלדרבכר21 ק"מ
ליאורדיקלשפן21 ק"מ
אורמטיאסRun4it21 ק"מ
FabienneLedranאחר11 ק"מ
גיאנחמקין11 ק"מ
מליסהבלומנפלד21 ק"מ
מליסהבלומנפלד21 ק"מ
ביניאםביינה21 ק"מ
רוית קלחמן לוינסקיRUN4FUN21 ק"מ
טליגרוסמן טל21 ק"מ
מיקימרקוביץמצב ריצה 21 ק"מ
גדישושן21 ק"מ
איתמרגרוס 21 ק"מ
יניב ממן21 ק"מ
ג'פריוילאנו21 ק"מ
נועםשגב21 ק"מ
אסף רובין11 ק"מ
מאירביטוןמצב ריצה 21 ק"מ
ElkeMoshelAdidas Runners Tel Aviv21k
מתןצייזלר11 ק"מ
אפרתגתרצי רמת הגולן 11 ק"מ
חופיתגלב21 ק"מ
יובלזלצברג אבישר21 ק"מ
רןמנגל21 ק"מ
רועיכהן11 ק"מ
אורןשניאורסון21 ק"מ
דודשיראוי21711 ק"מ
ניסיםבכר21 ק"מ
אדירמזרחי44611 ק"מ
אביב ריבל21 ק"מ
מתתיהומוריס21 ק"מ
סידנימוריס21 ק"מ
AnthonyPerl11K
GabrielPerl11 ק"מ
TerencePerl11 ק"מ
MacyItzhakאלתרמנס11 ק"מ
YelenaSigal11 ק"מ
רוןדגן11 ק"מ
רועי בן חיוןאחר21 ק"מ
גליתויזל21721 ק"מ
איילכהן פורmorfit 11 ק"מ
ינוןיוסף21 ק"מ
אריהמולכו21 ק"מ
שיוייסטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
זהביתאלקסלסי שאק שאק11 ק"מ
עמוסבן-נר21 ק"מ
מורןזרחיהמצב ריצה 21 ק"מ
אלעזר-אלדדפובודובסקי21721 ק"מ
בלהשורץ21 ק"מ
אפרתגיאתרצי קריית השרון21 ק"מ
סמדרפורתיEzeRun11 ק"מ
בנימיןפרידמן21 ק"מ
אבירםאדרי21 ק"מ
יאירבן זקן21721 ק"מ
אילניתמדמוני11 ק"מ
ימיתבן ישיRUN4FUN21 ק"מ
אוריירושלמירצים עם דובי21 ק"מ
כרמיתצדיק11 ק"מ
LevBerlinkov21k
בלהקצין21 ק"מ
מילואביטןרצים עם הרוח21 ק"מ
רויטלגלרEzeRun11 ק"מ
איתמרדניאליאלתרמנס21 ק"מ
ראולגוגנהיים21 ק"מ
תומרלוי11 ק"מ
פינילרנרFree21 ק"מ
לאונידאוסוב11 ק"מ
רונןביבי21 ק"מ
ענבלדרוריDRAFTING11 ק"מ
אילפאר21 ק"מ
עינבבהכט-עמיר11 ק"מ
EvanKent21K
פרדיסגל21 ק"מ
לוריקונין21 ק"מ
LeeAwerbuchAdidas Runners Tel Aviv11K
simonFidlerAdidas Runners Tel Aviv21 ק"מ
שיקטנה כהןmorfit 21 ק"מ
אילנהרז11 ק"מ
שיברמלי21711 ק"מ
נתליתמיר11 ק"מ
ערןוולנברג21 ק"מ
רוניתברק אסוליןבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
רותםפלדלרוץ עם הלב11 ק"מ
קרןלוי קצב11 ק"מ
CarolineMendelsohn11K
GinaYuterAdidas Runners Tel Aviv11 ק"מ
אסףבן חמו21 ק"מ
ירוןטרננקו21 ק"מ
חןנחום11 ק"מ
גליתשעיהRun4it21 ק"מ
מליסהאדלר11 ק"מ
עידןפרידמןרצים עם דובי21 ק"מ
אלוןקורן21 ק"מ
מיכלכהןmorfit 11 ק"מ
גילנקשnrspirit21 ק"מ
שניתשגב סבגmorfit 11 ק"מ
ארבלשרעבי21721 ק"מ
זיואון21 ק"מ
טלנתנוביץטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
רוניתשכטררצים עם דובי21 ק"מ
אלון קליין21 ק"מ
שרוןברון11 ק"מ
תומרזהר21 ק"מ
עוזגליק21 ק"מ
נתנאלמזרחי21 ק"מ
ג'ולילדרמן21 ק"מ
מיקהנגן‬‎21 ק"מ
שרוןאיפרגן21 ק"מ
גבישוגול11 ק"מ
מוראלון זיתוןללא מועדון11 ק"מ
רונןפלדnrspirit21 ק"מ
VladimirYashchenko21 ק"מ
ElenaYashchenko21 ק"מ
שניאסיאד ורקוני21 ק"מ
מעיןגוסלקרגאלוויי ישראל21 ק"מ
שליוברושאחר11 ק"מ
יניבפסקל21 ק"מ
טלגור11 ק"מ
תמררוזמריןרצי השדות11 ק"מ
איתילאור21721 ק"מ
יוניקרן21 ק"מ
פריאלולדומירסקיבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
נידאלחוגיראת21711 ק"מ
עינבאלמליחרצים עם דובי21 ק"מ
יאירפיקסלר21 ק"מ
נדבפוליצרmorfit 21 ק"מ
מיכלשחף44611 ק"מ
רותםיוגב גונן11 ק"מ
תומראיגר21 ק"מ
לירוןכהן-פורmorfit 11 ק"מ
שגיאסמרוביצקי21711 ק"מ
שחרבן ארישי לחיים21 ק"מ
אפרתפרידריך21 ק"מ
דודילוייוחננוף11 ק"מ
איתיחודדי21 ק"מ
נדבאפלבאוםאחר11 ק"מ
עדיכהנאMOVE21 ק"מ
מאלקחגלה11 ק"מ
יוסיעזראטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
עומרארליך21 ק"מ
פרח גולדנברגתקוות11 ק"מ
ליהודברוך21 ק"מ
שמואל שבתאי21 ק"מ
ירוןשרוני21 ק"מ
דקלהנסיםmorfit 11 ק"מ
אלינורקיים21 ק"מ
שרונהמזרחיAnatomic11 ק"מ
דניאלבלRUN4FUN21 ק"מ
איילמושיEzeRun11 ק"מ
מתןליאור11 ק"מ
שימריתקארו21711 ק"מ
אביבהאברהםטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
יהודהמאור21 ק"מ
אוריפוגל11 ק"מ
שירהמוסקונה21 ק"מ
עמירנגם21721 ק"מ
יוסףאסעד21721 ק"מ
קריןזוהר כהן21 ק"מ
דודצביאל21 ק"מ
שבתאייוקלה21 ק"מ
יוניאלהmorfit 21 ק"מ
דןחלדמןשי לחיים11 ק"מ
דנהצדיק צלח11 ק"מ
אידןוינטרוב21 ק"מ
שפרדרמר21 ק"מ
ענבלביטון21 ק"מ
נויתפלראלתרמנס21 ק"מ
דניתדיין11 ק"מ
מתןשמילוביץ21711 ק"מ
עודדיפעת 11 ק"מ
יעלקומפנו11 ק"מ
TalZigler11 ק"מ
מיטלבר שי11 ק"מ
דרורליבצ'יק21 ק"מ
נדב שאול11 ק"מ
הילהקצבMOVE21 ק"מ
ניראמיר21 ק"מ
דובבמזור11 ק"מ
יואלמוטולה21 ק"מ
אורומוסקוEzeRun11 ק"מ
אמיתיכהן21711 ק"מ
גדיפשדצקי44611 ק"מ
מירית אזר קרמוןMOVE21 ק"מ
ציפיסגל11 ק"מ
ואילסתאוי21711 ק"מ
נדבדר21 ק"מ
כרמית בן עזראאלתרמנס21 ק"מ
מיכאלעתיר21 ק"מ
בןסמו21 ק"מ
משהקסימוב21 ק"מ
עודדשנון21 ק"מ
אופירהלוי21 ק"מ
יפעתגביש רויה21 ק"מ
ShaharAyalonRin2Run21 ק"מ
ניראנדלמןnrspirit21 ק"מ
noamzaig11 ק"מ
ראובןבזק21 ק"מ
yakovlandau11 ק"מ
ליאורפלטמצב ריצה 21 ק"מ
חזיכהן11 ק"מ
נדבמי-טל21 ק"מ
חגייוגב21 ק"מ
בשמתעדיקהבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
גליהזיו11 ק"מ
ענתקליין21 ק"מ
אוריאשלRUN TIME11 ק"מ
יוסיחי21 ק"מ
עידוחשאי21721 ק"מ
עבאסעבדאללה 11 ק"מ
מוטימשי זהב21 ק"מ
SapirBarak11 ק"מ
ענברתלם21 ק"מ
אוריתחלוצי לבנשוסmorfit 11 ק"מ
אורןאזולאי21 ק"מ
שלומיפסקל21 ק"מ
מוריהאזולאי11 ק"מ
ינאיאנקרירצי קריית השרון21 ק"מ
עמישרון11 ק"מ
איתמרמוררצי רמת הגולן 11 ק"מ
ליאתשוייצר21 ק"מ
סימהבן-אבורצי קריית השרון21 ק"מ
גיאאברהם11 ק"מ
‫טלזהבי‬‎21 ק"מ
אורןימפל GRC מועדון ריצה21 ק"מ
סיוןאשלRUN TIME11 ק"מ
בןזהר11 ק"מ
BennidorRavivFITNESS421 ק"מ
חןשחר כהן11 ק"מ
איתמרנצר11 ק"מ
שלומיוקניןRUNNING B721 ק"מ
ברקברינגולץ21 ק"מ
גיאענבר21 ק"מ
צילהקניגבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
אורןבוסקילהטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
דנהבסרגליקרצי קריית השרון21 ק"מ
Orenpensoטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
ירוןאלמקייס שאק שאק11 ק"מ
רעותחן11 ק"מ
יהודנבצלאל21 ק"מ
לירן עובד21 ק"מ
שרייסבאן11 ק"מ
אלירןסגרון21711 ק"מ
אוריתואראס11 ק"מ
איתירוסק21721 ק"מ
נירשוהם21 ק"מ
שירןכהן21711 ק"מ
טלחביב21 ק"מ
עומרקפרילימצב ריצה 21 ק"מ
עדישלמהאחר21 ק"מ
יובלבלייר21 ק"מ
ליאורגולדין11 ק"מ
קובימיכאלי21 ק"מ
עמיעזרברגסון21 ק"מ
יניבהרושPardo run club21 ק"מ
ורדהוכמןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
אמירפרידמן21 ק"מ
אמירליס21 ק"מ
עדידוד21 ק"מ
איילבן עזר21711 ק"מ
טלששון21 ק"מ
יגאלשניידר21 ק"מ
לירוןיניבמכבי צפון ראשל"צ21 ק"מ
יערהחרץבגוף בריא עם מירי פורסט21 ק"מ
יונתןזכריה21711 ק"מ
הדסיחיעם11 ק"מ
עלמהסקר11 ק"מ
חייםסויסה21 ק"מ
אסףבן ציון21711 ק"מ
שגיבמנגל 21 ק"מ
תומרשלוש‬‎21 ק"מ
ליאורחרמוניFree21 ק"מ
ליאתשביט חריוינק21 ק"מ
לירוןגרשוביץ21 ק"מ
GiladEastonnrspirit21 ק"מ
עמיתשטינברגטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 21 ק"מ
חייםכהןmorfit 11 ק"מ
רחל נסבך GO FOR IT21 ק"מ
לירוןמחט אמיתיללא מועדון21 ק"מ
רןרוזמןnrspirit21 ק"מ
אפרתיהב 11 ק"מ
יונתןשחטמן21 ק"מ
אוריתרוסוRUN4FUN21 ק"מ
לירוןבוחניק21 ק"מ
רןמעין21711 ק"מ
אלעד דיין11 ק"מ
זוהראלעזרימצב ריצה 21 ק"מ
דודדדון11 ק"מ
זוהדיחשאן11 ק"מ
אדםפולצ'ק21 ק"מ
מירהבן אודיז (שןץ)11 ק"מ
נעמהנבו11 ק"מ
ארדריכטר שאק שאק21 ק"מ
אוריהופשטטר21 ק"מ
קרןמצרפי11 ק"מ
רעותקרפ21 ק"מ
איציקאלטהיים21 ק"מ
אלעדשושןFree21 ק"מ
נדבשכטר21721 ק"מ
BronwenMullin11K
NicoleFix11K
ManoshiDatta21k
יגאלסמוך11 ק"מ
ארשידחמאדרצים למטרה11 ק"מ
VincenzoVecchione21k
יחיעםוולףFree21 ק"מ
יעקבחמוEzeRun21 ק"מ
אודיבן יעקבאיילות - תל אביב21 ק"מ
ציפישגב11 ק"מ
ישראלקופילוביץ11 ק"מ
נתיסובוביץ21 ק"מ
ציפיבלכר בולשטיין11 ק"מ
איציקפזאחר11 ק"מ
שמישטרנפלד35111 ק"מ
מוריסבן ואליד35111 ק"מ
אברהםשניר35111 ק"מ
חייםזעיר35111 ק"מ
NathanCermak21k
רונןליסיצין35111 ק"מ
גיאקריפלד35111 ק"מ
שמעוןהקר21721 ק"מ
תומרכהן21 ק"מ
משהשלינקה35111 ק"מ
שלמהלבב35111 ק"מ
דודבלוך21 ק"מ
רונןדודEzeRun11 ק"מ
דןגרונדמןרצי המושבות11 ק"מ
ציוןחלפון11 ק"מ
מריםעינת11 ק"מ
יואב וקסלררצים עם אסף לב21 ק"מ
עפרהיעקוביnrspirit11 ק"מ
רפאלשכטר21 ק"מ
אורליקרומהולץRUN4FUN11 ק"מ
פזעינת11 ק"מ
מיריאלהmorfit 11 ק"מ
עזראזבטני21 ק"מ
זהבהמרטונוביץ11 ק"מ
דוריתגאון11 ק"מ
דמיטריקליטייניק35111 ק"מ
הרץיוניnrspirit11 ק"מ
יוסקהפינדקBgym runners11 ק"מ
דודדיבוןאלתרמנס21 ק"מ
מאירצ'סניקלוטם לרוץ בטבע21 ק"מ
שושכהן אלבזTRI-GO11 ק"מ
מאיר אלוןרצים עם דובי21 ק"מ
שמוליקגורודיסקי11 ק"מ
מיריתחצרוני21 ק"מ
יצחקברוך21 ק"מ
יובלכספיRun4it21 ק"מ
אתי הדסנוימןmorfit 11 ק"מ
גדיגילאוןטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
יוסיניב21 ק"מ
אליעטיאס21 ק"מ
יובלפורת11 ק"מ
מיכאל באור nrspirit21 ק"מ
נירבן דב44621 ק"מ
ערןרוטהולץ21 ק"מ
אריקשהםEndure21 ק"מ
מיקיויניש11 ק"מ
אביירקוני21 ק"מ
ערןלויFree11 ק"מ
מלירזnrspirit21 ק"מ
שפימור21 ק"מ
אבידבליברמן21 ק"מ
איתןמלמןrun-אופן21 ק"מ
גדיקומטTRI-GO11 ק"מ
יצחקטושינסקי21 ק"מ
נאוהשלוםAnatomic11 ק"מ
אליסובל21 ק"מ
יוסייפרח שאק שאק11 ק"מ
טובהפזרצי צהלה11 ק"מ
טובהקומטTRI-GO11 ק"מ
משהבראלFree11 ק"מ
יעקבשקד‬‎11 ק"מ
זאבברוכי11 ק"מ
אורנהבראון11 ק"מ
אריהמשה21721 ק"מ
רוןפילבסקיnrspirit21 ק"מ
עפרשפרוני11 ק"מ
יהודהשוקרון שאק שאק11 ק"מ
גבריאלההיילברוןmorfit 11 ק"מ
רותיאבן אופיר11 ק"מ
מלכהאמיר11 ק"מ
עדיפייקין21 ק"מ
חגיתסיני21 ק"מ
מימון אזולאי 21 ק"מ
רוניתיעקובובביץAnatomic11 ק"מ
גיליוגבעוצמה גדרה21 ק"מ
רמימרגליתטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
נדבמרקסרצי השדות11 ק"מ
ברכהפורת11 ק"מ
אורליבן חיים11 ק"מ
ספיזיו11 ק"מ
יוסיסבאגרצי המושבה21 ק"מ
יובלקרטה21721 ק"מ
אסתרהרשקוביץAnatomic21 ק"מ
נפתלי פרלשטייןRin2Run11 ק"מ
תמי ברגר שאק שאק11 ק"מ
אמנוןביבי21711 ק"מ
יוסישרעבי11 ק"מ
אוסנתאזולאימתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
אמירטיקטיןרצים עם יעל11 ק"מ
רענןהצביTime2Run21 ק"מ
אברהםמרזוק שאק שאק11 ק"מ
גליהאור11 ק"מ
אורןעינב 11 ק"מ
אילןחלפוןFree11 ק"מ
דרורלשםRin2Run11 ק"מ
עמיתרפאלי11 ק"מ
אבירוזלי21 ק"מ
ליאתאלקנהבנות הים11 ק"מ
איציקמתוקי11 ק"מ
מיכלפרדס21711 ק"מ
דודקרומהולץRUN4FUN11 ק"מ
ניצהקרטא11 ק"מ
יוניקופרמן21 ק"מ
בנימיןחן הלוי21 ק"מ
טל-ליאביבmorfit 11 ק"מ
ניסןדאי11 ק"מ
אביברייטברט21 ק"מ
רםמונרובmorfit 21 ק"מ
מיכאלריינר21 ק"מ
חייםאליהBgym runners21 ק"מ
ארזשחרEzeRun11 ק"מ
אבימרחוםהפועל רצים בעבודה משרד הבטחון21 ק"מ
מוטידוראחר11 ק"מ
חנןגולדשמידטEndure21 ק"מ
מושיקכהן21 ק"מ
יעלדביר21 ק"מ
גליתגתגאלוויי ישראל21 ק"מ
מאירטיבי21 ק"מ
אמיראפרים11 ק"מ
עפרהרפאלי11 ק"מ
מיכלזימלר21 ק"מ
איציקסבןEzeRun21 ק"מ
הגרביטוןאלתרמנס21 ק"מ
נעמיויינשטוק יופרnrspirit21 ק"מ
אורליגורדון21 ק"מ
יניבקליסקר21 ק"מ
עובדקונהEzeRun21 ק"מ
מיכלשפרוני11 ק"מ
צביקהרזניקרצי קריית השרון11 ק"מ
ענתברוכי11 ק"מ
דוריתקרויזרמתנ"ס מעלה אדומים11 ק"מ
נועהפלדמן21 ק"מ
עדימגדרצי המושבות21 ק"מ
רונירשף44611 ק"מ
איריס אורכהןBgym runners21 ק"מ
יואברבינוביץ21 ק"מ
עופרבר21 ק"מ
שמעוןחיון21711 ק"מ
ערןפלדמן21 ק"מ
זמירורדי11 ק"מ
אורליארואץRUN4FUN11 ק"מ
פרלשטייןהדסRin2Run21 ק"מ
שריתמלמןrun-אופן21 ק"מ
עמיתפרלמן21 ק"מ
חייםדולב21 ק"מ
שלומייונה11 ק"מ
עופרעוזטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
איריסבצלאלmorfit 11 ק"מ
yossefflom שאק שאק11 ק"מ
אברהםשגבmyway21 ק"מ
אמירהשומרmorfit 21 ק"מ
תמר שור פומברובEzeRun11 ק"מ
יצחקנוסבוים21 ק"מ
אמירפרידמן11 ק"מ
גיאאבן עזרא21 ק"מ
צבייעקבי21711 ק"מ
דודרגב21 ק"מ
זיוהדגןEzeRun11 ק"מ
יהודהבשמצב ריצה 21 ק"מ
שירליזליג11 ק"מ
נאוהניב11 ק"מ
אהדפרסEzeRun21 ק"מ
רביבקורץ21 ק"מ
ענבראופקTRI-GO11 ק"מ
שמוליקצור21 ק"מ
יהונתןחורשרצי המושבות21 ק"מ
גלעדכוכבSUMMIT21 ק"מ
עזרא ימיןmorfit 11 ק"מ
שמואלרובין21 ק"מ
דרוריוסיפוןrun-אופן21 ק"מ
שוקיוייסר21 ק"מ
רץחדש221 ק"מ
אביטלסימוןRUN4FUN21 ק"מ
אורןסלמן21 ק"מ
אורן שפיר21 ק"מ
ירון סימסולו21 ק"מ
מיטלבן הרוש21711 ק"מ
עמיתבינרמצב ריצה 21 ק"מ
אביעדטמירXtrim21 ק"מ
מאיראבו21721 ק"מ
אסףבן נסים21711 ק"מ
ChenhuiDengGO GO GO 21k
רחלקמינסקי אליהוללא מועדון11 ק"מ
אלעד מוצפי11 ק"מ
עוזיחדדאחר21 ק"מ
פביאנהבנימינובnrspirit21 ק"מ
שיריוייצמן21 ק"מ
נירינובסקי21 ק"מ
גאולהקשתטאפ-מאדר למען גדולים מהחיים 11 ק"מ
PhilipGordonרצים עם לורנס21 ק"מ
דניאלבזTRI-GO11 ק"מ
YonitYermish21 ק"מ
חייםחדדמצב ריצה 21 ק"מ
הדריופה11 ק"מ
מיקיהרשטיק שריקי11 ק"מ
דודיאביטבולרצים עם שאק21 ק"מ
ערןסידי11 ק"מ
יניבחודדהשי לחיים21 ק"מ
מירבארבלMOVE11 ק"מ
רועיסננס21711 ק"מ
איציקשמש21 ק"מ
אסףגפןללא מועדון21 ק"מ
ענתמאורבגוף בריא עם מירי פורסט11 ק"מ
דניאלנבון21 ק"מ
יוסיאפק21 ק"מ
חייםאיבגי11 ק"מ
מוריסאדרירצים עם שאק11 ק"מ
יחיאלמצקין21 ק"מ
אנטוילקומרסקי21711 ק"מ
שושבלייכמן21 ק"מ
דניאלטולדנו21 ק"מ
אתיגרשון שאק שאק11 ק"מ
לורנסגורדוןרצים עם לורנס11 ק"מ
מרקופרץמצב ריצה 21 ק"מ
אלוןגילEzeRun21 ק"מ
SofyaKorzunina21 ק"מ
SergeiYarunin21k
DmitryRonis21k
אנהסואומליינן21 ק"מ
ZHANGYUXINGGO GO GO 11K
RobertoMuraFree11 ק"מ
חיהגרינברג11 ק"מ
דורוןגורודצקיאיילות - תל אביב21 ק"מ
giuliadorellaמכ. נתניה
AntonioD'Alessandro21k